blogspot visitor

31 januari 2011

Meerderheid Egyptenaren voor politieke islam

Volgens dit onderzoek van het Pew Research Center’s Global Attitudes Project (april-mei 2010) geldt voor de Egyptische moslims, die 90 procent van de bevolking uitmaken:

- Vindt het goed dat de islam een grote rol speelt in de politiek: 95 procent; vindt het slecht dat de islam een kleine rol speelt in de politiek: 80 procent; vindt het goed dat islam een kleine rol speelt in de politiek: 2 procent

- Heeft vertrouwen in Osama Bin Laden: 19 procent

- Kiest voor de fundamentalisten in zoverre men (31 procent) een strijd ziet tussen modernisten en fundamentalisten: 59 procent

- Wil sekseapartheid op de werkvloer: 54 procent (van de gepeilde zeven landen het hoogste percentage na de 85 procent in Pakistan)

- Overspeligen moeten worden gestenigd: 82 procent (samen met Pakistan hoogste percentage)

- Dieven en overvallers verdienen zweepslagen of afhakken van de hand: 77 procent (hoogste percentage na de 82 procent van Pakistan)

- Afvalligen verdienen de doodstraf: 84 procent (hoogste percentage na de 86 procent van Jordanië en hoger dan de 76 procent van Pakistan)

- Democratie is verkieslijk boven elk ander systeem: 59 procent (alleen Pakistan scoort lager, met 42 procent)

Op het PvdA-congres van eergisteren (29 januari) juichte Job Cohen over de opstand in Egypte:
'Soms gaat het razendsnel. Soms verandert de wereld op een manier die je absoluut niet voorzien had. (...) De straten van Caïro (...) een adembenemend schouwspel, een spontane volksopstand van mensen die vrijheid, waardigheid, kansen, invloed en eerlijkheid willen! (...) Mensen die niet op een hoop gegooid willen worden met de fundamentalisten van de Moslimbroederschap. (...) Ons hart gaat uit naar al die dapperen die daar met alles wat ze hebben strijden voor een beter leven, voor een fatsoenlijk bestaan in vrijheid!'
Ietwat potsierlijk en met het nodige pathos tovert de PvdA de opstand in Egypte dus om tot een soort sociaal-democratische omwenteling in spe. Maar op welke cijfers baseert men het idee dat 'al die dapperen' in Egypte uit zijn op vrijheid, waardigheid en kansen voor iedereen - inclusief afvalligen, vrouwen die hun eigen weg gaan en mensen die wat huwelijk en seksualiteit betreft van de norm afwijken? Bovenstaand onderzoek van het Pew Research Center geeft bitter weinig aanleiding tot groot optimisme, laat staan voorbarig enthousiasme, althans voor wie realist wil zijn en geen ouderwets-berodebrilde wensdenker. Zoals Cohen zelf zegt: de dingen kunnen veranderen op een manier die je absoluut niet had voorzien - zoals van de wal in de sloot.

Behartigenswaardig is het commentaar van de koptisch-christelijke schrijver en student internationale betrekkingen Monique Samuel (van Egyptische komaf), in het NRC Handelsblad van vandaag (31 januari) - ook te vinden op haar blog; en verder haar bijdrage aan deze EO-radiouitzending, waarin ze erop wijst dat de katholieke tak van de koptisch-christelijke kerk in Egypte waarschuwt dat de Moslimbroederschap jongeren oproept zich als martelaren op te offeren in de strijd tegen het regime (niet helemaal duidelijk is of Samuel deze bewering zelf voor haar rekening zou willen nemen) en stimuleert dat zij politie en leger provoceren door stenen te gooien. Op haar blog schrijft ze over een demonstratie op het Ramses Square in Caïro op 28 januari: 'daar eisten aanhangers van de Moslimbroederschap het einde van de seculiere overheid en de oprichting van een islamitische staat'.
Samuel maakt duidelijk dat de koptische christenen met wie zij zich identificeert zware kritiek hadden op Mubaraks bewind, maar het desondanks hebben gesteund omdat ze geen alternatief zagen: er zijn geen democratische instituties (middenveld), noch geloofwaardige en krachtige democratische leiders in spe - dus men vreesde en vreest een afglijden in chaos of het grijpen van de macht door islamisten, met als gevolgen voor de positie van christenen onder meer, aldus Samuel: de doodstraf voor moslims die christen zijn geworden, verbod op nieuwe christelijke kerkgebouwen, verplichting de hoofddoek te dragen en mogelijk een extra belasting voor christenen.

Toevoeging avond 31 januari: in Uitgesproken Vara trok zojuist de woordvoerder van de Egyptische 6 april beweging in Nederland de bevindingen van Pew Research Center sterk in twijfel. Volgens hem gaat het om een revolutie van het hele volk, zijn er genoeg goed opgeleide mensen die een democratie kunnen opzetten, willen islamisten de zaak niet claimen en is bovendien de macht van de Moslimbroederschap tanende, sinds ze na hun verrassend goede verkiezingsuitslag van jaren geleden bleken eveneens corrupt te zijn. [einde toevoeging]

Toevoeging 1 februari: publicist Pieter Hilhorst kiest eveneens voor optimisme. Mijn notities zou hij ongetwijfeld scharen onder de geluiden van zwartkijkers en cynici. Maar ik vind dat hij, net als de vertegenwoordiger van de 6 april beweging in Nederland, de opiniepeiling van Pew Research Center ten onrechte terzijde schuift of een (te) positieve draai probeert te geven - door op te merken dat de grote meerderheid (81 procent) geen vertrouwen heeft in Bin Laden; mij lijkt het eerder zorgelijk dat nog 19 procent dé mondiale terrorist van deze tijd een warm hart toedraagt en dat 49 procent Hamas steunt; en door te stellen: 'dat vooral onder jongeren een meerderheid niks moet weten van Hezbollah of Hamas'; wat zelfs een feitelijk onjuiste bewering is, want van de totale groep ondervraagden is 48 procent 'unfavorable' ten aanzien van Hamas - Hilhorsts gebruik van het woord 'vooral' klopt dus niet, ook al is het een feit dat onder jongeren een minderheid Hamas zei te steunen.

Overigens is de scherpzinnige politiek tekenaar Jos Colignon juist wél uiterst skeptisch over de nieuwe wind die gaat waaien in Egypte: zie deze cartoon, waarin letterlijk in een kookpot een nieuwe politiek wordt gebrouwen: 'Democratie erin, vrijheid, islam, welvaart, meer islam, vleugje sharia, nog meer islam...' - waarbij de inhoud van de pot de groene kleur van de islam krijgt.

Een reden temeer om niet euforisch te worden over de opstand in Egypte zijn vernielingen en plunderingen van kunstschatten in het Historisch Museum en van opgravingsprojecten in het land. Novum/Trouw: "Er is geen bewaking, maar wel totale anarchie", zegt egyptoloog Maarten Raven, die zondag in verband met de onrust van zijn vlucht naar Egypte moest afzien. "Gewapende gangs voeren overal in het land illegale opgravingen uit. Pyramides en gesloten privégraven zijn opengebroken, magazijnen en depots worden geplunderd." Dat zullen toch in lang niet alle gevallen politiemensen zijn die door Mubarak tot het zaaien van anarchie zijn aangezet - iets waar Mohammed ElBaradei de president van beschuldigt.
Zie ook dit vraaggesprekje (video) met een Egyptische Nederlander die niet vrolijk wordt van de situatie in zijn land: hij vreest de gevolgen van anarchie.
Mohammed ElBaradei waarschuwde op 18 januari in The Guardian al voor een opstand zoals in Tunesië, uitsprekend dat hij geleidelijke hervormingen, desnoods afgedwongen door stakingen, verkieslijk achtte (wat hem op kritiek van ongeduldigde jongeren kwam te staan).

[einde toevoeging 1 februari]

Mohammed Badie

Voor meer achtergronden over de Moslimbroederschap, zie naast de wikipedia bijvoorbeeld dit profiel door de BBC van de Egyptische tak. Foto rechts: leider Mohammed Badie, die ook op andere foto's bepaald de uitstraling van een ideologische scherpslijper heeft, maar over wie de BBC hier zegt: 'analysts say a conservative leader is likely to steer the Brotherhood away from political activism, and instead focus on religious and social work'; en vermeldt dat hij weliswaar volgens een kenner een ideoloog is, echter mogelijk geen politiek-radicale: 'Mr Badie told members: "Show the world the true Islam, the Islam of moderation and forgiveness that respects pluralism in the whole world"'.
Lees verder dit artikel van Carel Brendel over het boek:

The Muslim Brotherhood, the Burden of Tradition
Door Alison Pargeter, Saqi, Londen, augustus 2010, 300 pagina's

Yusuf al-Qaradawi

Verwerpelijke ideeën van de in Egypte geboren sjeik Yusuf al-Qaradawi, voorzitter van de European Council for Fatwa and Research en door velen gezien als de informele leider van de internationale Moslimbroederschap, som ik op in mijn blognotitie Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's. Qaradawi woont overigens sinds 1961 voornamelijk in Qatar, na meerdere gevangenschappen in Egypte onder Nasser in de jaren vijftig.

Mohammed ElBaradei

Van de andere kant is het wellicht hoopgevend dat de Egyptische Nobelprijswinnaar Mohammed ElBaradei door de Egyptische Moslimbroederschap wordt gesteund, zegt althans Al Jazeera English - ook dezer dagen nog. Al is bij mijn weten onbekend hoe ElBaradei denkt over islamitische wetgeving en straffen.
Volgens verslaggever Carolien Roelants van het NRC Handelsblad heeft ElBaradei volkomen gelijk in zijn kwalificatie van de Moslimbroederschap als een minderheid die door het regime in een fout daglicht is gesteld en die een grondwet wil die niet gebaseerd is op religie en waarin iedereen gelijke rechten heeft.
Ik help het Roelants van harte hopen. Maar of in een land[*] waar negentig van de honderd mensen moslim zijn van wie er, bijvoorbeeld, ongeveer 75 vinden dat afvalligen de doodstraf moeten krijgen en dat overspeligen gestenigd moeten worden, de rechtsstaat meer zal blijken te zijn dan een wassen neus (zij het met een wat andere vorm dan die van Mubarak)... ik moet het nog zien. De kans bestaat dat ElBaradei net zo van de koude kermis zal thuiskomen als president Anwar al-Sadat, die aanvankelijk nauw samenwerkte met de Moslimbroederschap, zelfs de schakel was tussen deze organisatie en het eerste (militaire) Egyptische regime na het Britse koloniale bewind, maar door hen werd tegengewerkt sinds hij in de ogen van de meeste moslims en islamitische landen een te pro-Westerse en pro-Israëlische koers was gaan varen. Zoals bekend werd Sadat vermoord door militairen die lid waren van de Egyptische Islamitische Jihad, die zich van de Moslimbroederschap had afgesplitst nadat deze het (binnenlandse) geweld althans 'voor de schermen' had afgezworen en waaruit de rechterhand van Osama Bin Laden is opgestaan: de Egyptenaar Ayman al-Zawahiri.

Toevoeging 15 februari 2011:

Moslimbroeders richten politieke partij op
De Volkskrant, 15 februari 2011

Update 1 december 2011:

Volgens peilingen zou de moslimbroederschap bij de eerste verkiezingen in het land, waarbij in de eerste ronde zelfs relatief liberale delen van het land aan de beurt waren (het meer conservatieve platteland volgt grotendeels nog), maar liefst 40 procent van de stemmen binnenslepen. De streng-islamitische salafisten - extreme islamisten dus - zouden op 25 procent uitkomen. Samen dus bijna tweederde van de stemmen. Geheel tegen het optimisme van de Cohens, Hilhorsten en 6 april-activisten in, maar geen verrassing gezien het onderzoek van Pew Research. Zie ook hier.

Update: van de 503 zetels van het Egyptische parlement, zijn er 235 gewonnen door de Moslimbroederschap (47 procent) en 121 door de salafisten (24 procent). Een grote meerderheid van de volksvertegenwoordiging is dus fundamentalistisch islamitisch geworden.

Toevoegingen maart/april 2012:

Egypte: Israël is vijand nummer 1
AP / Trouw, 12 maart 2012

Parlement Egypte twist over invloed islamisten op de nieuwe grondwet
Trouw, 3 maart 2012

Egyptische presidentskandidaat ontvouwt strategie voor islamitische staat [video van toespraak]
Door Carel Brendel, 13 april 2012 

'Handen hoog voor de sharia'
Door Eduard Padberg, Trouw, 3 december 2012

Zie ook m'n blognotities:
Arabische lente: meer sharia en jihad?
Mohammed Morsi, moslimbroeder en demagoog
Egypte: presidentskandidaat Moslimbroeders belooft sharia
Egypte: Moslimbroeders uit op kalifaat en sharia?

Noot (toegevoegd 9-2012)

[*] Ook de VS herbergt overigens een geweldig potentieel voor godsdienstig geïnspireerde politiek. Victor en Victoria Trimondi wijzen in Krieg der Religionen op een peiling door Rasmussen Reports in 2005, die uitwijst dat dat maar liefst 63 procent van de Amerikanen (republikeinse kiezers 77 procent, democraten 50 procent) gelooft dat de bijbel letterlijk waar is - dus inclusief de gewelddadige Openbaring van Johannes, waarin Christus optreedt als aanvoerder van een uiterst destructieve en genocidale oorlog tegen de duivel en ongelovigen.

Illustratie: de kleuren zwart, wit en rood van de Egyptische vlag gaan terug op die van de vlag van het pan-Arabisme en zijn overgenomen in de Arabische Bevrijdingsvlag:
'The Egyption revolution of 1953 gave birth to the "Arab Liberation Flag" wherein the pan-Arab red-white-black tricolour took on new meaning. Black stands for the past history of foreign oppression, white stands for the bright future, and red stands for the bloody sacrifice required to get from the black to the white'.

29 januari 2011

Wereld kan toe met kwart huidige energie bij meer efficiëncyDoor Helen Knight, New Scientist, 26 januari 2011

Toevoeging 2 februari 2011:

Today’s Clean Tech Could Power the World by 2050
Door Lisa Grossman, Wired Science, 2 februari 2011

Goed nieuws (latere toevoeging):

VS boeken doorbraak in productie biobrandstoffen
IPS / Trouw, 11 maart 2011

28 januari 2011

China wordt een hightech politiestaat

Door Sybilla Claus, Trouw, 28 januari 2011

Minder dan een jaar na de bloedige rellen tussen Oeigoeren en Han-Chinezen in de westelijke provincie Xinjiang heeft China daar 40.000 extra bewakingscamera’s geïnstalleerd. Het illustreert hoe China zich in rap tempo ontwikkelt tot hightech-politiestaat.

Zie ook:

Beijing Olympics visitors tracked by massive Big Brother surveillance network
Aftermath News, 8 augustus 2008

Why the Internet Is a Great Tool for Totalitarians
Door Evgeny Morozov, Wired, 27 december 2011

Toevoeging februari 2011:

Politie China mishandelt blinde dissident
Trouw, 11 februari 2011

Vergelijk:

De boeddhist Matthieu Ricard merkt op in de dialoog 'De monnik en de wetenschapper':

'Iedereen die nu de instandhouding van de laogaï tolereert, het Chinese equivalent van de goulags, zal door de toekomstige geschiedschrijvers ongetwijfeld ook weer in het ongelijk worden gesteld. In zulke dwangarbeiderskampen wordt een aanzienlijk deel van de producten gemaakt die wij doodgemoedeerd kopen, vooral speelgoed. En dat geven wij onze kinderen als kerstcadeautje. Maar regeringen vinden zo'n veroordeling in de toekomst blijkbaar minder bedreigend dan moedig optreden in het heden.'

Peak Water: wat is het - en zijn we daar al?

Door Peter Gleick, Pacific Insitute / Alternet, 27 januari 2011

We're never going to run out of water - water is a renewable natural resource (mostly). But increasingly, around the world, in the U.S., and locally, we are running up against peak water limits. The concept is so important and relevant that The New York Times chose the term "peak water" as one of its 33 "Words of the Year" for 2010.

Zie ook m'n blognotitie:
80 procent van de watervoorzieningen in gevaar

27 januari 2011

Snelheid groei moslimbevolking neemt af

De Telegraaf, 27 januari 2011

De Telegraaf bericht dat het aantal moslims op de wereld over 20 jaar is gegroeid met 35 procent ten opzichte van het huidige absolute aantal moslims (het is niet zo dat het percentage moslims groeit met 35 procent). In Europa zal het gaan om een toename van 2 procent ten opzichte van de totale bevolking.
In Nederland zullen  in 2030 ruim 1,3 miljoen moslims wonen, ongeveer 7,8 procent van alle mensen in ons land[*]. Dit valt af te leiden uit een studie van het Amerikaanse Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life.
Heden is 6 procent van de Europeanen moslim. Dit zal gemiddeld circa 8 procent zijn in 2030.

Dit betekent dat de snelheid van de toename van het aantal moslims afneemt. De afgelopen 20 jaar groeide dit aantal met 44 procent. Volgens prognoses zullen er in 2030 8,3 miljard mensen op aarde leven. 26,4% zal naar verwachting moslim zijn; tegen 23,4% op dit moment. Deze percentuele stijging is zo gering omdat de totale wereldbevolking in 2030 veel groter is dan nu; ook het aantal niet-moslims neemt sterk toe.

Zie ook:

Vrees voor islamitisch 'Eurabia' ongegrond
NRC Handelsblad, 27 januari 2011, pagina 7

Amaney A. Jamal, universitair hoofddocent aan Princeton en adviseur van PEW, merkt op: 'De alomtegenwoordige aanname is dat moslims de aarde gaan bevolken (...), maar de cijfers komen niet eens in de buurt. Ik vraag me af, waar komt alle hysterie vandaan?' [het antwoord op die vraag is toch niet zo moeilijk: a. oververtegenwoordiging van deels niet goed integrerende moslims in bepaalde stedelijke gebieden in het Westen, b. Al Qaida en consorten, c. periode van te grote toegeeflijkheid van met name linkse politici en bestuurders ten aanzien van wensen van reactionaire moslims en d. opkomst van extreemrechtse populisten die a, b en c overdrijven en politiek uitbuiten; K].

---

Zie ook deze prognose van het PBL en CBS van de toename van het aantal niet-Westerse allochtonen (deels niet-moslims dus[*]) in Nederland in de periode tot 2040. Hun aandeel stijgt van 11,1 procent naar 15,8 procent van de totale bevolking, waarbij het percentage in de grootstedelijke gebieden waarschijnlijk licht terugloopt (gemiddeld meer spreiding dus). De PVV maakt de bezoekers van haar site op moment van dit schrijven bang met het kaartje bij dit onderzoek; maar het gaat dus om een aanmerkelijke maar niet dramatische stijging.

Updates:


Massa-immigratie uit moslimlanden?
Door Flip van Dyke, Sargasso, 7 november 2012

Van Dyke becijfert dat sinds de strenge vreemdelingenwet van 2001 gemiddeld per jaar zo'n 1600 immigranten uit moslimlanden zich in Nederland hebben gevestigd, waar echter tegenover staat dat de emigratie van deze groep circa 93 procent bedroeg van de immigratie. Er vertrokken dus circa 1488 mensen met een moslim(land)achtergrond. Dus netto slechts een immigratie van 112 'waarschijnlijke moslims' per jaar - aangenomen dat er relatief weinig moslims binnnekomen vanuit niet-moslimlanden.

Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?
Door Flip van Dyke, 28 augustus 2012

De islamisering van Nederland wil maar niet echt vlotten
Republiek Allochtonië, 7 april 2015

[...] Volgens [...] [Pew Research Centre] zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking).

Noot

[*] De wikipedia stelt: '[het percentage moslims onder de Nederlandse bevolking was in 2005/2006 circa] 5,3 procent. Een miljoen moslims zullen er naar verwachting pas in 2017-2023 zijn. Onder gelijkblijvende omstandigheden zou het aantal moslims in 2050 kunnen uitkomen op circa 8% van de bevolking.'

Zie ook m'n blognotitie:
Cijfers: geen islamisering van Amsterdam in zicht

25 januari 2011

Sociologe vreest voor haar leven door lastercampagne Glenn Beck78-Year-Old Threatened With Death After Glenn Beck Attack Fears Violence: "It Only Takes One Person Who Is a Little Deranged"
Door Eric Boehlert, Media Matters for America / Alternet, 25 januari 2011

(...) A City University of New York professor and scholar of grassroots activism, the 78-year-old [Frances Fox] Piven has been the target of relentless Glenn Beck attacks. For an entire year now the Fox News talker has been pushing a tangled conspiracy theory that puts Piven, and her late husband, fellow academic Richard Cloward, at the center of an all-powerful left-wing movement to “collapse” the United States economy and government - a devious collapse designed to allow President Obama to radically transform the country, according to Beck.

(...) Beck has repeatedly demonized Piven, denouncing her as an “enemy of the Constitution” and someone who wants to “destroy America.” Piven has become a star player in Beck’s rogue gallery of treacherous, all-powerful (often Jewish)[*] liberals, seeking to eliminate the American way of life.

Beck’s fans have recently taken notice of Piven. On a website Beck runs, The Blaze, which also traffics in the Piven smear campaign, readers began posting lurid threats against the elderly academic. “ONE SHOT...ONE KILL!" announced one. "Why is this woman still alive?" asked another. And this particularly shocking threat: "Maybe they should burst through the front door of this arrogant elitist and slit the hateful cow's throat."

(...) As for the current culture of fear and persecution that pervades the right-wing movement, it reminds Piven of the McCarthy era. But she notes today’s craze is different in one key way - it’s almost entirely media-driven. It’s a handful of right-wing pundits who are crusading against Piven, not politicians.

What’s similar though, is the trademark fear. “Paranoia, and paranoid theories of the sources of our troubles, has been a recurrent staple of American politics,” said Piven. “I think the toxicity of the Tea Party poison is a reaction to the election of Barack Obama, but it’s also true the country is turning darker and the demographics of the country are changing.”

Toevoeging februari 2011:

The real threat of Glenn Beck's fantasies
Door Frances Fox Piven, Comment Is Free, 8 februari 2011

[einde toevoeging]

Noot

[*] Een ander joodse liberal waar Glenn Beck waanzinnig tegen tekeer gaat is de speculant George Soros. Journalist (van Joods-Amerikaanse komaf) Michelle Goldberg: '(...) Glenn Beck’s two-part “exposé” on George Soros, whom Beck calls “The Puppet Master,” was (...) shocking, even by Beck’s degraded standards. The program(...) was a symphony of anti-Semitic dog-whistles. Nothing like it has ever been on American television before.' Beck zei op televisie over Soros onder meer: 'He’s pulled no punches about the end game. It’s one world government, the end of America's status as the prevailing world power' - wat sterk lijkt op zijn beschuldiging aan het adres van Piven.
Piven vraagt zich af waarom Beck zich nu juist in haar heeft vastgebeten, omdat er veel linksere en meer invloedrijke activisten zijn dan zijzelf. De verklaring kan zijn dat Beck bezeten is van antisemitische paranoia vergelijkbaar met die van de nazi's, die 'joden' koppelden aan 'communisme', 'vijanden van het volk' en streven naar 'wereldheerschappij'. Dat een dergelijk geloof kan samengaan met fanatieke steun aan Israëlische joden, komt a. omdat dezen zich nu juist op hun eigen stuk grond en dito natie concentreren en niet overal in de wereld aan het 'infiltreren' zijn en b. omdat volgens de bijbel Israël moet bestaan voor het laatste oordeel kan plaatsvinden (waarbij de joden dan alsnog het loodje leggen).
Van Adolf Eichmann is bekend - Harry Mulisch herinnert hieraan in zijn boek De Zaak 40/61 - dat hij een bewonderaar was van het nationalistische zionisme en tegelijk een kennelijk zo diepe haat koesterde jegens de joden in zijn land - die hij, suggereert Mulisch, mogelijk als het ware 'niet joods genoeg' vond, want dat waren de nationalistische zionisten -, dat hij een sleutelrol kon vervullen in de massavernietiging van deze bevolkingsgroep.
Beck draagt zo bij tot het gemeengoed worden van complottheorieën zoals verkondigd in de film Zeitgeist, waarvan de intrige deels is ontleend aan het beruchte antisemitische haatpamflet The Protocols of the Elders of Zion. De gestoorde dader van de schietpartij in Tucson, Arizona, waarbij zes mensen omkwamen en het joodse liberal congreslid Gabrielle Giffords levensgevaarlijk werd gewond, Jared Loughner, was volgens een vriend helemaal ondersteboven van Zeitgeist.
Mogelijk ook gelooft Beck zelf veel van zijn eigen vuilspuiterij nauwelijks, maar speelt hij op een volstrekt cynische manier in op broeiende onderbuikgevoelens en circulerende complottheorieën, omdat deze middelen door zijn doel - het vergroten van de macht van corporate America, lees: zijn geldschieters, zendtijdverschaffers en beschermheren - worden geheiligd.

Zie ook:

Eric Boehlert [Media Matters for America] on Hardball: "After Arizona," Fox And Other Right-Wing Media Have "Doubled Down" On Violent Rhetoric
MSNBC's Hardball, 24 januari 2011

[Let op Becks tegelijk houterige en hysterische gesticuleren en rollen met de ogen, een werkelijk crazy act die hij, gezien de aard van de paar versprekingen die hij maakt, noest voor de spiegel lijkt te hebben ingestudeerd; wat de vraag of hij zelf in de wanen verkeert die hij helpt verspreiden en intensiveren, overigens niet beslissend beantwoordt; K]En:

Congressional candidate [Rich Lott, a Tea Party favorite] defends wearing Nazi outfit for re-enactment
CNN, 12 oktober 2010

[ Lott verloor de verkiezingen in Ohio, waaraan hij meedeed. Voor het zover was werd hij na het uitkomen van zijn hobby verwijderd van de lijst 'Young Guns' [sic!]- veelbelovende Republikeinse politici. En waren zijn nazi-spielereien heftig afgekeurd door Eric Cantor - de enige of een van de weinige joodse Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden (het House of Representatives, dat samen met de Senate het Congress vormt). Cantor is overigens verder eveneens ultrarechts. Het is niet gezegd dat Lott een neonazi en/of antisemiet is, maar zijn geval vormt wel een sprekende illustratie van de obsessie met wapens en militarisme in kringen van de Tea Party en consorten; K]

En:

Moonstruck: Climate science denier Harrison Schmitt, appointed to head NM [de staat New Mexico; K] environment agency, believes enviros and scientists (...) are communists
Door Joe Romm, Climate Progress, 27 januari 2011

Later toegevoegd:

Misschien hoopgevend:

Glenn Beck Limps into 2011 with Sinking Ratings
Door Eric Boehlert, Media Matters for America / Alternet, 30 januari 2011

Just one year ago, Fox News' Glenn Beck had a nightly audience of 3 million - now his ratings are off by a third, and his radio show dropped in New York and Philadelphia.

Is Glenn Beck Sinking?
Door Alexander Zaitchik en Peter Dreier, Alternet, 9 februari 2011

(...) In Beck's telling, leftist-anarchist street brigades in Europe will join forces with radical Islamists (with implicit support from Democrats) to sow chaos from Tehran to Tallin, with the goal of establishing a leftist Islamic super-state across the Middle East and Europe. This will open up a geopolitical vacuum into which, Beck has mused, the Russian and Chinese armies may sweep.

(...) On his January 13 show, Beck identified nine people who he considered among the most dangerous thinkers and activists. Eight of them were Jews, including George Soros and Frances Fox Piven.

(...) Beck's ratings are not what they were. Last month, Glenn Beck averaged 1.8 million viewers. This drop, the steepest in cable news, was even worse among the prize demo of viewers between the ages of 25 and 54. During 2010, in other words, Beck lost nearly half of his viewers.

Toegevoegd april 2011:

Fox News-presentator en rechts boegbeeld Glenn Beck stopt
ANP / De Volkskrant, 6 april 2011

Vergelijk m'n blognotities:
Sarah Palin als 'necrofiele' proto-fascist
VS: neergeschoten politica stond op ‘hitlist’ Palin
Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party
Het leugenachtige ultrarechtse media-universum
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis
Er zal bloed vloeien als de republikeinen gewelddadige taal blijven spuien

24 januari 2011

Het zijn en het niets, vorm en leegte

Gisteravond, vlak voor het naar bed gaan, viel me, na lezing van een korte schets van het Griekse denken van vóór Aristoteles in een Engelse vertaling van Aristoteles' Metafysica (Loeb Classical Library, vertaling H. Tredennick, 1980, eerste druk 1933, Harvard University Press), dit in[1]:
Het zijn
zonder enige
vorm[2]
is in niets
te onderscheiden
van het niets
Het zijn dat vorm krijgt is het niets dat vorm krijgt?

Is het vorm aannemen (van het zijn) een schepping uit het niets? Elk vorm krijgen? Want: hoe kan uit louter een bestaande vorm of groep vormen een nieuwe vorm of nieuwe groep vormen ontstaan?

Of is zijn hetzelfde als zich onderscheiden - uit het niets?[3]

Wartaal?

---

Even zwerven op internet bracht me zonet op deze tekst van de boeddhist Alan Watts:

Nothingness by Alan Watts
mysticson.blogspot.com, augustus 2009

(...) if you didn't have space, you couldn't have anything solid. Without space outside the solid you wouldn't know where the solid's edges were. For example, you can see me in a photograph because you see a background and that background shows up my outline. But if it weren't there, then I and everything around me would merge into a single, rather peculiar mass. You always have to have a background of space to see a figure. The figure and the background, the solid and the space, are inseparable and go together [cursivering door mij; K - die 'peculiar mass' zou niet te onderscheiden zijn van het niets].

(...) The whole of Buddhism is based on a saying, "That which is void is precisely form, and that which is form is precisely void." Let me illustrate this to you in an extremely simple way. When you use the word clarity, what do you mean? It might mean a perfectly polished lens, or mirror, or a clear day when there's no smog and the air is perfectly transparent like space.

What's the next thing clarity makes you think of? You think of form in clear focus, all the details articulate and perfect. So the one word clarity suggests to you these two apparently completely different things: the clarity of the lens or the mirror, and the clarity of articulate form. In this sense, we can take the saying "Form is void, void is form" and instead of saying is, say implies, or the word that I invented, goeswith. Form always goeswith void. And there really isn't, in this whole universe, any substance.

(...) Another thing that goes along with all this is that it's perfectly obvious that the universe is a system which is aware of itself.
(...) to understand this we must again relate back to our basic contrast (...) between something and nothing, which is that the aspect of the universe which is aware of itself, which does the awaring, does not see itself. In other words, (...) you can't observe yourself in the act of observing.

(...) so all that side of life which you call unconscious, unknown, impenetrable, is unconscious, unknown, impenetrable because it's really you.

Noten

[1] Toegevoegd augustus 2014: in het mooie boek Why does the world exist? (2012, hoofdstuk 11) legt Jim Holt - met frisse tegenzin - uit dat Hegel in Wissenschaft der Logik (1812) betoogt dat het pure zijn gelijk is aan het pure niets. Zie inderdaad de oorspronkelijke tekst: "Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe". Vervolgens licht Holt toe dat Hegel zelf de "absurditeit" (het woord is van Holt) van deze stelling aangeeft en dat het erom gaat dat "de twee concepten, op dit verheven niveau van abstractie, identiek leeg zijn" - aldus Holts parafrase. Vervolgens ontwikkelt Hegel de eerste stap van zijn dialectiek. These: de realiteit is louter zijn. Antithese: de realiteit is niets. Synthese: de realiteit is wording. Alleen die dialectische manoeuvre was mij bekend.
Holt vindt dit alles maar troebele onzin. Ik meen echter zelfstandig tot hetzelfde fundamentele inzicht te zijn gekomen als Hegel - onbescheiden gezegd. Overigens stelt Hegel het pure zijn ook gelijk aan de absolute aanvang, c.q. God. Zie hier: "Das reine Sein macht den Anfang, weil es sowohl reiner Gedanke als das unbestimmte, einfache Unmittelbare ist, der erste Anfang aber nichts Vermitteltes und weiter Bestimmtes sein kann".
 
[2] Toegevoegd januari 2011: Wikipedia over de geschiedenis en discussie over ether[#] in natuurkundige zin:

'Ether werd tot aan het begin van de 20e eeuw gezien als de stoffelijke tussenstof die voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte. In een mechanisch wereldbeeld heeft licht, net als geluid, een veerkrachtig medium nodig om zich te verplaatsen. Men kende aan deze tussenstof eigenschappen toe als veerkracht (elasticiteit) en absolute rust (stilstand). De ether drong ook door alle stof heen en vulde de ruimte tussen de atomen. Na de relativiteitstheorieën van Einstein was een ether niet meer nodig: het vacuüm kan licht geleiden, of kreeg de leegte de functie van de vroegere ether.'

[#] Toevoeging december 2011: Peter Sloterdijk vermeldt in Sferen (Deel II, hoofdstuk 4): '[Aristoteles] postuleert het bestaan van een vijfde element of vijfde lichaam, dat van nature begiftigd is met de draaiende beweging die de overige lichamen [aarde, water, lucht en vuur; K] is essentie ontzegd is. Dit draaiende, vanuit zichzelf roterende en sferogene lichaam noemt Aristoteles - teruggrijpend op oude overleveringen - de aithèr. De ether kwam al bij de oudere dichters als subtiele hemelvullende substantie voor - de naam zou bij hen betekenen: 'datgene wat eeuwigdurend loopt (aei thei)' [zie ook mijn irrationele speculatie over 'do' en dheu - tumon (zich in de rondte draaien, sic!) en tau (dauw, Grieks theo, ik loop snel); K]. Plato [...] had [...] een vijfde element, een quinta essentia, geïntroduceerd, dat eveneens ether heette, een helder gebied boven de lucht, bevolkt door demonen en goddelijke tussenwezens [dit doet me denken aan de 'ruimte van het volledige leven'; K]. Bij Aristoteles wordt de ether het eerste element, proton soma. Het is de stof waarvan het volmaakte gemaakt is, de substantie van de hemel en de sterren, prima materia van alle onvergankelijke omwentelingen. [...] De ether is fijner van stof dan het vuur, vluchtiger dan lucht, subtiel als met zonlicht opgeklopt goud, fonkelend als de ochtendnevel [sic!] boven de Olympus. Maar wat het belangrijkste is, hij bezit de vereiste cycloforische eigenschap: hij is de natuurlijke drager van circelvormige bewegingen, en in dit opzicht is hij te vergelijken met een in zichzelf terugkerende, goddelijke gedachte [sic; dit doet me denken aan het mysterie van de 'terugkeer' inzake 'iets in zijn eigen zijn bevestigen' en 'evidentie'; Louk Fleischhacker schrijft daarover dat 'in de vorm van de logische objectiviteit beschouwd, zou de terugkeer de verwijzing van iets naar zichzelf moeten zijn; K].'
(...) Wikipedia: 'Op 5 mei 1920 gaf Einstein een lezing aan de universiteit van Leiden waarin hij zei:
'Recapitulating, we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists an ether. According to the general theory of relativity space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space and time (measuring-rods and clocks), nor therefore any space-time intervals in the physical sense. But this ether may not be thought of as endowed with the quality characteristic of ponderable media, as consisting of parts which may be tracked through time. The idea of motion may not be applied to it.' [de ruimte volgens de Algemene Relativiteitstheorie lijkt dus een 'niets met vorm' te zijn; K] [##]
Het is dus volgens Einstein onvermijdelijk om fysieke kwaliteiten aan ruimte toe te kennen[##]. Maar waar materie uit delen bestaat die in de tijd gevolgd kunnen worden kan dat met ruimtetijd zoals beschreven door algemene relativiteit niet. Begrippen als 'bewegen' dan wel 'stilstaan' zijn principieel niet van toepassing.
Recentelijk zijn er theorieën in de kwantummechanica gepubliceerd die de zgn. nulpuntsenergie proberen te verbinden met het vroegere concept van de ether. Zo komt de ether misschien via de "achterdeur" weer terug' [de wiki bespreekt ook de mysterieuze vacuümenergie en geeft een link naar dit wetenschappelijke artikel (2004, PDF) daarover; K].

[##] Alan Watts (zie hierboven) probeert aannemelijk te maken dat ruimte 'vast zit aan' ('goeswith') dingen, een geheel is met vorm(en); het lijkt me dat hij zou instemmen met de bewering: 'doordat (of zoals) de dingen vorm hebben, heeft de ruimte vorm' - dat idee heb ik temeer omdat dit volkomen in overeenstemming is met (want een bijzonder geval is van) hoe de zenmeester Thich Nhat Hanh de 'scheppingsleer' van het boeddhisme samenvat: 'dit is (zo), omdat dat (zo) is', hoe cryptisch dit overigens in zijn schijnbare eenvoud ook is.
Wat Einsteins algemene relativiteitstheorie betreft, uit dit artikel blijkt dat ruimtetijd kan bestaan zonder materie; wel treedt altijd kromming van ruimtetijd op als er materie is - (alleen) in die zin kan je zeggen dat ruimte volgens Einstein 'vast zit aan' materie of 'een is' met materie.
Vergelijk ook Harry Mulisch over 'vorm' in Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap (hoofdstukje Ad VIII): 'Vorm is onwaarneembaar'. 'Als ik iets waarneem, neem ik tegelijk ook het onwaarneembare waar'. 'Vorm is de aanwezige afwezigheid'. 'De ruwe stof, het marmer, bezit een oneindig aantal vormen als mogelijkheid; de eindigheid, de verwerkelijking van een vorm, wordt bepaald door de geest van de kunstenaar. Daarin bevindt het 'concetto' van een beeld zich als afwezige aanwezigheid. [...] Dat betekent [...] dat via de door de geest geleide hand niets moet komen, waar eerst nog marmer is [...]'.
[3] Toegevoegd april 2011: Harry Mulisch schrijft in Voer voor psychologen, peinzend over zijn gestorven vader: '[Een] nietbestaan, dat nergens anders door een bestaan wordt bepaald, is op een tweede manier een bestaan: het is een zijn, dat alomtegenwoordig is [vergelijk mijn gedicht Heelal; K]. Van dat zijn is de onbereikbaarheid geen prikkel, maar een scheppende voorwaarde. (...) Het zijn van dit nietbestaan onthult zich in de twee minuten stilte van een duizendkoppige menigte: dat is geen menigte, die zwijgt, maar het zwijgen, dat duizendkoppig spreekt en die menigte pas schept. Het onthult zich voor de Oepanishads in het lege binnenste van de vrucht, waaruit de Nyagrodhaboom verrijst. Het onthult zich voor Rilke in het afgebroken huis: dat is pas een huis. (...) En als iemand beseft, dat dit alomtegenwoordige zijn van het nietbestaan even goed 'God' genoemd kan worden als 'het niets', dan moet hij tegelijkertijd beseffen, dat dit een God is met alleen deze eigenschap: creativiteit, en verder niets.' En in het laatste hoofdstukje: 'Zoals de God het zijn van het nietbestaan is, zo is de mens het zijn van het nietbestaan - maar bij de mens is dit gemaskerd; en dit masker is zijn bestaan.' (Waarmee ik het overigens deels ten principale oneens ben). Zie verder dit essay van Bart de Goeij; en hier en hier.

Toevoeging 19 januari 2012: ik denk zijdelings ook aan wat Martin Heidegger het metafysische denken vanaf Plato aanrekent: "De eerste aanvang ervaart en plaatst de waarheid in de zijnden, zonder naar de waarheid als dusdanig te vragen, omdat het onverborgene, het zijnde als zijnde, alles overheerst, omdat het ook het niets opslokt en teniet doet als 'niet' en 'tegenover'"(Beiträge zur Philosophie, pagina 179, vertaling Kristien Justaert in haar verhandeling De laatste God).

Toevoeging mei 2014:
De Nyagrodhaboom is een als heilig beschouwde vijgenboom. Hier een vertaling van de betreffende Tsjandogya Upanisjad:

"Breng mij de vrucht van de Nyagrodhaboom!
Hier is ze, Heer.
Breek haar.
Ze is gebroken, heer.
Wat zie je nu?
De bijna onzichtbare kleine zaadjes, heer.
Breek een van hen.
Het is gebroken, heer.
Wat zie je nu?
Niets, heer.
De vader zei: "Mijn zoon, het subtiele wezen, dat je niet zien kunt, is het ware wezen waaruit de nyagrodhaboom bestaat. Geloof het, mijn zoon. In dit subtiele wezen is het Zelf van ieder ding verscholen. Dat is het ware. Het is het Zelf, en jij, o Svetaketu, bent het."

De laatste zin is een variant van het voor deze filosofie van het Ene - atman is brahman - Zelf kenmerkende: "Dat zijt gij" (Tat tvam asi).

Zie ook m'n blognotities:
Leegte, 'er zijn', speelruimte en (on)vergankelijkheid
De mens als magische eenheid van nabootsing en autonomie
Overéénkomst 
Vormen zien in ruis
Fernando Pessoa à la Boeddha
Over het masker


Illustratie geplukt van deze blog.

Quantumverstrengeling mogelijk ook in de tijdDoor Lisa Grossman, Wired Science, 21 januari 2011

Zie over quantumverstrengeling over grote afstand bijvoorbeeld deze blog:

10.000 keer zo snel als het licht!
Adrianus V. , Astroblogs, 14 december 2008

Wilde gedachte: zou het menselijk geheugen gebaseerd kunnen zijn op kwantumverstrengeling in de tijd?

Later toegevoegd:

Physicists Create Quantum Link Between Photons That Don’t Exist at the Same Time
Door Andrian Cho, Wired, 23 mei 2013

Illustratie geplukt van Astroblogs

Links is al dertig jaar op z'n retour

Door Hubert Smeets, NRC Handelsblad, 22 januari 2011

Links krijgt al jaren van alles de schuld. Bijna al ons ongerief zou dateren uit de jaren zeventig. Klopt die mythe? Nee, het kabinet-Den Uyl was niet het begin, maar het einde van de linkse dominantie. Piet Hein Donner is niet voor niets de succesvolste babyboomer in de politiek.

Bijna helft Joodse Israëliërs wil apartheid


Foto: Sabbah.biz

Door Guus Valk, NRC Handelsblad, 22 januari 2011


De rabbijnen en hun echtgenotes verkondigen hun boodschap door middel van psak dins, religieuze verordeningen (vergelijk fatwa's van islamitische scherpslijpers!). Eind december riepen zij Joods-Israëlische vrouwen op niets te beginnen met Palestijnse mannen - waar sowieso al een groot taboe op lag en wat dan ook nauwelijks voorkomt. Ze zaaien afkeer en angst voor Arabieren en ongelovigen.

Volgens de directeur van Rabbijnen voor Mensenrechten Erik Ascherman is 'de geest uit de fles' wat betreft extreme uitspraken ten aanzien van Arabieren en laat het zelfverzekerde gedrag van de orthodoxe rabbijnen zien dat er een omslag plaats vindt in het land, waarbij nationalisten en religieuze fundamentalisten samen optrekken. Emiritus hoogleraar van een religieuze universiteit Menachem Friedman (die de genoemde psak dins overigens afkeurt), zegt dat inmiddels een derde van de Joods-Israëlische bevolking zich (ultra-)orthodox of religieus-zionistisch noemt en dat dit aantal elk jaar groeit.

Zie ook:

50 Israeli Rabbis issue ruling forbidding renting of homes to Arabs
Door Noam Sheizaf, 972mag,com, 7 december 2010

Rabbis' edict bars renting to Arabs
Door Jonathan Cook, Sabbah.biz, 14 november 2010

PM blasts rabbis' calls not to sell apartments to non-Jews
Door Jonah Mandel en Ben Hartman, The Jerusalem Post, 12 augustus 2010

Israël wilde Arabische onderdanen naar Palestijnse staat verplaatsen
ANP / De Volkskrant, 25 januari 2011

Vergelijk m'n blognotities:
Geen Palestijn in Joodse wijk
Radicale rabbijnen bepleiten moord op niet-Joden
Israël: architectuur van een bezetting
Izak en Jacob-Israël versus Ismaël en Ezau
Judaïsme, islam en sjechina

En lees:

Israel boycotten heet nu 'de-legitimeren'
OneWorld / Trouw, 23 januari 2011

Later toegevoegd:

VN: armoede Oost-Jeruzalem toegenomen
Trouw, 9 mei 2013

Meer informatie:
boycottisrael.info

21 januari 2011

'Meters zeespiegelstijging per eeuw bij huidige beleid'


Illustratie: klimaatprojectie (PDF) NOAA (2007) voor het jaar 2050; dit model figureert overigens niet expliciet in het artikel van Hansen en Sato.

Door Joe Romm, Climate Progress, 20 januari 2011

Romm: (...) Right now, we’re headed towards an ice-free planet. That takes us through the Eemian interglacial period of about 130,000 years ago when sea levels were 15 to 20 feet higher, when temperatures had been thought to be about 1°C warmer than today. Then we go back to the “early Pliocene, when sea level was about 25 m [82 feet] higher than today,” as NASA’s James Hansen and Makiko Sato explain in a new draft paper, “Paleoclimate Implications for Human-Made Climate Change.”
The question is how much warmer was it in the Eemian and early Pliocene than today — and how fast can the great ice sheets disintegrate?

Hansen en Sato:

'IPCC BAU (business-as-usual) scenarios assume that greenhouse gas emissions will continue to increase, with the nations of the world burning most of the fossil fuels including unconventional fossil fuels such as tar sands.
An alternative extreme, one that places a substantial rising price on carbon emissions, would have CO2 emissions beginning to decrease within less than a decade, as the world moves on energy systems beyond fossil fuels, leaving most of the remaining coal and unconventional fossil fuels in the ground. In this extreme scenario, let’s call it fossil fuel phase-out (FFPO), CO2 would rise above 400 ppm but begin a long decline by mid-century (Hansen et al., 2008).
The European Union 2°C scenario, call it EU2C, falls in between these two extremes.

BAU [business as usual] scenarios result in global warming of the order of 3-6°C. It is this scenario for which we assert that multi-meter sea level rise on the century time scale are not only possible, but almost dead certain. Such a huge rapidly increasing climate forcing dwarfs anything in the paleoclimate record. Antarctic ice shelves would disappear and the lower reaches of the Antarctic ice sheets would experience summer melt comparable to that on Greenland today.

The other extreme scenario, FFPO [fossil fuel phase-out], does not eliminate the possibility of multi-meter sea level rise, but it leaves the time scale for ice sheet disintegration very uncertain, possibly very long. If the time scale is several centuries, then it may be possible to avoid large sea level rise by decreasing emissions fast enough to cause atmospheric greenhouse gases to decline in amount.

What about the intermediate scenario, EU2C [European Union 2°C scenario]? We have presented evidence in this paper that prior interglacial periods were less than 1°C warmer than the Holocene maximum. If we are correct in that conclusion, the EU2C scenario implies a sea level rise of many meters. It is difficult to predict a time scale for the sea level rise, but it would be dangerous and foolish to take such a global warming scenario as a goal.'

Romm:

'If Hansen and Sato are right, we will know within a decade or two. Unfortunately, continuing to do nothing while we wait to find out all but ensures we cross the tipping point and entire the realm of worst-case scenarios. Further delay is beyond immoral.'

Zie ook:

World Meteorological Organization: 2010 equals record for world’s hottest year and the “data confirm the Earth’s significant long-term warming trend.”
Door Joe Romm, Climate Progress, 21 januari 2011

2010 "characterized by a high number of extreme weather events".

Zie ook m'n blognotitie:
Impact CO2 op klimaat mogelijk twee keer sterker dan gedacht

Nederland groot in slachten en wapens leveren

Aantal 'veefabrieken' in vijf jaar verdubbeld
Trouw / Novum / Milieudefensie, 21 januari 2011

Milieudefensie: 'Vooral het aantal veefabrieken voor koeien is sterk toegenomen. In de praktijk betekent dit onder andere dat de runderen niet meer in de wei mogen grazen. Veefabrieken schaden echter niet alleen het welzijn van dieren. De enorme productie van mest zorgt voor een grote milieulast. Daarnaast ontsieren de enorme complexen het landschap.

Megastallen vormen een risico voor de gezondheid van omwonenden. Ze zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en zijn een broedplaats voor ziektekiemen. Zo overleed vorig jaar een Nederlandse vrouw door besmetting met de resistente ESBL-bacterie. Een ander recent voorbeeld waarbij in Nederland doden vielen is de uitbraak van de Q-koorts.

De veefabrieken zijn ontstaan door de schaalvergroting in de sector. Vorig jaar telde Nederland ruim 50.000 veehouderijen. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 78.000. De daling betekent dat per bedrijf steeds meer dieren worden gehouden. Nederland behoort tot de meest veedichte landen ter wereld.
Op jaarbasis worden in Nederland ongeveer 450 miljoen dieren geslacht, bijna 27 dieren per Nederlander. Daarmee behoort Nederland tot de meest veedichte landen ter wereld.

De laatste jaren heeft de opkomst van veefabrieken voor veel beroering gezorgd. In Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht kwamen provinciale burgerinitiatieven tegen megastallen van de grond waarbij in totaal bijna 100.000 burgers de politiek opriepen deze complexen tegen te houden.

Campagne Milieudefensie tegen veefabrieken hier.

Zie ook m'n blognotitie:
Varkensflatdebat

Wapenhandel

Nederland behoort qua financieel volume ook nog eens tot de grootste militaire exporteurs ter wereld. 98 procent van de wapendoorvoer via Nederland wordt niet getoetst aan het wapenexportbeleid. Als doorvoerland van vuurwapens en munitie is ons land een grote speler, met Schiphol en de Rotterdamse haven als belangrijke Europese knooppunten.
En de Nederlandse wapenexport blijft stijgen. De waarde ervan steeg in 2009 naar 1,41 miljard euro, 12 procent meer dan het record van 2008.
Campagne tegen wapenhandel: www.stopwapenhandel.org

Toevoeging januari 2012:

Onrust over wapenleveranties
Nieuwsuur, 19 januari 2012

In de Tweede Kamer groeit de onrust over wapenleveranties die het kabinet overweegt naar landen die omstreden zijn. Vanavond in Nieuwsuur politieke reacties en gesprekken met de ministers Hillen en Rosenthal. Zetten zij door ondanks het verzet van de Kamer?
[einde toevoeging]

Toevoeging april 2012:

Regering wilde wapenhandel verbergen voor Tweede Kamer
SP.nl, 26 april 2012

---

Dieren slachten en anderen een handje helpen mensen te doden: waarin een klein land groot kan zijn.

Rechters woedend op Berlusconi

Door Iñaki Oñorbe Genovesi, de Volkskrant, 21 januari 2011

Later toegevoegd:

Sylvio Berlusconi wil kritische tv-programma's van de buis
Trouw, 29 januari 2011

Intellectuelen eisen vertrek Berlusconi
ANP / De Volkskrant, 29 januari 2011

'Berlusconi-trawant kocht stemmen van maffia'
Trouw, 10 oktober 2012

Berlusconi: 'Mussolini deed veel goede dingen'
Nu.nl, 27 januari 2013

Zie ook m'n blognotities:
Advertentie: Italië in gevaar door Berlusconi
Berlusconi: ‘Rechters zijn linkse extremisten’

20 januari 2011

KNMG: 'Levenseindekliniek onwenselijk'

Artsennet.nl, 20 januari 2011

(...) 'Mensen met een doodswens hebben goede zorg nodig. Dit kan ook tot andere oplossingen leiden dan euthanasie', licht KNMG-directeur beleid Lode Wigersma toe in Nieuwsuur.

(...) Petra de Jong van de NVVE verwacht veel maatschappelijke onrust als de klinieken realiteit worden, vergelijkbaar met reacties op abortusklinieken. 'Maar veel anderen zullen ontzettend blij zijn.' De NVVE rekent op zo'n duizend verzoeken tot levenseinde per jaar.

---

De artsen vrezen een 'tunnelvisie met de dood als uitkomst'. En terecht.

Eng clubje, die NVVE, ik gaf ze nog het voordeel van de twijfel omdat ik voorstander ben van euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden, althans na een langdurige periode van gesprekken (waarbij natuurlijk zo nodig alles wordt gedaan aan pijn- en angstbestrijding, onder meer met medicatie) en bij een uiterst zorgvuldige toetsing met een onafhankelijke derde partij erbij, maar zo'n sterfhuis dat mensen binnen drie dagen 'aan de dood kan helpen' vind ik ronduit griezelig, inhumaan onder het mom van menselijk - en daarom verwerpelijk. Ook al bezweert de NVVE dat die drie dagen alleen de uiteindelijke uitvoering betreffen, waaraan een traject vooraf zou gaan dat veel langer is. Een psychiatrische patiënt kan vele jaren lang geregeld diepe inzinkingen hebben waarin hij of zij ervan overtuigd is dat het lijden ondragelijk is en alleen de dood een humane 'oplossing', terwijl dit toch meestal niet zijn of haar visie is. Als zo iemand middenin een dergelijke depressie naar zo'n kliniek stapt, dan kan hij of zij daar indringend het beeld oproepen dat er wél sprake is van een reeds vele jaren aanhoudende doodswens, omdat het zelfbeeld en de herinneringen aan het eigen leven op dat moment zijn vertekend of omdat het lijden tijdelijk zó erg is en uitzichtloos schijnt, dat een leugentje om bestwil hem of haar gerechtvaardigd lijkt.

Het NRC meldt vandaag op de voorpagina in het bericht 'Verbazing over levenseindekliniek':

'Directeur Petra de jong [van de NVVE] rekent op zo'n duizend verzoeken per jaar, vooral van kankerpatiënten wier euthanasieverzoek niet ingewilligd werd. "Verbazingwekkend", vindt KWF Kankerbestrijding. Volgens een woordvoorder weigeren artsen slechts in een fractie van alle euthanasieaanvragen van kankerpatiënten medewerking te verlenen.'

Gebruikt de NVVE zelfs een vals voorwendsel voor haar onzalige plan?

Op pagina 8 van het NRC hekelt zelfs 'zelfmoordconsulent' Ton Vink het NVVE-plan: hij vindt het a. onsmakelijk dat een individueel schrijnend geval in geuren en kleuren wordt gebruikt ter promotie van het initiatief; heeft b. grote bedenkingen bij het lanceren van het getal van tenminste 1000 cliënten per jaar en de suggestie dat dit aantal nog omhoog zou kunnen gaan - alsof men over de wenselijkheid van de groeiende omzet van een bedrijf spreekt; en ziet c. het gevaar dat normale artsen met wie de patiënt als het goed is een vertrouwensband heeft, euthanasieverzoeken makkelijker gaan afwijzen met als excuus 'je kunt ook naar zo'n kliniek'.
Alledrie terechte zware bedenkingen.

Zie ook het rake betoog:

Iemand bij het leven houden is moeilijker dan iemand de dood in helpen
Door Aleid Truijens, de Volkskrant, 25 januari 2011

En (eveneens later toegevoegd):

Winkel voor een blije dood
Door Evelien Tonkens, de Volkskrant, 25 januari 2011

'Euthanasiewet is ontspoord'
Nieuwsuur, 16 januari 2014

Boudewijn Chabot [...] is verbijsterd door de eenvoudige euthanasie die aan psychiatrische patiënten is verleend.

Boek legt aanval op klimaatwetenschap bloot

Door

In The Inquisition of Climate Science, former Reed College president and National Science Board member James Powell elucidates the landscape of climate denial; diagrams, analyzes, and debunks the most frequently used denier arguments; and advances a progressive vision for what science communication could become in the 21st century. Prepublication reviewers summed up the book: “A devastating, crushing blow against the deniers. I would not want to meet Powell in a dark alley.”
At once a quick read and an informational reference guide, The Inquisition of Climate Science is a must for climate science advocates as well as casual readers. Powell’s meticulous research makes the book a useful all-in-one guide to the science, politics, messages, and media coverage of climate change. At the same time, his engaging narrative style grabs the reader and makes the pages seem to fly by.

Update 1:

The Danger Of Climate Change Denial
Door Michael Mann, Climate Progres, 23 april 2012

As a climate scientist, I have seen my integrity perniciously attacked, politicians have demanded I be fired from my job, and I’ve been subject to congressional and criminal investigations. I’ve even had death threats made against me. And why? Because I study climate science and some people don’t like what my colleagues and I have discovered. Their attacks on scientists are part of a destructive public-relations campaign being waged in a cynical effort to discredit climate science.

Update 2:

[Bekende] klimaatscepticus: broeikaseffect bestaat toch
De Volkskrant, 30 juli 2012 

Climate-Change Deniers Are On The Ropes — But So Is The Planet
Door Bill McKibben, TomDispatch / Climate Progress, 4 juni 2012

North Carolina Bill Would Require Coastal Communities To Ignore Global Warming Science
Door Joe Romm, Climate Progress, 31 mei 2012

Colbert Report On North Carolina GOP Bill To Make Use Of Climate Science Illegal
Door Joe Romm, Climate Progress, 5 juni 2012

Virginia Lawmaker Says ‘Sea Level Rise’ Is A ‘Left Wing Term,’ Excises It From State Report On Coastal Flooding
Door Rebecca Leber. Climate Progress, 10 juni 2012

Zie ook m'n blognotitie:
VS: instituut zaait haat tegen klimaatactivisten  

'Studeren wordt iets voor de rijken'

Door Inge van der Hoeven, de Volkskrant, 19 januari 2011

Zie ook:

Halbe Zijlstra pakt Henk en Ingrid junior
Door Evelien Tonkens, de Volkskrant, 19 januari 2011

Zie ook:

Op weg naar een titel en ruim 15 mille schuld
Door Bart Funnekotter en Frederiek Weeda, NRC Handelsblad, 20 januari 2011, pagina 4

Toevoeging 21 januari:

Hoogleraren steunen protest tegen bezuinigingen
Door Hans van der Lugt, NRC Handelsblad, 21 januari 2011

Professoren protesteren tegen bezuinigingen
Nu.nl, 21 november 2011

Latere toevoeging:

Welcome to the 2012 Hunger Games
Sending Debt Peonage, Poverty, and Freaky Weather Into the Arena
Door Rebecca Solnit, TomDispatch, 1 mei 2012

[...] The young are constantly told that only a college education can give them a decent future. Then they’re told that, to pay for it, they need to go into debt -- usually into five figures, sometimes well into six. And these debts are, in turn, governed by special laws that don’t allow you to declare bankruptcy -- no matter what.  In other words, they are guaranteed to follow you all your life.
[...] According to the website for Occupy Student Debt, 36,000,000 Americans have student debts.  These have increased more than fivefold since 1999, creating a debt load that’s approaching a trillion dollars, with students borrowing $96 billion more every year to pay for their educations. Two-thirds of college students find themselves in this trap nowadays.

Hedgefondsen gaan volop door met parasiteren

Door Heike Buchter, NRC Handelsblad, 19 januari 2011

16 januari 2011

TV-host Fox News: Irak heroveren en de olie pakken

Fearing High Gas Prices, Sean Hannity Proposes Re-Invading Iraq and Kuwait To ‘Take All Their Oil’
Door George Zornick, ThinkProgress, 14 januari 2011Gespreksleider en multimiljonair Sean Hannity van Fox news in zijn veel bekeken show:
'(...) why isn’t Iraq paying us back with oil, and paying every American family and their soldiers that lost loved ones or have injured soldiers — and why didn’t they pay for their own liberation? (...) we have every right to go in there and frankly take all their oil and make them pay for the liberation (...).'
Zie ook m'n blognotities:
Het leugenachtige ultrarechtse media-universum
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis

Helende gedachten

Door Nienke Beintema, NRC Handelsblad, 16 januari 2011

Zie ook:

Mediteren 'om je illusies [van beheersing en controle] los te laten'
Door Marc van Dijk, Trouw, 29 januari 2011

Boek van een Tibetaanse boeddhistische monnik:

Helende kracht van de geest
Door Tulku Thondup, Becht's Uitgevers-Maatschappij, 1999

Latere toevoeging:

Meer verbanden gevonden tussen meditatie en gezond brein
Robin de Wever, Trouw, 16 maart 2012

Beeldschermcultuur verzwakt mogelijk empathie

De digitale realiteit maakt onverschillig
Interview met neurowetenschapper Susan Greenfield, door Malou van Hintum, de Volkskrant, 15 januari 2011

Zie ook:

Veel Japanse jongens hebben geen zin in seks
NRC Handelblad, 16 januari 2011

Zie ook m'n blognotitie:
Japanse jeugd vergroeit met mobieltje

Heeft de feilbare mens nog wel waarde in een wereld vol perfecte machines?
Door Hans van der Lugt, NRC Handelsblad, 20 januari 2011

[Turkle is bezorgd dat ouders tegenwoordig nogal eens meer aandacht geven aan hun mobieltje en andere gadgets dan aan hun kinderen. Ze noemt het geval van een moeder die steeds op haar Blackberry zat te typen terwijl haar zoon met haar praatte, wat hem deed verzuchten dat hij nog liever een robot als ouder had, want die zou tenminste onthouden wat hij had gezegd; K].

Vergelijk:

Hoe internet snoeit in ons brein
Door Carien Overdijk, de Volkskrant, 22 januari 2011

Het stuk van Overdijk is een recensie van:

The Shallows; What the Internet Is Doing to Our Brains
Door Nicholas Carr, W. W. Norton & Company, 276 pagina's, juni 2010

Enkele fragmenten staan hier:

'The stress that Google and other Internet companies place on the efficiency of information exchange as the key to intellectual progress is nothing new. It’s been, at least since the start of the Industrial Revolution, a common theme in the history of the mind. It provides a strong and continuing counterpoint to the very different view, promulgated by the American transcendentalists as well as the earlier English romantics, that true enlightenment comes only through contemplation and introspection. The tension between the two perspectives is one manifestation of the broader conflict between, in [Leno] Marx’s terms, “the machine” and “the garden” — the industrial ideal and the pastoral ideal — that has played such an important role in shaping modern society.

When carried into the realm of the intellect, the industrial ideal of efficiency poses, as Hawthorne understood, a potentially mortal threat to the pastoral ideal of contemplative thought. That doesn’t mean that promoting the rapid discovery and retrieval of information is bad. It’s not. The development of a well-rounded mind requires both an ability to find and quickly parse a wide range of information and a capacity for open-ended reflection. There needs to be time for efficient data collection and time for inefficient contemplation, time to operate the machine and time to sit idly in the garden. We need to work in Google’s “world of numbers,” but we also need to be able to retreat to Sleepy Hollow. The problem today is that we’re losing our ability to strike a balance between those two very different states of mind. Mentally, we’re in perpetual locomotion.'

Meer: 

Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains
Door Nicholas Carr, The Atlantic, juli/augustus 2008 

Hoe verandert internet je manier van denken?
151 denkers geven antwoord

En m'n blognotities:
Kritische geluiden over de singulariteit
Facebook: mensonwaardig of mensvormig?
'Mensen gaan steeds meer lijken op computers'
Leidt Web 2.0 tot een parasitaire economie en beangstigend collectivisme?

De geboorte van de Homo Googlens

Brein-machine-interfaces: heikele ethiek
Google als metabewustzijn

Iets anders:

Facebook laat ons zien wat we niet bereikten
Door Koen Damhuis, de Volksrant, 15 januari 2011

Alone Together; Why we expect more from technology and less from each other
Sherry Turkle, Basic Books, januari 2011, 384 pagina's

Later toegevoegd: 

Feeling Alone Among Others
Door Matthieu Ricard, 4 september 2012

Technology Is Turning Society into Something We Experience Alone, Together
Interview met Sherry Turkle, BillMoyers.com / Alternet, 28 oktober 2013

Why have young people in Japan stopped having sex?
Door Abigail Haworth, The Observer, 20 oktober 2013