blogspot visitor

25 december 2007

Vormen zien in ruis
In 1986 ontdekte ik dat ik in de ruis van een op 'sneeuwen' staand tv-scherm door een bewuste wilsinspanning circels en horizontale, verticale of diagonale lijnen kon zien. Een aldus waargenomen maar de facto niet bestaande cirkel kon ik bovendien naar believen linksom of rechtsom laten draaien. Destijds leidde dit tot - weinig vruchtbare - speculaties over de wereld als illusie van vormen, opgeroepen uit een 'niets', of 'vacuüm'.
Ik herinner me dat het me niet lukte uit de ruis bijvoorbeeld de gelaatstrekken van een bekende te 'lichten'.

Ach, ik moet maar weer eens ophouden met 'art-brutassociaties' omtrent het mysterie van (mens)zijn, leven, evolutie, heelal. Het is allemaal te groot en verre boven mijn intellectuele macht. Verspilling van energie om een (zoveelste) waansysteem te fabriceren uit toevallige overeenkomsten.

Maar ik heb geen zin deze blog dan maar weer vol te plakken met van andere sites geknipte berichten.

Enfin, misschien houdt het hierbij gewoon op; terug naar het lichaam en de natuur, bewegen, genieten van de werkelijkheid, schoonheid en glimpen van liefde zoals je die 'gewoon' op je weg vindt.
De internetverwardheid laten voor wat zij is.

Misschien nu en dan een foto, losse ingeving, belevenis posten.

Zie ook m'n blognotitie:
Het zijn en het niets, vorm en leegte

23 december 2007

Gehoor, ruimte en oorsprongHet evenwichtsorgaan is nauw verbonden met het gehoorapparaat - 'ruimte' en 'geluid' gaan als het ware anatomisch in elkaar over[*].
De trilhaartjes (bijna de primitiefste organismen) die het geluid doorgeven aan de zenuwen en hersenen, bevinden zich in het spiraalvormige slakkenhuis - dat doet denken aan een fossiel van een van de eerste diersoorten.
Houd een schelp tegen je (oor)schelp en je hoort je oorsprong[**] - het ruisen van de zee? Waaraan geeft het leven, de evolutie, gehoor?

http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha
Akasha is the Sanskrit word meaning aether in both its elemental and mythological senses. In Hinduism Akasha means the basis and essence of all things. The source of everything that exists. One of the Panchamahabhuta, or 'five great elements'; its main characteristic is Shabda (sound) [zoals bekend plant geluid zich echter juist niet voort door het vacuüm; K]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3
(...) Using the Sanskrit and Vedic term for 'space', Akasha (...)

Noten (later toegevoegd)

[*] Denk ook aan de innige band tussen muziek en dans! - onder meer in de zin van 'golven' zowel qua beweging als geluidsgolven (we spreken trouwens verder[**] van een 'zee van geluid' en 'dansend water').

[**] Peter Sloterdijk in zijn Sferen-trilogie (deel I, hoofstuk 7): 'Wat we in de taal van onheuglijke tradities "ziel" noemen, is in zijn gevoeligste centrum een resonantiesysteem dat in de audiovocale gemeenschap van de prenatale moeder-kindsfeer tot ontwikkeling komt' [dus de periode dat 'je' in het vruchtwater vertoeft, waarbij de embryonale ontwikkeling in het kort 'de hele evolutie' lijkt over te doen, inclusief het vroege stadium van een in zee levend organisme; K]. 

Later toegevoegd:


Baby's leren talen onderscheiden in baarmoeder
Nu.nl, 2 januari 2013

Intersubjectieve ruimte in drie octaven

Weer een vreemd gedachtenspinsel in de categorie 'art brut':Grappig dat Gurdjieff een systeem opbouwt rond drie octaven en bij de tweede en derde 'do' spreekt van de 'eerste schok' respectievelijk de 'tweede schok': zie www.prahlad.org/gallery/george_gurdjieff.htm onderaan de pagina.

In mijn wonderlijke schema zijn alleen drie octaven aan de orde als je de sprong van 15 naar 22 als derde telt; om daarmee terug op 1 uit te komen, moet 22 - het aantal tekens van het volledige Hebreeuwse alfabet - gelijk worden gesteld aan de oorsprong. Tja, het is maar een uiterst irrationele fantasie.

Vergelijk Mulisch' jeugdervaring: de 'schok' bij het (na elkaar) aanslaan van door een octaaf gescheiden noten op de piano - de ervaring van het 'oerfenomeen', 'hetzelfde en niet hetzelfde' - (naar eigen zeggen bleef M. urenlang obsessief octaven spelen).

Het venster op de wereld / 'wereldbeeld': klassieke tv-scherm: 4:3; breedbeeld: 16:9 of 4x4:3x3.

Door middel van het kruisteken (rechtop respectievelijk gekanteld) ontstaan 7 en 12 uit 3 en 4.

Zie ook mijn blognotitie:
Art-brutgedachten over 'do'.

---

http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah
Jehovah is a proposed English reading of the Tetragamaton Hebrew God יְהֹוָה. In contrast, in Jewish culture the Tetragammaton is a never vocalized or pronounced; instead Adonai is used. The spelling of יהוה (i.e. the Tetragammaton) that is found in the Masoteric Text.

יְהֹוָה has the consonants of the Tetragrammaton יְהֹוָה.
Since the beginning of the 17th century, [or possibly even earlier], scholars have questioned whether the vowel points found in יְהֹוָה are the actual vowel points of the name Jehovah. Some scholarly sources teach that יְהֹוָה has the vowel points of אֲדֹנָי [i.e. Adonai], but the vowel points of these two words are not precisely the same, and scholars are not in total agreement as to why יְהֹוָה does not have the precise same vowel points as Adonai has. Evidently, more and more scholars are accepting the Tetragammaton alone as the name of the Hebrew God without the presence of vowels according to Jewish Culture.

The first English translators of יְהֹוָה, believed they had the correct vowel points, and translated it as it was written:

Ex 6.4 displaying Jehovah in 1671 KJV
"Jehova" in 1270 A.D. Latin.
"Iehouah" in 1530 A.D. English.
"Iehovah" in 1611 A.D. English.
"Jehovah" in 1671 A.D. English.
"Yehowah" used by some using another transcription of the consonants of the Tetragrammaton
(See Yahweh).

http://en.wikipedia.org/wiki/Adonai
Early Christian translators of the Torah did not know that these vowel points only served to remind the reader not to pronounce the divine name, but instead say "Adonai," so they pronounced the consonants and vowel points together (a grammatical impossibility in Hebrew). They took the letters "IHVH," from the Latin Vulgate, and the vowels "a-o-a" were inserted into the text rendering IAHOVAH or "Iehovah" in 16th century English, which later became "Jehovah."

Denk ook aan de zeemanskreet 'Ahoy!', waarover Fernando Pessoa dichtte:
"De (...) kreet (...) die (...) de onbestemde roep der wateren (...) samenvat, de ongehoorde, impliciete stem van alle dingen van de zee"
(Ode van de zee; vertaling August Willemsen. Gister deze verzen lezend, had ik de trage-scheepstoeterachtige, unheimlich-weemoedige leitmotiv-klank van 'Approaching Silence' van David Sylvian in mijn oren.)
Ahoy! - oercontactschreeuw van de een naar de ander op de zee van het zijn, rauwe, meest elementaire vorm van intersubjectiviteit.

In het Boeddhisme: 'Ah is the expression of wonder and direct awareness. It is a point of stillness, of emptiness. Ah brings energy, openness, expansion and empowerment'.
De Tibetaanse monnik tulku Thondup noemt in zijn Handboek helende meditatie AH een 'helende klank' en schrijft: 'Volgens de Boeddhistische leringen is AH de bron en het wezen van alle geluid. Alle klanken, woorden, taal en gebeden komen uit AH voort. Bovendien is AH in alle klanken, woorden, taal en gebeden aanwezig. Toch omvat AH geen concepten, boodschappen of emotionele kwelllingen, en legt deze ook niet op. AH is meer de klank van grenzeloze energie, openheid, vrijheid en vrede. (...) De kwaliteit ervan lijkt op die van ruimte. (...) In Tibetaans boeddhistische heilige geschriften is AH de essentie van alle leringen over trancendente wijsheid. Het is de ongeboren en ongeschapen letter, de letter van openheid of leegte, de grote moeder van alles.'

Zie verder mijn art-brutspeculaties over de letter H.

09 december 2007

Wandelen

Wandelen, een vorm van lichtheid,
stappen ontspringen aan de grond.

Wandelen, een vorm van lichtheid,
dingen als ogen in het rond[*].

Wandelen, een vorm van lichtheid,
denkbeelden talen naar je mond.

Noot

[*]Toevoeging 9 januari 2011: Douwe Tiemersma, schrijft Heinz Kimmerle, slelt in verband met de eigen kennis, die het lichaam van de wereld prereflexief altijd al heeft, in zijn boek Body Schema and Body Image: 'Wij zien de dingen en de dingen zien ons'.
Toevoeging januari 2012: denk ook aan de 'wederzijdse blik' van de mens en 'het zijn' bij Heidegger.


Zie ook m'n blognotitie:
Het glinsterpad der dingen

08 december 2007

Tekenen als een heilige handeling

Vandaag: ... haalt met oorspronkelijk mijn boekenbon in huis: 'Drawing as a sacred actvitity', door Heather C. Williams, die onderwijs genoot op grondslag van de leer van de Armeens-Grieks-Russische mysticus en goeroe Gurdjieff (wikipedia: 'his complete series of books is entitled "All and Everything"; met naar eigen zeggen als doel: 'to assist the arising, in the mentation and in the feelings of the reader, of a veritable, non-fantastic representation not of that illusory world which he now perceives, but of the world existing in reality.')
Wikipedia: 'He asserted that people in their typical state were unconscious automatons [Cf. Artaud; K], but that it was possible for a man to wake up and experience life more fully.'

De filosoof Jacob Needleman, schrijft in zijn studie 'G. I. Gurdjieff and His School':

"The Ray of Creation" in the teaching of Gurdjieff: The Absolute is the fundamental source of all creation. From the Absolute the process of cosmic creation branches and descends (involves) according to an ordered sequence of increasing complexity and density, following the law of the octave [Cf. 'De compositie van de wereld' van Harry Mulisch; K]. The universe as a whole comprises countless such branchings from the Absolute.
Ray -> Regenboog: traditioneel zeven kleuren: do t/m ti? Denk ook aan de zeven chakra's.

Eerder deze week een kaart van mijn goede vriend met een schilderij van de Aborginal-kunstenares Emily Kame Kngwarreye. De vriend: 'Eens in de zoveel tijd zie je een meesterwerk. Gisteren zag ik het schilderij 'Merne / Everything V' van Emily Kame Kngwarreye. Ik was een tijd van deze wereld, in een stilte die ik niet kende. Het was adembenemend mooi.'

Google afbeeldingen 'Emily Kame Kngwarreye'.


Emily Kame Kngwarreye, 'Wild potato dreaming'.

http://www.diggins.com.au/represent_artist_image.asp?id=1241
Born about 1910 at Alhalkare [meestal gespeld als 'Alhalkere'; K], a small soakage near Utopia, Emily experienced life before white settlement in the desert. In the late 1970s and 1980s Emily Kame Kngwarrey, along with other artists from Utopia, took up batik as a means of expressing traditional stories and designs and began painting on canvas in 1988/89. The radiant colour fields of dots layered across the canvas signify ‘merne’ or everything – the plants and flowers of her desert country.

Wandeling in het Vondelpark vanmiddag: prachtige patronen van 'in het harde zandpad geregende' gevallen bladeren en takjes. Deed me denken aan Jan Wolkers.


Jan Wolkers: '2003.15'. Klik op het plaatje om het te vergroten.

Op de terugweg van mijn wandeling Wil tegen het lijf gelopen, vlak bij m'n huis, na hem in jaren niet te zijn tegengekomen. Hij was allerhartelijkst, evenals zijn vriendin J.

Een prachtige dag.


Emily Kame Kngwarreye, 'Merne (Everything)'. Geschilderd in 1996, het jaar waarin zij stierf op circa 86-jarige leeftijd. Klik op het plaatje om het te vergroten. De hoogte:breedte verhouding van dit werk (0,57) is overigens vrijwel exact die van de huidige breedbeeld-tv (9:16 of (3x3):(4x4) is 0,56) - het (alom)tegenwoordige venster van de massa op de wereld.

---

Wilde associatie: het gebied 'Alhalkere' -> droompaden -> de term 'Akashic field' van Ervin László (zie slot van de blognotitie 'Realistisch doemdenken').
(De letters van het woord 'Alhalkere' vormen in andere volgorde 'heelalark'. 'Emily created the space of her country through the layers she placed on her canvases.' 'In later works (...) paintings were covered with multicoloured dots strung together like a string of beads.' - http://www.dreamweb.nl/emilyengels.htm.
Zie over Emily Kame Kngwarreye ook deze aflevering van VPRO's Zomergasten met Tijs Goldschmidt, 22 augustus 2004. 'Elk schilderij is gemaakt onder gezang, het Verhaal van de Droomtijd. Als het lied uit was - en dat duurde vaak niet langer dan vijftien minuten -, was ook het schilderij klaar. Tijdens het schilderen worden de liederen gezongen die direct refereren aan de scheppingsverhalen van het stuk land dat geschilderd wordt.' De stippen die haar werk karakteriseren heten overigens 'idotsî')

http://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3
[László's] 2004 book, Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything posits a field of information as the substance of the cosmos. Using the Sanskrit and Vedic term for "space", Akasha, he calls this information field the "Akashic field" or "A-field". He posits that the "quantum vacuum" is the fundamental energy and information-carrying field that informs not just the current universe, but all universes past and present (collectively, the "Metaverse"). László describes how such an informational field can explain why our universe is so improbably fine-tuned as to form galaxies and conscious lifeforms; and why evolution is an informed, not random, process. He believes that the hypothesis solves several problems that emerge from quantum physics, especially nonlocality and quantum entanglement. He also sees his hypothesis as solving the perennial disputes between science and religion. [gedoeld wordt uiteraard op de kwestie van 'intelligent design' (zie hierover een stukje van de posting 'Snaartheoretische fantasie') versus 'darwinistische contingentie'; K]

-> waarbij zich een toeval voordoet, omdat 'the Metaverse' een sleutelbegrip is onder transhumanisten, zoals de maker van Transhumanar.
Wikipedia: "The term 'metaverse' comes from Neal Stephenson’s 1992 novel Snow Crash, and is now widely used to describe the vision behind current work on fully immersive 3D virtual spaces. These are environments where humans interact (as avatars) with each other (socially and economically) and with software agents in a cyber space, that uses the metaphor of the real world, but without its physical limitations."
Zie ook de blognotitie 'Avatars en iconen' en de speculatie 'The Physical World as Virtual Reality'.

-> Ook doet de beschrijving van László's boek 'The Akashic Field' denken aan Jacob Needlemans omschrijving van Gurdjieffs 'Ray of creation' (zie hierboven). En aan de 'morphic fields' van Rupert Sheldrake. Maar deze gedachtensprongen zijn zo mogelijk nóg lukraker dan de andere in deze posting.
"Rupert Sheldrake is best known for his theory of morphic fields and morphic resonance, which leads to a vision of a living, developing universe with its own inherent memory". [Associatie: 'inherent memory' -> 'voorouderlijke droompaden'].
Laatste toevoeging aan deze posting: de associatie met Sheldrake blijkt toch terecht in het kader van het denken van László zelf, getuige dit interview:
"...
research indicates that there is instantaneous and spontaneous transmission of effect from one group of people to another, as if there were a kind of Internet in Nature. Rupert Sheldrake calls this the morphogenetic field and I call it the Psi-Field. It is essentially an information field."

Een uurtje terug (voor ik bovenstaande associaties had) struinde ik wat rond op de blog Transhumanar en las daar onder meer dit artikel:

BBC on Everett - Parallel Worlds, Parallel Lives
In 1957, the young and brilliant physicist Hugh Everett III published a paper which used some heavy duty mathematics to predict the existence of parallel universes. Although the concept of parallel universes seeped into popular culture, it was considered too way-out for mainstream physicists; and for many years, it remained in the scientific wilderness. Now, 50 years on, Hugh Everett’s son has travelled across America for a BBC Four documentary to find out more about his father’s theory, and why it has now been accepted by many physicists as the work of a scientific genius. Mark Oliver Everett’s own career path couldn’t have been more different from that of his father. Mark Everett is the creative force behind the successful American cult rock band Eels.

23 november 2007

Kind vervreemdt van natuur

Het Parool, 23 november 2007

Kinderen tonen de laatste twintig jaar steeds minder interesse voor de natuur. Ze gaan minder de natuur in en blijven er ook korter.

14 november 2007

Film 'De Singulariteit' van Ray Kurzweil

Movie 'The Singularity'
Wired News, Eliza Strickland, November 13, 2007

[Kurzweil:] 'The narrative story is an outgrowth of the Ramona Project, which I started in the year 2000. (...) I turned myself into a computer avatar named Ramona. I had magnetic sensors in my clothing, picking up all my motions and sending the data to Ramona, who followed my movements in real time. My voice was turned into Ramona's voice, so it looked like she was giving the presentation.'

Links
Over Web 2.0
The Singularity Institute: www.singinst.org

Wilde associatie
Het liedje "Ramona A. Stone" op het album " 1. Outside" van David Bowie:

So perhaps you accept that. Weird, sick, but that person's own prerogative. Okay, then consider Ramona A. Stone. She wasn't named Stone by accident. This cold individual harms no one directly, as far as we can tell. She simply leads a suicide cult where she acts as the catalyst for encouraging others to extinguish their own lives. People are responsible for their own actions, right? Hey, if Ramona can present them with sufficient rationale to persuade them to commit suicide in the name of religious freedom....is this where we draw the line?

Speelt 'het internet' een 'entamerende' rol met betrekking tot het islamistische zelfmoordterrorisme?

Zie ook m'n blognogities:
Kritische geluiden over de singulariteit
Brein-machine-interfaces: heikele ethiek

10 november 2007

Realistisch doemdenkenRelativering vooraf: de niet-westerse wereld lijdt al eeuwen onder verschrikkelijke crises, mede veroorzaakt door de structuren die 'ons' stinkend rijk hebben gemaakt. De wereldwijde crises die nu dreigen, kan je zien als een vorm van globalisering van ellende.
En crises zijn sowieso iets dat bij de menselijke geschiedenis schijnt te horen. Desalniettemin -

Tenminste de volgende dingen zijn instabiel en gigantisch riskant:
- de klimaatverandering (met als gevolg onder meer overstromingen, droogtes/drinkwatertekorten, uitstervende soorten);
- de oplopende spanningen tussen Amerika/Israël en Iran; Pakistan; Hezbollah en Hamas; islamistisch terrorisme;
- de gigantische schuld van America (160 duizend dollar per Amerikaan en elke dag nog toenemend);
- energie- en grondstoffen: olietekorten op afzienbare termijn, strijd om de laatste grondstofvoorraden;
- het vogelgriepvirus: kans op een griepepidemie vergelijkbaar met de Spaanse griep.

Stel je schat de kans dat deze mogelijke rampen een ontwrichtende uitwerking zullen hebben die een hoog percentage westerlingen zeer pijnlijk of zelfs dodelijk zal treffen binnen 20 jaar, voorzichtig op:

- klimaatverandering: 10 procent
- Midden-Oosten / Pakistan / moslimterrorisme: 10 procent
- financiële crisis: 10 procent
- energie- en grondstoffencrisis: 10 procent
- vogelgriepvirus of ander ziekmakend micro-organisme: 5 procent

Dan is de kans dat veel westerlingen binnen 20 jaar een grote slag zal worden toegebracht, ongeveer:
(1 - 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,95) x 100 procent = 38 procent

Verdubbel je de percentages voor een periode van 80 jaar, dan kom je volgens deze zeer conservatieve schatting op: 63 procent.

Geen geruststellende situatie.

---

Zie ook: 'Klimaatverandering "grootste bedreiging" voor de VS' (IPS / OneWorld, 6 november 2007)'

De opwarming van de aarde kan de grootste bedreiging worden voor de nationale veiligheid van de VS. Als het echt tegenzit, zal de klimaatverandering "vrijwel elk aspect van het moderne leven destabiliseren". Dat is de gemeenschappelijke conclusie van een werkgroep van twee invloedrijke denktanks in Washington: het Centre for Strategic and International Studies en het Centre for a New American Security (CNAS).

"De klimaatverandering kan de hele wereld destabiliseren," waarschuwt CNAS-voorzitter Kurt Campbell, onderminister van Defensie onder president Clinton. "Dit wordt volgens mij dé uitdaging van deze tijd." Volgens verschillende deelnemers aan de werkgroep was het enige vergelijkbare scenario "de situatie die zou ontstaan zijn na een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de VS."

Volksverhuizingen
De stijging van de temperatuur en het zeeniveau zal volgens het rapport zelfs bij optimistische scenario's meer dan waarschijnlijk leiden tot enorme volksverhuizingen, zowel binnen landen als over de grenzen heen. De impact van droogte en het wegsmelten van gletsjers zal die tendens nog versterken. "Bij minder optimistische scenario's zullen miljarden mensen gedwongen zijn om te verhuizen", concludeert het rapport. De auteurs benadrukken dat volksverhuizingen op die schaal vrijwel zeker zullen leiden tot verhoogde regionale spanningen en harde maatregelen van de rijke landen om immigranten tegen te houden.

---

Ervin László van de Club van Boedapest: "Alle processen, zowel in de maatschappij als in de natuur, hebben een omslagpunt. Ben je dat eenmaal gepasseerd, dan is er geen weg terug: het proces is onomkeerbaar geworden. Als de opwarming van de aarde een bepaald punt passeert, kunnen we de temperatuurstijging geen halt toeroepen. Als een hele reeks omslagpunten samenvalt, zoals nu dreigt te gebeuren, dan ontstaat er één kritisch omslagpunt, dat we chaospunt noemen. Met als gevolg een mondiale crisis met mogelijk catastrofale gevolgen. Oftewel: een structureel gebrek aan drinkwater, overstromingen, epidemieën, onafgebroken oorlogen en geweld. Met andere woorden: een complete ineenstorting van het systeem.
Máár, er is ook een andere uitkomst mogelijk. De systeemtheorie leert ons dat een chaospunt ook kan leiden tot een positieve doorbraak: het complete systeem maakt dan een sprong naar een 'hoger niveau', er ontstaat een nieuw evenwicht gedomineerd door vrede, opbouw en duurzaamheid. Zoals het Chinese woord voor crisis is opgebouwd uit twee karakters - het ene betekent 'gevaar', het andere 'kans' -, zo is het ook met het naderende chaospunt: het betekent een enorm risico, maar tegelijkertijd een kans voor de mensheid en de aarde."
(Interview 'We staan op een kritieke tweesprong' in de nieuwsbrief 'Spaarmotief' van ASN Bank, december 2007)

Zie ook het slot van de posting 'Drawing as a sacred activity' hierboven, en:

Video-speech Ervin Laszlo tijdens samenkomst 'Klaar om te wenden' (verslag Hans on Experience)

Wikipedia over Ervin László
László's boek 'The Chaos Point: the World at the Crossroads' (2006)

Mijn vluchtige indruk van de Club van Boedapest: van een kant mooi dat zo'n gezelschap er is, van de andere kant vraagtekens bij het elitistische karakter en de ietwat zelfingenomen-profeterende new-ageinslag ervan (denk aan de leden prinses Irene en Herman Wijffels - die op de site nota bene als 'NGO Activist' staat vermeld).

Toevoeging maart 2011:

Time for Plan B: Our Civilization Is on the Edge of a Systemic Breakdown
Interview Lester Brown door Scott Thill, Alternet, 26 maart 2011

Lester Brown talks about whether our civilization can survive the mounting global stresses of rising pollution, starvation, food prices, water shortages and failed states.

(...) Based on Brown's book of the same name, Plan B is likely the scariest horror film that was ever disguised as a documentary, despite its calm narration from superstar Matt Damon. That's because the acclaimed environmentalist has deeply studied the variety of environmental and geopolitical tipping points we are fast approaching, and found that we're headed for a seriously dark dystopia if we don't turn civilization as we know it around, and fast.

Schuld is de nieuwe Amerikaanse DroomDebt Is the New American Dream. The U.S. addicted to debt - and the country and millions of its citizens are at the brink of bankruptcy.
Alternet, Dee Hon, Adbusters, November 10, 2007

Waarom de verrijking van Amerika's upper class een piramidespel is.

Zie m'n blognotities:
America financieel op instorten (24 maart 2007)?
Geldontwaarding door schuldencrisis? (18 september 2007)

Als ik het een beetje snap, zullen bij een eventuele hyperinflatie, ten gevolge van het op megaschaal bijdrukken van dollars door de Amerikaanse centrale bank, degenen die geld hebben gespaard in plaats van zich in de schulden te steken met name de pineut zijn; - het heeft dus een soort perverse logica om mee te doen met de 'schuldenrace naar de bodem'? Of zullen de bezittingen van de mensen met schulden grondig worden geconfisqueerd (ontruimingen en onteigeningen, waarbij uiteraard de op krediet gepleegde consumptieve bestedingen - reizen, etenswaren, inmiddels weggegooide gebruiksgoederen et cetera - niet vorderbaar zijn)? In dat geval zou de beste strategie voor mensen met spaargeld zijn: je vermogen besteden voor het te laat is en zonder daarbij alsnog schulden te maken.

Links:
De dag dat de dollar valt (VPRO Tegenlicht)
Boek 'Als de dollar valt' (Willem Middelkoop, september 2007)

30 oktober 2007

De aarde: een prognose

By Amy Goodman, Democracy Now! / Alternet, October 30, 2007

One of the world's leading scientists on global warming talks about the future of the planet, its species and our energy future.

A group of scientists in Britain are warning global warming could wipe out more than half the earth's species in the next few centuries. That finding appears in a new study published by researchers at the University of York. Scientists examined the relationship between climate and extinction rates over the past 500 million years. They determined that rising temperatures caused three of the earth's four biggest periods of mass extinction.

Today, we're going to spend the hour with one of the world's leading scientists studying climate change. His name: Tim Flannery. He's an Australian mammologist and palaeontologist. As a field zoologist, he has discovered and named more than sixty species. He has been described as being in league with the all-time great explorers like Dr. David Livingstone.

Here in this country, Tim Flannery might be best known as author of the bestselling book The Weather Makers: The History and Future Impact of Climate Change. Earlier this year, he was named the 2007 Australian of the Year. He was awarded the prize by the Australian Prime Minister John Howard. He joins us today in Santa Fe, New Mexico for the hour.

Let op: Flannery noemt als de vier gevaarlijkste positieve feedbackloops:
- het stoppen van de Golfstroom;
- het sterven van de regenwouden;
- het vrijkomen van methaan uit de oceaanbodems;
- het smelten van het noordpoolijs.

Wonderlijk: de Gouden kikker (of pad) is volgens Flannery de eerste gedocumenteerde diersoort die is verdwenen door de opwarming van de aarde:

Well, look, that animal was really, I think, the first well documented victim of this global climate change that we're about -- or that is looming on our horizon. It was a beautiful animal found just up in the mossy forests, and the American Indians had wonderful stories about it. They didn't see it very often, because it only came out a couple of weeks a year. And it was golden, of course, a wonderful animal. They believed if you ever found one, you would find great happiness. And they tell stories of one person who found such a toad and didn't know what happiness was. Another one just couldn't bear the happiness that he had found. And a bit like us humans, really, we don't recognize the beauty and wonder of the world that we have, and we seem willing to trade it for such short-term benefits.

Flannery blijkt grote verwachtingen te hebben van geothermische energie (in centraal-Australië is een hittegebied ontdekt op slechts vier kilometer onder het aardoppervlak) en blijkt in het algemeen nog optimistisch te zijn over het vermogen van de mensheid de economie op een andere (energie-)leest te schoeien:

AMY GOODMAN: You have painted such a dismal scenario of what can happen with global climate change, global warming. And yet, you remain hopeful; why?

TIM FLANNERY: Because the solutions are actually within our grasp, you know? When you see the changes that humanity has performed in the past, you know, whether it was World War II, where we went from having a sort of very primitive sort of technology to having rocketry and nuclear weapons, which are not a great thing, but they're an amazing technical triumph, you know, radar and so forth, we know we can take these technologies that are now in nascent form and scale them up and produce a cleaner and greener world.

And the other thing, if I could say to you, is that I'm confident because I can see that this is going to be the great project of the twenty-first century. This is what will enthuse people. This is what will make people wealthy. It's a bit like in the nineteenth century, you know, the emphasis was on slavery and universal suffrage, and all of those things that we benefit from so much today, those changes. The twenty-first century is going to be about sustainability. It will be the great energizing project, and none of us can afford to be left behind.

Tien Amerikaanse kuststeden in de gevarenzone

Richard A. Lovett, National Geographic News, October 29, 2007

Update:

Scientists warn US east coast over accelerated sea level rise
Door Damian Carrinton, The Guardian, 24 juni 2012

Overstromingen in Afrika door klimaatverandering

Alexis Okeowo in Kampala, Uganda, National Geographic News, October 29, 2007

29 oktober 2007

Groene energie uit algen

Gelukkig, een hoopgevende ontwikkeling. 

Zoeken naar het groene algengoud
Door Ferry Haan, de Volkskrant, 20 oktober 2007


...CO2 omzetten in waterstof (dat bij verbranding géén CO2 geeft!); als dat waar is en effiënt kan worden gemaakt, ligt een prachtige nieuwe energiebron in het verschiet.

Zie ook:
www.algaelink.com
Algaelink-filmpje over 'algenoliepers' om biodiesel uit de algen te winnen

Over het totale energierendement (en de bijbehorende CO2-balans) zwijgt de FAQ van Algealink helaas in alle talen. "The cost will vary based on your location (...) Therefore, it is very important to start with the demo reactor so you can experience the total cost in real time (...) It is best to look locally and determine which is most cost effective for you". Mijn natte-vingerindruk is dat er behoorlijk wat energie in het productieproces van de biodiesel gaat zitten en dat er alleen bij véél zonlicht misschien sprake kan zijn van netto - totale productieproces tot en met verbranding van de olie - substantieel minder CO2-uitstoot dan bij gewone diesel. Of dat genoeg zal zijn om zoden aan de dijk te zetten, moet nog maar blijken en zal waarschijnlijk sterk afhangen van het verder innoveren van het proces.

Links:
Algen barsten van energie (Ode, december 2006)
Is de nieuwe diesel gemaakt van algen? (Sync, 5 februari 2007)
- waarop onder meer deze skeptische respectievelijk optimistische reacties:

"Ik ben bang dat er heel wat energie nodig is om de algen uit te persen en de olie te zuiveren.
En daarnaast moet je nog eens 3x zoveel (bio-)ethanol toevoegen om er een bruikbare brandstof van te maken. Helaas ontbreekt de berekening hoeveel landbouwgrond er nodig is om zo idioot veel ethanol te produceren.
En al die moeite om de Amerikanen in hun dikke SUV's te kunnen laten rijden."

"Dit biedt de mogelijkheid om 2x van de algen gebruik te maken.
Laat de algen eerst waterstof produceren. Gebruik dit vervolgens om de machinerie aan te drijven voor het persen en produceren van de diesel.
Wanneer je dit combineert met de efficiëntie van de waterstof generatoren (docu: "de waterstofrevolutie" van Tegenlicht), kan dit heel wat moois opleveren."

China gebruikt steeds meer steenkool ondanks klimaatverandering

By Elaine Kurtenbach, Wired News, October 28, 2007

Opwarming van de aarde kan erger uitpakken

Mason Inman, National Geographic News, October 25, 2007

Uitsterven soorten gekoppeld aan hoge temperaturen

By Seth Borenstein, AP Science Writer, October 24, 2007

Zie ook: http://news.nationalgeographic.com/news/2007/10/071024-extinctions.html

Apen die gevaar lopen uit te sterven

By Michael Casey, Wired News, October 26, 2007

Later toegevoegd: 

'Veel apensoorten bedreigd met uitsterven'
Trouw, 15 oktober 2012

Zie ook:
Fotogalerij 25 meest bedreigde soorten aap (National Geographic News)
Primates in Trouble, says Report (National Geographic News)

En m'n blognotities:
Doodstrijd orang-oetan als symbool voor stervende bossen
Brits bedrijf wil naar olie boren in Congolees natuurpark voor berggorilla's

27 oktober 2007

Pentagon bezorgd over klimaatverandering

Vreemd. Hetzij dit is domweg aan me voorbijgegaan destijds, hetzij er is in de bekende (Nederlandse) media nauwelijks aandacht besteed:

'Now the Pentagon tells Bush: climate change will destroy us'

· Secret report warns of rioting and nuclear war
· Britain will be 'Siberian' in less than 20 years
· Threat to the world is greater than terrorism

Mark Townsend and Paul Harris in New York, The Observer, February 22, 2004

Kennelijk in elk geval ook door Het Parool opgemerkt:
http://www.dossierx.nl/content/view/60/61/

De voorspellingen in het rapport zijn wel érg kras - zoals de mogelijkheid dat grote delen van Nederland al in 2006 overstroomd zouden worden ten gevolge van zware stormen en dat ergens tussen 2010 en 2020 de temperatuur in Europa met gemiddeld 4 graden Celsius daalt; West Europa op weg naar een Siberisch klimaat met hete, droge zomers en steenkoude winters. Van de andere kant: we hadden wel snel na het rapport de watersnood in New Orleans ten gevolge van Katrina.
Het is natuurlijk mogelijk dat in militaire kringen (denk aan de vele satelieten van de Amerikaanse en Europese defensie) alarmerende informatie is gaan circuleren over klimaatparameters, zoals de gesteldheid van de poolijskappen. Ook kan het een curieus idealistisch initiatief zijn van een man die zijn einde voelt naderen, Andrew Marshall, de 82-jarige leider van een denktank binnen het Pentagon die zich richt op toekomstige bedreigingen van de VS.
Merkwaardige zaak, dit rapport.

Latere toevoeging:

Defense Secretary Leon Panetta: ‘Climate Change Has A Dramatic Impact On National Security’
Door Arpita Bhattacharyya, Climate Progress, 7 mei 2012

22 oktober 2007

Feedbackloops opwarming aardeAls ik me niet vergis (zie ook bijvoorbeeld http://earthsociety.org/index.php?pgxfer=210 ) zijn er vijf belangrijke, positieve feedbackloops aan het werk die de opwarming van de aarde voortdurend versnellen:

1. Opwarming -> smeltende ijslagen -> minder reflectie zonnestraling -> versnelde opwarming

2. Opwarming -> smeltende permafrost -> vrijkomende methaan -> versnelde opwarming

3. Opwarming -> grotere luchtvochtigheid -> meer absorptie stralingswarmte -> versnelde opwarming

4. Opwarming -> oceanen nemen minder kooldioxide op -> versnelde opwarming

5. Opwarming -> verdorrende vegetatie, meer bosbranden -> minder koodioxide-opname door bos -> versnelde opwarming

Zijn er ook feedbackloops gaande die de klimaatverandering vertragen?
Ja, waarschijnlijk onder meer wolkenvorming (een ander, maar ik meen minder sterk effect van toenemende luchtvochtigheid dan dat onder punt 3. hierboven) en minder absorptie van zonlicht bij minder vegetatie/bos.
En wellicht het tot stilstand komen van de warme Golfstroom, wat voor onze regio minder prettig is.

Toegevoegd op 30 oktober: Tim Flannery noemt als de drie gevaarlijkste positieve feedbackloops:
- het stoppen van de Golfstroom (volgens hem dus een positieve, geen negatieve feedbackloop);
- het sterven van de regenwouden;
- het vrijkomen van methaan uit de oceaanbodems;
- het smelten van het noordpoolijs.

Zie ook Google zoekresultaat op "climate change" en "positive feedback" (bijvoorbeeld www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060522151248.htm) en dit diagram op deze pagina met uitleg: "Feedback Mechanisms in Climate"

Linkse moslims

The Making of the Muslim Left
By Ali Eteraz, Comment Is Free, Alternet, October 16, 2007

De gelegde parallel met de 'christian right' is op zich terecht. De bepleite tactische coulantie t.a.v. de hijab dubieus.

Klimaatverandering en bosbranden

Peter Fimrite, San Francisco Chronicle, August 9, 2007

Zie ook:

Foto's bosbranden Californië deze maand oktober

Winst voor harde lijn Ahmadinejad

NRC, 22 oktober 2007

Zie ook een recente uitspraak van de andere aanjager van deze geweldsspiraal:
Bush ziet dreiging ‘WO III’ (NRC, 18 oktober 2007)

Horde apen doodt locoburgemeester

De plaatsvervangend burgemeester van de Indiase hoofdstad New Delhi is gisteren overleden nadat hij door apen was aangevallen.
NRC, 22 oktober 2007

11 oktober 2007

Voorraden drinkwater verdwijnen door klimaatverandering

By Tara Lohan, AlterNet, October 11, 2007

Thanks to global warming, pollution, population growth, and privatization, we are teetering on the edge of a global crisis.


(...)

We depend on water for survival. It circulates through our bodies and the land, replenishing nutrients and carrying away waste. It is passed down like stories over generations -- from ice-capped mountain
Bericht publiceren
s to rivers to oceans.

Historically water has been a facet of ritual, a place of gathering and the backbone of community.

But times have changed. "In an age when man has forgotten his origins and is blind even to his most essential needs for survival, water has become the victim of his indifference," Rachel Carson wrote.

As a result, today, 35 years since the passage of the Clean Water Act, we find ourselves are teetering on the edge of a global crisis that is being exacerbated by climate change, which is shrinking glaciers and raising sea levels.

We are faced with thoughtless development that paves flood plains and destroys wetlands; dams that displace native people and scar watersheds; unchecked industrial growth that pollutes water sources; and rising rates of consumption that nature can't match. Increasingly, we are also threatened by the wave of privatization that is sweeping across the world, turning water from a precious public resource into a commodity for economic gain.

Latere toevoeging:

Global Water Scarcity: Can We Solve It?
Door Darci Palmquist, Cool Green Science / Climate Progress, 5 maart 2012

Bossen en klimaat gaan in rook op

Greenpeace, 10 October 2007

Sumatra, Indonesia — Never has the threat to the world’s forests been more acute nor the risk of dangerous climate change so imminent. With about one-fifth of the world’s greenhouse gas emissions being caused by forest destruction we are highlighting how Indonesia is at the heart of this problem.
Indonesian forests are being destroyed faster than any other major forested country, for logging and oil palm plantations.

This destruction has obvious, immediate consequences for the unique plants, animals and people who call the Indonesian forests home. These forests contain between 10 and 15 percent of all known species of plants, mammals and birds that make up the world’s treasure chest of biodiversity. Orangutans, elephants, tigers, rhinoceros, more than 1,500 species of birds and thousands of plant species are all part of the country’s natural legacy. But many of these unique forest-dwelling animals, including the orangutan and the Sumatran tiger, are on the brink of extinction.

While the loss of forests is bad enough, there's a double blow for the environment from forest clearance in Indonesia. Beneath most of this forest are thick layers of peat that lock up millions of tones of carbon. Once the forest is cleared the peat swamp is drained and often also burned to make the soil more suitable for palm oil plantations. Burning of the forest and peat results in huge amounts of greenhouse gases making Indonesia the world’s third largest climate polluter.

Vochtige atmosfeer door klimaatverandering

John Roach, National Geographic News, October 10, 2007

10 oktober 2007

IJskappen smelten snel

By Paul Brown, AlterNet, October 10, 2007

The talk of sea level rise should not be in centuries, it should be decades or perhaps even single years. And coastal regions like New York and Florida are in the front line for devastation.

It is hard to shock journalists and at the same time leave them in awe of the power of nature. A group returning from a helicopter trip flying over, then landing on, the Greenland ice cap at the time of maximum ice melt last month were shaken. One shrugged and said:"It is too late already."

What they were all talking about was the moulins, not one moulin but hundreds, possibly thousands. "Moulin" is a word I had only just become familiar with. It is the name for a giant hole in a glacier through which millions of gallons of melt water cascade through to the rock below. The water has the effect of lubricating the glaciers so they move at three times the rate that they did previously.

Some of these moulins in Greenland are so big that they run on the scale of Niagra Falls. The scientists who accompanied these journalists on the trip were almost as alarmed. That is pretty significant because they are world experts on ice and Greenland in particular. We were visiting Ilulissat, Greenland, once a stronghold of Innuit hunters but now with so little ice that the dog sleds are in danger of falling through even in the depth of winter. But it is not the lack of sea ice that worries scientists and should be of serious concern to the inhabitants of coastal zones across the world. Cities like New York and states like Florida are in the front line.

Scientists know this already, but just to give you some idea of the problem, the Greenland ice cap is melting at such a fast rate it is triggering earthquakes as pieces of ice several cubic kilometres in size break up.

Scientists say the acceleration of melting and subsequent speeding up of giant glaciers could be catastrophic in terms of sea level rise and make previous predictions published this year by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) far too low.

Paul Brown was the environment correspondent for The Guardian newspaper for 16 years and has worked in newspaper journalism for more than 40 years. He has written extensively about climate change, population, biodiversity, pollution, energy, desertification, and ocean management, and is the author of several books on the environment.
www.globalwarningbook.com


Zie ook de blognotitie 'Afglijgevaar Zuidpoolijs' (17 mei 2007)

De eerst reacties op Alternet.org zijn op zijn zachtst gezegd skeptisch, zoals deze:

Here's a report from Ohio State University where they study Polar Ice at the Byrd Polar Research Center -

Scientists here are calibrating data from NASA’s Ice, Cloud, and land Elevation Satellite (ICESat), and using the satellite to study the ice streams that carry ice from the interior of the WAIS out to sea.

Early results of the study clearly show that all the ice streams of the WAIS have changed substantially in the last five years, but each in its own way, explained Bea Csatho, research scientist at Ohio State's Byrd Polar Research Center (BPRC) and head of the calibration project.

Csatho presented those early results on December 10 in a poster session at the American Geophysical Union meeting in San Francisco.

According to the ICESat data, some WAIS ice streams are thickening and others are thinning; some are flowing faster than before, and others are slowing down.

Waar een andere reactie prompt op inhaakt met:

"The interesting line in your post was that this research was found in a "poster session". I'm not sure most people would know what a poster session is but it is held for people whose research wasn't quite good enough to pass the blind review process for publication. Many times the conferences publicly state that the poster session pieces are not reviewed at all and that the sponsoring organization does not stand by the research. I would put as much credibility in this research as I would a caller to talk radio."

CO2-uitstoot over kritische grens?

Wired News, October 9, 2007

09 oktober 2007

Hebben progressieven een verkeerd idee van verandering?

The authors of the new book Break Through argue that scaring people with bad news about the environment is no way to get them to change - what's needed is a dream we all want to be a part of.

By Ted Nordhaus and Michael Shellenberger, AlterNet, October 8, 2007


Michael Shellenberger and Ted Nordhaus have written a book - Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility (Houghton Mifflin, 2007) - that challenges the way we are used to thinking about solving social problems. The conventional wisdom writ large, especially for progressives, is that when things are bad, people need to be scared into changing their habits, whether it is to protect the 50 million people who lack health care, or the behaviors that contribute to potential climate catastrophe. Most of us assume that we have severely limited resources, that growth is bad, and we need ever-increasing amounts of regulation to save the future.

In their book, Nordhaus and Shellenberger suggest something very different. They argue strongly that scaring people is no way to make change. For example the 250 million people with health care will not be inclined to fight for those who don't have it, unless they feel confident in the future, and that the health system will improve for them too, since people don't want what exists to get worse in the process of expanding care.

The same for climate catastrophe: As Nordhaus and Shellenberger put it: "Cautionary tales and narratives of eco-apocalypse tend to provoke fatalism, conservatism, and survivalism among voters - not the rational embrace of environmental policies. This research is consistent with extensive social-science research that strongly correlates fear, rising insecurity, and pessimism about the future with resistance to change."

'Mountaintop removal' kolenwinning sloopt bergtoppen

By Antrim Caskey, AlterNet, Posted October 9, 2007

Thanks to Bush, Big Coal uses 3 million pounds of explosives each day in West Virginia to fuel our addiction to dirty energy.

On a calm, clear morning in the forested mountains of southern West Virginia, 12-year-old Chrystal Gunnoe played outdoors in the green mountain valley where her family has lived for hundreds of years. It was Veteran's Day and a school holiday. Chrystal's mother, Maria Gunnoe, 38, was inside when she heard her daughter yell for help.

Gunnoe rushed outside to find Chrystal coming towards her. Chrystal was coughing and struggling to breath, running from a strange-looking cloud that was moving down the valley and headed towards their house. Gunnoe would later learn the strange cloud came from something known as a "slow burning blast" -- an explosion set at the coal mine above her home that failed to ignite and instead burned slowly, releasing a wet toxic cloud of nitrogen oxide and carbon dioxide.

Gunnoe lives in Bob White, W.Va., where coal companies have become increasingly unfriendly neighbors. Her home is surrounded by thousands of acres where a radically destructive type of coal mining is practiced - mountaintop removal/valley fill (MTR) coal mining - and it's turning Maria Gunnoe's life upside down.

Later toegevoegd:

Why the Democratic Party Platform Should Call for End to Mountaintop Removal Mining
Door Jeff Biggers, Alternet, 27 augustus 2012

Slavernij in het Amerika van vandaag

The new book Nobodies: Modern American Slave Labor and the Dark Side of the Global Economy, goes after the U.S. companies that support slave labor.

By Suzi Steffen, AlterNet, October 8, 2007

What do you call it when those who cross the Mexican-U.S. border get charged thousands of dollars for a ride to a job where their employer makes them pay rent for unspeakably bad living conditions and board for the food they can only buy at the company store and where that employer patrols with dogs, trucks and thugs so the workers can't leave?

John Bowe calls it slavery. And it's happening in the United States right now, he says. Bowe's newest book, Nobodies: Modern American Slave Labor and the Dark Side of the Global Economy, makes the case using three specific cases and geographical areas to show just how much workers in the U.S. get undermined and hurt by these practices.

Rijkdom van de wereld valt toe aan elite

A new business study on global household wealth documents how the world's wealth is continuing to concentrate in the pockets of the awesomely affluent.
By Sam Pizzigati, Too Much: A Commentary on Excess and Inequality, October 8, 2007

06 oktober 2007

VS: christelijk fundamentalisme op scholen

The Religious Right's New Tactics for Invading Public Schools
By Rob Boston, Church and State, October 4, 2007

As the school year gets under way, public schools around the nation are under siege from Religious Right pressure groups determined to turn them into instruments of evangelism.

Google als metabewustzijn

Google neemt hersenfuncties van het individu over. Geheugen uiteraard. Maar uit onderstaand artikel blijkt dat Google ook nauw betrokken wil raken bij vragen als 'Welke baan zal ik nemen?' en 'Wat zal ik morgen doen'. Google ontpopt zich als metabewustzijn dat het bewustzijn van het individu beïnvloedt en (her)vormt. Nu kan je dat ook zeggen van sinds mensenheugenis bestaande fenomenen als orale traditie, overlevering, zeden en gewoonten, boeken, bibliotheken en onderwijs et cetera (denk ook aan het collectieve onderbewuste van Jung). Nieuw aan Google is, dat het in moordend tempo de keuzen van individuen aftapt en daar gepersonaliseerde feedback op levert; het collectieve onderbewuste heeft een gigantische dynamiek gekregen en belangrijker: wordt 'bewuster' in de zin van 'plaatsvervangend' ten aanzien van het individuele bewustzijn, gestadig interactiever en alerter onze belevingswereld aanbiedend en onze keuzen 'makend'.

Dat Google dé kandidaat is om zich als evolutionair metabewustzijn te ontplooien, kan ook worden afgeleid uit de vondst, de kiem, waaruit Google is ontstaan: inzicht in de werking van het referentiesysteem (zichtbaar als onder meer het notenapparaat) dat het bedrijven van wetenschap structureert (de 'wetenschappelijke vooruitgang' regelt, zeg maar de 'kennismarketing') - van oudsher misschien wel hét vehikel van menselijke ontwikkeling en zelfbewustzijn -; uit het geniaal gelegde verband dus tussen accumulatie van wetenschappelijke kennis en de algoritme van de ultieme zoekmachine.

"Google" komt zoals bekend van de term "gogol" (tien tot de macht honderd, een immens getal, naar schatting zelfs ontelbaar keer groter dan het aantal elementaire deeltjes in het heelal), spontaan 'bedacht' door het negen jaar oude neefje van een wiskundige. Google steekt God naar de kroon wat betreft oneindigheid.

De Russische schrijver Nikolai Gogol schreef het beroemde boek "Dode zielen". Citaat: "As it is so strangely ordained in this world, what is amusing will turn into being gloomy, if you stand too long before it, and then God knows what ideas may not stray into the mind...". Denk aan de uitspraak van Harry Mulisch over de 'ultimitieven' die het metabewustzijn voortbrengen: "De beredderde plaats van de ultimitieven binnen het 'Het', zal niet als Marxistisch rijk van de vrijheid aangemerkt kunnen worden. Het kapitalisme zal tot het verleden behoren, maar de opheffing van de vervreemding zal betekenisloos zijn geworden; zoals aan de ultimitieven eigenlijk niets meer te sterven zal zijn, zo zal er ook niets meer zijn om 'vrij' te zijn, of dat ook maar te verlangen" [cursivering door mij; K].

De in Google geïntegreerde mens is alziend, alwetend, kan vliegen over de aarde als een vogel en straks waarschijnlijk het heelal doorkruisen als een engel. Tegelijk is deze goddelijkheid een spel van schone schijn, een illusie.

Zie ook
'The Terrifying Future of Computing' (8 januari 2008)
'Kladblognotities over de blog' (17 december 2006)
http://www.xs4all.nl/opinie/2007/10/08/via-web-20-op-weg-naar-superintelligentie
Interessant artikel over internet & metabewustzijn: 'Singularity Fallacies: An essay by Extropia DaSilva'

Why Pushing People to Code Will Widen the Gap Between Rich and Poor
Door Jathan Sadowski, Wired, 12 december 2013

Will Google's Greed Ruin the Internet?
By Jeffrey Chester, The Nation, October 6, 2007

In toekomstvisie Google zijn mensen als batterijen die de machine voeden
Door Sander Duivestein, Trouw, 18 januari 2014

9 Creepy Patents That Will Make You Worry About the Fate of Humanity
Door Iea Misra, io9 / AlterNet, 14 januari 2014

O.a. interactieve televisie die het gedrag van de kijkers monitort en via internet doorgeeft en vergaande monitoring van werknemers, me name van hun 'stressniveau'.

Google’s Grand Plan to Make Your Brain Irrelevant
Door Marcus Wohlsen, Wired, 27 januari 2014

29 september 2007

Hoe neutraal is de economie?

De Groene Amsterdammer, Koen Haegens, 28 september 2007

Top 100 manieren waarop klimaatverandering je leven zal veranderen

Center for American Progress, September 29, 2007

Say goodbye to French wines, baseball and the Great Barrier Reef. Say hello to massive amounts of mosquitoes, the northwest passage and hurricanes.

Zie ook:

Global Warming Fast Facts, National Geographic News, June 14, 2007

Global Warming Heats up, by Jeffrey Kluger, Time Magazine, March 26, 2006

Signs from Earth, National Geographic Special, September 2004

Bookraft Reviews, "Us" and Global Warming, May 17, 2006

Vals feminisme

Has Artificial Beauty Become the New Feminism?
How the pitch for cosmetic surgery co-opts feminism
By Jennifer Cognard-Black, Ms. Magazine, September 29, 2007

De hel van de vrouwenhandel

Trafficked Women
By Kavita N. Ramdas, AlterNet, September 29, 2007

The new documentary TRADE shows the dark world of human trafficking, a crime that exists in our own backyards.

Albanian women trafficked in EU: abused, rejected, abandoned
Door Lindita Cela, Eu Observer, 25 januari 2016

[...] There may be as many as 140,000 sex-trafficking victims in Europe and around a third come from the Balkans, according to a UN report from 2010.

28 september 2007

Het dilemma van een moslim-astronaut

By Patrick Di Justo, Wired News, September 26

Misschien kan men de zwevend-biddende moslimaustronaut door middel van een computergestuurd magneetveld op Mekka gericht houden? Maar kan men überhaupt zwevend de gebedshouding volvoeren, waarbij men diep voorover buigend met het voorhoofd de grond dient te raken? Misschien moet daartoe ook een stukje steen, met een stalen kern, door het magneetveld op de juiste plek worden gehouden?

25 september 2007

'Soefi’s bewaren kern van Koran'

Trouw, Eildert Mulder, 25-9-2007

Later toegevoegd: in het Westen heerst bij velen het misverstand dat het soefisme per definitie vreedzaam en 'puur innerlijk' gericht is. Er zijn echter altijd prominente militante orden binnen het soefisme geweest. Een invloedrijke soefi én oorlogszuchtige geestelijke is bijvoorbeeld Ibn Taymiyyah.
Victor en Victoria Trimondi behandelen dit punt in Krieg der Religionen, hoofdstuk 13, paragraaf Sufismus und Djihad.

Zie ook Nahed Selim in Trouw (27 september 2007)

Het verband tussen porno en oorlog

The Link Between Porno and War
By Riane Eisler, AlterNet, September 25, 2007

24 september 2007

Ruim miljoen doden in Irak?

Iraq Death Toll Rivals Rwanda Genocide, Cambodian Killing Fields
By Joshua Holland, AlterNet, September 17, 2007

Pornografie en de val van de mannelijkheid

Pornography and the End of Masculinity
By Don Hazen, AlterNet, September 22, 2007

Zie ook:

Extreme porno is een misdaad
Ralf Bodelier, Liberales.be

[Bodelier is, evenals Jensen en Hazen hierboven, trouwens nog veel te mild over 'normale' porno.]

EU-voorstel verbod betaalde seks
Bram Waagmeester, Webwereld.nl, 20 januari 2004


Draft report on the consequences of the sex industry in the European Union

Marianne Eriksson, 9 januari 2004

Coalition Against Trafficking in Women

Naomi Klein over rampenkapitalisme

Interview met Naomi Klein over haar nieuwe boek 'The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism'.

Jan Frel, AlterNet, September 21, 2007


Klein: The book is an attempt to front burner the economic project and the economic ideology that I think is so much at the root of the front-page stories of our time: climate change, preemptive war, the resurgence of torture. I believe we need an analytic framework, and I think the book provides one -- not the only one, but anything that draws connections -- I think that progressives and readers of alternative media aren't going to be shocked by the information in the book. The hope is that the analysis is empowering.

Zie ook:

Can Radical Capitalism Survive the Disasters It Creates?
By John Gray, The Guardian, September 22, 2007

19 september 2007

Gentech-slagveld Irak

By Nancy Scola, AlterNet, September 19, 2007

Anyone hearing about central India's ongoing epidemic of farmer suicides, where growers are killing themselves at a terrifying clip, has to be horrified. But among the more disturbed must be the once-grand poobah of post-invasion Iraq, U.S. diplomat L. Paul Bremer.

Why Bremer? Because Indian farmers are choosing death after finding themselves caught in a loop of crop failure and debt rooted in genetically modified and patented agriculture - the same farming model that Bremer introduced to Iraq during his tenure as administrator of the Coalition Provisional Authority, the American body that ruled the "new Iraq" in its chaotic early days.

In his 400 days of service as CPA administrator, Bremer issued a series of directives known collectively as the "100 Orders." Bremer's orders set up the building blocks of the new Iraq, and among them is Order 81 [PDF], officially titled Amendments to Patent, Industrial Design, Undisclosed Information, Integrated Circuits and Plant Variety Law, enacted by Bremer on April 26, 2004.

Order 81 generated very little press attention when it was issued. And what coverage it did spark tended to get the details wrong. Reports claimed that what the United States' man in Iraq had done was no less than tell each and every Iraqi farmer - growers who had been tilling the soil of Mesopotamia for thousands of years -- that from here on out they could not reuse seeds from their fields or trade seeds with their neighbors, but instead they would be required to purchase all of their seeds from the likes of U.S. agriculture conglomerates like Monsanto.

Voor hoe het anders kan, zie het werk van Vandana Shiva en bijvoorbeeld deze mooie documentaire van omroep Llink:

Moeder Aarde

Prachtig versierde ossenkarren, opzwepende trommels, scheurende Indiase ‘toeters’ en veel zang en dans. Vrouwen in kleurige sari’s steken olielampjes op koperen schalen aan, slaan kokosnoten kapot en besprenkelen de ossen met het witte sap. Het is pongal, oogstfeest, in Jeerlapally, een dorpje in één van de armste gebieden van India. Niet voor niks is iedereen zo uitgelaten. De ergste armoede is uit Jeerlapally verdwenen; er is geen honger meer. Dat komt omdat de boerinnen en de boeren van dit dorp teruggekeerd zijn tot hun traditionele, ecologische landbouw. Die blijkt het bij nader inzien beter te doen dan de ‘moderne’ landbouw die in de tachtiger jaren in zwang kwam.

Laatste uitzending
20 augustus 2007 om 09:55 uur op NED2
Eindelijk geen honger meer!

De boeren hoeven niet langer geld te lenen om dure ‘moderne’ zaden en kostbare bestrijdingsmiddelen en kunstmest aan te schaffen. Ze werken met hun eigen traditionele zaden die niet alleen gratis zijn maar ook perfect aangepast aan de moeilijke omstandigheden in dit droge gebied. Een uitgekiende combinatie van verschillende soorten graan- en bonenplanten die elkaar aanvullen en beschermen voorkomt dat insectenplagen en plantenziekten kunnen toeslaan.

18 september 2007

Smeltende permaforst klimaatramp?

Zie ook de update hieronder.
 
Gister op RTL Nieuws
: de smeltende permafrost in Siberië, waarbij een hoeveelheid methaan kan vrijkomen die het klimaat net zo sterk opwarmt als 70 maal de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit, volgens de wetenschapper Sergei Zimov met een naar 'mamoetmest' ruikende homp grond in zijn handen.

Zie ook:

Dung from mammoths sends warming signal; Expert worries Siberian permafrost melt will release organic matter, MSNBC /Reuters, September 18, 2007


Will Melting Mammoth Poo Speed Up Climate? Treehugger.com, September 17, 2007


Warming hits 'tipping point', The Guardian, August 11, 2005

Volgens dit artikel op Kennislink.nl (september 2005) zou het smeltende permafrost echter per saldo het broeikaseffect juist vertragen, omdat er door de processen die optreden maar weinig en in elk geval slechts heel langzaam methaan vrijkomt en aardig wat koodioxide wordt gebonden. Ook het KNMI zou volgens Kennislink zeer skeptisch zijn over het (dramatische) effect van de smeltende permafrost; dit betreft echter een artikel van augustus 2005 over satellietmetingen aan de methaanuitstoot boven de permafrostgebieden, een recentere uitlating van het KNMI over dit onderwerp heb ik niet gevonden.

Zie ook recentere artikelen die reden tot ongerustheid geven:

Belching British Bogs Fueled Ancient Global Warming (National Geographic News, September 2007)

Increased terrestrial methane cycling at the Palaeocene – Eocene thermal maximum (Nature, September 2007)

Siberië stoot vijf keer meer broeikasgas uit dan gedacht (Mondiaal Nieuws/Nature, september 2006)

Diary: Siberia and climate change (BBC News, September 2006)

Bellen in de toendra (onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam)

Toegevoegd april 2011:

Zie ook m'n blognotitie:
Netwerk van boorgaten: permafrost smelt overal

Update, ter enige relativering:

What Do Methane Deposits In The Antarctic And Arctic Mean For The Climate?
Door Verity Payne, Carbon Brief / Climate Progress, 30 augustus 2012

[...] Despite recent research suggesting that we’ve underestimated Arctic methane sources, there isn’t yet evidence to suggest that these sources are having a significant effect on atmospheric methane.

[...] Important warming feedbacks from methane emissions in the polar regions – particularly to the Arctic – have the potential to occur. But different feedbacks are likely to act over different timescales, and the possibility of sudden and catastrophic methane release may be overstated.

[...] although polar methane hydrate sources will probably become important over the long term, particularly if Arctic warming continues, in the nearer future it looks like wetlands will remain the major determining factor in global methane emissions.

Of toch weinig grond voor relativering en des te meer voor alarm:

If We Release a Small Fraction of Arctic Carbon, 'We're Fucked': Climatologist
Door Brian Merchant, Motherboard, 1 augustus 2014

First observations of methane release from Arctic Ocean hydrates
Stockholm University, 23 juli 2014

UN report calls for closer monitoring of the world's permafrost
Door Graham Lloyd, The Australian, 28 november 2012

Foto boven: screenshot van RTL-nieuws; foto onderaan door Duvanni Yar: Sergey Zimov, Director of the Northeast Science Station in Cherskii, Russia stands near the base of a massive exposed Yedoma permafrost ice wedge (2001)