blogspot visitor

31 augustus 2010

Thilo Sarrazin: eugenetisch racisme van de Duitse WildersGünther Wallraff over Thilo Sarrazin (uitzending Nova)

'Das ist NS-Ideologie'

Mit seinen Äußerungen zu genetischen Besonderheiten bestimmter Gruppen habe Thilo Sarrazin eine Grenzlinie überschritten, meint der Publizist Günter Wallraff.

Thilo Sarrazin, der Eugeniker - Die Gene sind schuld
(...) Sehr zielgenau verwendet er (...) den Begriff "dysgenisch", der ohne den Kontext der Eugenik gar nicht zu verstehen ist und der 1915 erfunden wurde, um "negative Selektionsprozesse" bei einer menschlichen Population zu beschreiben.

'Sarrazin hat die rote Linie überschritten'
Am [30 August] sagte Sarrazin in der ARD-Sendung 'Beckmann' erneut: 'Es gibt Gene, anhand von denen man Volksgruppen voneinander unterscheiden kann. Das gilt für viele Volksgruppen, also nicht nur für die Juden'.

Schimpftirade: Sarrazin hält Berlin für zu dumm


Thilo Sarrazin - Der Westentaschen-Wilders

Thilo Sarrazin - Provokateur vom Dienst

Sarrazin zegt overigens volgens de Volkskrant (31 augustus) dat hij 'geen rechts-populist' is en bewegingen zoals die van Wilders 'gevaarlijk' acht. Zijn feitelijke stellingname is echter in strijd met deze beweringen. Zijn racisme is zelfs openlijker dan dat van Wilders (die op dat vlak 'slechts' heeft gesproken over het "niet acceptabel" zijn van "niet-blanke steden" en het niet bij voorbaat slecht zijn van "rellen" - ook al zegt hij die niet te willen - na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen). Of Sarrazin zich als voorman van een politieke beweging zal ontplooien is nog onduidelijk; maar ook als hij dat niet doet, moet hij zelf beseffen dat hij die beweging in Duitsland met zijn boek en zijn andere uitlatingen (nieuw) leven in blaast.

Later toegeveoegd:

'Eine Frau Ihres Aussehens': Eine Begegnung mit Thilo Sarrazin
Door Emina Benalia, 24 december 2012

[Thilo Sarrazin:] 'Die Menschenrechte sollten in Deutschland nur für Deutsche gelten. Für Migranten sollten die Gesetzt ihres Herkunftslandes gültig sein.'

Zie ook m'n blognotities:
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme

Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis

How Glenn Beck’s Perversion of Dr. King’s Vision is Proof Positive of Orwell’s Wisdom
Posted by Chauncey DeVega, Alternet, 30 augustus 2010

As I am sure many of you know, Glenn “Lonesome Rhodes” Beck [has been holding a big rally] at the National Mall on the anniversary of Martin Luther King’s famous address to the March on Washington. In the past few weeks Mr. Beck has been defending this apparent attempt to associate himself with Dr. King by claiming rather histrionically that “black people don’t own” King, and that he somehow stands for the true meaning of the civil rights movement.

This is the latest, and perhaps most insulting of all Beck’s many flagrant abuses of the historical record. I’ve come to the conclusion that what he is doing is just nakedly Orwellian: destroy the truth in order to advance his ideological agenda. Any consideration of the actual historical record is totally absent from his musings on the past. In fact, it is irrelevent, since he seeks only to attack his enemies and try to make his extremist ideas respectable. In his renderings of history up is down and down is up: he deems the Nazis Leftists (despite the fact that socialists and communists were Hitler’s first victims), Franklin d. Roosevelt a fascist (despite leading America to victory against Hitler), and his show features a dope dressed like Thomas Paine attacking the separation of church and state (even though Paine himself was a notorious unbeliever.)

Zie ook (links deels toegevoegd na het schrijven van bovenstaande):

6 of Glenn Beck's Most Paranoid, Dangerous Attacks on Progressives

Glenn Beck's Rampant Misuse of Founding Fathers Myths

Glenn Beck Goes Messianic at 'America's Divine Destiny' Event Before 2,500 Screaming Fans

Glenn Beck's Messiah Complex

Glenn Beck Has a Long History of Racial Mockery on the Radio - His Civil Rights Talk Is Pure Fraud
Beck has worked to resuscitate the names of famously anti-civil rights figures from the history of his adopted Mormon faith. He has respectfully played tapes of Ezra Taft Benson, who thought Martin Luther King was a communist agent out to destroy the Mormon Church (and who once wrote the foreward to a book of race hate whose cover illustration featured the severed, bloody head of an African American).

Do Glenn Beck and the Restoring Honor Crowd Want a Fascist Coup in America?

Glenn Beck doesn't know a thing about Martin Luther King's philosophy
Beck: 'I am not a fan of social justice.'

Glenn Beck Reveals the Religious Agenda of the Tea Parties


Tea Party-Backed Candidate Joe Miller Wants to Make Social Security Illegal

Ohio Tea Party survey to candidates: 'The regulation of Carbon Dioxide in our atmosphere should be left to God and not government and I oppose all measures of Cap and Trade as well as the teaching of global warming theory in our schools'[*]

Billionaire Tea Party Financiers and Opportunistic Hucksters Like Beck Are Playing With Fire

Will Glenn Beck's Creepy "Black Robe Regiment" Use Churches to Sway Voters?

Meet the Very Strange Group of Speakers at the Post-Beck Tea Party

Billionaire Who Denies Connection to Tea Parties Bankrolls Tea-Partying Glenn Beck Fans

Zie ook m'n blognotities:
Het leugenachtige ultrarechtse media-universum
Exitpolls VS: veel sympathisanten met Tea Party
Glenn Beck: evolutietheorie is apekool
Video-bewijs: miljardair-vervuiler David Koch trekt aan de touwtjes van Tea Party-extremisten
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Thilo Sarrazin: openlijk racisme van de Duitse Wilders
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme

Noot

[*] One would be tempted to put these folks into the lunatic fringe, but Hickman explains why “that would be a mistake”:
(...) it would appear they attract the support of some significant players. From an environmental perspective, it is a concern to see that Freedom Institute of Erie County website lists among its “partners” the Heritage Foundation and the Koch-funded Cato Institute. These two influential right-wing thinktanks are very familiar names to those who participate in the climate debate as they are among the leading sponsors of climate scepticism. That their names are now being associated with the views being espoused by the likes of the Freedom Institute of Erie County should act as a sobering reminder of the United States that might await us if the wider Tea Party movement achieves the political victories it seeks in November and beyond.

30 augustus 2010

VS: meer dan 1 op de 5 gevangenen wordt verkracht

By Cliff Schecter, Open Left, August 27, 2010

One in five prisoners are raped on their first day in prison. Let me repeat that. One in five are raped on their very first day of incarceration. And that doesn’t even begin to tell the whole story of prison rape. For example, contrary to popular myth, more prisoners reported sexual assaults involving prison staff (2.8 percent) than other inmates (2.1 percent). And women are more likely to be victimized than men.
Theses are only some of the findings of a newly released study by the Department of Justice’s Bureau of Justice Statistics (BJS) reports that 88,500 adults held in U.S. prisons and jails are sexually abused each year.

Latere toevoeging:

The Unbelievable Brutality Unleashed on Kids in For-Profit Prisons
Door Booth Gunter, Southern Poverty Law Center / Alternet, 8 mei 2012

Privatization of the youth prison industry handed soaring profits to GEO, but a history of brutal injustice to its incarcerated youth and their families.

Radicale rabbijnen bepleiten moord op niet-Joden

By Max Blumenthal, Alternet, 30 augustus 2010

A rabbinical guidebook for killing non-Jews has sparked an uproar in Israel and exposed the power a bunch of genocidal theocrats wield over the government.

Zie ook hier:

'De geestelijk leider van de ultraorthodoxe Shas-partij, Ovadia Yossef (89), sprak zaterdag de wens uit dat het Palestijnse volk "van de aardbodem verdwijnt".'

Aanvulling oktober 2016:

Max Blumenthal blameert zich door zich te laten fêteren door Poetins propagandazender RT. Bij zijn verhouding tot 'zo objectief mogelijke journalistiek' kan dus een vet vraagteken worden gezet.

23 augustus 2010

Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis

Financieel-economische crisis: De uitgestelde economische stagnatie
Geert Reuten, Universitair hoofddocent economie aan de Universiteit van Amsterdam en Eerste Kamerlid voor de SP

De financieel-economische crisis is vaak toegeschreven aan onverantwoord gedrag van banken en gebrekkig toezicht daarop. Dat speelt inderdaad een rol, maar de oorzaken van de crisis liggen dieper. Door forse wijziging van de macro-economische inkomensverdeling in de VS en de EU-landen vanaf 1980, ontwikkelde zich een potentiële economische stagnatie. De effectuering ervan werd vooruitgeschoven door de wijze waarop de banken opereerden. Nu daar een eind aan lijkt te komen, dient de stagnatie zich aan.

Later toegevoegd:

Joseph Stiglitz Sees Terrifying Future for America If We Don't Reverse Inequality
Door Lynn Parramore, Alternet, 24 juni 2012

What will life look like down the road if we don't reverse economic inequality? We must see through the myths of capitalism and build a mass movement if we are to save ourselves.

22 augustus 2010

Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaatPVV-voornemens of uitspraken van Wilders die in strijd zijn met het behoud van onze rechtsstsaat:

- Later toegevoegd: Op een bijeenkomst in Den Haag op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen (19 maart 2014) riep Wilders: "Willen jullie meer of minder Marokkanen in jullie stad en in Nederland?" Waarop het publiek "Minder, minder!" scandeerde. Wilders: "Dan gaan we dat regelen." Dit is haat zaaien en dreigen een groep Nederlanders te discrimineren; zelfs zinspelen op (onwettige) uitzettingen.

- Later toegevoegd: In een interview voor de BBC (13 december 2013) zegt Wilders: "I believe there is no place for Islam in our continent". Eerder (2009) zei hij in een toespraak in Florida: "The right to religious freedom should not apply to this totalitarian ideology called Islam".
Regelrecht voornemen de vrijheid van godsdienst te schrappen en de islam te verbieden dus.
Aanvulling 29 maart 2016: in een Kamerdebat sloot Wilders vandaag expliciet een verbod op de islam in Nederland niet uit; wat zelfs VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra veel te ver ging.

- Rechtsgelijkheidsbeginsel (recht op gelijke behandeling en non-discriminatie) uit artikel 1 van de grondwet uithollen en in feite vernietigen, namelijk door het niet van toepassing te achten op een groep burgers met een bepaalde (godsdienstige) levensovertuiging.
Wilders: 'Daarom zeg ik: schrap artikel 1 uit de Grondwet'. En: 'Het huidige artikel 1 leidt in de praktijk dus al te vaak tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, en verhindert het maken van gerechtvaardigde onderscheiden door alles op de grote hoop van 'discriminatie' te gooien. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. En dingen - hoe mooi ook - die een heldere discussie en oplossingen in de weg staan, dienen te worden opgeruimd.'
[ Wilders gaat er straal aan voorbij dat in artikel 1 al staat: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld'; cursivering door mij, K]

- Afschaffen van de onafhankelijke rechtsspraak: 'Niet alleen politici moeten gekozen worden, maar ook de rechters en de officieren van justitie.' (PVV-verkiezingsprogramma en hier).

- Het expliciet uitspreken dat aan de 'moslimgemeenschap' niet dezelfde grondwettelijke rechten en vrijheden moet worden toegekend als aan andere groepen burgers in Nederland.

- Preventieve detentie zonder enige vorm van proces, van burgers die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten (zie hier en hier).

- Ouders met een bepaalde levensovertuiging samen met hun kind het land uitzetten als dit kind de wet overtreedt.

- Burgers met een bepaalde levensovertuiging verbieden gebruik te maken van de vrijheid van onderwijs zoals die algemeen geldt. Wilders: 'niet meer islamitische scholen erbij'.

- Inperken vrijheid van godsdienst door geen nieuwe gebedshuizen toe te staan voor burgers met een bepaalde levensovertuiging. Wilders: 'niet meer moskeeën erbij'.
Later toegevoegd: Wilders voor de camera, om zich heen kijkend in Den Haag: "als het kan die moskeeën weg, die hier staan". Dit gaat dus een grote stap verder: de bestaande moskeeën wensen te sluiten.

- Burgers met een bepaalde levensovertuiging dwingen een contract te onderschrijven waarin zij trouw beloven aan de 'waarden en normen' van het land waarin ze leven; deze burgers uitzetten als zij dit contract weigeren te ondertekenen of als na ondertekening 'vast komt te staan' dat zij zich er niet aan houden.
[Als dit niet verder gaat dan het zich houden aan de (grond)wet is het overbodig, als het verder gaat is het discriminerend; K - toevoeging 25 oktober 2010: overigens lijkt het me waarschijnlijk dat Wilders dit plan heeft afgekeken van de Israëlische extreemrechtse politicus Avigdor Lieberman, die al jaren een eed van trouw aan Israël bepleit en inmiddels zijn zin lijkt te krijgen.]

- Stellen dat miljoenen burgers met een bepaalde levensovertuiging Europa zouden moeten worden uitgezet. Wilders: 'als je een misdaad begaat, als je begint te denken [sic!] over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen.
Op de herhaalde vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: ‘Miljoenen. Tientallen miljoenen.’ Later heeft hij het over ‘miljoenen nu’ die misdrijven plegen en ‘de sharia en het kalifaat’ willen.'

- Ontzegging van het recht tot gezinsvorming en het krijgen van kinderen aan niet-Westerse allochtonen.

- Inperking vrijheid van publicatie: de koran verbieden.

- Belasting op het dragen van een hoofddoek voor burgers met een bepaalde levensovertuiging.

- Zonder meer een preekverbod voor alle buitenlandse imams; verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen [jammer van de Latijnse mis].

- Sluiten 'radicale' moskeeën, uitzetten 'radicale' imams - ook als de wet niet wordt overtreden en zonder specificatie van wat 'radicaal' is.

- (Islamitische) radicalen die 'bereid zijn' geweld te gebruiken grondrechten ontnemen - ook als ze de wet niet overtreden.

- Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders [elke Nederlandse burger mag toch per definitie stemmen? Wat bedoelt de PVV hier met 'niet-Nederlanders'?] .

- Aanvulling februari 2018: de PVV wil "etnisch profileren" door de politie.

Zeer suspecte voorstellen of uitspraken die weinig goeds beloven voor het handhaven van de rechtsstaat:

- Algemene etnische registratie van burgers (PVV-verkiezingsprogramma).

- Stellen dat het 'niet acceptabel' is als de grote steden in Nederland 'niet-blanke steden' zijn (BBC-Hardtalk interview, 2006 - zie hier voor video en een transcriptie van de vraag en Wilders' antwoord).

- Het betitelen van de hoofddoeken die veel gedragen worden door vrouwen van een bepaalde levensovertuiging als 'kopvodden'; en dit nog wel in het parlement, met ter toelichting de opmerkingen dat er immers al een 'hondenbelasting' is en dat het gaat om het 'terugveroveren' van onze straten die door vrouwen met een hoofddoek worden 'vervuild' (waardoor het tijd is voor een 'grote schoonmaak van onze straten').

- 'Heel veel Nederlanders ergeren zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door de islam (...) Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten' (Prinsjesdagdebat 16 september 2009).

- 'I propose the withdrawal of all hate speech legislation in Europe' (toespraak New York 25 februari 2009)'.

- 'Als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.' (NRC, 24 mei 2008)

- Immigratiestop moslims en niet-Westerse allochtonen (PVV-verkiezingsprogramma).

- Politie toestaan met scherp te schieten op 'relschoppers' [en dit voorstel uitgerekend lanceren na misdragingen van Marokkaanse hooligans].

- Leger inzetten tegen groepen burgers met een bepaalde etnische en/of godsdienstige achtergrond die overlast veroorzaken in de publieke ruimte.

- De 'demografische ontwikkeling' zodanig bijsturen, dat de 'kans' dat er moslims op hoge bestuursposten komen, 'klein' wordt.

- Stadscommando's laten opereren.

- Preventief fouilleren in het hele land.

- Stellen dat de rechterlijke macht de wet slecht handhaaft omdat veel rechters 'links' zijn.

- Stellen: 'Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is.' (HP De Tijd, februari 2004 - Wilders zei dit na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen).
[ Is te lezen als een soort dreigement: 'als de PVV niet haar zin krijgt, moeten desnoods rellen het tij maar keren'.
Later toegevoegd: Oud-europarlementariër Arie Oostlander vergelijkt Wilders met Karadžić.]

Later toegevoegd: 'Maximaal helft van elke straat allochtoon' (PVV-site).

- 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude.

Zie verder: 100 Wilders-uitspraken op een rij (FOK.nl, met bronvermeldingen).

En dan nog dit:

- Als beleidsmedewerker in de arm nemen: de Vlaamse rechtsextremist Paul Belien, die nauwe banden heeft (gehad) met het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang), die criminele moslims en/of groepen allochtonen messentrekkende, bloeddorstige 'roofdieren' en 'adders' heeft genoemd die profiteren van de 'melk' die wij ze gratis schenken, waarbij hij in zijn tekst het onderscheid tussen criminelen en niet-criminelen onder deze groepen burgers bewust vervaagt; die heeft gesteld dat het geboden is de huizen van allochtone ouders van kinderen die ernstige misdrijven plegen te 'vernietigen'; en die roept: 'Geef Ons Wapens. (...) besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen.' Het haatpamflet van Belien dat hij na een klacht van zijn blog heeft verwijderd, is nog te vinden op de site van Stormfront.

- Samenwerking met extreemrechts in Israël en in Amerika: lovende flaptekst op een boek van Pamela Geller, een vrouw die op haar blog instemmend een pleidooi voor Radovan Karadžić heeft geplaatst en het Joegslavië-tribunaal met een shariarechtbank heeft vergeleken; en die samenwerkt met John Jay, die op zijn blog droomt van het vermoorden van politieke tegenstanders (liberals en zwarten), ook als het je familieleden zijn. Later toegevoegd: samenwerken met (het netwerk rond) de genocideblog Gates of Vienna.

Anatomie van het fascisme

Zie ook de typologie van het fascisme geformuleerd door Robert Paxton in zijn studie De Anatomie van het Fascisme:

'Fascism may be defined as a form of polical behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victim-hood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion.'

Veel hiervan is op de PVV van toepassing. Later toegevoegd: zie ook m'n blog "De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen".

Wat bij Wilders en de PVV gelukkig nog ontbreekt:
- cultische collectieve beleving van eenheid, kracht en reinheid (al kan je in de spontaan aanzwellende stroom van monotone bijval op internet een moderne vorm van zo'n cultus zien; en roept het regelmatig bij het ten tonele verschijnen van Wilders op partijbijeenkomsten laten klinken van zijn 'lijflied' Eye of the Tiger - een popsong gebruikt als soundtrack van de film Rocky III van Stalone - ook bepaalde associaties op);
- gebruik van geweld (al zijn er aanzetten: politie met scherp laten schieten op relschoppers, leger inzetten tegen overlast gevende jongeren van Marokkaanse komaf, samenwerking met militant extreemrechts in Israël en Amerika - Pamela Geller die de politiek en dus de uiterst gewelddadige etnische zuiveringen van Slobodan Milošević en Radovan Karadžić verdedigt);
- willen afschaffen van bijna alle burgerlijke vrijheden, zoals de persvrijheid, vrijheid van vergadering et cetera (al wijzen in die richting: het non-discriminatiebeginsel uit de grondwet willen halen; moslims burgerlijke vrijheden willen ontnemen; en praat over 'linkse' rechters die moeten worden vervangen door gekozen rechters).

Zie ook:

Wilders gebruikt 'besmet' logo
Historisch Nieuwsblad

De NSB gebruikte de meeuw niet alleen op propagandaposters, maar ook als hét symbool van haar jeugdafdeling, de Jeugdstorm. Die voerde de meeuw op vlaggen, uniforms en drukwerk. Het tijdschrift van de Jeugdstorm heette De Stormmeeuw.

En zie m'n blognotities:
Wilders: "Hoe minder Marokkanen in Nederland, hoe beter!"
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Thilo Sarrazin: openlijk racisme van de Duitse Wilders
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme

19 augustus 2010

Imam van 'Ground Zero-moskee' leidt Sharia Index Project

Bron foto
 
Op vermeende onverkwikkelijke uitspraken van imam Feisal Abdul Rauf, initiatiefnemer van de bouw van een minstens 11 verdiepingen tellend islamitisch centrum met moskee (voor meer dan 1000 gelovigen) op 200 meter van Ground Zero, valt wel het een en ander af te dingen. Ook de alom veroordeelde openingsdatum van 11 september 2011 is vrijwel zeker een verzinsel uit de koker van anti-islamactivisten[*]. Maar het is een feit dat Rauf (mede) drijvende kracht is achter het bedenkelijk 'Sharia Index Project'. In het kader daarvan werkt Rauf samen met islamisten uit onder meer Maleisië, Iran en Pakistan - zie ook de sprekers op de conferentie The Shariah Project – Initial Meeting in Kuala Lumpur (augustus 2006). Op de website van het Cordoba Initiative prijkt bij informatie over het Sharia Index Project opvallend niet de foto van Rauf met het hoofd van de Iraanse 'Mensenrechtenraad' (sic !) Mohammad-Javad Larijani, die op een vergelijkbare webpagina elders wel te zien was.

De naam 'Sharia Index' is trouwens een buitengewoon vreemde keuze gegeven de in het Westerse collectieve geheugen nagalmende Index Librorum Prohibitorum van de katholieke kerk (opgesteld door het Vaticaan), waarop de boeken stonden die volgens de prelaten godslasterlijk en derhalve taboe waren.

Ook doet Raufs publicatie van een boek met de titel Seruan Azan Dari Puing WTC; Dakwah Islam di Jantung Amerika Pasca 9/11 - vertaling: 'A Call to Prayer from the WTC Rubble: Islamic Dawah from the Heart of America Post 9/11' - de wenkbrauwen fronsen (dawah is zoals bekend de verbreiding van de islam door prediking; omdat het ook zou kunnen betekenen 'mensen uitnodigen de islam te begrijpen door middel van de dialoog', moet een definitief oordeel[**] over dit boek en de titel ervan afhangen van de inhoud, die toegankelijk is via de niet door me bestudeerde Engelstalige editie What's Right with Islam: A New Vision for Muslims and the West).

Zowel de bedenker van de moskee bij Ground Zero als Geert Wilders, die 11 september 2010 daar een toespraak gaat houden op uitnodiging van de haatclub Stop the Islamization of America, hebben dus heel foute samenwerkingpartners (voor die van Wilders, zie mijn blognotitie 'Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama').

Toevoeging 20 augustus:

Daisy Khan, de vrouw van Rauf, zegt in een recent interview (zie de video op deze anti-islamsite): 'I think the building came to us, which goes to show that there is a symbolism there, and that there's a divine hand in it. That it's so close to the tragedy, that its close proximity is very symbolic for the fact that we really want to reverse what happened on 9/11. And in our opinion it will be a very strong message to the extremists that a center of this scale, where real pluralism and coexistence is being practised, not only by muslims but also by people of other faiths... I believe it's a very strong message that we're giving.
(...) And actually, the building found us, because it's been abandoned for the last nine years. Just sort of sitting vacant. It was struck by a plane, a piece of the fuselage fell into the building, and it was shut down since then. And it's been vacant for nine years.'

Wat betreft 'also by people of other faiths' - daarmee verwijst Khan waarschijnlijk naar deze pagina op de website van de initiatiefnemers van de moskee, waar te lezen is: 'The mission of the Cordoba House is "to establish a vibrant and world-class facility in New York City that promotes tolerance and pluralism that will strengthen relationships and attract those of other faiths to integrate and learn about Islam."'

Nu, mooie woorden, maar als je wantrouwig bent kan je dit ook lezen als een aanwijzing dat het bij dit centrum bovenal gaat om 'dawah' - het winnen van zieltjes, een uitnodiging tot bekering tot de islam. Zeker in het licht van de titel van voornoemd boek van Rauf, waar in elk geval in de titel sprake is van een 'oproep tot gebed vanaf de puinhopen van het WTC' en prediking in het Amerika van na 9/11. Ook Rauf ontwaart kennelijk een goddelijke opdracht om uitgerekend vanaf Ground Zero de boodschap van de (ware) islam te gaan verkondigen. Verknipt; en gevoelloos en respectloos ten opzichte van de slachtoffers en nabestaanden. Of bedoelt hij dat hij zo geschokt is door de foute interpretatie van de koran door de aanslagplegers, dat hij daarom bij uitstek in de slipstream van hun wandaad de vredelievende islam wil verkondigen? Dan nog schort het in ernstige mate aan overleg met de getroffenen rond 'Park 51', zoals de het centrum van Rauf inmiddels schijnt te gaan heten.

Het is hoe je't ook wendt of keert een blijk van godsdienstwaanzin om in het neerkomen van een brokstuk[***] van een van de gekaapte vliegtuigen bij de terreurdaad van 9/11-2001 op een gebouw, een vingerwijzing van Allah te zien dat juist dáár een islamitisch centrum moet verrijzen gericht op verzoening en vrede.
Als je werkelijk '9/11 ongedaan wilt maken', dan bied je aan fondsen te gaan werven onder islamitische organisaties om mee te betalen aan de herbouw van de wolkenkrabbers op Ground Zero zelf, lijkt me, of je zamelt geld in voor bijvoorbeeld steun aan de nabestaanden, of je treedt op z'n minst in overleg met de nabestaanden over de bestemming van een groot pand in de buurt van de plek van de ramp dat je wilt renoveren.

Rauf en Khan, een echtpaar verblind door hun heilige gelijk.

Toevoeging 23 augustus

Volgens de journalist Steven Emerson van het - omstreden - Investigative Project on Terrorism (IPT) bestaan er bandopnamen waarop Rauf het regiem van Saoedi-Arabië verdedigt, pleit voor de opheffing van Israël als Joodse staat en de daden van Osama Bin Laden goedpraat in veel sterkere bewoordingen dan tot dusver bekend zijn (voor zover algemeen bekend heeft Rauf 'slechts' gezegd dat Amerika's buitenlandse politiek 'een medeplichtige' was aan 9/11, maar zelfs Fox News-presentator Beck heeft dat verband gelegd). Ook zou Rauf verzwijgen dat veel van zijn financiers uit de hoek van islamistische organisaties komen; ook de neocon-moslim Stephen Schwartz stelt vragen bij Raufs geldschieters. En passant stelt Emerson dat 80 procent van de moskeeën in de VS bestuurd of gefinancierd wordt door wahabistische organisaties. Zie dit radiointerview met Emerson.
Emerson zat overigens fout met een eerdere beschuldiging: volgens hem zaten moslimextremisten achter de bomaanslag in Oklahoma City, de dader bleek zoals bekend een extreemrechtse blanke Amerikaan te zijn...

Noten

[*] Wel is een feit, dat Rauf & Khan met de bouw wilden beginnen precies tien naar na 9/11: 'Khan said her group hopes construction on the project will begin by the 10th anniversary of the 9/11 attacks.' Ook dat getuigt, to say the least, van akelig weinig gevoel voor wat historisch passend is en van dito gebrek aan empathie met de nabestaanden van de ramp.

[**] De commentaren van lezers op Amazon.com zijn bijna allemaal lovend, maar een kritisch geluid ontbreekt ook niet, van iemand die wijst op dit citaat in het boek:
'It also would not be a violation of church-state separation to have a subsidiary entity within the judiciary that employs religious jurists from diverse religious backgrounds to comment on the compliance of certain decisions with their religious views and to provide guidance to their religious communities on how kosher or Shariah compliant these decisions are.'
Dit klinkt mij teveel in de oren als een pleidooi voor het toestaan van een parallel juridisch systeem op godsdienstige grondslag. Gelukkig hebben alle partijen van het Nederlandse parlement, behalve GroenLinks, het voet aan de grond krijgen van shariarechtbanken in ons land volstrekt afgewezen, waar Hirsch Ballin een opening wilde bieden.

[***] Je gaat bijna denken dat veel moslims iets hebben met het landen van delen van vliegtuigen op bepaalde plekken als iets waar Allah de hand in heeft. Zo huldigt de fanaat Salah Soltan een dergelijke theorie ten aanzien van de restanten van de verongelukte spaceshuttle in 2003.


Toevoeging 2 februari 2011:

Imam Ground Zero-moskee: "Kindermisbruik maakt mensen homo"
De Morgen, 2 februari 2011

Noot van mij, K: The New York Post is een extreemrechtse krant, dus hoe betrouwbaar daarin opgetekende 'citaten' zijn, staat telkens zeer te bezien.
Hier wordt bijvoorbeeld betoogd dat Adhami niet zelf heeft gezegd dat afvalligen de gevangenis in moeten en dat zijn kijk waarschijnlijk liberaler is - persoonlijk kan ik geen brood bakken van zijn geleuter en lijkt me enig wantrouwen wel op zijn plaats, zie ook enkele citaten en geluidsopnamen in dit artikel, dat trouwens eveneens gepast wantrouwen verdient omdat er onder meer wordt verwezen naar 'bevindingen' op de extreemrechtse blog Atlas Shrugs, waar de hysterische complotdenker Pamela Geller alles doet om zaken uit hun verband te rukken.

Koraal bij Indonesië gaat kapot door opwarming

Massive Coral Mortality Following Bleaching in Indonesia
ScienceDaily, 17 augustus 2010

Toevoeging 21 oktober 2010:

Scientists: Caribbean coral die-off may be worst ever, Southeast Asia and Indian Ocean bleaching “may prove to be the worst such event known to science.”
Joe Romm, Climate Progress, 20 oktober 2010

Toevoeging 9 december 2010:

'Het einde is in zicht voor de koraalriffen'
Door J.E.N. Veron, Climate Progress, 7 december 2010

Reefs are the ocean’s canaries and we must hear their call. This call is not just for themselves, for the other great ecosystems of the ocean stand behind reefs like a row of dominoes. If coral reefs fail, the rest will follow in rapid succession, and the Sixth Mass Extinction will be upon us — and will be of our making.

An Alert on Ocean Acidity'
The New York Times Green Blog, 8 december 2010 

Later toegevoegd:

Vier vijfde koraalriffen in Caraïben verdwenen
Trouw, 11 september 2012

Koraal Great Barrier Reef is gehalveerd, maar in de diepte blijkt een overvloed
Trouw, 26 oktober 2012

Coral Reefs Could Be Decimated by 2100
Door Eli Kintisch, Wired, 21 december 2012

Zie ook m'n blognotitie:
Koraalriffen gaan sterven door klimaatverandering

Photo credit: ncar.ucar.edu

16 augustus 2010

Oprukkende wandluizen (bedwantsen) jagen miljoenen Amerikanen schrik aan

By Anneli Rufus, AlterNet, 16 augustus 2010

Outbreaks of bed bugs, soaring in the most unexpected places - like CNN's headquarters - stoke some of our deepest fears.

Zie ook: 

Bedwant; Preventie, Bestrijding en Zorg
Door Hubert 

Get Rid Of Bed Bugs
Pest Control Toronto, 21 februari 2009

En deze video, waarin wordt gemeld dat een deskundige op het gebied van wandluizen een verband legt met de recente hittegolven Amerika - dus indirect met klimaatverandering:

Heat Wave Causes New York City Bed Bug-ageddon
AccuWeather, 30 juli 2010

Wie heeft er op dit moment bedwants in huis en wat doe je eraan?
Huis-en-tuin.kwero.nl, 2 maart 2009

En:

Federal Agencies Convene Summit to Beat Back Bed Bugs
ENS / Alternet, 1 februari 2011

The pesky little mites are back in greater numbers. Here's what's happening at the National Bed Bug Summit this week in D.C.

(...) Many people just want to discard all luggage and clothing after discovering an infestation, but Kells and Hahn say this is unnecessary. "The key is to contain all items suspected of carrying bed bugs in plastic bags until the items can be laundered, washed by hand, heated, or frozen," they advise.

(...) A few basic rules, courtesy of the New York City Health Department:

- Never bring bed frames, mattresses, box springs or upholstered furniture found on the street into your home.

- Check all used or rented furniture for bed bugs.

- When traveling, inspect the bed and furniture. Keep suitcases off the floor and bed, and inspect them before you leave.

- If you suspect you have been around bed bugs, immediately wash and dry your clothing on hot settings or store it in a sealed plastic bag until you can.

- Seal cracks and crevices with caulk, even if you don't have bed bugs to help prevent bed bugs and other pests from entering.

Extreme weer is mogelijk teken van wankelend klimaat


Bosbranden in Rusland, zomer 2010 (NASA)

By Charles J. Hanley, Associated Press, 13 augustus 2010

Zie ook:

In Weather Chaos, a Case for Global Warming
By Justin Gillis, The New York Times, 14 augustus 2010

Netwerk van boorgaten: permafrost smelt overal

By Victoria Barber, The Arctic Sounder, 13 augustus 2010

Zie ook m'n blognotitie:
Smeltende permaforst klimaatramp?

[Update: link is gebroken, artikel hier in archief.]

Overzichtsartikel toegevoegd april 2011:

The methane hydrate feedback revisited
Door Agnostic & Daniel Bailey en Joe Romm, Climate Progress, 26 april 2011

13 augustus 2010

Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama


Eelco Bosch van Rosenthal (NOS-journaal) blogt hier alert over mede-oprichter van de beweging 'Stop the Islamization of America' (SIOA), Pamela Geller:
(...) De Amerikaanse president onderwerpt zich volledig aan zijn islamitische zetbazen, schrijft Geller, die in het midden laat wie dat dan zijn. Obama ondergraaft de joods-christelijke traditie van zijn land, wat logisch is, omdat hij zelf moslim is. (Elders ontpopt Geller zich als birther: iemand die gelooft dat Obama in Kenia geboren is, en dus nooit president had mogen zijn.) Obama is een derdewereldburger en een lafaard, zei Geller ook.

Volgens Geller bezocht de radicale prediker Louis Farrakhan meerdere malen het Witte Huis, en ging Obama als jongeman in Pakistan op zoek naar “drugs en jihad“. Ze suggereert dat Obama’s moeder een naaktmodel was en een kind baarde van Malcolm X: Barack Obama. Op haar blog verdedigde Geller ooit Radovan Karadžić. Ze vergeleek het Joegoslavie-tribunaal met een sharia-rechtbank. [Verder] betreurt Geller de “overname” van Sarajevo door moslims na de Bosnië-oorlog.

Geller heeft een brede interesse: met zijn nieuwe zorgwet probeert Obama het Amerikaanse volk “te verkrachten”, en Obama’s nieuwe rechter, Elena Kagan, heeft nazi-sympathieen, reden voor Geller om haar af te beelden met een nazi-helm op haar hoofd.
Op de flaptekst van een boek waarin Geller dergelijke ideeën over Obama propageert, doet Wilders een goed woordje:
This book is a chilling analysis of how the policy of President Barack Obama is chipping away at the very foundation of America’s leading role in the world. (…) It exposes his philosophy of near universal moral equivalency: a philosophy that is a dead ringer for the cultural relativism that has been poisoning Europe for the past decades.
Geen misverstand meer mogelijk. Wilders is extreemrechts. Samenwerken met een figuur die Radovan Karadžić heeft verdedigd, het Joegoslavië-tribunaal met een sharia-rechtbank vergelijkt en president Obama een jihadistische moslim met nazisympathieën noemt, de zoon van Malcolm X en een naaktmodel, zegt genoeg - dat is krankjorem, lasterlijk, griezelig en onvergeeflijk.

Geller heeft overigens samen met onder meer SIAO'er Robert Spencer en John Joseph Jay de anti-islamclub American Freedom Defense Initiative (FDI) opgericht[*]. John Jay is een zo mogelijk nog hondsdoller figuur dan Geller zelf. Hij pleit[**] op zijn blog voor het vermoorden van moslims ('er zijn geen onschuldige moslims'[***]) en politieke tegenstanders, teneinde de 'ruling class' (lees: met name de liberals) omver te werpen. Daarom moet Jay gesitueerd worden in hetzelfde veld als de extreemrechtse terrorist Timothy McVeigh die een aanslag pleegde op een gebouw van de federale overheid in Oklahoma City. Op haar blog ontkent[****] Geller dat Jay iets te maken heeft met de SIOA, wat naar de letter misschien klopt, maar naar de geest een volstrekt misleidende bewering is, gezien de als twee druppels water op de SIOA lijkende FDI die zij bestuurt samen met Jay.

Gellers persoonlijke blog heet 'Atlas Shrugs' - naar het boek van de extreemrechtse ideoloog en bewonderaar van een seriemoordenaar Ayn Rand, dat volgens Hans Achterhuis (tv-interview over zijn studie 'De utopie van de vrije markt' in VPRO's Boeken, uitzending 15 augustus 2010) steevast als tweede en soms zelfs als eerste titel prijkt op lijsten van meest invloedrijke boeken in de VS; Rands bekendste discipel is Alan Greenspan.

Zie ook deel 1 en deel 2 van het artikel 'Wilders' waanzinnige vrienden', in HP / De Tijd.
En deze artikelen in Vrij Nederland over Wilders' vrienden en geldschieters in het buitenland:
Wilders tegen Obama
De Israël-connectie van Geert Wilders
Op zoek naar dollars
Wie betalen Wilders?

Ook imam Feisal Abdul Rauf, initiatiefnemer van de moskee bij Ground Zero, heeft trouwens hele foute partners.

Toevoeging 21 augustus:

The US blogger on a mission to halt 'Islamic takeover'
By Chris McGreal, The Guardian, 20 augustus 2010

Fallout of Hate Is Spreading Across America from 9/11 Site
By Joshua Holland, Alternet, 21 augustus 2010

The hysteria over a planned Islamic community center in downtown Manhattan is only the tip of the iceberg.

Toevoeging 3 september:

Zie ook mijn blognotities:
'De basis van Pamela Gellers rijkdom is een criminineel bedrijf'
Naaste adviseur Wilders: 'Geef ons wapens!'
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat

Later toegevoegd:

Pam Geller Justifies Breivik’s Terror: Youth Camp Had More ‘Middle Eastern or Mixed’ Races Than ‘Pure Norwegian’
Door Lee Fang, ThinkProgress, 1 augustus 2011

Dit artikel gaat te kort door de bocht - Geller verwierp Breiviks daad. Maar haar voorstelling van zaken is weerzinwekkend en zit inderdaad dicht aan tegen een soort rechtvaardiging.

Noten

[*] Zie: dailykos.com/story/2010/8/3/890055/-SIOA-co-founder:-kill-your-liberal-relatives-and-all-Muslims [toegevoegd 9/2012: link lijkt gebroken, artikel nog te lezen in Wayback Machine]

[**] Zie: wintersoldier2008.typepad.com/summer_patriot_winter_sol/2010/07/the-leftist-leviathan-its-origins-explained-by-angelo-codevilla-the-not-so-benevolent-totalitarianis.html

p.s. and, this final observation. “you realize, of course, that this means war? …” if we are to preserve those rights and liberties which the ruling classes mean to usurp, to swallow whole and destroy as they work to “perfect” us into their image.

friends, if you wish to retain and preserve individual virtue, you are going to have to kill in order to do so.

if we are to excise the ruling class, it will be with violence. they used violence to attain their privilege, they use it nakedly in the form of the s.i.e.u. and black panther thugs in elective politics to maintain it, they contemplate relocation camps to preserve it, and they will violently resist and suppress any and all efforts to be removed from their privilege.


buy guns. buy ammo. be jealous of your liberties. and, understand, you are going to have to kill folks, your uncles, your sons and daughters, to preserve those liberties.'

[Merk op dat Jay hier ontkent dat hij iets te maken heeft met de SIOA wat formeel misschien geen onwaarheid is, maar toch een leugen gezien zijn direct gelieerd zijn aan Geller en Spencer in de FDI en zeker omdat hij schrijft 'i was not and am not either a founder or a co-founder of s.i.o.a., that sort of thing being entirely beyond my reach' [cursivering door mij; K]. Jay schrijft overigens "s.i.o.a." precies zo als
s.i.e.u. (zie noot[**]) - doelt hij op de SEIU, de 'Service Employees International Union'? - hierboven. Misschien geen toeval(ligge verschrijving); K]

[***] Zie: wintersoldier2008.typepad.com/summer_patriot_winter_sol/2010/07/the-death-of-innocence-and-islam-shall-reap-what-it-has-sown-it-shall-ride-the-wild-whirlwind-.html

[****] Ook elders in de rechtse blogosfeer wordt de link van Geller met Jay een linkse leugen genoemd, maar het document dat de Daily Kos[*] ten bewijze aanvoert (dat nu op Scribd staat), met de handtekeningen van Geller en Jay, mag geloofwaardig heten, want het stond eerst op een overheids-website - URL www.sos.nh.gov/imaging/12796752.pdf - van New Hampshire, werd daar verwijderd (wellicht op instigatie van Geller of Jay) en is nog even als html-versie in de cache van Google blijven hangen, waar het inmiddels ook niet meer te vinden is.

'IJskap Groenland over tien jaar niet meer te redden'

Suzanne Goldenber, The Guardian, 10 augustus 2010

Zie ter (bescheiden) relativering ook:
IJskappen smelten langzamer dan gedacht

Latere toevoeging:

Unprecedented May Heat In Greenland, Temperature Hits Stunning 76.6°F [24,8°C]
Door Jeff Masters, WunderBlog / ClimateProgress, 4 juni 2012 

En m'n blognotities:
IJskap Groenland smelt naar gevaarlijk kantelpunt
Aarde verliest vijfhonderd miljard ton ijs per jaar
Volume Noordpoolijs dit jaar waarschijnlijk kleiner dan ooit
IJskap Noordpool druipt af
Reusachtig stuk ijs breekt af van Antarctica
Zuidpool verliest sneller ijs dan voorspeld
IJskappen smelten mogelijk sneller dan gedacht
IJskappen smelten snel
Zeespiegel van ijsvrije aarde