blogspot visitor

28 januari 2015

Waart de geest van Doegin rond in Syriza?


Nikolaos Kotzias (links) en Alexandr Doegin (midden) in Piraeus op 12 april 2013. Toegevoegd februari 2015: tweede van links is Doegins geestverwant Georgiy Gavrish.

Gister kwam naar buiten dat er contacten zijn (geweest) tussen betrokkenen bij Syriza - onder wie de huidige minister van Buitenlandse Zaken Nikolaos Kotzias - en de übercreep Alexandr Doegin, de fascistische goeroe van het "Eurazianisme" (Rusland als de baas van het hele Europese continent), die geldt als invloedrijk in kringen rond Poetin.

Het is moeilijk te doorgronden of Doegin invloed van betekenis heeft uitgeoefend; je moet eigenlijk Grieks kunnen om in staat te zijn daar een onafhankelijk onderzoek naar te doen. Ik vind de signalen die er zijn zorgelijk, ook al zitten vooral anti-Russische, zo je wilt min of meer propagandisten op deze zaak, zoals Anton Shekhovtsov (zie ook hier) en Christo Grozev. Maar ook een journalist als Thomas Mayer neemt een en ander serieus. Net als serieuze publicaties als Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Neue Zürcher Zeitung.

21 januari 2015

Eilanden in een zee van multiculturalisme: het verzet van activistische nationalisten in NederlandActivisme: verzet en het claimen van eigen ruimte

In dit rapport richten we ons op het activisme van de aanhangers van Stormfront, de Nederlandse Volksunie (NVU) en Identitair Verzet. Het gaat ons hier niet om een analyse van waarom mensen meedoen met gewapende strijd in het buitenland of hoe en waarom een mogelijk radicaliseringsproces zich heeft voltrokken en wie daar schuldig aan is. Wij hanteren een onderzoeksperspectief dat zich richt op een vorm van activisme en verzet waarbij activisten zich enerzijds keren tegen het beleid en debat met betrekking tot nationalisten en nationalisme, en waarbij zij anderzijds proberen een alternatieve eigen ruimte te creëren en te beschermen waarin zij het nationalisme kunnen beleven zoals zij dat voor zich zien.

We hanteren daarbij de volgende vragen:

19 januari 2015

Denk even na voor je vermoorde cartoonisten natrapt

De antropoloog Martijn de Koning, medeauteur van het rapport "Eilanden in een zee van ongeloof: het verzet van activistische da'wa-netwerken in België, Nederland en Duitsland", had na de terroristische aanslag op Charlie Hebdo het verzoenende stuk kunnen schrijven dat zijn betoog "Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt" in de Volkskrant van 17 januari niet is geworden. Hij bestendigt de wij-zij-tegenstelling tussen niet-moslims en moslims in plaats van die te helpen overbruggen.

De Koning had kunnen laten zien dat een aantal ultrarechtse Westerse opinieleiders en autoritaire staatshoofden hebben geprobeerd het spontane protest "Je suis Charlie" te kapen. Hij had erop kunnen wijzen dat een deel van hen een jammerlijk gebrek aan zelfkritiek paart aan het gevaarlijk ophitsen van het publiek tegen "de" islam. Hij had er begrip voor kunnen kweken dat nogal wat moslims dit hypocriete element van de publieke verontwaardiging na de moordpartij uitvergroten, omdat veel islamitische landen met Westerse bedoelingen slechte ervaringen hebben. Hij had erop kunnen wijzen dat toch moslims in verschillende landen meededen met "Je suis Charlie".

Samen sterk voor de vrijheid

Maar helaas: van "Je suis Charlie" maakt De Koning een witte, althans in de zon van zijn intellect gebleekte stroman: zelfingenomen, racistische Westerlingen die bij wijze van machtsvertoon de islam of moslims "een lesje willen leren".

03 januari 2015

Permanente surveillance vergiftigt onze vrijheid. 
Ai Weiwei maakt het al mee.

Door Hans de Zwart, Medium.com, 29 december 2014


Reclamespotje: "The Amber Alert GPS Tracker for Kids: Give them the World". Meer ter zake zou zijn: "Bespied per satelliet: weet altijd waar je kind is". Je kunt "grenzen trekken om plekken waar je kind zich vaak bevindt" en automatisch een alarmsignaal krijgen als het een door jou bepaalde "veilige zone" binnengaat of verlaat. Ook de snelheid waarmee je kind zich beweegt, wordt geregistreerd. Bij overschrijding van een door jou aangegeven maximumsnelheid, klinkt de alarmtoon. In de VS is het systeem bovendien gekoppeld aan een "nationale database van seksuele delinquenten"; het alarm gaat af als je kind dichter dan 150 meter bij de woning van zo iemand in de buurt komt.

Ter introductie van een prachtig en belangrijk exposé van Hans de Zwart over de verbazingwekkend snelle inkapseling van mensen in een alziend en alwetend internet, schrijft Cory Doctorow op BoingBoing:
"Human beings are not inconveniently unreliable robots. We're not the gut flora of transhuman corporations. Any political or economic system that reduces us to either of these states is illegitimate and should be discarded."
Het verhaal van De Zwart opent met:
"Ai Weiwei has been living in our future. His movements are restricted and he is structurally being watched by the government. He lives in a world without privacy. A world without privacy is a world without freedom."