blogspot visitor

23 augustus 2009

Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's'k Had nog niet meegekregen dat Tariq Ramadan in 2003 lovende woorden heeft geschreven bij een verzameling fatwa's van de European Council for Fatwa and Research, met als voorzitter de moslimfundamentalist Yusuf al-Qaradawi. Op deze webpagina[#] wordt uit de doeken gedaan dat in de bundel, 'Conseil europeen des fatwas et de la recherche, Recueil de fatwas, Séries 1 et 2, Presentation Yusuf Al-Qardawi, Preface et commentaires Tariq Ramadan, Lyon, Ed. Tawhid, 2003' de Europese moslims uiterst misogyne richtlijnen wordt voorgehouden. Waar Ramadan kennelijk graag zijn fiat aan verleent:
[#] Later toegevoegd: de link lijkt verlopen. De eerste serie fatwa's (de minst controversiële) staat nog hier. Het artikel van Stephen Suleyman Schwartz over de tweede serie is nog te lezen op zijn site Islamicpluralism.eu [later toegevoegd: niet meer, wel nog hier in Wayback Machine]. Screenshot hier.
- de man mag zijn vrouw(en) verbieden vriendschap te onderhouden met vrouwen die hem niet aanstaan;
- vrouwen moeten zich op het gezicht en de handen na geheel bedekken als ze in contact treden met anderen dan hun echtgenoot;
- vrouwen die nog niet geslachtsrijp zijn krijgen bij het vinden van een echtgenoot (sic!) een mannelijke 'raadsman' toegewezen;
- ongetrouwde vrouwen en mannen mogen elkaar niet onder vier ogen ontmoeten;
- getrouwde vrouwen mogen het huis slechts verlaten als hun man daarin toestemt en dan verplicht onder begeleiding;
- gescheiden zitgedeelten voor mannen en vrouwen bij publieke bijeenkomsten en uiteraard nimmer gemengd zwemmen;
- een man mag vier echtgenotes hebben (uiteraard niet vice versa);
- huwelijksproblemen dienen te worden voorgelegd aan een islamitische rechtbank;
- een vrouw mag geen echtscheiding beginnen, tenzij dit recht expliciet is opgenomen in het huwelijkscontract; een man mag altijd zijn vrouw de wacht aanzeggen.

Zie over de eerste serie van deze fatwa's - de enige die in Frankrijk is gepubliceerd, getuige dit bericht in Le Monde (dat duidelijk maakt dat Tariq Ramadan voor de tweede serie eveneens een inleiding en commentaren zou leveren) - ook een kritisch commentaar van Franse feministen, die erop wijzen dat de Europese moslims regelrecht worden opgeroepen de Europese wetgeving islamitisch te maken.
En dergelijke fatwa's prijst bruggenbouwer Ramadan als zijnde: ...'une série de prescriptions juridiques à même d'aider les musulmans d'Occident et d'Europe'. In diezelfde zin steekt hij Al-Qaradawi een veer in zijn kont voor dit nobele werk.

Dusdoende legitimeert Ramadan het gezag van de godsdienstfanaat Al-Qaradawi, die:

-  de 'islamitische wijze' van vrouwenbesnijdenis voorstaat[*] [oude link is inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier te lezen; screenshot hier];
- gruwelijke[**] straffen tot de doodstraf aan toe voor afvalligen en homo's gepast acht [oude links inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier respectievelijk hier te lezen; de oudste mij bekende, al eerder verlopen links waren deze respectievelijk deze]; later toegevoegd: video met Al-Qaradawi die uitlegt waarom afvalligen gedood moeten worden;
- prostituees steniging in het vooruitzicht stelt, althans een hadith aanhaalt die dit verkondigt [**];
- stelt dat mannen hun vrouw(en) moeten dwingen de hoofddoek te dragen [oude link inmiddels gebroken, via Wayback Machine nog hier te lezen; de oudste mij bekende, al eerder verlopen link was deze];
- de vrouw 'naar haar aard' 'relatief zwak, instinctief en verleidelijk' acht, wat het stellen van beperkingen aan haar gedrag nodig maakt;
- meisjes waarschuwt niet te masturberen omdat ze dan hun maagdenvlies kunnen beschadigen en zich zo de woede (of wellicht meer) van de familie op de hals halen;
- zelfmoordaanslagen op Israëlische Joodse burgers propageert [oude link inmiddels gebroken; via Wayback Machine dus nog hier te lezen]; update november 2016: Qaradawi trok deze fatwa in in 2015 - en bevestigde dat onlangs - omdat de Palestijnen nu andere middelen (zoals raketten) hebben. Of ze die in Qaradawi's ogen ook op burgerdoelen mogen afvuren, is me niet duidelijk.
- een felle antisemiet is.
[*] Later toegevoegd: Kennelijk heeft Al-Qaradawi later opgeroepen tot het beëindigen van vrouwenbesnijdenis. Zie ook: 
Sjeik prof. dr. Yusuf Al-Qaradawi issued fatwa: "Female genital mutilation is a work of the devil"
Door Ruediger Nehberg, Target, 2 maart 2009

Maar waarom blijft dan zijn oude standpunt gewoon staan op zijn vraagbaak OnIslam.net? [link is inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier te lezen; screenshot hier.]

[**] Later toegevoegd: Verder wordt op Onislam.net met klem betoogd dat bij ontucht - seks door ongehuwden - 100 zweepslagen geboden zijn en dat op afdoende bewezen overspel (huwelijksontrouw) dood door steniging moet volgen. De betreffende auteur staat niet vermeld, maar Onislam.net is de opvolger van Al-Qaradawi's aloude Islamonline.net en de inhoud ervan heeft daarom vrijwel zeker zijn goedkeuring. Dat geldt ook voor de verdediging van het stenigen of verbranden van homoseksuelen.

Terzijde: om de verwarring voor moslims compleet te maken zijn er onder meer nog Islamonline.com en Islamtoday.net (van de antisemitische salafist Salman al-Awdah).
Geen wonder dat Ahmed Marcouch, de PvdA-stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart, fan van Tariq Ramadan en (tot voor kort?) ook van Al-Qaradawi, hardop denkt over aparte ingangen voor moslima's in bibliotheken [latere toevoeging: Marcouch lijkt zich steeds meer los te maken van geleerden als Al-Qaradawi; zie de update ter inleiding van een andere blognotitie; K].

Zie over Tariq Ramadan ook dit uitstekende essay van Machteld Allan in de Groene Amsterdammer: 'Tariq Ramadan verdraait de geschiedenis van de islam'. Het is duidelijk een ernstige vergissing figuren als Tariq Ramadan en Al-Qaradawi als integratie bevorderende voorlieden van Europese moslims te beschouwen en als zodanig met alle egards te behandelen. Het zijn moslimevangelisten, wier boodschap een min of meer verhulde (Ramadan) of onverhulde (Al-Qaradawi) aanval inhoudt op cruciale Westerse verworvenheden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de rechten van homo's.
Zie verder mijn eerdere blognotities (te vinden via Google) over Tariq Ramadan, Yusuf al-Qaradawi, Ahmed Marcouch en Umar Mirza - waarin ik al tot dezelfde conclusie kwam.

Er zit trouwens naast Al-Qaradawi (de voorzitter) nog een rabiate antisemiet in de European Council for Fatwa and Research, ene Salah Sultan (ook wel gespeld als Salah Soltan). De man hangt een krankjoreme complottheorie inzake 9/11 aan. En hier zien we hem betogen dat de ontploffing van de spaceshuttle in 2003 het werk van Allah was, speciaal bedoeld om een 'zionistisch' bemanningslid te doden - een man die als 'aartsmoordenaar' te keer zou zijn gegaan tegen Palestijnen in Jenin. Als Teken aan de Wand liet Allah de brokstukken van het toestel neerkomen in het Amerikaanse plaatsje Palestina en wel op het terrein van de ranch van George Bush. In de tweede helft van deze video propageert Soltan de notoire antisemitische complottheorie 'De protocollen van de wijzen van Zion' en citeert hij uit een islamitische heilige tekst dat Allah het laatste oordeel niet zal laten aanbreken voordat de moslims slag leveren met de Joden, waarbij de Joden zich zullen verschuilen achter rotsen en bomen - wat ook is opgenomen in het Handvest van Hamas.

Volkomen gestoorde haatbaard.
 

Update 22 juli 2010: Salah Soltan propageert het walgelijke verhaal dat Joden en/of zionisten (al dan niet vandaag de dag nog) mensen afslachten om hun bloed te vermengen met spijzen die genuttigd worden op de Pesach; zie deze video. Sultan was een van de sprekers op een islamcongres in 2010 van de FION - de Nederlandse tak van de moslimbroederschap.
Meer hierover in mijn blognotitie van 22 juli 2010.

Update oktober 2011:
Ian Johnson, winnaar van de Pulitzer Prize 2001, heeft verteld (zie ook de PDF op de site van Johnson) dat op een ECFR-bijeenkomst een van de (circa twintig) leden doodleuk, zonder enige ironie, citeerde uit de beruchte, vehement antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion! Dat zou dus zomaar Soltan kunnen zijn geweest, maar hoe dan ook, kennelijk kan dat gewoon in die raad. Zie ook Johnsons artikel "Europe's Underestimated Islamists".

Later toegevoegd:

40 redenen waarom Tariq Ramadan een reactionair is
Yves Coleman, Worker's Liberty, 26 juli 2007 (eerst een inleiding)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten