blogspot visitor

23 mei 2007

Knut, Bokito en het grote uitsterven

De massa voelt zich onbewust uiterst onbehagelijk, schuldig maar vooral bang om het eigen lot, bij het uitsterven van de grote, archetypische, 'top-van-de-voedselketen'-dieren zoals de gorilla en de ijsbeer. Maar in plaats van de structurele oorzaken te willen beseffen en wérkelijk te geven om de dieren door de leefstijl aan te passen en politici te kiezen die maatregelen nemen, stort men zich tunnelzichtig op een paar gekooide individuen, geheel conform de huidige beleveniscultuur = het collectieve 'meemaken' van triviale eendagsvlieggebeurtenissen - een meemaken dat het exacte tegendeel is van de ooit moderne idee van maatschappelijke maakbaarheid en vooruitgang.
De nieuwsgierige mensen zien in de ogen van de apen, opgesloten in een kunstmatige omgeving, hun eigen - veelal verborgen - angst verstikt te raken in een zich sluitend systeem, waarin de natuur alleen in haar 'onmenselijke' gedaante van ontwrichtende processen en krachten een rol van (grote) betekenis zal spelen.

18 mei 2007

Oceanen absorberen minder CO2

Antarctic Oceans Absorbing Less CO2, Experts Say
Kate Ravilious for National Geographic News

15 mei 2007

Hardop webdenken

Vooral onder jongeren schijnt Twitter aan te slaan: via een mini-blog webkundig maken wat je in je hoofd hebt, onmiddellijk, veelal via je mobiele telefoon. Het internet raakt zo letterlijk vervuld van live thoughts, thinking in real time. Programma's om die ontelbare gedachten aan elkaar te knopen, te stroomlijnen et cetera zullen wel snel opgeld doen.

Zie ook m'n blognotitie Twitter: verkleuterd collectief denken? (februari 2009)