blogspot visitor

31 december 2009

Ogen van God


Stof om de Helix-nevel (zie ook hier).

Voornemens 2010:

1. Luister naar de innerlijke stem[1].

2. Wandel elke dag ongeveer een uur[2].

3. Sta op tijd op en ga op tijd naar bed.

4. Laat de pc uit in het weekend, op woensdag (of donderdag) en 's avonds.

En verder:

5. Oordeel minder en onderzoek meer[3].

6. Handel in het besef dat de ander deels is wat jij van haar/hem maakt[4].

7. Herken pessimisme (en optimisme) en laat het los met een glimlach[5].

8. Wees vrijgeviger[6].

[1] Vergelijk de stem van de 'grote geest' waarover Shunryu Susuki spreekt, die hoorbaar wordt als de 'kleine geest' tot rust komt. Of de 'daimon' van Socrates. De innerlijke stem waarschuwt 'feilloos' als je op het punt staat de speelruimte voor vrije, constructieve en bij de ander welkome expressie te overschrijden - je weet altijd of je je eigen grenzen, die van een ander of van een ding of de natuur dreigt te schenden of al schendt. Je ontplooit je geweldloos, ongeforceerd en vol aandacht in het gebied tussen je eigen grenzen (mentaal en fysiek) en die van andere mensen, dieren, planten, dingen of de natuur. Je verkeert in de evenwichtige, kwieke en harmonieuze gemoedstoestand van sattva tussen inertie (rajas) en agitatie (tamas).
Doe het juiste en meest eenvoudige: dat wat de innerlijke stem aangeeft. Dan richt je geen schade aan (wat trouwens energie vreet) bij jezelf, de ander, een ding of de natuur. Je voorkomt teleurstellingen en vervelende reacties en vervolgens boos worden daarover. Je bent niet obsessief of dwangmatig. Je pleegt geen roofbouw op je lichaam en werkt niemand op de zenuwen. Je hebt nooit haast. Je begint tijdig en stopt tijdig. Je bent een meester in het doseren, pauzeren en timen: de speelruimte-in-de-tijd waarnemen en te baat nemen. Denk aan wat Michel de Montaigne zegt over wie zijn werk niet weet te onderbreken om nieuwe energie en inspiratie op te doen: zo iemand is kleingeestig. Humor en kunnen lachen in plaats van irritatie en verbetenheid krijgen een kans. Je staat open voor de ander en hebt de gelegenheid en de inspiratie iets voor de ander te betekenen.
Je ademt altijd rustig en goed.

[2] Breid dit geleidelijk uit met dagelijks rustig korte strek- en ontspanningsoefeningen en circa een half uur aandachtig zitten op het meditatiebankje. Altijd kalm en weldadig blijven ademen!

[3] Onthoud je van ijdel geredetwist, gekissebis, geruzie en meninkjes spuien, ook op internet; omarm je woede (niet onderdrukken of afreageren) en bespreek tijdig en respectvol wat je dwars zit. Zit een ander niet op de huid met corrigerende, belerende, betweterige opmerkingen. Blijf niet steken in pissige en zure commentaren, ontsteek niet telkens in woede, hou op met zeiken, zeuren en klagen.

[4] Besef altijd dat de expressie, het doen en laten, van de ander essentieel wordt meebepaald door de impressie - onder meer welke jij hebt van de ander - die jij aan hem of haar geeft: de ander is zowel zichzelf als wat jij van hem of haar maakt. Jij kunt helpen het mooie van de ander tot uitdrukking te laten komen en de lelijke tendensen tot rust te brengen. En vice versa. Dit is het wonder van de intersubjectiviteit van het zijn (Theo van Velthoven) en - uitgebreid tot alle zijnden - van interzijn (Thich Nhat Hanh). In zoverre je dit lukt, zal wat je in de ander naar voren helpt komen ook weer jouw betere eigenschappen activeren enzovoorts; zo ontstaat een goede sfeer (Peter Sloterdijk) en een communicatieve positieve in plaats van een negatieve spiraal - 'verlossende' communicatie in tegenwoordigheid van geest.

[5] Denk aan het verhaaltje over de Chinese boer wiens zoon afwisselend slechte en goede dingen overkomen (verteld door Bertus Aafjes dacht ik): hij blijft in balans (yin-yang), terwijl omstanders hem willen aanpraten dat hij afwisselend in zak en as en in de zevende hemel dient te verkeren. En aan het gezegde van Johan Cruijff: 'elk nadeel hep ze voordeel (en elk voordeel hep ze nadeel)'. Onderken dat je meestal gewoon niet weet hoe het zal aflopen: leer leven met onzekerheid en maak die niet ongedaan door het schijnhouvast van doemscenario's (die inert maken) of valse hoop (die agitatie veroorzaakt). Word geen 'ramptoerist aan de oever van de tijd' die stiekem hoopt dat het slecht gaat aflopen en dus eigenlijk bespookt wordt door leedvermaak. Essentieel is ook dat je enthousiasme en levenslust en -moed van de ander niet de kop in drukt met somber, ontmoedigend gepraat.

[6] Waarschuwend beeld van hoe het mis kan gaan: de tekening 'Rekenende grijsaard' van Paul Klee. Probeer vrijgeviger te zijn in drie opzichten:
- financieel: vergeet mooie momenten niet te vieren, waar soms geld uitgeven bij komt kijken en leef sowieso wat 'feestelijker' door jezelf en anderen plezier te gunnen ook op materieel gebied (wel zoveel mogelijk spullen die EKO en Fair Trade zijn, maar wees daar niet perfectionistisch in);
- met tijd en energie: neem de tijd voor de ander, heb geduld, luister en wees desgevraagd en waar mogelijk (wat je eigen situatie en welzijn betreft) hulpvaardig;
- in het honoreren van de vrijgevigheid van de ander: ook ontvangen is een vorm van schenken; ga vaker in op uitnodigingen, sla niet te snel af wat je wordt aangeboden of voorgesteld. Peter Sloterdijk stelt in Sferen dat wie zich niet genoeg kan overgeven aan het ondervinden van wat in zekere zin bezit van je neemt en je zelfcontrole overvleugelt, geen sterke persoonlijkheid ('zelf') heeft, maar juist een zwakke en bangelijke.


30 december 2009

Small Metal Gods: David SylvianIt`s the farthest place i`ve ever been
It`s a new frontier for me
And you balance things
Like you wouldn`t believe
When you should just let things be

Yes you juggle things
`cause you can`t lose sight
Of the wretched storyline
It`s the narrative that must go on
Until the end of time

And you`re guilty of some self-neglect
And the mind unravels for days
I`ve told you once
Yes a thousand times
I`m better off this way

I`m better off - this way

Where`s my queen of hearts
My royal flush
I have cleaned and scrubbed her decks
My suicide my better days
There`s nothing i regret

I`ve placed the gods
In a ziploc bag
I`ve put them in a drawer
They`ve refused my prayers for the umpteenth time
So i`m evening up the score

Small metal gods
From a casting line
From a factory in mumbai
Some manual labourer`s bread and butter
And a single-minded life

Small metal gods
Cheap souvenirs
You`ve abandoned me for sure
I`m dumping you my childish things
I`m evening up the score

Zie ook de blognotitie 'Praise - pratah smarami'

28 december 2009

Praise - pratah smaramiThe Temple of the Heart
by Shree Maa

pratah smarami

pratah smarami bhavabhitharam suresam
gangadharamvrsabha vahanamambikesam
khatvanga sulu varadabhayahastamisam
samsara ogaharam ausadham advitiyam

pratarnamami girisam girijarddhadeham
svargasthti pralayakaranamadidevam
visvesvaram vijitavisvamohabhiramam
samsara ogaharam ausadham advitiyam

pratarbhajami sivamekamanantamadyam
vedantabhedarshitam purusam mahantam
namadibhedarahitam sadabhavasunyam
samsara ogaharam ausadham advitiyam
om namah sivaya

In the morning I remember the Supreme Divinity
who takes away fear from all existence;
who supports the Ganga,
who rides upon a bull,
who is the Lord of the Divine Mother;
who holds a skull-topped staff, a spear,
and offers boons and freedom from fear
with his other two hands;
who is the One without a second,
who offers the medicine
which takes away
the disease of worldliness
from the ocean of world.

In the morning I bow to the Lord of the Mountain
whose half body is the goddess of the Mountain;
who is situated in heaven,
who is the Supreme god,
who is the Cause of the Dissolution of existence,
who is the Supreme Lord of the Universe
and thrusts the universe into ignorance
with His excessive beauty;
who is the One without a second,
who offers the medicine
which takes away
the disease of worldliness
from the ocean of world.

In the morning I celebrate
the Consciousness of Infinite Goodness,
which is One, Infinite and Foremost,
who is sung of as the unity of supreme wisdom,
the Full, Complete and perfect Consciousness
which is Great,
called by various names.
His true nature is Perfect Peace;
who is the One without a second,
who offers the medicine
which takes away
the disease of worldliness
from the ocean of world.Interview Shree Maa op de - nogal kitscherige - website Shreemaa.org.

Deze video's geven een beeld van plechtigheden, waaronder een soort vuurceremonie, waar Shree Maa en haar biograaf Swami Satyananda Saraswati (een mij onsympathieke man, zie verder in de *noot hieronder) aan deelnamen: deel 1 | deel 2 | deel 3 | deel 4 - in het laatste deel Shree Maa zingend, meeslepend - gek genoeg in sommige opzichten 'ingetogen-Zangeres-zonder-naam-achtig', in eveneens volkse aankleding en entourage.
Hier (op iets jongere leeftijd; mooi lied en aangrijpend gezongen) en hier (ook bijzonder) en hier (ontroerend) meer zang van haar.
Overigens roemde Gerard Reve de Zangeres zonder naam als 'Holy Mary' en schreef Lucebert voor haar een liedtekst ('Soldatenmoeder'), zodat via diens preoccupatie met Lilith en de associatie van Lilith met Isis - net zo'n oergod(in) als Shiva - de circel op een art brut-achtige manier rond is.
Andere video's van Shree Maa te vinden op Youtube.
Gemengde gevoelens krijg ik bij een en ander. Soms ontroert haar stem me onmiskenbaar, dan weer stoort me de kitsch van de entourage waarin ze nogal eens verkeert.

Pratah smarami gezongen door David Sylvian:[*] Excerpt interview Shree Maa - the name means 'Respected (shree / sri) Holy Mother (Maa)':
'When my mother was pregnant, one Saint told my mother that a higher soul is coming and I'm giving initiation to you. That Saint gave initiation to my mother, and Saint told, "When She is born, when She will be two months, please come back and I will give Her initiation." And when I was two months, the Saint gave me initiation also.
From my childhood, I know only God.

When I was four years old, from four years old, three times to worship to God. Early in the morning, wake up, look in the mirror and I bow down to myself, first. And Sun also, the Sun salutation, from four years old, three times a day puja. Puja means worshipping, worship to God. And God is discipline. Whole life from my childhood went that way.

Also see here: 'Shree Maa grew up in one of the wealthiest and most prestigious families of Assam, before rejecting a life of privilege for a life of spiritual practice in the Assamese jungles' [italics by me, K].
And here: 'She descended from the family of the famous Bengali mystic Ramprasad Sen. Shree Maa's great uncle was Atulananda Saraswati, a renunciate who never married, but spent his entire life wandering from place to place. One of her aunts was Renuka Sen, a famous poet and friend and inspiration in the life of Rabindranath Tagore.
Inspired by the 19th century Bengali mystic, Sri Paramahamsa Ramakrishna, she left her family home, and started living in the forests and foothills of Kamakhya and the Himalayas where she performed intense sadhana.'

Paramahamsa Ramakrishna wordt door gelovige hindoes gerekend tot de 'godmensen' of 'avatars', tot wie ook Paramahamsa's tijdgenoot Sai Baba uit Shirdi wordt gerekend, van wie wordt verteld dat hij astma overwon door 72 uur 'in samadhi te gaan'; - ook Shree Maa zou vaak langdurig in die trancetoestand / eenheid met god hebben verkeerd en daarbij eens tot slechts 30 kilo zijn afgevallen.

Overigens beweert de beruchte goeroe Sathya Sai Baba dat hij een reïncarnatie is van
Sai Baba uit Shirdi...
Het beeld doemt op van een godsdienst-sociologisch verklaarbaar netwerk van goeroes en navolgers, met bijbehorende indoctrinatie van ouders en kinderen, sommigen mogelijk oprecht spiritueel, anderen suspecte manipulators (in de laatste categorie horen naast Sathya Sai Baba ook Bhagwan Shree Rajneesh en wellicht Maharishi Mahesh Yogi thuis en ik moet zeggen dat deze preek van Swami Satyananda Saraswati - vertaler van 'The song which gives the key to perfection' en auteur van een biografie van Shree Maa - en diens expressie mij evenmin een prettig gevoel geven: zijn geëxcalteerde en geposeerde voordracht over wonderen verricht door ene Gautham Muni doet me aan het gedoe van en rond Sai Baba denken en trouwens tevens - waar hij zinsneden in Hindi invoegt - aan de aggressieve preken van islamitische sjeiks die hun godsdienstwaanzin larderen met citaten in het Arabisch).

In voornoemd interview zegt Shree Maa dat haar goeroe Ramakrishna haar in 1980 opdroeg het geloof te verbreiden in de Verenigde Staten. Aangezien Paramahamsa in 1918 is gestorven en het onwaarschijnlijk is dat er een andere Ramakrishna in het spel is, zou dit dus moeten gaan om een soort bevel uit het dodenrijk, tja
[**] In this Interview David Sylvian says about his recent album Manafon: '...the sense of disillusionment and disorientation that the album [Manafon] starts with in [the track] Small Metal Gods'.

Another beautiful spiritual chant is this invocation by Thich Nhat Hanh of Avalokiteshvara, the bhodisattva of deep and compassionate listening - part of this Dharma Talk of December 24, 2009 at the Plume Village sangha (monastic community in France). Audiobook here.

Bhodi speech and mind;
in perfect oneness,
I send my heart along with the sound of the bell.
May the hearers awaken from forgetfulness
and trancend the path of anxiety and sorrow.

A smile is born on my lips.
Following the sound of the bell,
my breath guides me back
to the safe island of mindfulness.
In the garden of my heart
the flower of peace blooms beautifully.

The universe [...] is already open.
The sound of the rising tide is clear.
And the miracle happens: a beautiful child
appears in the heart of a lotus flower.
One single drop of compassionate water
is enough to bring back the refreshing spring
to mountains and to rivers.

(I'm not quite sure these are the words of the chant.)

It was a moving experience to hear about the 'beautiful child appearing in the heart of a lotus flower' from out of a Western buddhist community in the eve of Christmas. The image reminded me of the description of the 'healing buddha' by the Tibetan monk Tulku Thondup in his book 'Healing Meditations'.Moment of Happiness
by Thich Nhat Hanh
[ Zen circels]


The song which gives the key to perfection


David Sylvian (album Everything and Nothing / Camphor)

siddha kunjika stotram

The song which gives the key to perfection

siva uvaca

Siva said

smu devi pravaksyami kunjika stotram uttamam yena mantraprabhavena candijapah subho bhavet

Listen, Oh Goddess, while I elucidate the excellent song which gives the key to perfection. By means of the brilliance of these mantras, the meditation of the goddess Chandi becomes easy.

na kavacam nargala stotram kilakam na rahasyakam na suktam napi dhyanam ca na nyaso na ca varcanam

Not the armor, nor the praise which unlocks the bolt, nor the praise which removes the pin, nor the secrets: neither the hymns, nor even the meditations, nor the establishment of the mantras into the body nor the offering of worship and adoration.

kunjika patha matrena durga phalam labhet
ati guhyataram devi devanamapi durlabham

The recitation of the mantras which give the key will grant the fruits of the recitation of the glory of the goddess. Oh Goddess, this is extremely secretive and difficult even for the Gods to attain.
[ End of translation on DavidSylvian.net; - further translation by
Satyanada Sarasvati ]

gopaniyam prayatnena svayoniriva parvati maranam mohanam vasyam stambhanoccata nadikam
patha matrenam mohanam vasyam stambhanoccata nadikam
patha matrena samsiddhyet kunjika stotram uttamam

Oh self-born Goddess, pArvatI, with right effort mAraNa (the capacity to slay anger, passion and the Ego), mohaNa (to become stupefied knowing none other than the Godess, vashIkAraNa (to make the mind sit still), stambhana (to restrain the senses from wandering), ucccAtana (to become solely absorbed in the attainment of enlightenment), and all other attainments come to perfection by means of the recitation of the excellent mantras of the Song That Gives the Key to Perfection. Hence this is to be kept secret by all means.

om aim hrim klim camundayai vicce om glaum hum klim jum sah jvalaya jvalaya jvala jvala
prajvala prajvala aim hrim klim camundayai vicce jvala ham sam lam ksam phat svaha

oM - The Infinite Beyond Conception
aIM - Creation, rajo guNa, Energy of Desire, mahAsarasvatI
hrIM - Preservation, sattva guNa, Energy of Action, mahAlakShmI
klIM - Destruction, tamo guNa, Energy of Wisdom, mahAkAlI
cAmuNDA - The Slayer of Passion and Anger, Moves in the Head
yai - The Grantor of Boons
vic - In the Body of Knowledge; in the Perception
ce - of Consciousness
oM - The Infinite Beyond Conception
glauM - mahAgaNesha, the Great Lord of Wisdom
huM - Cutting the Ego
klIM - Dissolving Bondage to Physical Attachment
jUM saH - Pure Consciousness
jvAlaya jvAlaya - Flame, Bright Light of Illumination
jvala jvala - Burning, Blazing, Shining
prajvala prajvala - To Begin to Blaze or Flash

That the three guNas, energies, and Goddesses - Creation, Preservation, and Destruction - are in constant movement, transformation in the perception of Consciousness.

jvala - (and this) Illumination
haM - (is the) Divine I
saM - in all
laM - manifested beings
kShaM - (to) the end of existence
phaT - without a doubt
svAhA - I am One with God!

namaste rudra rupinyai namaste madhu mardini namah kaitabha harinyai namaste mahisardini

We bow to She Who has the Capacity to Express the form of Rudra, the Reliever of Sufferings. We bow to the Slayer of Too Much. We bow to She Who Takes Away Too Little. We bow to the Annihilator of the Great Ego.

namaste sumbha hantryai ca nisumbhasuraghatini

We bow to the destroyer of Self-Conceit and to the Destroyer of Self-Deprecation as well.

jagratam hi maha devi japam siddham kurusve me aimkari srsti rupayai hrimkari prati palikwa

Arise to wakefulness, Oh Great Goddess! Grant me the perfection of meditation. The sound aiM is the sound of creation. The syllable hrIM is the entire existence preserved.

klimkarf kama rupinyai bija rupe namo stu te camunda canda ghati ca yai kari varadayini

The syllable klIM is the intrinsic form of all desire. We bow to you, the ultimate objective, in the form of Seed Mantras. As the Slayer of Passion and Anger, you slay Passion, and as the syllable yai, you are the Grantor of Boons.

vicce cabhayada nityam namaste mantra rupini

Vicce gives eternal freedom from fear. We bow to you in the form of mantras.

dham dhim dhum dhurjateh patni vam vim vum vagadhisvari
kram krim krum kalika devi sam sim sum me subham kuru

dhAM dhIM dhUM the wife of shiva (literally the one with matted hair), vAM vIM vUM vAgadIshvarI (the Ruler of all Vibrations), krAM krIM krUM kAlikA devi (the Goddess Who Takes Away Darkness), shAM shIM shUM (She who is Peace in the gross body, Peace in the subtle body, Peace in the causal body) be easily attained by me.

hum hum humkara rupinyai jam jam jam jambhanadini
bhram bhrim bhrum bhairavi bhadre bhavanyai te namo namah

In the form of the syllables huM huM huM, jaM jaM jaM as the restrained sound of constant vibration emanating as a yawn from the junction of the eyes, ears, nose, and throat. bhrAM bhrIM bhrUM to the Excellent Energy that is Extremely Fierce, to bhavANI, the female Lord of Being, we bow, we bow to you.

am kam cam tam tam pam yam sam vim dum aim vim ham ksam
dhijagram dhijagram trotaya trotaya diptam kuru kuru svaha

aM kaM caM TaM taM paM yaM shaM

vIM - to eagerly approach
duM - the Reliever of Difficulties
aiM - the Body of Universal Knowledge
vIM - to eagerly approach
haM - the Supreme I
kShaM - the end of duality

Rise up! Break asunder! Illuminate the brilliant light! I am One with God!


pam pim pum parvati purna kham khim khum khecarf tatha

pAM pIM pUM pArvatI, the wife of shiva; the Potentiality of Nature is full and complete. khAM khIM khUM (the three stages of khecarI where one levitates) as a heavenly being we fly up into the atmosphere.

sam sim sum saptasati devya mantra siddhim kurusva me

sAM sIM sUM as other divine beings born of these Seven Hundred Verses, give me the perfect attainment of the mantras.

idam tu kunjika strotram mantra jagarti hetave abhakte naiva datavyam gopitam raksa parvati

This is the song That gives the Key to Perfection, the primary cause of awakening these mantras. This must be kept hidden from non-devotees. Oh pArvati, the secret must be protected.

yastu kunjikaya devi hinam saptasatim pathet na tasya jayate siddhir aranye rodanam yatha

Oh Goddess, whoever will recite the Seven Hundred Verses without the key will not attain success, and his recitation will produce an effect similar to crying in the forest.

om aim hrim klim camundayai vicce
om glaum hum klim jum sah jvalaya jvalaya jvala jvala prajvala prajvala aim hrim lim camundayai vicce jvala ham sam lam ksam phat svaha.

That the three guNas, energies, and Goddesses - Creation, Preservation, and Destruction - are in constant movement, transformation in the perception of Consciousness.

[ Translation by Swami Satyanada Sarasvati ]

Om Mani Padme Hum

De rondwentelende Tibetaanse tekst van mijn screensaver blijkt een digitaal 'gebedsmolentje' te zijn met de mantra Om Mani Padme Hum:

'The Mani mantra is the most widely used of all Buddhist mantras, and open to anyone who feels inspired to practice it - it does not require prior initiation by a lama (meditation master).
The six syllables of the mantra, as it is often pronounced by Tibetans - Om Mani Padme Hum - are here written in the Tibetan alphabet:

Reading from left to right the syllables are:
Om (ohm) Ma (mah) Ni (nee) Pad (pahd) Me (may) Hum (hum).

Tibetan Buddhists believe that saying the mantra (prayer) Om Mani Padme Hum out loud or silently to oneself, invokes the powerful benevolent attention and blessings of Chenrezig, the embodiment of compassion. Viewing the written form of the mantra is said to have the same effect - it is often carved into stones, like the one pictured above, and placed where people can see them. Spinning the written form of the mantra around in a Mani wheel (or prayer wheel) is also believed to give the same benefit as saying the mantra.

It is said that all the teachings of the Buddha are contained in this mantra: Om Mani Padme Hum can not really be translated into a simple phrase or sentence.'

Toevoeging mei 2011: De wikipedia vermeldt: 'The middle part of the mantra, maṇipadme, is often interpreted as "jewel in the lotus," Sanskrit maṇí "jewel, gem, cintamani" and the locative of padma "lotus", but according to Donald Lopez it is much more likely that maṇipadme is in fact a vocative, not a locative, addressing a bodhisattva called maṇipadma, "Jewel-Lotus"- an alternate epithet of the bodhisattva Avalokitesvara.' Het Lexicon Boeddhisme geeft: 'het juweel in de lotus', waarbij - als ik het me goed herinner - 'juweel' zou staan voor verlichte geest en 'lotus' voor de leer of weg van Boeddha. [einde toevoeging]

Toevoeging september 2011: Een andere mogelijke betekenis wordt hier vermeld: 'the mantra says, “Om, jewel in the lotus, hum”. The jewel should be assigned to the masculine force and the phallus, whilst the lotus blossom is a symbol of feminine energy. The “jewel in the lotus blossom” thus corresponds to the tantric union, and, since this takes place within a male person, the principle of androgyny' - met ter ondersteuning van deze interpretatie een citaat van de Tibetaanse lama Trijang Rinpoche (1901-1981), een leraar van Tenzin Gyatso, de huidige dalai lama: “... mani indicates the vajra jewel of the father, padma the lotus of the mudra, and the letter hum [indicates] that by joining these two together, at the time of the basis, a child is born and at the time of the [tantric] path, the deities emanate”.
Zie betreffende deze betekenis ook hier en hier. [einde toevoeging]

Overigens is de Tibetaanse "a" op een bepaalde manier present in de tekst: het is het eerste teken - de witte letter - zonder de 'vleugeltjes met rondje' erboven.

Vergelijk deze informatie in de wikipedia: 'Aum (...) is placed at the beginning of most Hindu texts as a sacred exclamation to be uttered at the beginning and end of a reading of the Vedas or previously to any prayer or mantra [vergelijk het christelijke 'amen' - 'het zij zo'; wat je kunt lezen als bevestiging achteraf maar met een beetje fantasie ook als 'scheppingswoord' vooraf ('er zij licht'); en denk aan het Hindoeïstische en Boeddhistische 'svaha']. The Mandukya Upanishad is entirely devoted to the explanation of the syllable. The syllable is taken to consist of three phonemes, a, u and m. (...) As the creation began, the divine, all-encompassing consciousness took the form of the first and original vibration manifesting as sound "OM". Before creation began it was "Shunyakasha", the emptiness or the void. Shunyakasha is more than nothingness, because everything existed in a latent state of potentiality. The vibration of "OM" symbolizes the manifestation of God in form.'

Hierbij moet ik denken aan het indrukwekkende, lang aangehouden, in koor gezongen en op het orgel aangeslagen slotakkoord "Amen" van de Passio van Arvo Pärt. Nog wildere ingeving: Mozart -> Om-art.

En aan klankschalen en de veronderstelde helende werking ervan.

Zie ook mijn blognotities:
Bardo
Praise - pratah smarami
The song which gives the key to perfection
De letter H

25 december 2009

Kraanvogel in sneeuwstorm

(c) Photo Tim Laman, Red-crowned Crane, Hokkaido, Japan

The handbook of Tibetan Buddhist symbols:
'A single crane symbolizes the timeless contentment of the recluse'.

The encyclopedia of Tibetan symbols and motifs:
'In peaceful thankas deer are frequently couterbalanced by a pair of cranes; both are auspicious creatures personifying harmony, faithfulness, peace and longevity'.

Sattva
wordt geassocieerd met de kleur wit, naast de andere guna's in de kleuren rood (rajas) en zwart (tamas).

24 december 2009

Tussen rust en spanning: sattva, rajas & tamas

Klik op het plaatje voor uitleg ervan. Grappig dat daar staat: 'If one has had an "aha" experience about any subject, this clarity of sattwa was operating there within the mind.'

In een oud dagboek herlas ik de vraag van een vriend naar een woord voor de toestand tussen rust en spanning (2 januari 1988, bijna 22 jaar geleden dus). In mijn notities stond een verwijzing naar een interview met de beeldend kunstenaar J.C.J. van der Heyden in een catalogus die ik eerder van die vriend had overgenomen. Ik sloeg dat interview vanmiddag nog eens op en las:

'(…) The Western world is suffering from some sort of disease, which looks like activism. I suffer from it myself. (…).
You should really spend half your time working, at the most. If you do something very intensely for one minute, then you should do nothing for at least one minute. If you work for three hours you should really do nothing for three hours too, and so on. The exact form that it takes is up to you. No one can inhale twice and exhale only once. Good breathing should be practised but there isn't enough time for that, that is concentration.
There are two conceptual poles in the Indian way of thinking: 'Rajas', restless activity, and 'Tamas', man as a vegetating being, who sinks into his own subconscious. Both signify decay.'
[ J.C.J. van der Heyden, interview door Marlies Levels, 1982 ]

Op internet licht iemand de begrippen rajas en tamas toe als volgt (de term guna duidt in het Indiase denken een fundamentele hoedanigheid van de natuur aan):

'Binnen de yogafilosofie, de Samkhya-filosofie en de Indiase denkwijzen in het algemeen spelen de drie begrippen sattva, rajas en tamas een belangrijke rol. Zij worden samen de drie guna's genoemd.

De drie guna's zijn eigenschappen van de fysieke wereld (prakriti). Met prakriti wordt niet alleen de om ons heen bestaande wereld genoemd - de wereld die de Westerse wetenschap kent en bestudeert - maar ook de psychologische werelden van emotie en denken. Kort uitgelegd betekenen zij:

Sattva: reinheid, waarheid, harmonie.
Rajas: bewegelijkheid, werkzaamheid. In de yogafilosofie is het hartstocht, drift, energie.
Tamas: duisternis, de eigenschap van traagheid, weerstand, volharding en standvastigheid.

Tamas
In de Indiase psychologie (…) is tamas de laagste en sattva de hoogste. Tamas staat voor luiheid, traagheid en gebrek aan verandering. In zijn hoogste vorm staat tamas voor volharding en standvastigheid. Om in iets te kunnen volharden is echter beweging nodig. Hiermee zijn we bij de middelste guna aangeland: rajas.

Rajas
Je zou kunnen zeggen dat rajas de guna van het Westen is: altijd in beweging, altijd van alles producerend. Het nadeel van deze energie is dat deze meestal gevoed wordt door egoïsme en hartstocht. Waar dat niet zo is, en het motief een rustig, liefdevol hart is - komen we vanzelf weer uit bij de volgende: sattva.

Sattva
Sattva staat voor evenwichtigheid - sat betekent zijn. In deze toestand van bewustzijn is er geen handelen meer in de geestelijke zin van het woord, hoewel de handen toch druk kunnen zijn. Sattva betekent harmonie - in handelen, en een stille geest die in evenwicht is. Sattva is dan ook te zien als het evenwicht tussen rajas en tamas. Sattva is noch doods-stil, noch voortdurend druk. In een 'sattvische' toestand is elk bewustzijnsniveau rein op zijn eigen manier. Dit betekent juist handelen, juist spreken, juist denken en juist voelen.'

Een mooie uitkomst van de oude zoektocht - die destijds de woorden 'aandacht', 'speling' en 'speelruimte' had opgeleverd - zou dus zijn geweest: sattva: harmonie / evenwichtigheid als manifestatie van puur zijn (geassoceerd met de kleur wit).

Denk ook aan het boeddhistische begrip bodhisattva - zie ook bodhi: 'an abstract noun formed from the verbal root budh (to awake, become aware, notice, know or understand)'; en bodhi-boom.

Een en ander doet natuurlijk ook denken aan Aristoteles' leer van het Gulden Midden.

En volgens de Van Dale is een van de betekenissen van 'evenwicht':
'(in verband met gemoed en karakter of ziel) overeenstemming tussen neigingen en vermogens, of tussen aandriften en wil'.

Zie ook m'n blognotitie:
Brahman & Maya (en godsdienstig seksisme)

28 september 2009

25 augustus 2009

Vrouwen in Afghanistan opnieuw onderdrukt

Human Rights Watch, August 13, 2009

Afghanistan's influential international supporters should insist that President Hamid Karzai act to amend the notorious law that formalizes discrimination against Shia women, Human Rights Watch said today.

A copy of the final law seen by Human Rights Watch shows that many regressive articles remain, which strip away women's rights that are enshrined in Afghanistan's constitution. The law gives a husband the right to withdraw basic maintenance from his wife, including food, if she refuses to obey his sexual demands. It grants guardianship of children exclusively to their fathers and grandfathers. It requires women to get permission from their husbands to work. It also effectively allows a rapist to avoid prosecution by paying "blood money" to a girl who was injured when he raped her.

Human Rights Watch learned today that the amended bill was published in the official Gazette on July 27, 2009 (Gazette 988), bringing the law into force.

"Karzai has made an unthinkable deal to sell Afghan women out in return for the support of fundamentalists in the August 20 election," said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. "So much for any credentials he claimed as a moderate on women's issues."

Later toegevoegd:

14-jarig Afghaans meisje onthoofd om weigering huwelijksaanzoek
Trouw, 3 december 2012

[Nota bene twee van haar broers, van wie een het meisje ten huwelijk had gevraagd, hebben haar op deze barbaarse manier vermoord. Volgens Nadiyah Guyah van de provinciale afdeling 'vrouwenzaken' is de moord van dinsdag een voorbeeld in een groeiend aantal geweldsuitbarstingen in de provincie. Een met de dood bedreigde voromalige tv-presentatrice, inmiddels gevlucht naar Pakistan, zegt dat de internationale gemeenschap illusiepolitiek bedrijft met de stelling dat men het lot van de vrouwen in Afghanistan verbetert; en dat de mannen daar de vrouwen 'gevangen' houden in een 'eeuwenoude wereld'; K]

Zie ook m'n blognotitie:
Afghanistan: Westen steunt onrecht

'De belangrijkste foto ooit geschoten'

23 augustus 2009

Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's'k Had nog niet meegekregen dat Tariq Ramadan in 2003 lovende woorden heeft geschreven bij een verzameling fatwa's van de European Council for Fatwa and Research, met als voorzitter de moslimfundamentalist Yusuf al-Qaradawi. Op deze webpagina[#] wordt uit de doeken gedaan dat in de bundel, 'Conseil europeen des fatwas et de la recherche, Recueil de fatwas, Séries 1 et 2, Presentation Yusuf Al-Qardawi, Preface et commentaires Tariq Ramadan, Lyon, Ed. Tawhid, 2003' de Europese moslims uiterst misogyne richtlijnen wordt voorgehouden. Waar Ramadan kennelijk graag zijn fiat aan verleent:
[#] Later toegevoegd: de link lijkt verlopen. De eerste serie fatwa's (de minst controversiële) staat nog hier. Het artikel van Stephen Suleyman Schwartz over de tweede serie is nog te lezen op zijn site Islamicpluralism.eu [later toegevoegd: niet meer, wel nog hier in Wayback Machine]. Screenshot hier.
- de man mag zijn vrouw(en) verbieden vriendschap te onderhouden met vrouwen die hem niet aanstaan;
- vrouwen moeten zich op het gezicht en de handen na geheel bedekken als ze in contact treden met anderen dan hun echtgenoot;
- vrouwen die nog niet geslachtsrijp zijn krijgen bij het vinden van een echtgenoot (sic!) een mannelijke 'raadsman' toegewezen;
- ongetrouwde vrouwen en mannen mogen elkaar niet onder vier ogen ontmoeten;
- getrouwde vrouwen mogen het huis slechts verlaten als hun man daarin toestemt en dan verplicht onder begeleiding;
- gescheiden zitgedeelten voor mannen en vrouwen bij publieke bijeenkomsten en uiteraard nimmer gemengd zwemmen;
- een man mag vier echtgenotes hebben (uiteraard niet vice versa);
- huwelijksproblemen dienen te worden voorgelegd aan een islamitische rechtbank;
- een vrouw mag geen echtscheiding beginnen, tenzij dit recht expliciet is opgenomen in het huwelijkscontract; een man mag altijd zijn vrouw de wacht aanzeggen.

Zie over de eerste serie van deze fatwa's - de enige die in Frankrijk is gepubliceerd, getuige dit bericht in Le Monde (dat duidelijk maakt dat Tariq Ramadan voor de tweede serie eveneens een inleiding en commentaren zou leveren) - ook een kritisch commentaar van Franse feministen, die erop wijzen dat de Europese moslims regelrecht worden opgeroepen de Europese wetgeving islamitisch te maken.
En dergelijke fatwa's prijst bruggenbouwer Ramadan als zijnde: ...'une série de prescriptions juridiques à même d'aider les musulmans d'Occident et d'Europe'. In diezelfde zin steekt hij Al-Qaradawi een veer in zijn kont voor dit nobele werk.

Dusdoende legitimeert Ramadan het gezag van de godsdienstfanaat Al-Qaradawi, die:

-  de 'islamitische wijze' van vrouwenbesnijdenis voorstaat[*] [oude link is inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier te lezen; screenshot hier];
- gruwelijke[**] straffen tot de doodstraf aan toe voor afvalligen en homo's gepast acht [oude links inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier respectievelijk hier te lezen; de oudste mij bekende, al eerder verlopen links waren deze respectievelijk deze]; later toegevoegd: video met Al-Qaradawi die uitlegt waarom afvalligen gedood moeten worden;
- prostituees steniging in het vooruitzicht stelt, althans een hadith aanhaalt die dit verkondigt [**];
- stelt dat mannen hun vrouw(en) moeten dwingen de hoofddoek te dragen [oude link inmiddels gebroken, via Wayback Machine nog hier te lezen; de oudste mij bekende, al eerder verlopen link was deze];
- de vrouw 'naar haar aard' 'relatief zwak, instinctief en verleidelijk' acht, wat het stellen van beperkingen aan haar gedrag nodig maakt;
- meisjes waarschuwt niet te masturberen omdat ze dan hun maagdenvlies kunnen beschadigen en zich zo de woede (of wellicht meer) van de familie op de hals halen;
- zelfmoordaanslagen op Israëlische Joodse burgers propageert [oude link inmiddels gebroken; via Wayback Machine dus nog hier te lezen]; update november 2016: Qaradawi trok deze fatwa in in 2015 - en bevestigde dat onlangs - omdat de Palestijnen nu andere middelen (zoals raketten) hebben. Of ze die in Qaradawi's ogen ook op burgerdoelen mogen afvuren, is me niet duidelijk.
- een felle antisemiet is.
[*] Later toegevoegd: Kennelijk heeft Al-Qaradawi later opgeroepen tot het beëindigen van vrouwenbesnijdenis. Zie ook: 
Sjeik prof. dr. Yusuf Al-Qaradawi issued fatwa: "Female genital mutilation is a work of the devil"
Door Ruediger Nehberg, Target, 2 maart 2009

Maar waarom blijft dan zijn oude standpunt gewoon staan op zijn vraagbaak OnIslam.net? [link is inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier te lezen; screenshot hier.]

[**] Later toegevoegd: Verder wordt op Onislam.net met klem betoogd dat bij ontucht - seks door ongehuwden - 100 zweepslagen geboden zijn en dat op afdoende bewezen overspel (huwelijksontrouw) dood door steniging moet volgen. De betreffende auteur staat niet vermeld, maar Onislam.net is de opvolger van Al-Qaradawi's aloude Islamonline.net en de inhoud ervan heeft daarom vrijwel zeker zijn goedkeuring. Dat geldt ook voor de verdediging van het stenigen of verbranden van homoseksuelen.

Terzijde: om de verwarring voor moslims compleet te maken zijn er onder meer nog Islamonline.com en Islamtoday.net (van de antisemitische salafist Salman al-Awdah).
Geen wonder dat Ahmed Marcouch, de PvdA-stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart, fan van Tariq Ramadan en (tot voor kort?) ook van Al-Qaradawi, hardop denkt over aparte ingangen voor moslima's in bibliotheken [latere toevoeging: Marcouch lijkt zich steeds meer los te maken van geleerden als Al-Qaradawi; zie de update ter inleiding van een andere blognotitie; K].

Zie over Tariq Ramadan ook dit uitstekende essay van Machteld Allan in de Groene Amsterdammer: 'Tariq Ramadan verdraait de geschiedenis van de islam'. Het is duidelijk een ernstige vergissing figuren als Tariq Ramadan en Al-Qaradawi als integratie bevorderende voorlieden van Europese moslims te beschouwen en als zodanig met alle egards te behandelen. Het zijn moslimevangelisten, wier boodschap een min of meer verhulde (Ramadan) of onverhulde (Al-Qaradawi) aanval inhoudt op cruciale Westerse verworvenheden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de rechten van homo's.
Zie verder mijn eerdere blognotities (te vinden via Google) over Tariq Ramadan, Yusuf al-Qaradawi, Ahmed Marcouch en Umar Mirza - waarin ik al tot dezelfde conclusie kwam.

Er zit trouwens naast Al-Qaradawi (de voorzitter) nog een rabiate antisemiet in de European Council for Fatwa and Research, ene Salah Sultan (ook wel gespeld als Salah Soltan). De man hangt een krankjoreme complottheorie inzake 9/11 aan. En hier zien we hem betogen dat de ontploffing van de spaceshuttle in 2003 het werk van Allah was, speciaal bedoeld om een 'zionistisch' bemanningslid te doden - een man die als 'aartsmoordenaar' te keer zou zijn gegaan tegen Palestijnen in Jenin. Als Teken aan de Wand liet Allah de brokstukken van het toestel neerkomen in het Amerikaanse plaatsje Palestina en wel op het terrein van de ranch van George Bush. In de tweede helft van deze video propageert Soltan de notoire antisemitische complottheorie 'De protocollen van de wijzen van Zion' en citeert hij uit een islamitische heilige tekst dat Allah het laatste oordeel niet zal laten aanbreken voordat de moslims slag leveren met de Joden, waarbij de Joden zich zullen verschuilen achter rotsen en bomen - wat ook is opgenomen in het Handvest van Hamas.

Volkomen gestoorde haatbaard.
 

Update 22 juli 2010: Salah Soltan propageert het walgelijke verhaal dat Joden en/of zionisten (al dan niet vandaag de dag nog) mensen afslachten om hun bloed te vermengen met spijzen die genuttigd worden op de Pesach; zie deze video. Sultan was een van de sprekers op een islamcongres in 2010 van de FION - de Nederlandse tak van de moslimbroederschap.
Meer hierover in mijn blognotitie van 22 juli 2010.

Update oktober 2011:
Ian Johnson, winnaar van de Pulitzer Prize 2001, heeft verteld (zie ook de PDF op de site van Johnson) dat op een ECFR-bijeenkomst een van de (circa twintig) leden doodleuk, zonder enige ironie, citeerde uit de beruchte, vehement antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion! Dat zou dus zomaar Soltan kunnen zijn geweest, maar hoe dan ook, kennelijk kan dat gewoon in die raad. Zie ook Johnsons artikel "Europe's Underestimated Islamists".

Later toegevoegd:

40 redenen waarom Tariq Ramadan een reactionair is
Yves Coleman, Worker's Liberty, 26 juli 2007 (eerst een inleiding)

08 augustus 2009

Patriarchale coupIn verband met m'n blognotitie Theologische speculaties citeer ik hier een stukje uit het prachtige boek Op Vleugels van de Ziel van Ton Lemaire (AMBO, 2007, tweede druk, pagina 323-324):

'Op deze merkwaardige mythe [de geboorte van de godin Athena uit het hoofd van Zeus, zie illustratie hierboven; K] wordt een verrassend licht geworpen door een theorie [van J. Harrison; K] die veronderstelt dat hier een soort 'patriarchale coup' wordt gepleegd door Zeus. De oppergod verzwelgt dan symbolisch de restanten van een ouder matriarchaat [voorafgaand aan zijn 'baren' van Athena at Zeus Metis, een Titanendochter, in haar geheel op nadat hij gemeenschap met haar had gehad; K].
Men zou dit kunnen vergelijken met een andere patriarchale coup die in Palestina is gepleegd en in het boek Genesis haar mythische uitdrukking heeft gevonden. Terwijl het namelijk biologisch volstrekt onontkoombaar is dat alle mannen uit een vrouw zijn voortgekomen, wordt in het Oude Testament de verhouding omgedraaid: de eerste vrouw komt voort uit (een rib van) Adam! Deze mythisch-ideologische truc heeft enkele millennia van mannelijke dominantie vervolgens gelegitimeerd.'

Lemaire oppert verder dat Athena, een echte 'vogelgodin' (ze figureert vaak met uil en kraai), een 'geolympiseerde' versie is van een oudere Minoïsche slangengodin - een moedergodin met een duif op haar hoofd (zie de illustratie bij m'n blognotitie Judaïsme, islam en sjechina) -, die ik eerder via een losse associatie in verband heb gebracht met Lilith en met de Joodse sjechina, het verdonkeremaande vrouwelijke aspect van Jahweh. Lilith wordt op een beroemd reliëf geflankeerd door uilen. Verder gaat Lemaire in dit verband in op het boek The Language of the Goddess (1989) van de archeologe Marija Gimbutas en noemt hij en passant de klassieker Das Mutterrecht (1861) van Bachofens.

Zie ook m'n blognotities:
Theologische speculaties 
In den beginne bij Anselm Kiefer 
Lucebert, Lilith en herziene taal van God

07 augustus 2009

Fascistisch Amerika: het is bijna zover

By Sara Robinson, Campaign for America's Future, August 7, 2009

We're inches from a fascist revolution in the United States. To fight it, the next steps are crucial.

06 augustus 2009

'The cove': Japanners slachten tienduizenden dolfijnen

By Tara Lohan, AlterNet, August 6, 2009

Suspenseful and shocking film exposes the slaughter of tens of thousands of dolphins and the billion-dollar industry that profits from selling them.

Hoe we een maatschappij werden van verslaafden aan junk food

By Arun Gupta, AlterNet, August 5, 2009

Junk food is killing us slowly with diabetes, heart disease and cancer. But we can't stop because we're hooked, and the food industry is the pusher.

03 augustus 2009

Opkomst 'Gonzo Porno' is jongste blijk van Amerika's culturele Apocalyps

Door Chris Hedges, Nation Books, 31 juli 2009

A culture that cannot distinguish between reality and illusion dies. A visit to a Las Vegas porn convention reveals we are dying now.

Zie ook:

"Pornography Is What the End of the World Looks Like"
Door Chris Hedges, TruthDig, 15 februari 2015

30 juli 2009

Naomi Klein: Laten we een eind maken aan kapitalisme à la Sarah Palin

By Naomi Klein, The Progressive, July 30, 2009

Capitalism can survive this crisis. But the world can't survive another capitalist comeback.

23 juli 2009

Polderimams komen niet aan de bak

Door Rob Pietersen, Trouw, 23 juli 2009

Zie ook:

Weer subsidie voor ramadantent Schouwburgplein
Leefbaar Rotterdam, 20 juli 2009

Foto: de Mevlana-moskee in Rotterdam, die door de inwoners van de stad in 2006 als mooiste gebouw van hun woonplaats werd gekozen, nipt voor de Erasmusbrug.

Wereldwijd protest tegen uraniumwinning

Door Narelle Towie, PerthNow, 22 juli  2009

Human Rights Watch werft fondsen in Saoedi-Arabië

By Nasser Salti, Arab News, May 26, 2009

Onbegrijpelijk en bizar, HRW brengt zichzelf in zwaar diskrediet en verspeelt haar geloofwaardigheid door geld aan te nemen van lieden die in een walgelijk misogyn systeem hun geld verdienen.

Chavez begaat antisemitisme en intimideert katholieken

By Melanie Kirkpatrick, The Wall Street Journal, May 1, 2009

20 juli 2009

Mexicaanse maffia handelt in 10.000 vrouwen

ANP / De Volkskrant, 20 juli 2009

Klimaat-modellen onderschatten opwarming aarde

Door Joe Romm, Climate Progress, 17 juli 2009

A new PETM study is out (click here ) - which rational climate science activists understand is yet more evidence that most climate models underestimate likely future warming. Here is the Union of Concerned Scientists press release on the study:

'Several climate contrarian Web sites are misrepresenting the findings of a peer-reviewed study published in the July 13 issue of the journal Nature Geoscience. The study - by scientists from Rice University, the University of Hawaii and the University of California at Santa Cruz - provides evidence that current climate models are underestimating the amount of warming that an increase in atmospheric carbon dioxide can cause. In other words, the potential consequences of global warming are likely worse than what scientists are predicting.

The study examined the extent to which increased carbon dioxide levels could explain a 5 to 9 degree Celsius increase the Earth experienced 55.5 million years ago. The authors concluded that current estimates of how much carbon dioxide increases the average Earth temperature only explains 3.5 degrees of warming.

In a commentary published with the study, David Beerling, a paleobiologist at the University of Sheffield in England, writes: 'The upshot of the study. is that forecasts of future warming could be severely underestimating the extent of the problem that lies in store for humanity as greenhouse gases accumulate in the atmosphere.'

The study’s authors themselves note in the conclusion:

'Possible causes of the excess warming include increased production and levels of trace greenhouse gases as a consequence of the climatic warming (such as CH4)'.

16 juli 2009

Linkse moslims: 'Je wordt hier geïslamiseerd waar je bij staat'

Geweldig artikel van Kustaw Bessems in De Pers (15 juli)

Linkse raadsleden van Marokkaanse komaf willen dat de PvdA zich voortaan verre houdt van geloof. Anders lopen na de autochtonen straks ook nog de moslims weg bij hun partij.

Berlusconi zet eerste stap naar knokploegen

NRC, 16 juli 2009

Russische journalist Natalia Estemirova vermoord

NRC, 15 juli 2009

15 juli 2009

Israëlische soldaten vertellen over 'moreel schemergebied' in Gaza

By Dion Nissenbaum, McClatchy Newspapers, July 14, 2009

Also see:

The Decline of the Israeli Left
By Helena Cobban, Boston Review, July 20, 2009

Urgent action needed as Arctic ice melts

Greenpeace, July 15, 2009
Arctic ice is melting at an unprecedented rate. As scientists on board the Arctic Sunrise gather more data showing the urgency of the situation, world leaders stay inactive.

For the past two weeks, scientists and crew from the Arctic Sunrise have been busy gathering data, collecting samples and setting up cameras to record the break-up of the Petermann glacier, one of Greenland's largest. A large crack has been forming for the past few years, and a massive piece of the glacier is expected to break off soon.

At 82 degrees North, far from any inhabited area, the impact we have on our environment is sadly evident. The data gathered so far by the on-board scientists is grim. 27 kilometers away from the sea, on the glacier, a large river has formed. The scientists estimate it runs at 50 cubic meters per second - you could fill an Olympic-sized swimming pool in less than a minute at that rate. This river feeds a large and deep melting whirlpool. Measurements there have shown that at around 60 meters depth, the salinity of the water rises - it’s therefore no longer melting ice, but warm oceans currents from further south in the Atlantic are accelerating the ice melt at a rate much faster than on the surface.

(...) Bad news is coming from other sources as well. A recent NASA study has shown that the ice cap is not only getting smaller, it’s getting thinner and younger. Sea ice has dramatically thinned between 2004 and 2008. Old ice (over 2 years old) takes longer to melt, and is also much harder to replace. As permanent ice decreases, we are looking at ice-free summers in the Arctic as early as 2030.

Photo Greenpeace: A lake of melt water on the surface of the Petermann glacier. The surface of the glacier is covered with pools and lakes lake this.

14 juli 2009

Google Wave: de volgende stap naar metabewustzijn?Here's how it works: In Google Wave you create a wave and add people to it. Everyone on your wave can use richly formatted text, photos, gadgets, and even feeds from other sources on the web. They can insert a reply or edit the wave directly. It's concurrent rich-text editing, where you see on your screen nearly instantly what your fellow collaborators are typing in your wave. That means Google Wave is just as well suited for quick messages as for persistent content — it allows for both collaboration and communication. You can also use "playback" to rewind the wave and see how it evolved.

Zie ook:

Shapish.com, May 29, 2009
A couple weeks ago, my friend who works at Google said to me: we’re working on something big at Google. Maybe I can show you a sneak preview soon, but don’t tell anyone. It’s top secret.
If you’re an online nerd and you read techcrunch and similar valley blogs, you already know what I’m talking about, as they officially announced it yesterday. It’s called Google Wave, and it’s gonna be big.
In the brief history of internet, different internet protocols were developed which define the internet today, like email, browsing, chat, etc. But the possibilities of online media today are huge, while we are still trapped in those old protocols. What Google basically is doing is throwing different communication protocols together and create something entirely new. Something that will redefine the way how we communicate, something that will redefine the whole internet if you ask me.
I have much respect for Google. They won the big jackpot when they invented their advertising system, and they’re basically drowning in money. But instead of just buying up an island the size of France an go cruise around it with their yacht, they actually give it back to society. They invest all this money in bringing the best of the best engineers together with only one goal: stepping up the whole evolution. It’s thanks to this kind of people that we don’t live in trees anymore.
So about Google Wave. Email is inefficient, it is a chaotic one-dimensional sending around of information, while chatting is a bit more real time but not practical in the same way as email is. The main big thing about Wave is that it takes the idea of email, puts it in a central server-hosted cloud system the same way as Google Docs work, and combines that with the real-timeness of chat. Even more real-time, as in character-by-character realtime. Basically, they’re creating a new protocol, that on the long run probably will overwrite many current protocols.
The way people communicate in real life, by speech, is in terms of science an inefficient form of data transfer. Direct thought exchange would be way more efficient, and if we can continue the way we are evolving, techno-evolutionists like myself believe that at one point we will actually be able to do that. Email is in a same way a non-efficient way of communicating, and I see this evolution as the online equivalent of directly interchanging thoughts, without the time-consuming detour of actually pronouncing them — or in the case of Wave, sending them.
I do not only think this is a great step in online communication, I also think it is an extremely interesting step in the evolution of the internet. I was wondering how it would evolve after this. Ok, there’s all these things popping up the last years, like facebook and twitter and blabla. But they’re all just gimmicks and none of them actually changes anything structural. Google wave has the possibility to do that, and the ambition. The coming 10 years of the internet become suddenly more clear.
The future is to the cloud, the power is to the crowd. The whole thing is released open-source, what creates the ability for it to grow organically, and beyond the possibilities of any company, even Google. It also creates a certain unpredictability. Really interesting.
If you’re familiar with the theory of the Technocalyps, this gives a little sneak preview of how we, in the coming decades, will evolve transhuman. At one point, artificial intelligence now used to choose which ads to display on your homepage, will be applied to the bigger picture and that is the point where we actually will create something bigger than ourselves. Where the cloud comes more powerful than the crowd.
Because, if you didn’t realize this yet…
Google. Is. Skynet.
En:

Google Wave API

Big G-Wave coming?
Giulio Prisco, Transhumanar, May 31, 2009

Google Wave could be a Big paradigm shift, and change the way we use the Web. Email, chat, discussion groups, wiki, IRC, blogs, microblogs, social network and groupware all in one.
(...) we will spend our online life in front of a Wave screen. Instead of sending email, IM and tweets, writing blogs and logging on Facebook, we will plug in dynamic and interconnected Waves.
(...) By enabling us to do things much faster the Web... - is Wave the first example of Web 3.0? - and the mobile Web wake emergent properties of our collective consciousness. We could send snailmail letters hundreds of years ago, but we could not build a new global social movement in a matter of days. Wave may permit doing things even much faster and achieve a critical mass to enable new emergent waves in our developing noosphere.

Update 2010:

Google heeft inmiddels de stekker getrokken uit Google Wave als 'stand alone'-product; wel zullen sommige elementen wellicht terugkomen in andere producten. Heeft Open Graph van Facebook qua effecten een vergelijkbare 'evolutionaire' potentie als Google Wave? Zie m'n blognotitie: 'Facebook: mensonwaardig of mensvormend?'
Google Wave moest misschien wel mislukken, omdat de makers zonder dat ten volle te beseffen een Russisch poppetje wilden maken: een compleet 'internet' binnen het internet - een onmogelijke tour de force. Maar als Mark Zuckerberg het voor elkaar krijgt dat de op vele manieren aan elkaar gekoppelde en met elkaar samenwerkende en contact houdende gebruikers van Facebook op internet overal hun profiel mee naar toe nemen, krijgt het misschien toch in zekere zin gestalte.

En m'n blognotitie:
Google als metabewustzijn