blogspot visitor

22 juli 2010

Fanatieke antisemiet Salah Soltan sprak op congres Nederlandse moslimbroeders (FION)

Update (zie helemaal onderaan): Nederlandse bekeerlingen tot de islam noemen Salah Soltan op hun forum Ontdek Islam een grote geleerde en laten zich door hem onderwijzen.Ik noteerde al eerder dat er onder het toeziend oog van voorzitter sjeik Yusuf al-Qaradawi van de European Council for Fatwa and Research (ECFR) nog minstens één andere[1] rabiate antisemiet lid is van dit gezelschap, dat leefregels publiceert voor Europese moslims: Salah Soltan (ook wel gespeld als Salah Sultan). Eigen site hier.

In dit lezenswaardige interview zegt Mohamed Sifaoui: 'I certainly am one of the first Muslims to consider Islamism to be fascism. Fascism, without evoking all its particularities, bears similarities to trends also present in Islamism. I am, of course, making a reference to their will to exterminate the Jews. On this point, the Islamists may go even further in their doctrine than the Nazis did, considering that the end of the world could only occur when there are no Jews left on earth. (...) the Islamists interpret the end of the world in a very special way. Whereas it is written nowhere in the Qur'an, exegetes describe the end of the world as the day when even the trees and rocks will be able to talk and tell the Muslims: "Come here, there is a Jew hiding behind me".'[2]
Sifaoui is geen islamhater. Op de vraag: 'Do you believe that moderate Islam exists?', antwoordt hij nuchter: 'Of course, it does. If the majority of Muslims were not moderate, Islamists would have destroyed the Western world a long time ago. (...) Islam is a religion of moderation. I know because I studied theology for four years.'

Laat er nu een video (zie de tweede helft ervan) zijn waarin Soltan precies bovenstaande bloeddorstige antisemitische tekst - die trouwens ook in het handvest van Hamas is opgenomen - vol overgave te berde brengt[3]. En hij verwijst naar de Protocollen van de wijzen van Zion, de haatdragende antisemitische complottheorie die al lang en breed als een knip- en plakwerk van verzinsels is ontleed.
Dan te bedenken dat Soltan in juli 2009 prominente deelnemer was van een ECFR-congres over ethiek in het kader van de sharia.De man hangt verder (zie een andere video) een krankjoreme complottheorie over 9/11 aan. En hier (eerste deel van de eerder genoemde video) zien we hem betogen dat de ontploffing van de spaceshuttle in 2003 het werk van Allah was, speciaal bedoeld om een 'zionistisch' bemanningslid[4] te doden - een man die als 'aartsmoordenaar' te keer zou zijn gegaan tegen Palestijnen in Jenin. Als Teken aan de Wand liet Allah de brokstukken van het toestel neerkomen in het Amerikaanse plaatsje Palestina en wel op het terrein van de ranch van George Bush, aldus Soltan...

Als klap op de vuurpijl propageert Soltan, onder verwijzing naar het boek Bloed voor Zion-matses door Nijab al-Kilani (cover zie afbeelding rechts), het walgelijke, oude antisemitische verhaal dat Joden - Soltan zegt 'zionisten' - mensen afslachten om hun bloed te vermengen met spijzen die genuttigd worden tijdens de Pesach; zie deze video (de afbeelding helemaal bovenaan deze blognotitie is een still daarvan). Ze 'doen' dat 'dezer dagen' en 'elk jaar' - het laatste roept Soltan volgens de vertaling van het Memri zelfs tot twee keer toe. Als die vertaling klopt en men niet opzettelijk bijvoorbeeld 'doen' in plaats van 'deden' heeft getolkt, liegt Soltan in een vraaggesprekje (zie video hieronder), waarin hij beweert dat hij alleen doelde op een verhaal over praktijken van twee eeuwen geleden[5]. Maar zelfs als Soltan zijn publiek 'slechts' verzonnen weerzinwekkende Joodse daden uit het grijze verleden inprent, bezigt hij giftige antisemitische hate speach.

Volkomen gestoorde haatbaard, die Salah Soltan. Je kunt hem met recht een belangrijke propagandist noemen van het hedendaagse islamofascisme. Om me even te bezondigen aan zijn type kwakdenken: het is niet voor niets dat zijn initialen 'SS' en de eerste letters van zijn voornaam 'SA' zijn.

Welnu, dit heerschap was een van de sprekers [latere opmerking: artikel staat niet meer online; K] op het islamcongres [latere opmerking: site is inmiddels uit de lucht; K] van 29 mei 2010 van de FION - de Nederlandse tak van de moslimbroederschap, waarvan al-Qaradawi volgens velen, onder meer de Amerikaanse intellectueel Paul Berman, die verder de nauwe verwantschap tussen de populaire prediker Tariq Ramadan en al-Qaradawi belicht, de belangrijkste ideoloog is[6]. Dit congres beoogde een 'bijdrage te leveren aan het op gang brengen van de interculturele dialoog over de positie van de islam en moslims in Nederland in de hoop te komen tot een vreedzame samenleving'. De lezing van Soltan had als titel: 'The relationship between the Muslim and the other'.
Fijne vreedzame samenleving en prachtige 'relationship'.
Zie ook deze video (Soltan wordt op het FION-congres geconfronteerd met zijn uitspraken) [toegevoegd 10-2012: de vragensteller is overigens de eveneens godsdienstwaanzinnige 'joods-christelijke pastor' Ben Kok, die gelooft dat moslims de antichrist aanhangen en in een eindstrijd, voorspeld in de Openbaring van Johannes, zullen worden uitgemoord door Christus, verschijnend in Israël]:Volgens Telegraaf-journalist Joost de Haas prijkte Soltan al enkele jaren geleden op een e-mailadreslijst van Yahia Bouyafa, de voorzitter van de FION. De Haas baseerde dit 'op een onlangs uitgelekte e-mail van Bouyafa'. Ik kan niet beoordelen of De Haas' bron destijds deugdelijk was. Maar dat er een directe connectie bestaat tussen Bouyafa en Soltan is inmiddels dus rijkelijk bevestigd nu deze driedubbelgestoorde antisemiet van het onzuiverste water is opgetreden als geleerde spreker op het FION-congres van afgelopen mei.

Verder mag het verontrustend heten dat een van de organisatoren van het congres en de man die zich in de laatstgenoemde video persoonlijk ontfermt over de knettergekke radicale fundamentalist Salah Soltan, de jongeren(hulp)imam Yassin Elforkani is van de Amsterdamse Poldermoskee, het zogenaamd gematigde islamitische gebedshuis waar intussen weer een andere fascistoïde godsdienstwaanzinnige, de beruchte sjeik Kalid Yasin, al minstens vier keer mocht komen prediken [latere opmerking: dit artikel staat niet meer online; K].

Later toegevoegd:


Hier neemt Elforkani gelukkig wel afstand van het antisemitisme van Soltan; maar kan je met zo'n Soltan dan in een of andere vorm wel gewoon verder? En met de ECFR? Ian Johnson, winnaar van de Pulitzer Prize 2001, heeft verteld (zie ook de PDF op de site van Johnson) dat op een ECFR-bijeenkomst een van de (circa twintig) leden doodleuk, zonder enige ironie, citeerde uit de beruchte, vehement antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion! Dat zou dus zomaar Soltan kunnen zijn geweest, maar hoe dan ook, kennelijk kan dat gewoon in die raad. Men zou Elforkani eens de vraag moeten voorleggen, of hij afstand neemt van de ECFR en hun autoriteit niet erkent.
Zie ook Johnsons artikel "Europe's Underestimated Islamists". [einde toevoeging].

Wayback Machine heeft in het archief nog een interview met Soltan op Islamonline.net (de site van Yusuf al-Qaradawi), waarin hij verkondigt dat de Joden achter de moord op president Kennedy zaten. Ook de rest van het vraaggesprek biedt een ontluisterend inkijkje in 's mans gedachtenwereld.

In dit Egyptische tv-programma haalt Soltan de Protocollen van de Wijzen van Zion er weer bij om een oorlog tegen Israël te bepleiten (ook al zou dat tevens een oorlog met de VS betekenen, want allah zal die corrupte bende vernietigen). De agressie en stupiditeit druipt van de man af.

Egyptian Cleric Sallah Sultan: People Worldwide "Thirst for the Blood of the Jews"
Memri, 3 augstus 2012

Weer een bewijs dat het niet alleen om antizionisme gaat, maar (ook) om Jodenhaat.

En door zo iemand laten Nederlandse bekeerlingen zich de weg wijzen op het pad van de islam... - zie ook hier (forum van site van bekeerlingen, Ontdek Islam, waar Soltan onder de 'grote geleerden' wordt geschaard) en hier (Soltan genoemd als behorend tot de 'mooie ploeg' sprekers op het 'zomerkamp' van 2010). [Latere opmerking: beide links lopen inmiddels dood; K]

Noten

[1] Qaradawi's antisemitisme spreekt zonneklaar uit deze video, waarin hij Hitlers 'bestraffing' van de Joden prijst. Qaradawi treedt hiermee in de voetsporen van Mohammed Amin al-Husseini (circa 1896-1974), de grootmoefti van Jeruzalem die via een propagandistische radiozender van de nazi's (dus al vóór de stichting van Israël) haat tegen Joden aanwakkerde in de Arabische wereld. Hoewel zijn rol inzake de initiëring en uitvoering van de holocaust waarschijnlijk sterk is overdreven en zijn collaboratie met Hitler door Israël is aangezet en als propaganda gebruikt tegen onder meer de PLO, was hij volgens de Israël-kritische Joodse historici Zvi Elpeleg en Benny Morris een onversneden antisemiet.


[2] Volgens deze Engelstalige editie van de islamitische heilige teksten - inderdaad de hadith, niet de eigenlijke koran - staat in Sahih Muslim, Book 041, Number 6985: 'Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.'

[3] Soltan debiteert volgens de vertaling van het Memri letterlijk: 'De steen, die naar de Joden wordt gegooid, haat deze Joden, deze zionisten. Omdat Allah via zijn profeet Mohammed voorzegde, dat de dag des oordeels niet zal aanbreken voordat de Jood en de moslim strijden. De Jood zal schuilen achter stenen en bomen. En de stenen en bomen zullen spreken, zeggend: "Er is een Jood achter mij, dood hem." De enige uitzondering zal de Gharqad-boom zijn' [i.e de boksdoorn (Latijnse naam Lycium), een soort doornstruik met giftige bessen, wie weet verwijzend naar de brandende struik in de bijbel]. Waarop de gespreksleider afrondt: 'De Joden weten dit beslist, daarom planten ze Gharqad-bomen. Het zelfbewustzijn van de steen is zodanig, dat hij moslims en Joden kan onderscheiden'. Soltan besluit met: 'De protocollen van de wijzen van Zion is een poging de hele wereld te overheersen en te corrumperen. Als de wereld zich concentreert op zijn begeerten en lusten, zullen zij [de Joden] de vrijheid hebben om hun plan voor wereldheerschappij uit te voeren.'
Soltan zegt dus in één adem 'Joden' en 'zionisten' - een mooie illustratie dat het verschil dat islamisten politiek correct altijd benadrukken tegen Westerlingen, flinterdun is. En hij is klaarblijkelijk een actieve propagandist van de The Protocols of the Elders of Zion. Bedenk dat de naam Zion voor Jeruzalem al een paar millennia oud is en deel uitmaakt van de Joodse cultuur; dat maakt het voor islamisten makkelijk om elke Jood als een zionist te bestempelen.


[4] Zoals de meeste doortrapte leugens, is ook deze voor een aardig deel gebaseerd op feiten. Tot de bemanning van de onfortuinlijke spaceshuttle behoorde Ilan Ramon, kolonel in de Israëlische luchtmacht en de eerste Israëlische astronaut.

[5] De hatelijke mare dat Joden het bloed van christelijke en islamitische kinderen zouden gebruiken voor godsdienstige rituelen, zoals het bereiden van matses voor Pesach, is al bijna tweeduizend jaar oud. Deze laster werd ook in Nazi-Duitsland verspreid (zwart-wit afbeelding rechts: deel van illustratie uit mogelijk de Westdeutscher Beobachter)
Tweehonderd jaar geleden bestonden de termen 'zionisme' en 'zionisten' (in tegenstelling tot de naam 'Zion' voor Jeruzalem) trouwens nog niet; die worden althans volgens de Wikipedia het eerst gebruikt door Theodor Herzl in 1890; en de oproep tot de vorming van een Joodse nationale staat in Palestina zou het eerst worden gedaan in het boek
Rom und Jerusalem (1862) van Moses Hess. Het is dus nogal vreemd dat Soltan twee eeuwen oude praktijken van zionisten in de zin van strevers naar een Joodse staat in Palestina op het oog zou hebben. Zie ook de tweede helft van noot [3] hierboven.
Hier wordt aannemelijk dat het boek 'Bloed voor Zion-matses' van de Egyptische schrijver Nijab al-Kilani waar Soltan zijn aantijgingen op zegt te baseren, een recente gedaante is van een al veel langer bestaand antisemitisch verhaal over vermeende gebeurtenissen in een Joodse wijk van Damascus in 1840 (dus ruim twintig jaar voor Rom und Jerusalem). Het verhaal zou onder de boektitel 'De matse van Zion' zijn gebruikt als onmiskenbaar antisemitisch propagandamiddel door het regiem van dictator Assad van Syrië (afbeelding in kleur rechtsboven: de boekomslag).
Op de cover van het boek van al-Kilani
druipt bloed op een menorah, symbool van de Joodse godsdienst - niet specifiek voor de geloofsbeleving van zionistische Joden. De tekenaar heeft venijnig precies het vlammetje (dus het licht) van de kaars vervangen door een rode druppel. De eerste druk van het boek is mogelijk van 1971, onder de titel Blood for Zion's unleavened bread.

[6] Dat deze lieden ook weer niet totáál een pot nat zijn, blijkt uit het feit dat Salah Soltan zich keerde tegen Tariq Ramadan's voorstel het daadwerkelijk stenigen van vrouwen op te schorten en de islamitische geleerden te vragen om het sharia-strafrecht in deze te herzien. Soltans reactie was: 'Such a call will only stir too much ado about an issue that is by no means a priority. It will further beef up seculars and enemies of Islam, who will step up their war on Islam.' Salah Soltan acht het beëindigen van het met keien aan gort gooien van vrouwen die weinig of niets hebben misdaan in landen als Pakistan, Iran en Somalië dus 'geen prioriteit' en een onterechte aanmoediging van 'seculieren en vijanden van de islam'.
Een subtiel onderscheid - want ook Ramadan legt het recht omtrent leven en dood van onschuldige vrouwen in handen van gezaghebbende moslimgeestelijken en draagt dus bij tot het onderhorig maken van zijn (overwegend jeugdige) publiek aan zelfbenoemde autoriteiten -, maar toch een verschil.
Dat Tariq Ramadan verder gewoon een griezelige islamist is, blijkt natuurlijk uit zijn (blijven) werken voor een Iraanse tv-zender ondanks de dictatuur en mensenrechtenschendingen in dat land en de bloedige onderdrukking van de studentenopstand van juli 2009 (hij sprak zich in zijn programma's zelfs niet voorzichtig uit ten faveure van de demonstranten), een keuze waarom hij terecht is ontslagen aan de Rotterdamse Erasmus-universiteit; en uit dit inmiddels beruchte, voor een zaal luisterende studenten gedeclameerde gebed[#], waarin hij solidariteit betuigt met 'onze broeders' in onder meer Palestina, Afghanistan, Algerije en Soedan - waar zoals bekend het ergste slag moorddadige, vrouwen verstikkende islamisten de macht probeert te grijpen of te behouden. 'Aanvaard alles van hen', 'geef hen een plek in uw paradijs met de uitverkoren gelovigen en met de martelaren' en 'laat de islam en de moslims zegevieren', smeekt Ramadan.
Dus niet één pot nat, maar wel allemaal handen op één buik.

[#] De oorspronkelijke link was dood gaan lopen. Bij deze als onverdachte bron de site van de antropoloog Martijn de Koning. Diens halfzachte, verdoezelende interpretatie slaat echter nergens op, wat bij hem helaas nogal vaak het geval is – de goede man zou een oplichter nog niet herkennen nadat deze hem al zijn geld had ontfutseld met loze praatjes. Toegevoegd januari 2015: zo onbeleefd zou ik me nu niet meer uitdrukken.
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme
Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's
Umar Mirza en de context van de koran

Geen opmerkingen:

Een reactie posten