blogspot visitor

30 september 2010

Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede


Illustratie (later toevoegd): protestkaart van FNV-actie tegen het afbraakbeleid van het kabinet-Rutte. Tekst: 'Beste Mark, premier van Nederland, zo te zien heb je veel lol in het regeren. Het is dikke pret in je kabinet. Je zou haast vergeten waar jullie mee bezig zijn: met een harteloos bezuinigingsbeleid ten koste van de kwetsbaren en de laagstbetaalden'.
 

Zie ook mijn latere blog:

VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector

De sociale zekerheid in Nederland verdwijnt met medewerking van een partij, het CDA, die 'naastenliefde' hoog in het vaandel draagt.

Volgens het regeerakkoord van het kabinet-Rutte zal de bijstandsuitkering met ingang van 2012 gedurende twintig jaar met 100 euro per jaar worden verlaagd. Onduidelijk is of dit gaat om een korting vanaf het huidige bedrag in euro's, of dat er nog wel een inflatiecorrectie zal worden toegepast[*]. Daarmee heeft de VVD - met instemming van Wilders en Verhagen - volledig haar zin[**] gekregen wat betreft het 'pakken' van de meest kwetsbare mensen van de samenleving.

'De korting zou nodig zijn om mensen in de bijstand meer te verleiden om te gaan werken, omdat het verschil tussen de uitkering en het minimumloon steeds kleiner zou worden', meldt Trouw als motivatie van de coalitie. Ja ammehoela, dat komt omdat Rutte & Co ook het minimumloon willen verlagen. Er zal daarmee tevens een klasse van working poor worden geschapen.

De bijstand is dit jaar inclusief maximale toeslag voor alleenwonenden 909,33 euro per maand (dit is ook inclusief 45,47 euro per maand of 545,64 euro per jaar vakantiegeld).
Over twintig jaar - uitgaande van het wel handhaven van inflatiecorrectie[*] - zal het koopkrachtverlies dan 2000 euro per jaar bedragen of 166,77 euro per maand - waarmee op het huidige prijsniveau de uitkering komt te liggen op 741,56 euro[#].
[#] Toegevoegd 9-2012: waarschijnlijk heb ik me bij het schrijven van deze blog in die zin vergist, dat er elk jaar 100 geïnflateerde guldens afgaan van een wel met de inflatie opgehoogde uitkering. Uitgaande van gemiddeld 2,5 procent inflatie per jaar, zou er dan qua koopkracht ongeveer gemiddeld 80 euro per jaar afgaan bij het huidige prijsniveau, dus in totaal 80/12 maal 20 is 133 euro op maandbasis. Dat is een achteruitgang van 133/909 maal 100 is circa 14,7 procent. Sociaal Raadsman Peter Nieuwhof stelt dat het gaat om een korting van 12,5 procent netto in 20 jaar - dus mijn ruwe berekening is kennelijk toch nog te onnauwkeurig; mogelijk rekent men met een iets hogere gemiddelde inflatie.
Niet alleen nemen Rutte, Verhagen en Wilders de armste mensen van het land dus hun reeds uiterst karige vakantieweekje van 545,64 euro af dat voor een groot deel van de huidige bijstandsgerechtigden nu al hard nodig is om de eindjes aan elkaar te knopen zonder een dag vertier - de momenteel ongeveer 300.000 onfortuinlijken om wie het gaat zakken binnen afzienbare tijd door het absolute bestaansminimum heen.
Met dank aan de christenen van het CDA, kan men als Nederlander binnen vijf tot vijftien jaar met geen mogelijkheid meer leven van het bestaansminimum dat de 'sociale zekerheid' biedt. Het beetje zekerheid dat er nog was, wordt door dit hardvochtige drietal feitelijk de nek omgedraaid of beter, gezien de timing, gewurgd.

De vraag rijst of dit niet op (te) gespannen voet staat met de Grondwet, Artikel 20: 'De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.'

Het is tekenend voor de tijdgeest dat deze sadistische ingreep in de humaniteit van ons land in de berichtgeving van de nieuwsuitzendingen en actualiteitenprogramma's van vandaag over het regeerakkoord, slechts in wat lijstjes werd vermeld, zonder er ook maar een beetje dieper op in te gaan.

Een zwarte dag: de krampachtige grimas van Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal geruisloos de filmarchieven ingaan als het door bijna geen mens opgemerkte einde van het sociale gezicht van Nederland - de pers heeft bij het uitkomen van de plannen dit historische verval in zijn omvang en betekenis gezien noch benoemd.
Ook Cohen en Halsema hebben in hun eerste reacties pijnlijk verzuimd op deze zere plek de vinger te leggen (Cohen noemde nota bene wel speciaal de middeninkomens als benadeelden door de komende regering)[***].

Het lot van de meest kwetsbaren is voor kennelijk niemand meer het eerste voorwerp van aandacht.

Omineus.

P.S. Voor de huurders met een bescheiden inkomen leken de plannen volgens de eerste informatie die gister naar buiten kwam mee te vallen: de huren zouden niet harder stijgen dan de inflatie voor huurders met een inkomen tot 46.000 euro bruto.
Het NRC meldt echter vandaag: 'Huren in dure woongebieden mogen harder stijgen.' Onduidelijk is of dit ook voor inkomens tot 46.000 euro bruto geldt. Waarschijnlijk wel, en dan betekent dit dat wonen in de niet-achterbuurten van Nederland voor mensen met een laag inkomen op den duur onbetaalbaar wordt. Woonapartheid tussen arm en rijk, geheel in de geest van de afbraak van de sociale zekerheid. Met Rutte-I op naar een volkomen gesegregeerde maatschappij, met gated communities voor de welgestelden.

P.P.S. Het door nogal wat journalisten en commentatoren vaak herhaalde verhaaltje dat de PVV 'sociaal-economisch links' zou zijn, kan bij deze ook meteen naar het rijk der propagandistische fabelen worden verwezen.

Noten

[*] Mocht ook de inflatiecorrectie komen te vervallen, ja, dan is het met een páár jaar al helemaal gedaan met de bijstand als laatste reddingsboei voor de zwaksten van onze samenleving en blijft er minder dan een aalmoes over.

[**] Volgens dit stuk van Alexander Pechtold in het NRC van mei dit jaar, zal verder de zorgtoeslag worden gehalveerd als ook op dat punt het VVD-programma wordt gevolgd. Dit maakt de verlaging van de bijstand zo mogelijk nog genadelozer.

[***] Toevoeging 2 oktober: Ronald Plasterk van de Pvda noemt de verlaging van de bijstand met 2000 euro wel in een opiniestuk in de Volkskrant twee dagen na het bekend worden van het concept-regeerakkkoord. Hij verzuimt echter te zeggen dat men na zo'n verlaging niet meer van de bijstand kan leven, dus dat de sociale zekerheid voor de zwaksten in Nederland om zeep wordt geholpen - een beschamende, historische gebeurtenis, nog geen vijftig jaar na de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet in 1963. Het waarborgen van een leefbaar bestaansminimum voor de allerzwaksten heeft dus slechts een halve eeuw geduurd.

Later toegevoegd: 
Staatssecretaris Klijnsma en de oorlog tegen de armen
Door Piet van der Lende, Doorbraak.eu, 29 oktober 2013

'Einde basisrecht op voeding en onderdak dankzij PvdA-er Jetta Klijnsma'
De Lange Mars, 27 november 2013

Nieuwe bijstandswet veroordeelt mensen tot werkloosheid en armoede
Door Sadet Karabulut, SP.nl, 1 februari 2012

Succes in de strijd: wet Werken naar Vermogen van tafel
Door Sadet Karabulut, SP.nl, 24 april 2012

Rutte in Trouw (29 november of 1 december 2014) over de participatiesamenleving: "De omgeving van een vrouw met borstkanker maakt een schema om haar kinderen naar school te brengen, mensen halen via crowdfunding geld op".

Zie ook m'n blognotities:
Jetta Klijnsma (PvdA) sloopt de bijstand en regelt dwanarbeid onder minimumloon
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012
Dwangarbeid in de bijstand: proefkamp Leiden
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
Diederik Samsom: hoog IQ, domme man

Honderden homo's opgepakt in Peking

Global Times, 28 September 2010 / Gay.blog

In de Chinese hoofdstad Peking heeft de politie zondag -en maandagavond honderden homo's opgepakt op een populaire homo-ontmoetingsplaats. Ze werden meegenomen naar het politiebureau, moesten zich identificeren, er werd bloed afgenomen en vingerafdrukken en foto's van ze gemaakt. Dat meldde de Engelstalige staatskrant Global Times dinsdag.

Tot 2001 gold homoseksualiteit in China als een geestesziekte. Sindsdien is het klimaat voor homo’s verbeterd, maar homoseksualiteit is er nog altijd behoorlijk taboe.

Kinderen van de klimaatverandering - 'Meet Generation Hot'

By Mark Hertsgaard, September 23, 2010

Every child on earth born after June 23, 1988 belongs to what I call Generation Hot. This generation includes some two billion young people, all of whom have grown up under global warming and are fated to spend the rest of their lives confronting its mounting impacts.

Buy the book at Amazon.com

20 tekens dat de economie al(weer) in elkaar klapt

By Michael Snyder, Alternet.org, 27 september 2010

This year, millions of Americans are discovering that the music has stopped playing and they are left without a seat at the table.

Zie ook:

Schuldencrisis laait weer op in Ierland, Spanje en Portugal
NRC Handelsblad, 30 september 2010

En:

Duitse beurs begint goudhandel in Nederland
ANP / De Volkskrant, 29 september 201

Een vijfde van alle plantensoorten met uitsterven bedreigd

Agence France-Presse, 29 September 2010

Apen herkennen zichzelf in de spiegel

By Brandon Keim, 29 september 29

80 procent van de watervoorzieningen in gevaar

National Geographic, 30 september 2010

Zie ook:

Human Impact on World's Rivers 'Threatens Water Security of 5 Billion'
The Guardian,, September 29, 2010

28 september 2010

Tips om te voorkomen dat internet je brein kapotmaakt

Door By John M. Grohol, Psychotherapy Networker, 27 september 2010

These tips will help you improve your online efficiency, and reduce the stress that so often accompanies multitasking and information overload.

The STOP Technique
- Stop your online browsing
- Take a normal, full breath
- Observe your thoughts, feelings, and emotions
- Proceed with something that will support you [make you feel good, e.g. drinking a cup of tea] in the moment

Reduce Information Intake

Set Time Limits

Het antwoord van 'links' op Wilders - een gratis advies

1. Gegeven de huidige escalerende politieke situatie met een extreemrechtse partij die munt slaat uit de woede van miljoenen mensen en die woede met haat zaaiende uitlatingen aanjaagt, en vooral omdat nadelige gevolgen van het ondoordachte immigratiebeleid van de afgelopen decennia zich hebben opgehoopt, moet 'links' duidelijk maken dat ook zij de immigratie (zeker van kansarme mensen) sterk verder wil beperken; tenminste zolang - en dat zal al gauw een jaar of vijftien vergen - concrete problemen en ermee gemoeide niet minder werkelijke ervaringen, angsten en zorgen bij vele mensen onvoldoende zijn aangepakt en opgelost.[1]

2. Wat betreft de islam in het bijzonder, moet 'links' volstrekt helder over het voetlicht brengen, dat de publieke zaak en de openbare ruimte(n) gevrijwaard zullen blijven van religieuze voorschriften en symbolen, afgezien van gevels van gebedshuizen, een enkele processie en dergelijke, een paar supermarktschappen en nog wat klein spul van dien aard.
Dat wil zeggen: geen vierkante meter ruimtelijk gestructureerde sekseapartheid (afgezien van de openbare toiletten), geen hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes of rode stippen op het voorhoofd dragende, noch handenweigerende overheidsdienaren enzovoorts.
Een standpunt dat door onder anderen Nahed Selim en Fouad Laroui al jaren wordt bepleit.

3. 'Links' moet in woord en daad, luid en duidelijk gaan uitstralen dat de geïnstitutionaliseerde sharia of ander godsdienstig recht geen teen aan de grond zal krijgen.
De Pvda en SP moeten veel meer over het voetlicht brengen dat men krachtig op die lijn zit - zie de stemmen van Khadija Arib en Sadet Karabulut op dit front - en kunnen zich hier onderscheiden van het politiek-overcorrecte GroenLinks. De PvdA en SP geven nu veel te weinig ruchtbaarheid aan deze voor miljoenen kiezers cruciale opstelling.
Als dit uit angst is moslims van zich te vervreemden, is het kortzichtig opportunisme waarbij vrijzinnige moslims het kennelijk maar zelf moeten opknappen, terwijl een linkse partij juist hard zou moeten meewerken aan het emanciperen uit de voorschriften van een godsdienst. Bovendien is het oerstom, want je verliest kiezers bij bosjes, dus de macht mensen die steun van staatswege nodig hebben (en dat zijn niet alleen of vooral moslims) te beschermen.
Je kunt zelfs zeggen dat door de alsmaar voort ziekende linkse weeheid ten aanzien van wensen van al dan niet zelfbenoemde groepsvertegenwoordigende beroepsmoslims, individuele autochtonen én individuele moslims die pech hebben met hun gezondheid of arbeidssituatie en die goede sociale zekerheid hard nodig hebben, door 'links' indirect worden opgeofferd aan een raar soort confessionele houding ten aanzien van moslims als collectief. Behandel moslims als afzonderlijke en zich ontwikkelende individuen en maak dat heel duidelijk!

4. In het algemeen moet 'links' op gezette tijden loud and clear overbrengen dat men het buitengewoon betreurt dat flinke groepen moslims moeite hebben met een gelijkwaardige positie en gelijke rechten en vrijheden voor vrouwen, homo's en afvalligen of ongelovigen. Zoals laatst gelukkig is gedaan door Andrée van Es (GroenLinks) in het voetspoor van kritiek op hoofddoeken van Femke Halsema vorig jaar.
Nu de goeie Job nog. Als hij niet volgt, zal hij in de marge belanden van de politieke geschiedenis.

5. Niet te vergeten: subsidies voor projecten op (quasi-)religieuze grondslag drastisch terugsnoeien; iets waartoe zelfs GroenLinks, getuige een persbericht [update: link gebroken; hier nog in archief] van onlangs, inmiddels actie onderneemt.

6. Een verbod op de boerka en nikab moet ook 'links' van harte steunen en handhaven. Geen zwakzinnige praatjes à la Frans Timmermans en Alexander Pechtold dat deze instrumenten om vrouwen te verstikken en te knechten tevens een uiting van vrouwelijke zelfbeschikking kunnen zijn. Niet tolereren, evenmin als je het dragen van hakenkruizen toelaat. Het islamisme dat boerka en nikab als middel en 'vlag' hanteert, moet je als de fascistisch-theocratische ideologie benoemen en behandelen die het is, juist om te benadrukken dat je de gematigde islam erkent en een plaats wilt geven. Vrouwen die de boerka of nikab vrijwillig dragen, zijn propagandisten van een kwaadaardige ideologie. Bij het weren van hakenkruizen en nazi-uniformen speelt het al dan niet vrijwillig dragen ook geen rol.[2]

7. Ook zou 'links', om eens iets verrassends en zinnigs te doen en terrein op Wilders terug te winnen, een onweerstaanbaar pleidooi moeten houden voor het toepassen van Artikel 137d (strafbaarheid aanzetten tot haat, discriminatie of geweld) op priesters, imams, rabbi's en overige predikers en docenten die aanzetten tot het discrimineren van vrouwen, homo's, afvalligen of 'ongelovigen'.

Precies dus het tegenovergestelde van wat Wilders wil: niet alle hate speach onbestraft gaan laten, maar juist alle propaganda die strafbaar is wegens Artikel 137d inclusief Lid 2 (tot twee jaar gevangenisstraf bij overtreding bij gewoonte of met vereende krachten), eindelijk eens gaan aanpakken. Denk aan de haatpraat van sjeik al-Qaradawi op de educatieve website Islamonline.net, waar moslims de meest gruwelijke straffen voor afvalligheid en homoseksualiteit worden voorgehouden, vrouwenbesnijdenis[#] wordt aangeraden en vrouwen onderdanig gedrag en kledingvoorschriften krijgen opgelegd[3| 4].

[#] Later toegevoegd: Kennelijk heeft Al-Qaradawi later opgeroepen tot het beëindigen van vrouwenbesnijdenis. Maar waarom blijft dan zijn oude standpunt gewoon staan op zijn bekende site Onislam.net? [update: link is gebroken; wel hier nog in archief]

En ja, ik weet dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is en dat we geenszins toe moeten naar een klimaat waarin je weinig of niks meer mag zeggen - maar dat is wat anders dan blijven toestaan dat in scholen op religieuze grondslag of via websites jonge mensen wordt ingeprent dat vrouwen, niet-heteroseksuelen of afvalligen niet dezelfde rechten en vrijheden hebben als anderen[4].

8. Zowel sluipende (zelf)islamisering en machinaties van de politieke islam, als extreemrechtse verwildering en aantasting van de rechtsstaat overtuigd - en daardoor kiezers overtuigend - de pas afsnijden, is dat nou zo moeilijk? Een werkelijke sociaaldemocraat wordt er soms wanhopig van, dat deze redelijke en voor de hand liggende koers niet algemeen opgeld doet bij 'links'.

Enfin, het bovenstaande verschilt op hoofdlijnen weinig van de visie van een Paul Scheffer, denk ik[5]. 

Later toegevoegd:

Nederland, Balkanland
Verdeeld land; Suggesties voor vreemdelingenbeleid
Door Robbert van Lanschot, De Groene, 17 juni 2010

[Zinnig betoog, dat ik nog niet had gelezen toen ik het bovenstaande schreef; K.]

Fout handjeklap tussen deel van Anglo-Amerikaans links en theocratische moslims
Door Meredith Tax, Dissent, 26 februari 2013

Boek Double Bind: The Muslim Right, the Anglo-American Left, and Universal Human Rights
Door Meredith Tax, Centre for Secular Space, 2012, 123 pagina's

A discussion of the Muslim Right from a left wing feminist and human rights perspective, focusing on the UK organization Cageprisoners, and discussing Five Wrong Ideas about the Muslim Right.

Rapport Siding With The Opressor; The Pro-islamist Left
One Law for All, 2013 (PDF)

Why is the left so blinkered to Islamic extremism?
Door James Bloodworth, The Independent, 28 juni 2013

Zie ook m'n blognotitie:
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen

Noten

[1] Opvallend genoeg zeiden zowel een Nederlandse moslim van Marokkaanse komaf als een Nederlander van Colombiaanse origine in een actualiteitenrubriek op tv (weet niet meer welke, het was omstreeks 30 september) dat ze het goed konden begrijpen dat Nederland de immigratie sterk wil beperken.
Laat de zich suf peilende Maurice de hond dit nou eens goed onderzoeken onder een grote groep Nederlanders van buitenlandse komaf!
Toevoeging 30 oktober 2010: zie ook dit heldere verhaal van Nahed Selim in Trouw. Alleen jammer dat Selim geen aandacht besteedt aan bepaalde inhumane details van de immigratieplannen van Rutte-I, waar Ab Klink wel op heeft gewezen in Nieuwsuur.


[2] In een reportage van de Volkskrant (zaterdag 2 oktober) bleken moslims in de Utrechtse Kanalenbuurt in overgrote meerderheid totaal geen moeite te hebben met een boerka- en nikabverbod of daar gewoon voor te zijn. Een ondervraagde debiteerde trouwens het wrange argument, dat vrouwen die vreemd willen gaan zich kunnen verstoppen in een boerka.

[3] Toevoeging maart 2012: inmiddels staan diverse teksten van Qaradawi niet meer op Islamonline.net. Voor links naar deze pagina's in internet-archieven: zie mijn blognotitie 'Tariq Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's'.
Ik besef dat deze site niet door Nederland in z'n eentje kan worden verboden en dat je van mening kunt verschillen over de wenselijkheid van een verbod überhaupt. 


[4] Toevoeging juni 2013: dit had ik nauwkeuriger moeten formuleren; uiteraard behoort men het 'slechts bepleiten' van ongelijke rechten in het algemeen niet juridisch te gaan vervolgen (dan zou ook de PVV verboden moeten bijvoorbeeld). Voor bepaalde gruwelijke fatwa's van Al-Qaradawi ligt dit m.i. minder duidelijk - al zal ook dat waarschijnlijk niet moeten of kunnen worden aangepakt, omdat hij een en ander alleen ten uitvoer wil brengen in een islamitische staat.


[5] Aanvulling 30 december 2017: Helaas blijk ik me in Paul Scheffer pijnlijk te hebben vergist. In het FD prijst hij de tegen neofascisten aanschurkende Thierry Baudet als "onafhankelijke denker". Ik hield Scheffer voor een redelijke links-conservatief. Maar nu snap ik dat hij vroeg aanhaakte bij notoire moslimhaters.

26 september 2010

De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoenPVV-ideoloog Martin Bosma: 'Hitler was een socialist'

Geïnterviewd mede door Volkskrant-oudgediende Martin Sommer, mocht Wilders' rechterhand Martin Bosma in de krant van zaterdag 25 september ongehinderd door kritische vragen reclame maken voor zijn boekje De schijn-élite van de valse munters, waarin hij 'bewijst’ dat Hitler, jawel, een socialist was. Het minste wat je als journalist dan toch behoort te doen, is Bosma voor de voeten werpen dat fervente socialisten tot de minderheden behoorden die door Hitler werden vervolgd en in kampen opgesloten, met een rode driehoek op hun bajespak.


Maar nee, alleen bij de PVV-kreet 'kopvoddentax' en het doembeeld dat de sharia de Europese rechtsstaat zal wegvagen, plaatsten Sommer en zijn collega enkele vraagtekens. Wat betreft die kopvoddentax vooral in het teken van de kans dat dit soort nare woorden de PVV nooit 'reçu' zal maken. Het interview eindigt er nota bene mee, dat Sommer & Co Bosma letterlijk als een 'linkse spijtoptant' neerzetten - ongelofelijk, precies onder een hoedje met de tactiek waarmee Bosma en Wilders een deel van de traditionele achterban van PvdA en SP zand in de ogen strooien.

Sommer had eerder in de krant overigens al Wilders' voorstellen het non-discriminatiebeginsel uit de grondwet te schrappen en de onafhankelijke rechters en Officieren van Justitie te vervangen door gekozen exemplaren, geduid als een welkome verschuiving in de richting van meer macht voor het volk ("volkswil"). En zijn begeleidende column bij bovengenoemd interview met Bosma, getiteld 'Nieuwe lessen in goed en kwaad', eindigt Sommer in bewondering over Wilders' introductie van een morele kwestie in de politiek. Onthutsend.
[Toevoeging 2 oktober: meer over Sommer in deze blognotie, met links naar zijn columns].

Maar terugkomend op Martin Bosma’s doodgemoedereerde gelieg over Hitlers ware inborst, onder auspiciën van Volkskrant-redacteur Martin Sommer - zeg maar Bosma's 'onderbouwing' van een louche opmerking in het verkiezingsprogramma van de PVV, die publicist Ko Colijn in Vrij Nederland (juni 2010) in de schijnwerper zette: 'Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme.'

Wikipedia: 'Hitler gained notoriety outside of the party for his rowdy, polemic speeches against the Treaty of Versailles, rival politicians (including monarchists, nationalists and other non-internationalist socialists) and especially against Marxists and Jews.'
Hitler fulmineerde in het bijzonder tegen Marxisten en Bolsjewieken, dat is toch vrij elementaire kennis, mocht je hopen.

Evenzo is gedocumenteerd (zie weer onder meer de wikipedia) dat Hitler juist korte metten heeft gemaakt met Gregor Strasser, die van de NSDAP een soort socialistische partij wilde maken.[*] En de nazi's misbruikten utopisch-corporatistische ideeën die Ferdinant Tönnies had ontvouwd in zijn boek Gemeinschaft und Gesellschaft om hun Volksgemeinschaft te propageren. Tönnies moest echter niets van het nazisme hebben en werd lid van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Hitler pakte hem al snel zijn professoraat af en verbood zoals bekend na zijn machtsgreep de sociaaldemocratische partij, evenals de andere politieke partijen.

Om nog maar te zwijgen over de beruchte strijd tussen de SA van Ernst Röhm en de factie van Adolf Hitler in de beginjaren van de NSDAP. Röhm stond een verwrongen soort - nationalistisch - socialisme voor en wilde geld sluizen van het grootkapitaal naar de arbeider; Hitler wilde juist gesteund door de industriëlen de macht grijpen - wat hem ook lukte, nadat hij Röhm had laten vermoorden.[**]

Volgens de Nederlandse wikipedia zouden desalniettemin de opvattingen over in welke mate het nationaalsocialisme een socialistische stroming was, ver uiteen lopen. Maar de wiki noemt vervolgens alleen een 'aantal schrijvers (onder anderen economen uit de Oostenrijkse School)' als voorstanders van het duiden van het nationaalsocialisme als een vorm van socialisme; om vervolgens met overtuigend historisch bewijsmateriaal en dito argumenten tegen die stelling te komen (zie hierboven en uitvoeriger in de noten [*] en [**]). Zoals bekend was de Oostenrijkse school al vanaf haar wortels (Carl Menger) fel anti-Marxistisch en een vurig pleitbezorger van het kapitalisme zonder staatsbemoeienis. Bevooroordeelde economen zijn geen betrouwbare historici.

In het licht van bovengenoemde geschiedkundige feiten[****]: de enige logische verklaring voor het opnemen of beter gezegd handhaven van de term 'socialisme' in 'nationaalsocialisme' door Hitler is (afgezien van de mogelijkheid dat ’s mans ideeën gaandeweg radicaal zijn veranderd): populisme en opportunisme - arbeiders misleiden die wel wat hadden gezien in een meer egalitaire maatschappijvorm, zoals bepleit door het socialisme. Dus kan je de NSDAP met veel meer recht een partij voor 'linkse spijtoptanten' (de 'Bosma's van destijds') noemen - en de PVV een partij die een deel van de achterban van 'links' à la de NSDAP weet te paaien bij wijze van politieke valsemunterij -, dan beweren dat Hitler eigenlijk een socialist was.

Derridiaans terzijde

Van liever lede treffender[***] wordt de column van Max van Weezel in Vrij Nederland over Martin Bosma's gewelddadige taalgebruik. Van Weezel wijst erop dat de PVV-strateeg eerder heeft gezegd dat de PVV-fractie als een 'knokploeg' het parlement betreedt en opereert als een 'negenkoppige falanx'.
Van Weezel: 'Voor wie de geschiedenis van de oudheid niet kent: de falanx was de gesloten infanterieformatie waarvan de oude Grieken zich in oorlogstijd bedienden'.

Het is nog krasser: de falanx is een bekend symbool van een stroming binnen het Spaanse fascisme: het falangisme. En ja, de aanhangers daarvan werden door de conservatieve generaals aan carlistische zijde 'onze rode bondgenoten' genoemd, verwijzend naar het sociaal-radicalisme dat de partij in haar beginjaren kenmerkte, hoewel men ook toen verre van Marxistisch was: falangisten waren anticommunistisch, streefden - net als Mussolini en Hitler - naar een corporatistisch-kapitalistische staat en verheerlijkten het nationalisme. De radicale falangist Manuel Hedilla werd door Franco aan de kant geschoven, wat de weg vrij maakte voor een fusie tussen Franco's partij, de carlisten en de falangisten: de fascistische Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensivas de Nacional Sindicalistas was een feit.

Bosma heeft zichzelf de 'chief whip' van de fractie genoemd.

Van Weezel rakelt voorts terecht op dat Bosma, op een PVV-bijeenkomst naar aanleiding van een vraag uit de zaal over de 'rode neuzen' binnen de 'linkse staatsomroep', de volgende 'grap' ten beste heeft gegeven: 'Ik zou die neuzen gaan afhakken. O, ik zie Clairy Polak al liggen...' - video zie hier.

[Toevoeging door mij:] Bosma is werkzaam geweest voor de (gesubsidieerde) Amsterdamse omroep Salto, waar diversiteit hoog in het vaandel staat. Ook is hij betrokken geweest bij Colorful Radio, met voornamelijk allochtonen als doelgroep. Maar volgens toenmalige kennis Anita van der Stap sprak Bosma altijd spottend over 'die negers' als het om rapmuziek ging. Wat ze eerst alleen als een geintje beschouwde. Later zegde ze de vriendschap op, omdat Bosma volgens haar maar doorging met grappen over buitenlanders en steeds verbetener werd.

Op een PVV-feest heeft derde PVV-man Hero Brinkman uitgeroepen: 'Nederland ontwaakt!'.
Van Weezel: 'Zou hij niet weten dat de NSDAP in 1933 op Unter den Linden paradeerde onder het aanheffen van de leus 'Deutschland erwache'? Nooit gehoord dat dat de titel was van het propagandablad van de NSB?'.

Van Weezel besluit zijn bloemlezing met: 'Hooligans van Marokkaanse komaf richtten een ravage aan [tijdens een voetbalwedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Marokko in het voorjaar van 2007]. De Kamerleden Wilders, Brinkman en De Roon drongen erop aan dat de arrestanten "een aantal Nederlandse voetbalstadions opruimen en schoonmaken en daartoe hun tandenborstel meenemen".
Niet erg kies. Om hen te vernederen lieten de Oostenrijkse nazi's Joden het trottoir met een tandenborstel reinigen. Een standbeeld in de Weense binnenstad herinnert daar nog aan.'

Toevoeging september 2011: Martin Bosma gebruikt in dit interview (ik heb De schijn-élite van de valse munters niet gelezen) de term 'goedmens', een scheldwoord dat bij PVV-sympathisanten en andere extreemrechtsen geliefd is. Het woord is een vernederlandsing van Gutmensch, een term die niet letterlijk maar - dit is echter omstreden - mogelijk wel qua lading, in de vorm van het (met name in Ecce Homo) denigrerend bedoelde gute Mensch(en) en Guten, is geïntroduceerd door Friedrich Nietzsche, ter aanduiding van rancuneuze moralisten, met als fiere tegenhanger de Übermensch[*****]. Zie wikipedia.de en dit stuk van de filosoof Hans Schnitzler.
Volgens het 'Deutsche Journalisten-Verband' (PDF in web-archief) en DIE ZEIT (hier) dook het neologisme Gutmensch op in het nationaal-socialistische blad Der Stürmer in 1941; een exacte vindplaats vermelden de journalisten jammer genoeg niet; ook in dit stuk in de Süddeutsche Zeitung wordt een nationaal-socialistische herkomst aangenomen.
Hitler gebruikte in Mein Kampf - wellicht à la Nietzsche - 'gutmeinend' om bepaalde personen en groepen niet te prijzen maar juist te diskwalificeren als handlangers van de vijanden van het volk[******].
In dit lexicon wordt overigens gesteld dat 'Gutmensch' geen antisemitische connotaties heeft en eerder met het Franse 'bonhomme' (goedmoedige sufferd) resoneert; dit neemt niet weg dat in het licht van het bovenstaande zeker het gebruik van het Duitse woord door Nederlanders als verdacht en onsmakelijk kan worden gekwalificeerd. [einde toevoeging]
Toegevoegd november 2014:
in Die Welt betoogt iemand dat het woord Gutmensch niet letterlijk in de betreffende Der Stürmer zou zijn gebruikt en dat er ook geen andere omschrijving in zou staan die beantwoordt aan de huidige betekenis van Gutmensch [einde toegoeging].

En daar kan je nog aan toevoegen dat de NSB het symbool van de meeuw - nu gebruikt door de PVV - veelvuldig hanteerde: zie dit artikel in het Historisch Nieuwsblad.

Toevoeging mei 2011:
PVV haalt omstreden 'NSB'-vlaggen weg
ANP / De Volkskrant, 11 mei 2011


Noot later toegevoegd:
De vlag hing in de werkkamer van de PVV-Kamerleden Wim Kortenoeven en Johan Driessen. Waarschijnlijk omdat Kortenoeven bij het CIDI heeft gewerkt, heeft de PVV hem als de 'ophanger' naar voren geschoven in de media om een reactie te geven. Maar het kan net zo goed zijn dat (vooral) Driessen achter de vlag heeft gezeten. Bovendien is het een misverstand dat iemand met extreemrechts-racistische sympathieën niet bij het CIDI kan hebben gewerkt: een bepaald slag racisten is tegen vermenging van rassen, maar maakt geen bezwaar tegen 'ieder ras zijn eigen grondgebied'.


Elk van deze feiten op het vlak van idioom, symboliek en fysiek geweld[***] zou toeval kunnen zijn. Maar het totaalbeeld ervan - deze week dus aangevuld met de per boek (met nota bene 'valsemunters' in de titel, wat een brutaliteit) uitgesponnen geschiedvervalsende leugen van Bosma over het zogenaamde socialisme van Hitler - geeft onmiskenbaar steun aan de stelling dat de PVV extreemrechts is.

Zeker als je tegen de achtergrond van deze signalen en oprispingen voor ogen hebt dat Wilders heeft gepraat over het 'niet bij voorbaat negatief' zijn van 'rellen' ('die ik echt niet wil!' - hij zei dit na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen). Dat hij het schrikbeeld van 'niet-blanke steden' heeft opgeroepen. Niet-Westerse allochtonen laat weten dat ze zich maar buiten ons land moeten voortplanten. Soldaten en stadscommando's de straten en stadions wil opsturen tegen overlast gevende jongeren die toevallig veelal een kleurtje hebben, met het mandaat zo nodig knieschoten af te vuren. Roept dat 'tientallen miljoenen' moslims Europa moeten worden uitgezet omdat ze crimineel zouden zijn of 'denken' [sic] aan de sharia. In het parlement een 'kopvoddentax' heeft voorgesteld als middel tegen de 'vervuiling' van onze straten, omdat we immers ook al een 'hondenbelasting' hebben – dus islamitische vrouwen met een hoofddoek nagenoeg onverbloemd afschildert als oud vuil en als beesten of hun stront. (Overigens nam Bosma in bovengenoemd interview niets van dit haat zaaiende woord terug, integendeel: 'het is een prima en zeer terecht woord, het laat zien dat wij geen zoete broodjes bakken'). En dat Wilders algemene etnische registratie wenst – waar anders voor dan om discriminerend beleid op rolletjes te laten lopen.

Daarnaast bedenkend met wat voor griezelig-extreemrechtse figuren Wilders de laatste tijd nauw is gaan samenwerken. Beroepslasteraar Pamela Geller die de etnische zuiveraar Radovan Karadžić de hand boven het hoofd houdt en schrijft dat president Obama het kind is van Malcolm X en een naaktmodel. Paul Belien die moslims bloeddorstige roofdieren heeft genoemd en burgers oproept zich tegen hen te bewapenen (en die homo's 'pervers' vindt). Avigdor Lieberman die een agressieve Israëlische apartheidspolitiek[***] propageert ten aanzien van de Palestijnen.

De gestalt is angstwekkend herkenbaar, tenzij je het niet wilt zien.

Zie ook:

De Valsemunterij van Martin Bosma
Door Jan-Jaap van Peperstraten

De man die wéét - Martin Bosma als gnosticus en antihermeneuticus
Door Jan-Dirk Snel

Noten

[*] Wikipedia: Een aantal schrijvers (onder anderen economen uit de Oostenrijkse School) benadrukt dat de nazi’s antikapitalistisch gezind waren, een keynesiaanse economische politiek en een grote verzorgingsstaat voorstonden, en derhalve op het economische vlak een socialistische politiek kenden. Hitler zelf stelde in een toespraak in 1922 dat het nationale en het socialistische bij elkaar hoorden. Hij stelde dat enerzijds het nationalisme, zonder socialisme onvruchtbaar was, en vice versa.

Toen hij aan de macht kwam, echter, had hij nog maar weinig oog voor het socialisme binnen de Nationaalsocialistische wereldbeschouwing. Hitler liet de grote industriëlen hun gang gaan, en liet de rijke bourgeoisie onaangetast in hun vooraanstaande maatschappelijke positie. Voor hem was het verspreiden van het antisemitisme belangrijker, zo bleek al snel na het aan de macht komen van de nazi's.
Hitler gaf nu een eigen interpretatie aan het socialistische begrip van de klassenstrijd. Volgens hem was het beginsel van de klassenstrijd toepasbaar op een 'rassenstrijd'; in plaats van een strijd tussen onderworpen en heersende klassen, zou er volgens hem een nationale strijd gaande zijn tussen het onderworpen Duitse volk en het zogenaamd heersende Jodendom. Het zogeheten ‘wereldjodendom’ zou volgens de nazi’s de Duitsers willen overheersen via zowel het bolsjewisme (revolutionaire communisme) als het kapitalisme.

Verscheidene schrijvers en hedendaagse socialisten ontkennen dan ook ten stelligste dat het nationaalsocialisme een deels socialistische stroming zou zijn: volgens hen zou de klassenstrijd, door Hitler als rassenstrijd geïnterpreteerd, een totaal verkeerde uitleg zijn van het begrip klassenstrijd, en het werkelijke doel van de nazi’s was volgens deze schrijvers niet het kapitaal eerlijker te verdelen, maar het Jodendom en andere niet-Duitse groepen uit te roeien of te onderwerpen en het Duitse volk van meer
Lebensraum te voorzien. Volgens hen was het socialisme in het begrip 'nationaalsocialisme' louter populistisch om een brede aanhang te krijgen onder het Duitse volk, maar hadden de nazi's vooral een eigen agenda die weinig met het socialisme te maken had.

De Duitse socialist Otto Strasser, aanvankelijk een sympathisant en medestander van Hitler, plaatste in Der Nationale Sozialist van 4 juli 1930 dan ook een oproep aan alle socialisten om de NSDAP te verlaten. Otto Strasser richtte hierna de Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten op, en publiceerde de
14 Thesen van de Duitse Revolutie als tegenhanger van het NSDAP-partijprogramma, om zo 'socialistische nazi's' naar zich toe te trekken, en een front te vormen tegen het 'reaktionaire nationaalsocialisme' van Hitler.

[**] Wikipedia: Binnen het nationaalsocialisme bestond inderdaad aanvankelijk een 'linkse' vleugel, vertegenwoordigd door de leider van de SA Ernst Röhm, die een vorm van socialisme, maar dan wel beperkt tot het Duitse volk, voorstond. De achterban van deze vleugel werd gevormd door de arbeiders en veteranen die last hadden van de hoge werkloosheid, en de SA-mannen die vaak uit deze groep afkomstig waren.
Tegen 1933 was de SA uitgegroeid tot een zeer machtige factie binnen de NSDAP. Hitler en Röhm hadden geregeld conflicten over de te volgen koers: Röhm wilde de macht van de groot-industriëlen en banken verminderen en 'de welvaart eerlijker verdelen over het Duitse volk' terwijl Hitler de steun zocht van het grootkapitaal en dezen dus niet te zeer van hem wilde vervreemden. Deze interne ruzies escaleerden steeds meer, Röhm was steeds minder geneigd zich naar Hitlers wensen te schikkenl; er werden zelfs NSDAP kantoren overvallen door SA-mannen.
Tenslotte besloot Hitler, die vreesde dat uiteindelijk Röhm hem wellicht zelfs van de macht zou proberen te beroven, hem uit de weg te ruimen. In 1934 werd Röhm geëlimineerd en de SA gekortwiekt.

[**] De AFA meldt, zich voor den groot deel baserend op een achtergrondartikel in het NRC Handelsblad: De kolonist, leider van de extreemrechtse partij Israël Ons Huis en minister van Buitenlandse Zaken Lieberman stelde eerder voor om een atoombom op de Gazastrook te gooien en alle Palestijnen met een Israëlisch paspoort het land uit te zetten. Wilders vindt deze extremist fantastisch: 'Lieberman is een intelligente, sterke en slimme politicus'.
Verder zou Wilders bevriend zijn met de extreemrechtse Israëlische politicus Arieh Eldad. Tussen Eldad en Lieberman klikt het overigens niet. Volgens Eldad is Lieberman te gematigd. De kolonistenleider Eldad is voorman van de partij Nationale Unie, die tegen een Palestijnse staat is en voor de verwijdering van Palestijnen uit Israël. Ook Wilders zou die wens steunen, gezien zijn uitspraak: 'Een migratie van Palestijnen naar de Arabische landen is logisch en wenselijk'. En denk aan zijn herhaaldelijke bewering dat Jordanië de enige Palestijnse staat is en moet blijven. Eldad veroorzaakte in 2008 enige opschudding door te verklaren dat iemand die een deel van het 'Land van Israël' opgeeft de doodstraf verdient. Daarmee doelde hij op de toenmalige Israëlische premier Ehud Olmert, die met de Palestijnen over een compromis onderhandelde.

[***] Toevoeging 11 november 2010: sinds ik bovenstaande schreef is bekend geworden dat naast Hero Brinkman en waarschijnlijk Dion Graus nog twee PVV-Kamerleden zich gewelddadig of malafide hebben gedragen of uitgelaten: de ex-militairen Marcial Hernandez en Eric Lucassen. Zie ook dit commentaar en verder: 'PVV fractie goed voor 50,3 jaar celstraf' op Sargasso.nl, over Eric Lucassen, Martin Bosma, Hero Brinkman, Dion Grauss, Marcel Hernandez en de inmiddels uit de PVV-fractie opgestapte Gidi Markuszower en Arjan Brogt, plus een eveneens afgehaakte Mellony van Hemert (de partij die haar boek zou uitgeven trok zich terug omdat men twijfelde aan het waarheidsgehalte) [De voorgaande zin is januari 2019 bijgewerkt; K] . 'Inmiddels lijkt de criminaliteit onder PVV Kamerleden nóg hoger te liggen dan onder Nederlandse Marokkanen, o zoete ironie...'.
Toevoeging december 2010: inmiddels heeft PVV"er James Sharpe de Tweede Kamer verlaten omdat bekend werd dat hij als atleet geweld gebruikte en in de directie zit van een telecombedrijf dat klanten oplicht door middel van seksueel getinte sms'jes en geld verdient aan (domeinnamen van) sekswebsites.
Toevoeging januari 2011: de Leeuwarder Courant meldt op 21 januari dat Max Aardema, lijsttrekker van de PVV-Friesland, als politieman in 2003 een geldboete van 200 euro heeft gekregen wegens mishandeling van een arrestant, die hij op een laffe manier zou hebben mishandeld toen hij handboeien om had. De PVV-Friesland blijft Aardema steunen.
Dat ook in de VS criminele types zich meer en meer in de politiek beginnen te manifesteren, blijkt uit het boek 'Republican Gomorrah' door Max Blumenthal, waarvan hier een uittreksel. Aanvulling oktober 2016: Max Blumenthal blameert zich door zich te laten fêteren door Poetins propagandazender RT. Bij zijn verhouding tot 'zo objectief mogelijke journalistiek' kan dus een vet vraagteken worden gezet.

[****] Toevoeging juli 2011: Zie ook wat Hitler in Mein Kampf schrijft over sociaal-democratie en socialisme
(hier):

'Wat ik in mijn jeugd van de sociaal-democratie wist, was bedroevend weinig en veelal onjuist. Dat zij de strijd voerde voor algemeen en geheim kiesrecht, deed mij innerlijk genoegen. Immers, mijn verstand zei mij reeds destijds, dat dit moest leiden tot verzwakking van de heerschappij van de Habsburgers. In de overtuiging dat de Donaumonarchie, behalve dan door opoffering van haar Duitse karakter, toch nooit behouden zou zijn, dat echter zelfs indien men had toegestemd in een langzame Slavisering van het Duitse element, men nog geenszins de zekerheid zou hebben gehad, dat er dan ook werkelijk een levensvatbaar rijk zou ontstaan, daar de staatsvormende kracht van het Slavendom niet dan zeer zwak kan worden genoemd, juichte ik iedere ontwikkeling toe, die, mijns inziens, deze tegennatuurlijke staat ten val kon brengen, deze staat, die tien millioen Duitsers ter dood veroordeelde.

En hoe meer de chaos van talen het parlement aantastte en uiteenscheurde, des te nader kwam het uur, dat dit Babylonische rijk ineenzakte, maar daarmee ook het uur van de vrijheid voor mijn Duits-Oostenrijkse volk. Want alleen ZO kon eenmaal de "Anschluss" aan Rijksduitsland weer bereikt worden. Zodoende stond ik dus niet onsympathiek tegenover de actie van de sociaal-democratie. Ik was destijds nog zo argeloos en dom om te geloven, dat het inderdaad haar einddoel was, de levensvoorwaarden van de arbeiders te verbeteren en dat scheen mij eerder VOOR dan tegen haar te pleiten. Wat mij het meest in haar afstiet, was haar vijandige houding in de strijd om het behoud van ons Duitse karakter, en haar erbarmelijk gekruip en gelik om de gunst van de Slavische "partijgenoten", die zich dit, voor zover het gepaard ging met materiele voordelen, graag lieten aanleunen, maar zich overigens met een arrogant schouderophalen afzijdig hielden en ZO de opdringerige bedelaars hun verdiende loon gaven.

Zodoende was mij, toen ik zeventien jaar oud was, het woord marxisme feitelijk nog onbekend, terwijl "sociaal-democratie" en socialisme begrippen van dezelfde orde waren voor mij. Ook hier was eerst weer de vuist van het noodlot nodig, om mij de ogen te openen voor dit allerschandelijkste bedrog. Tot dusver was ik alleen nog maar als toeschouwer bij enkele massademonstraties met de sociaal-democratische partij in aanraking gekomen, en miste ik werkelijk ieder inzicht in de mentaliteit van haar aanhangers of zelfs in het wezen van haar leer. Nu kwam ik opeens in aanraking met de producten van haar opvoeding en "wereldbeschouwing". En wat anders misschien pas na tientallen van jaren opgekomen zou zijn, dat groeide nu in de loop van luttele maanden! Het besef namelijk, dat zich hier onder het mom van sociaal besef en naastenliefde een pestilentie verbergt van zodanige aard, dat het de mensheid geraden is, de aarde zo spoedig mogelijk hiervan te verlossen, omdat het anders maar al te licht zou kunnen gebeuren, dat de aarde van de mensen verlost raakt.'


Toegevoegd 9/2012: in het wikipedia-artikel over 'nazisme' wordt uitgelegd dat Hitler nadrukkelijk beweerde dat Marx en Lenin het woord 'socialisme' op een verkeerde manier gebruikten. Het 'ware' socialisme was in zijn ogen bijvoorbeeld verenigbaar met privé-bezit (c.q. grootindustriële kapitalisten). Bosma gaat dus idioot genoeg mee met de gedachtenkronkel van Hitler zelf, door te stellen dat Hitler een (ware) socialist was.
Zie ook de Duitstalige wikipedia voor een heldere uitleg van het zich van meet af aan afzetten van Hitler tegen de sociaal-democratie en tegen het communisme.

[*****] Noot toegevoegd september 2011: Nietzsche in Ecce Homo: "In diesem Sinne nennt Zarathustra die Guten bald »die letzten Menschen«, bald den »Anfang vom Ende«; vor allem empfindet er sie als die schädlichste Art Mensch, weil sie ebenso auf Kosten der Wahrheit als auf Kosten der Zukunft ihre Existenz durchsetzen."
En in Also sprach Zarathustra: "O meine Brüder! Bei welchen liegt doch die größte Gefahr aller Menschen-Zukunft? Ist es nicht bei den Guten und Gerechten? [...] Und was für Schaden auch die Bösen tun mögen: der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden! Und was für Schaden auch die Welt-Verleumder tun mögen: der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden. O meine Brüder, den Guten und Gerechten sah einer einmal ins Herz, der da sprach: »es sind die Pharisäer«. Aber man verstand ihn nicht. Die Guten und Gerechten selber durften ihn nicht verstehen: ihr Geist ist eingefangen in ihr gutes Gewissen. Die Dummheit der Guten ist unergründlich klug."
Nietzsche's positie in Also Sprach Zarathustra is dus in zoverre ambivalent, dat hij waardering heeft voor de ontmaskering van de Farizeeërs door Jezus; ik zou hier dieper in moeten duiken om met zekerheid vast te stellen of Nietzsche met 'goede mensen' alleen holle moralisten en hypocrieten op het oog had, of ook (mogelijk in Ecce Homo meer dan in zijn eerdere werk) werkelijk goede mensen. Gezien zijn Jenseits von Gut und Böse lijkt het laatste me het meest plausibel.


[******] Noot toegevoegd september 2011: Jürgen Hoppe van het Deutsche Journalisten-Verband stelt: 'Die Behauptung, der Begriff Gutmensch sei von Friedrich Nietzsche geprägt worden, ist sehr umstritten. Erstmals findet sich das Wort als Bezeichnung für die Anhänger von Kardinal Graf Galen, der gegen die Vernichtung lebensunwerten Lebens, also die Tötung körperlich und geistig Behinderter durch die Nationalsozialisten (schließlich mit Erfolg) gekämpft haben. Nicht klar ist, ob der Begriff von Josef Göbbels oder Redakteuren des Stürmer 1941 ersonnen worden ist. "Gutmensch" geht auf das jiddische "a gutt Mensch" zurück, womit von den Nationalsozialisten auch ein Bezug zu den lebensunwerten Juden hergestellt werden sollte. Adolf Hitler hat in seinen Reden und in Mein Kampf ebenfalls die Vorsilbe gut als abwertend verwendet. So sind für ihn gutmeinende und gutmütige Menschen diejenigen, die den Feinden des deutschen Volkes in die Hände spielen.'
Later toegevoegd: ik heb de Nederlandse vertaling van Mein Kampf nagelopen op "goed". Inderaad gebruikte Hitler - echter slechts een paar keer - "goedgelovig" en "goed bedoelend" (en een keer "goedaardig") pejoratief; maar een verband met het neologisme "Gutmensch" valt dáár m.i. niet uit op te maken.


Zie ook m'n blognotities:
Martin Sommer kukelt over het extreemrechtse randje.
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama

Oh oh Cherso1,44 Miljoen kijkers vergaapten zich afgelopen week aan de reality-show 'Oh oh Cherso' over ordinaire Haagse jongeren in een Grieks vakantieoord. Dat wil zeggen: na het achtuurjournaal trekt deze bagger momenteel de meeste kijkers in dit land.

Je moet oog blijven houden voor wat nog interessant en mooi is op het gebied van kunst en cultuur, maar iets als 'Oh oh Cherso' en de megapopulariteit ervan, is onmiskenbaar een teken van cultureel verval - het schijnbaar grenzeloos doorzetten van het tot 'cult' worden van wansmaak, platheid, stupiditeit en hatelijk seksisme.

Ander voorbeeld: de nieuwe tv-zender PowNed - met vereende krachten gelanceerd door GeenStijl.nl en De Telegraaf. In een item over Prinsjesdag van deze maand voegde 'verslaggever' Sander Castricum Femke Halsema, die op weg was naar de Ridderzaal, toe: 'Borstjes vooruit, Femke!'
Publieke omroep anno 2010.

25 september 2010

Onderzoek wijst uit: pers is vooral rechtsDe Volkskrant, 3 juli 2008

Aan dit onderzoek mag wel weer eens herinnerd worden, nu zelfs de extreemrechtse Ronald Katee in De Volkskrant mag komen pleiten voor (nog) meer rechtse tv-zenders in het publieke omroepbestel.

Zie ook:

Media vallen voor extreme opinies
Trouw, 26 september 2010

24 september 2010

Extreemrechts in Amerika ruikt kansen

By Hans Johnson, Alternet, September 24, 2010

In many midterm races on Nov. 2, the choice is between a candidate embraced by right-wing extremists and a Democrat. If Democrats stay home, guess who wins? (...)

(...) defining downward, and rightward, of conservative leadership is one lesson to be taken from recent right-wing spectacles in Washington, D.C. These range from last weekend's Values Voters Summit, convened by the political arm of the Family Research Council; the Strategy and Briefing Conference hosted by Ralph Reed's Faith and Freedom Coalition just after Labor Day; and the August rally on the National Mall called by Fox News Channel host and Mormon convert Glenn Beck.

Mainstreaming the Extremist Fringe

One extremist seeking mainstream standing is charismatic preacher Lou Engle. He likens his Kansas City-based following to an army engaged in "radical prayer" and has called on Christians to engage in acts of martyrdom, similar to the 2009 murder of Kansas abortion provider George Tiller. The wife of Tiller's killer, Scott Roeder, has said her husband wanted to be such a martyr. Engle has made common cause with politicians in Uganda to enact legislation that would authorize the killing of gay people.

(...) Another fringe figure fighting to gain stature is revisionist historian and peddler of Christian supremacy theories David Barton. (...) Barton's main target is church-state separation (...).

(...) A third extremist seeking renewed exposure is discredited anti-abortion and antigay activist Alveda King. King (...) largely escaped scrutiny for her decades spent trying to defeat basic human-rights protections covering sexual orientation and gender identity.

(...) Like the frenzy of McCarthyism that drove GOP gains in 1950 or the 1980 turnout that Jerry Falwell spiked with revivalist fervor, Republicans are eyeing 2010 as a once-in-a-generation chance to alter the political landscape. With the completion of the census and reapportionment now upon us, it could also furnish them authority to remake the maps of election districts in their favor.

The reemergence of fringe characters like Ralph Reed, who gambled and lost on lucrative deals earlier this decade with corrupt lobbyist Jack Abramoff, and the antigay Family Research Council, point to a triumph within the GOP of its most extreme wing.

Vergelijk:

As the Rachel Maddow Show has recently showcased, on December 16th the Family Research Council sponsored a "Prayercast" event, attended by GOP luminaries including Senators Jim DeMint and Sam Brownback, and House Representatives Michelle Bachmann and Randy Forbes. But FRC head Tony Perkins did not lead the prayer event. That honor fell to Lou Engle, Founder of TheCall.

En:

Lou Engle is a leader in a religious tendency, rapidly becoming the new face of the religious right, which welcomes women and minorities but features an ideology just as extreme as that of the bigoted, nativist branch of the Christian right that Engle’s tendency will soon overshadow.
Lou Engle’s son Jesse Engle specializes in casting out gay “demons” and has established a ministry in San Fransisco, which Lou Engle has described as a place “where the homosexuals boast the dominion of darkness.”

En:

Fox News Channel opinion show host Glenn Beck has teamed up with Texan Christian right activist David Barton in an online seminar series called "Beck University".

En:

David Barton likens himself to a biblical prophet. He wants to destroy the separation of church and state. Why is he designing school curricula? (...) Most recently, Barton has been hobnobbing with Newt Gingrich, as the former House speaker strives to re-make himself as a Religious Right champion.

En:

Ralph Reed hopes to bury his past by bringing together the two most energetic right-wing movements: the Tea Party and the religious right. (...) This weekend, as Tea Party groups convene on the nation's capital to mark the first anniversary of last year's taxpayer march on Washington, Reed's latest venture, the Faith and Freedom Coalition, will host its debut Washington, D.C., Conference and Strategy Briefing [among the speakers: Gingrich, McDonnell and Rove] (...) at the historic Mayflower Hotel.

En:

The Wonk Room revealed that front groups controlled by Koch had been working to promote Prop 23. Americans for Prosperity, the front group founded and financed by Koch Industries’ executive David Koch, had organized Tea Party rallies in favor of Prop 23 and produced online ads distorting California clean energy.
Een relativering van de invloed van christelijks extreemrechts op de plannen van de The Republican Party - in de VS meestal Grand Old Party (GOP) genoemd:

Religious Right Thrilled With Its Few Scraps From The GOP

Voorts:

Christian Dominionism And Democracy
Door Joseph L. Conn, Americans United - Church and State, Oktober 2011

Religious Right Radicals’ Growing Role In Rick Perry's and Michele Bachmann's Presidential Election Campaigns Sparks A Debate Over What Kind Of America They Want.

Fighting the Culture Wars With Hate, Violence and Even Bullets: Meet the Most Extreme of the Radical Christians
Door Alex Henderson, Alternet, 27 juni 2011

From the Army of God to the Hutaree Militia to Gary North and his Christian reconstructionists, radical Christianity is alive and well in the United States.

Islamophobia, European-Style
By Gary Younge, The Nation, September 23, 2010

[Younge is wel érg eenzijdig en maakt een pijnlijke fout waar hij schrijft dat Wilders moslims 'geiteneukers' heeft genoemd; zoals bekend gebruikte Theo van Gogh dat woord; maar hij signaleert wel terecht een verontrustende trend; K]

Texas schools board rewrites US history with lessons promoting God and guns
The Guardian, 16 mei 2010

En:

Team B-II noemen ze zichzelf, de club zelfverklaarde 'top security policy experts' die onlangs het rapport 'Shariah, the threat to America' uitbracht. (...) De opstellers van het rapport zijn voornamelijk samenzweringsdenkers die op de loony fringe van Amerikaans rechts opereren. Zoals Frank Gaffney, eermalig defensiestafmedewerker onder Reagan en columnist van de Washington Times, die meent dat Obama best wel eens stiekem een moslim zou kunnen zijn en dat het nieuwe logo van NASA bewust gemodelleerd is naar de islamitische halve maan.
(...) de denktank achter Team B-II – het door Gaffney zelf opgerichte ‘Center for Security Policy’ - [bestaat] uit een stel neoconservatieve oorlogshitsers, die gefinancierd worden door ultrarechtse organisaties, militant zionistische clubs en bedrijven in de militaire industrie. Er wordt namelijk grof geld verdiend aan de bangmakerij voor moslimlanden.

En:

Frightening Facts About the ‘Foxification’ of American Politics
Alternet, 4 oktober 2010

Zie ook m'n blognotities:
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis

Scary People, Scary Times - Where Is This Country Going

Afgeslacht in naam van de eer


Illustratie: deel van output op Google-search 'honour killings"

Onthoofd, verbrand, gestenigd

Door Robert Fisk, The Independent / De Pers, 12 september 2010 [update: link gebroken; hier nog in archief]

Jaarlijks worden wereldwijd minstens 5.000 maar vermoedelijk vier keer zo veel vrouwen vermoord ‘om de eer’. Misdaden die we niet mogen vergeten.

---

Robert Fisk is zoals bekend een fervente Israël-criticaster die nogal eens al te begripsvol is ten aanzien van de gewelddadige vormen van verzet van Palestijnse kant. Daarom verbaast deze politiek-correcte passage niet: ''Er zijn ook mannen die worden gedood om de ‘eer’, en hoewel journalisten het doorgaans hebben over een typisch islamitische praktijk, hebben ook christelijke en hindoeïstische gemeenschappen zich verlaagd tot deze misdaden. De eer van families, gemeenschappen of stammen overstijgt religie en menselijke genade."

Tja, vervolgens is het enige dat Fisk over vermeende christelijke eerwraak weet te melden: "Jordaanse vrouwenorganisaties zeggen dat onder de christelijke minderheid in het land relatief veel meer eerwraak voorkomt dan onder moslims. Vaak gebeurt dat wanneer een christelijke vrouw wil trouwen met een moslim. De christelijke gemeenschap zwijgt hierover echter in alle talen. De meerderheid van de bekende gevallen komt voor rekening van de moslims" (en hij noemt in zijn stuk niet één voorbeeld uit de categorie 'bekende gevallen' van hedendaagse eerwraak door christenen, terwijl hij dus suggereert dat die er wel is, en hij zijn verhaal verder moeiteloos lardeert met concrete cases).
Alle daders in het stuk zijn mannen; onder de slachtoffers van de cases zijn weliswaar twee mannen, maar het wordt duidelijk dat er slechts nu en dan uit eerwraak een man wordt 'mee-vermoord' met een vrouw.

Afgezien van deze obligate en falende poging te relativeren dat het voor het over-overgrote deel om moslimmannen gaat die bijna uitsluitend vrouwen vermoorden, en in mindere mate om hindoes: een goed en hard nodig verhaal.

23 september 2010

Volume Noordpoolijs dit jaar waarschijnlijk kleiner dan ooitClimate Progress, September 22, 2010

This amazing Arctic melt season is finally coming to an end. We just about equaled 2008 for the second lowest sea ice extent and area. But volume matters more - and here it looks like we’re setting the record.

Zie ook m'n blognotities:
IJskap Noordpool druipt af
'IJskap Groenland over tien jaar niet meer te redden'
Zeespiegel van ijsvrije aarde

21 september 2010

Trendwatcher Gerald Celente: 'Islamhaat is niet meer te stuiten'

Door Eva Ludeman, De Pers, 20 september 2010

Over pessimisme gesproken. Zelfs als deze - zo op het eerste gezicht niet doldwaze - trendwatcher maar voor een deel gelijk krijgt, wordt het uiterst grimmig in Europa. Hopen maar dat hij de plank mis slaat.

20 september 2010

Voorspelling: eerste bewoonbare exoplaneet ontdekt in 2011

Lisa Grossman, Wired Science, 20 september, 2010

Zie ook:

New Earth-like exoplanet may be habitable
Agence France-Presse, 30 september 2010

Maar ook:

Exoplanet Wars: 'First Habitable World' May Not Exist
Lisa Grossman, Wired Science, 12 oktober 2010

Kleine exoplaneet heeft wellicht een atmosfeer met waterdamp of nevels
NRC Handelsblad, 5 december 2010

Zesde zintuig via internet en rekenkrachtZie ook eerdere blognotitie:
Internet turned into sixth human sense

18 september 2010

Zes redenen waarom ik niet op Facebook sta

By David Rowan, Wired UK, September 18, 2010

Toevoeging 18 januari 2011:

Facebook schort gebruik extra privédata voor app-ontwikkelaars op
Door Joost Schellevis, Tweakers.net, 18 januari 2011

Dat gebruikers zelf het laatste woord hebben, is volgens veiligheidsspecialisten niet voldoende bescherming:

Rogue Facebook apps can now access your home address and mobile phone number
Naked Security.sophos.com, 16 januari 2011

Zie ook:

No Facebook, You May Not Share My Address and Phone Number With Developers
Door Sam Gustin, Wired Epicenter, 18 januari 2011

15 september 2010

Enge mensen, bange tijden - waar gaat dit land naar toe?

Scary People, Scary Times - Where Is This Country Going
By James Howard Kunstler, September 13, 2010

Te inability to decode the clear and present dangers to civilized life is a failure of leadership and authority without precedent in the American story.

Zie ook:

Opnieuw winst Tea Party bij voorverkiezingen
AP, Reuters, NRC Handelsblad, 15 september 2010

De Tea Party; vijf vragen, vijf antwoorden
Reformatorisch Dagblad, 15 september 2010

Naomi Klein: Building a Real Left
Grittv.org, September 14th, 2010

What we can do to channel the growing rage in this country and in the world into a true progressive movement. "We have to build that independent left. It has to be so strong and so radical and so militant and so powerful that it becomes irresistible."

Conservative Activist Forwards Racist Pic Showing Obama As Witch Doctor
By Zachary Roth, July 23, 2009

The election of our first black president has brought with it a strange proliferation of online racism among conservatives. (...) Dr. David McKalip forwarded to fellow members of a Google listserv affiliated with the Tea Party movement [the racist image above]. Above it, he wrote: "Funny stuff.

Zie ook m'n blognotities:
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis

14 september 2010

10 september 2010

IJskap Noordpool druipt afPhoto Nasa

Major Paleoclimate study finds: “less ice covers the Arctic today than at any time in recent geologic history; the Arctic temperature change consistently exceeds the Northern Hemisphere average by a factor of 3–4"

Arctic non-shocker: Ever-thinning sea ice melts out as area, extent, and volume approach record lows

Serreze: Arctic is “continuing down in a death spiral. Every bit of evidence we have says the ice is thinning.”

Water wordt in hoog tempo schaars

By Thalif Deen, IPS, September 6, 2010

07 september 2010

Bestuiving planten gehalveerd; voedselproductie mogelijk deels in gevaar


Photo: bee on sunflower, by Bill Bumgarner, Flickr

Bee decline already having dramatic effect on pollination of plants
Telegraph, 6 september 2010

Later toegevoegd:

Has the Mystery Behind Honey Bee Die-Offs Been Solved?
Tom Laskawy, Grist.org / Alternet, 20 oktober 2010

Have Bees Become Canaries In the Coal Mine? Why Massive Bee Dieoffs May Be a Warning About Our Own Health
Door Jill Richardson, Alternet, 12 februari 2012

What scientists are beginning to understand about the cause of colony collapse could be a message for all of us.

One-Third of U.S. Honeybee Colonies Died Last Winter, Threatening Food Supply
Door Brandon Keim, Wired, 8 mei 2013

Later toegevoegd (mooi nieuws als het klopt):

"The Bees Are All Right
Door Matt Miller, Slate, 29 juli 2016

After years of uncertainty, honeybees appear poised to recover from collapse.
Zie ook m'n blognotities:
Neonicotinoïden wellicht hoofdoorzaak bijensterfte
Bijen sterven massaal, zorgen over terminale neergang groeien