blogspot visitor

23 november 2010

Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party

'We are at war'
Door David Neiwert, Alternet / The Investigative Fund at the Nation Institute, 21 november 2010

Later toegevoegd:

Gun Control Agenda Is Launching White Paranoid Extremists to Prepare for Armed Revolution
Door Frank Schaeffer, Alternet, 30 januari 2013

Peel back the code words of "defending" America and you have a treasonous movement in the works. [...] Their ideology is made up of equal parts racism, evangelical Christian fascination with the “end times,” hatred of President Obama, resentment of the “Old “South” variety and a Fox News/Glenn Beck/Rush Limbaugh version of world history. 

"Fertile Ground": White Nationalists Organize Within Tea Party
Door David Holthouse, Media Matters for America, 3 augustus 2011

There is plenty of evidence that overt racists have entered Tea Party affiliated organizations.

Noot

[*] Overal waar men een eed zweert, stellen mannenbroeders zich in op het gebruik van geweld. De Zaak of Leider waaraan men loyaal blijft tot in de dood, is belangrijker dan mensenrechten en mensenlevens. De mogelijkheid om uit vrije wil bijvoorbeeld begrip en medegevoel met 'vijanden' te laten prevaleren, wordt als het ware uitgeschakeld, doordat de vrije wil zelf zich - bij wijze van een soort vurige zelfvernietiging - in hoge mate afzweert door middel van de eed. Denk aan de eed van trouw[#] (bay’ah) van de Moslimbroederschap en aan de uiterst belangrijke werking van de eed van trouw die Adolf Eichmann had gezworen aan Hitler, zoals uiteengezet door Harry Mulisch in 'De zaak 40/61', pagina 152-157 en 161-164 (De Bezige Bij, 2006, zeventiende druk).
[#] Latere toevoeging: de link is inmiddels gebroken; het stuk staat nog op Wayback Machine. Het gaat om de publicatie 'The Emergence of the Egyptian Muslim Brotherhood in Palestine' van Azmul Fahimi, verbonden aan een Maleisische Universiteit. Waarschijnlijk ook de auteur van 'The re-emergence of the Palestinian muslim brotherhood and the origin of Hamas' (hier en hier vermeld). Hier leggen salafisten uit dat oprichter Hassan al-Banna van de Moslimbroederschap de bay'ah instelde.
Nog later toegevoegd: het stuk is inmiddels geblokkeerd voor Wayback Machine. Een kopie heb ik hier neergezet (PDF).
Op pagina 222 van de studie Met alle geweld (2008) memoreert Hans Achterhuis: 'Sartre stelt [in Critique de la raison dialectique (1960)] dat broederschap en terreur onlosmakelijk verbonden zijn. Broederschap ontstaat als een groep zich spontaan engageert voor een betere maatschappelijke orde en zo in opstand komt tegen de bestaande maatschappelijke orde. Vanuit de maatschappij zal hierop vaak met geweld worden gereageerd. Wanneer 'de broederschap' zich hiertegen verzet, zal ze niet alleen naar buiten ['terrorisme'], maar volgens Sartre ook naar binnen ['terreur'] toe geweld moeten hanteren. Alleen zo kan de eenheid tegen de externe vijand worden gewaarborgd, waarbij niemand in de strijd mag afvallen of verzaken.'

Ook in Atlas Shrugged (1957) van Ayn Rand - de inspirator van invloedrijke figuren als Alan Greenspan en in Amerika massaal gelezen prediker van extreme neoliberale denkbeelden - is sprake van een eed, namelijk die van de held John Galt: 'I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine'.
Hans Achterhuis verwijst in zijn studie De utopie van de vrije markt (2010) naar de Rand-biografie van A.C. Heller, waaruit blijkt dat de kring mensen die zich als bewonderaars om haar als goeroe heen bewoog in toenemende mate sektarische trekken kreeg.

De blog van Geert Wilders' VS-bondgenoot Pamela Geller heet 'Atlas Shrugs'.


In deze instructieve tekst over Ayn Rand als 'anarcho-kapitalist', staat een foto van Tea Party-activisten die protestborden omhooghouden met de teksten 'Atlas is shrugging' en 'The name's Galt. John Galt' (zie ook een van deze T-shirts). Volgens het artikel zou de bekende anarcho-kapitalist Murray Rothbard korstondig tot de groep rond Rand hebben behoord: 'Rothbard admired Rand's book Atlas Shrugged and even wrote to her saying so. After a few brief encounters the two had a falling out and to this day their followers continue the rivalry. Why they fell out is unknown, but rumor was that Rand gave the agnostic Rothbard an ultimatum to divorce his Presbyterian wife within six months. Rothbard did not and it is said that Rand’s group (the "collective") held a trial in his absence and removed him from the group. Rothbard regarded Rand as psychotically running a cult and wrote The Sociology of the Ayn Rand Cult about that.'

Zie verder de noten onder mijn blognotitie 'English Defence League knoopt banden aan met Tea Party
'.

Foto (credit A.M. Stan) hierboven: op de vlag is onder een vijfpuntige ster een machinegeweer afgebeeld, of preciezer, een '.50 BMG' - een automatisch wapen waarover op deze site van USA Carry staat vermeld: '.50 BMGs are top priority for gun control advocates, and should be at the top of our list to defend. Variously, efforts are underway to ban, register, or re-classify these fine weapons as Class III (machineguns). Our response to these efforts is a resounding NO!' Onder het geweer staat de tekst: 'Come and take it', bedoeld als provocerende uitroep aan het adres van mensen die het wapenbezit in de VS aan banden willen leggen. Op de site is tevens een variant van de 'Don't tread on me'-vlag te zien met een ratelslang erop, die veelvuldig wordt meegevoerd door demonstranten van de Tea Party-beweging.De overeenkomst in symboliek tussen de vlag van de Amerikaanse rechtsextremisten en die van de linkse RAF (logo zie hiernaast) is treffend en ook de vlag van Hezbollah komt in gedachten (zie hieronder). Ook qua beeldtaal geldt: les extrêmes se touchent.

Later toegevoegd:

Anonymous Expose Nazi Third Position [A3P] 'Bridging Tactic' with Ron Paul
Door Gianluca Mezzofior, International Business Times, 2 februari 2012

Help Us Push Back Against the Radical Right
Door Don Hazen, Alternet, 27 november 2010

This is no time to despair because the stakes are so great. (...) The [extreme] Right's clear goal is to take over our government. (...) The other side is desperate to win and they do not play by any rules. They lie and cheat and contradict themselves every day — with Glenn Beck and Fox News leading the way — and throw billions of dollars into their battle to rule America.

En m'n blognotities:
Fascistisch Amerika: weer een stap in die richting?
Exitpolls VS: veel sympathisanten met Tea Party
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
English Defence League knoopt banden aan met Tea Party
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama
(met name over de 'Summer Patriot, Winter Soldier' John Jay, die samen met Geert Wilders' samewerkingspartner Pamela Geller de American Freedom Defense Initiative heeft opgericht)

Terzijde

Op de vlag van Hezbollah prijkt eveneens een machinegeweer en de Hitler- of fascistengroet is in die kringen niet van de lucht:Zie tevens:
Iraanse nazi-site na korte sluiting door censoren weer geopend?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten