blogspot visitor

13 januari 2011

Impact CO2 op klimaat mogelijk twee keer sterker dan gedacht

University Corporation for Atmospheric Research, 13 januari 2011

The magnitude of climate change during Earth’s deep past suggests that future temperatures may eventually rise far more than projected if society continues its pace of emitting greenhouse gases, a new analysis concludes. The study, by National Center for Atmospheric Research (NCAR) scientist Jeffrey Kiehl, will appear as a “Perspectives” piece in this week’s issue of the journal Science.

(...) The study (...) indicates that the planet’s climate system, over long periods of times, may be at least twice as sensitive to carbon dioxide than currently projected by computer models, which have generally focused on shorter-term warming trends. This is largely because even sophisticated computer models have not yet been able to incorporate critical processes, such as the loss of ice sheets, that take place over centuries or millennia and amplify the initial warming effects of carbon dioxide.

Illustratie: foto kinband pinguins op Antarctica (Zuidpool) door Andrew Watt, UCAR

Zie ook:

Science stunner: On our current emissions path, CO2 levels in 2100 will hit levels last seen when the Earth was 16°C hotter
Door Joe Romm, Climate Progress, 13 januari 2011

Paleoclimate data suggests CO2 "may have at least twice the effect on global temperatures than currently projected by computer models"

(...) an increase of CO2 from [about] 300 ppmv to 1000 ppmv warmed the tropics by 5° to 10°C and the polar regions by even more (i.e. 15° to 20°C). (...) Thus, Earth was [about] 16°C warmer at 30 to 40 Ma [Ma = million years ago].

Joe Romm voegt hieraan toe:

(...) In the longer term, past 2100, if we were to get anywhere near the kind of warming that Kiehl’s analysis of the paleoclimate data suggests we are headed to, that could render large tracts of the planet uninhabitable. That was the conclusion of a recent PNAS paper coauthored by Matthew Huber, professor of earth and atmospheric sciences at Purdue (release here). I haven’t blogged on it, but I guess I will have to now. The bottom line:
“We found that a warming of 12 degrees Fahrenheit would cause some areas of the world to surpass the wet-bulb temperature limit, and a 21-degree warming would put half of the world’s population in an uninhabitable environment,” Huber said. “When it comes to evaluating the risk of carbon emissions, such worst-case scenarios need to be taken into account. It’s the difference between a game of roulette and playing Russian roulette with a pistol. Sometimes the stakes are too high, even if there is only a small chance of losing.
Zie ook mijn eerste blognotitie over klimaatverandering:
Zeespiegel van ijsvrije aarde (17 maart 2007).

Daar verwijs ik naar dit artikel in National Geographic over een paleontologische studie over klimaatverandering. Professor Daniel Schrag had als commentaar op dat onderzoek:
"CO2 alone is probably not enough to explain some aspects of the ancient climate, (...) There [were] palm trees in Wyoming, and palm trees don't grow where it gets cold in the winter. When you take a climate model designed for the modern climate and raise the CO2 levels this high, you don't get [Wyoming] winter temperatures warm enough for palm trees to survive. That tells us that there is something missing from the models" (...).
Het onderzoek van Kiehl c.s. heeft wellicht dus die ontbrekende factoren in de modellen in de smiezen gekregen. Als zijn bevindingen worden bevestigd door verder onderzoek, is de opwarming van de aarde die bij het huidige beleid te verwachten is nog angstaanjagender dan al het geval was.

De grafiek hieronder, die staat op de nuttige pagina 'Global Climate Change Indicators' van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), laat zien hoe de CO2-concentratie gigantisch snel de 'natuurlijke pan' aan het uitrijzen is. Klik erop om uit te vergroten.
Voor een beter begrip: de gele stip - een CO2-concentratie van bijna 1000 ppm = deeltjes per miljoen - is waar we volgens recente wetenschappelijke inzichten op aan koersen bij grofweg ongewijzigd beleid en als er geen technologische wondermiddelen worden ontwikkeld (wat niet valt uit te sluiten - denk aan kernfusie, grootschalige industriële fotosynthese al dan niet via gemanipuleerde algen en bacteriën, dito afvang en fixatie van CO2, wegsluizen van CO2 naar de buitenaardse ruimte of oplossingen waar niemand nog aan heeft gedacht -, maar waarop de politiek evenmin zou mogen gokken).
W
e koersen dus aan op ongeveer een verzesvoudiging van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer ten opzichte van de natuurlijke variabiliteit gedurende de afgelopen 800.000 jaar, en dat in een tijdspanne van slechts circa 100 jaar...)Zie ook:

Arctic Leaking Methane a Super-Potent Global Warming Gas — Reaching Feared Tipping Point?
http://stephenleahy.net/ 2010/ 04/ 18/ arctic-leaking-methane-a-super-potent-global-warming-gas-reaching-feared-tipping-point/

Arctic Ice in Death Spiral, Thaws Permafrost — Risks Climate Catastrophe
http://stephenleahy.net/ 2010/ 09/ 23/ arctic-ice-in-death-spiral-risks-climate-catastrophe/

En verder m'n blognotities:
Smeltende permaforst klimaatramp?
Hansen: aarde kan tweede Venus worden
NASA-klimaatexpert James Hansen: 'In my opinion, if we burn all the coal, there is a good chance that we will initiate the runaway greenhouse effect. If we also burn the tar sands and tar shale (a.k.a. oil shale), I think it is a dead certainty...'

Plus de andere posts in de categorie 'milieucrisis' op deze blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten