blogspot visitor

15 april 2007

De letter H

Het onderstaande is volslagen irrationeel!

http://en.wikipedia.org/wiki/H
Egyptische hiëroglief "hek" (dat wat het ene scheidt van het andere); het teken bevat in totaal 12 witte stippen (tien hele en vier halve).
Phoenicische h: vorm van cijfer 8 en van gedeelde cel (ik had ooit een droom waarin bezwerend werd uitgesproken: "celdeling, het verlangen van de cel om zichzelf te zijn").

http://en.wikipedia.org/wiki/H-2
- In chemistry, H is the symbol for hydrogen
- In computing ^H is often used jokingly to indicate the intended deletion of the previous letter
- H is the Hubble constant
- H is the symbol for magnetic field strength
- In thermodynamics H is enthalpy
- h is Planck's constant
- H is het symbool voor het Higgs-boson, soms gekscherend God particle genoemd
- In genetics Haplogroup H (mtDNA) is a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup
- de h-index indiceert via weging van citaten en verwijzingen in peer reviewed tijdschriften de status of 'impact' van een wetenschapper
- In English slang, H is a term for heroin, the highly addictive drug
- In Japanese "H suru" means "to have sex"

De "h" is de achtste letter van het alfabet; de acht is het oneindig-teken op zijn kant; wederom een uitbeelding van de celdeling; en tevens het getal van de herbeginnende "do" in het oktaaf (do-re-mi-fa-sol-la-ti-do).

De "h" en het "ha!" van de lach - waar men inschiet bij het 'begrijpen' van een 'onmogelijke' (wonderlijke) combinatie of samenhang.
Vergelijk "ah!" en "aha!" (do-do en do-do-do), vergelijkbaar met de uitroep "eureka!".
Halleluja! Hosanna! Svaha!

In het Boeddhisme: 'Ah is the expression of wonder and direct awareness. It is a point of stillness, of emptiness. Ah brings energy, openness, expansion and empowerment'.
De Tibetaanse monnik tulku Thondup noemt in zijn Handboek helende meditatie AH een 'helende klank' en schrijft: 'Volgens de Boeddhistische leringen is AH de bron en het wezen van alle geluid. Alle klanken, woorden, taal en gebeden komen uit AH voort. Bovendien is AH in alle klanken, woorden, taal en gebeden aanwezig. Toch omvat AH geen concepten, boodschappen of emotionele kwelllingen, en legt deze ook niet op. AH is meer de klank van grenzeloze energie, openheid, vrijheid en vrede. (...) De kwaliteit ervan lijkt op die van ruimte. (...) In Tibetaans boeddhistische heilige geschriften is AH de essentie van alle leringen over trancendente wijsheid. Het is de ongeboren en ongeschapen letter, de letter van openheid of leegte, de grote moeder van alles.'
Toevoeging 26 december 2009: doelt Thondup hier op de 'heilige klank' Ohm of Aum? (Zie ook mijn blognotitie 'Bardo'). In elk geval lijken zijn opmerkingen over AH daar indirect naar te verwijzen.

Nog wilder:

- Hijgen (ademhalen, levensenergie in- en uitblazen), heerlijk, ho!, het, verhemelte, heilig, helen, heden, heiden, hemel, hades.

- Vereniging/deling. Brug - het tegenovergestelde van een hek (zie hierboven).

- H als coïtus (mannetje-vrouwtjepoppetje).

- De duistere occultist Aleister Crowley had iets met 'AHA' (zie ook hier).

- Zet linker verticale lijn tegenover en in verlengde van de horizontale -> kwartslag gedraaid kruis.

- Abélard en Héloïse, Bach, Haydn, Mahler en Shakespeare, Hamlet, Jahweh / Hashem, Hagana, Allah, Mohammed, Abu Huraira[*], Ahmadinejad, Amin al-Hoesseini, Hamas, Hezbollah, Hans Christian Andersen, Aafje Heynis, Hannah Arendt, Hermann Hesse, Heinrich Harrer (ex-SS'er, bergbeklimmer en globetrotter, vriend van Tenzin Gyatso, de 14e dalai lama), Harry Mulisch, Anton Heyboer; Albert Heijn, Hema.

[*] Aan deze veronderstelde metgezel van Mohammed wordt een uitspraak in de hadith - boek 041, nummer 6985 - toegeschreven over een apocalyptische eindstrijd tussen moslims en Joden.


- Later toegevoegd: Christus is wel gezien als Apollo-Helios.

- Ahoera Mazda, Ahriman.

- Haldol is hét medicijn tegen hallucinaties.

- Centraal begrip in de Ayurveda en de daarvan afgeleide Tibetaanse geneeskunde: dosha.

- religieus vers doha (Sanskrit): Distinguishing Consciousness from Wisdom.

- De '#hashtag' in Twitter met het het hekje-symbool.

- Doha is de hoofdstad van Qatar, centrum van de politieke islam.

- Hor-Aha (zie hier en hier) is een koning uit de begintijd van Egypte; "aha" betekent "vechten" en "hor" is "valk''; zijn vrouw ligt in een tombe gemarkeerd als B14 (tevens aanduiding voor een van Amerika's oude bommenwerpers).

- 'Hado' is de door de kwakdenker Masaru Emoto bedachte naam voor "the intrinsic vibrational pattern at the atomic level in all matter. The smallest unit of energy. Its basis is the energy of human consciousness".

- De vrouw van Abraham heette Sarah. En Hagar, zijn slavin, werd de moeder van Ismaël, de (waarschijnlijk fictionele) stamvader van de Islamitische Arabieren.

H-eer - Do-minus; H-od -> God bij hebreeuwse h-klank

Toegevoegd 10-2012: de Hagakure is de naam van de 'handleiding' voor Samoerai.

Toegevoegd 9-2012: de Tempelberg, heilige grond voor joden, moslims én christenen, heet in het Hebreeuws Har Habayit. Moslims noemen de plaats Haram al-Sharif.

Toegevoegd 12-2013: de master amplituhedron wordt geopperd als mogelijk 'geometrisch fundament' van de natuur(kunde), het universum.

Eckhart von Hochheim en diens prachtige vondst "Ougeholz" - in modern Duits "Augeholz".

Armageddon, de plaats waar volgens de Openbaring van Johannes (16:16) de laatste slag tussen een bloeddorstige Christus en een monsterlijke duivel (door eindtijd-dominees antichrist genoemd) plaatsvindt, is in het Herbreeuws Harmageddon, van Har Megiddo, 'berg van Megiddo', een zuidelijke uitloper van het Karmelgebergte (bron: Victor en Victoria Trimondi, Krieg der Religionen, hoofdstuk 3, pagina 72).
Op die plaats zijn tientallen historische veldslagen geleverd, de eerste opgetekende door farao's. Tienduizenden kruisridders werden er in de pan gehaakt door het leger van Saladin. Napoleon, die er de Turken versloeg, noemde het oord 'het meest natuurlijke slagveld van de hele wereld'. Men denke ook aan de beschouwing ter zake door Harry Mulisch in De zaak 40/61 [einde toevoeging]

Om nog maar te zwijgen van Adolf Hitler (initialen AH en ook nog "do" in de naam), Heinrich Himmler en Reinhard Heydrich en Rudolf Höss.
Toevoeging 30 januari 2011: SS'ers onder elkaar zeiden over Heydrich: HHhH - Himmlers Hirn heißt Heydrich. [einde toevoeging]

- Het lukte Hitler in zijn handtekening twee keer een perversie van het kruisteken te laten verschijnen; het kruis staat op zijn kop in de "f" van de voornaam en gekanteld in de "H" van de achternaam; de voornaam als geheel krijgt in de loop van zijn leven de vorm van een ontwrichte tweede "h" voor de "H" van de achternaam: http://www.handwriting.org/images/samples/ahitler.htm

- Het anagram 'Hier Todfall' van 'Adolf Hitler'- Todfall of Mortuarium (sic!) is ouderwets Duits en betrof een perverse belasting, namelijk de compensatie die de weduwe van een gestorven horige moest betalen aan de landheer - noemt Harry Mulisch overigens niet in de roman "Siegfried"; ik vond dit anagram na lezing van het boek; wel vermeldt Mulisch de weinig indrukwekkende omzettingen "helrit" en "relhit" van alleen de achternaam.

- Volgens de kabbala is AHIH in de Exodus vertaald als "Ik ben" (zie hieronder).

- De swastika, het Hakenkreuz, kan je zien als vier gekruiste letters "h" of (bijna) twee gekruiste "H''s. Wikipedia: "The word swastika is derived from the Sanskrit svastika; svasti (...) means "well-being". The suffix -ka forms a diminutive, and svastika might thus be translated literally as "little thing associated with well-being".
De adoptie door Hitler van dit symbool behelst dus een totale omkering en pervertering van de oorspronkelijke betekenis.

Dit alles zet kracht bij aan de duiding van Hitler als satan of antichrist.

Op oude filmbeelden van een Duitse huiskamer in de Tweede Wereldoorlog zag ik gisteravond een ingelijst, verzilverd AH-monogram op de schoorsteenmantel of aan de muur. Het zag er uit als het monogram op het stuk tafelzilver hierboven (ook uit die tijd). De A en de H vallen bijna samen, kwestie van de pootjes aan de bovenzijde van de H naar binnen buigen en die aan de onderzijde naar buiten. Wat je er ook in kunt zien: piramide met gesepareerde top (oud esotherisch symbool), de opgang naar een Aztekentempel en een stukje prikkeldraad.

Kabbala (ontaarde mystiek?):

http://altreligion.about.com/library/texts/bl_denudata6.htm
Hitherto hath the disquisition been concerning Microprosopus, to whom also was referred that fulness of form of the letter H, He , wherein it is written by the duplicated HH. But now another point is taken into consideration, namely, concerning the remaining two modes of writing that letter, when It is written with A, Aleph , and with I, Yod ; of which the former is made in the name MH, Mah , and the latter in the names OB, Aub , and SG, Seg ; which two forms are given conjoined in the name AHIH, Eheieh (translated "I am" in Exodus).

http://www.sacred-texts.com/jud/tku/tku07.htm
H, He, at first was D, Daleth; but after it was impregnated by I, Yod (so that thence it might produce the form H - namely the I, Yod, placed at the left hand lower part of Daleth) it brought forth V, Vau. (That is, the mother impregnated by the father produced Microprosopus. But in the shape of the letter out of that minute I, Yod, which is hidden within the H, He, V, Vau, is said to be formed. Or from the upper horizontal line of the letter H, which is one V, Vau, and from the right-hand vertical line, which is another V, Vau, and from the inserted I, Yod, is made VIV, the full form of letter Vau.)

Opmerkelijk dat volgens de kaballa de H eerst een D was die werd 'bevrucht' (impregnated) door de I. Dus na de bevruchting ontstond de 'fulness of form' - waar je 'heelal' in kunt lezen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh
This assumption that Yahweh is derived from the verb "to be", as seems to be implied in Exod. iii. 14 seq., is not, however, free from difficulty. "To be" in the Hebrew of the Old Testament is not hawah, as the derivation would require, but hayah; and we are thus driven to the further assumption that hawah belongs to an earlier stage of the language, or to some older speech of the forefathers of the Israelites.
En:
A root hawah is represented in Hebrew by the nouns howah (Ezek., Isa. xlvii. II) and hawwah (Ps., Prov., Job) "disaster, calamity, ruin."The primary meaning is probably "sink down, fall", in which sense (common in Arabic) the verb appears in Job xxxvii. 6 (of snow falling to earth).

-> Dus 'ah / ha' prominent in zowel 'zijn' als 'vallen, vernietigen'.

Ik weet dat Mulisch door zijn werk heen het kabbalistische stelsel opvoert, in verband met de schepping (in het bijzonder van leven), en iets heeft met het lachen, het "aha!" en het oktaaf. Bovenstaande is ongetwijfeld beïnvloed door wat ik van Mulisch heb gelezen (niet heel veel); mijn speculaties zou hij waarschijnlijk hooguit als een verwarde blik op de 'code' van de wereld beschouwen, die hemzelf in een consistente en gedetailleerde vorm deelachtig is geworden :-).

'Water-stof" doet denken aan de oerstof, de 'murky waters', in veel scheppingsverhalen. Volgens de natuurkundige theorie van de 'oerknal' is het heelal ontstaan uit een onvoorstelbaar puntvormig begin (singulariteit) en bestond het een fractie van een seconde later uit waterstof (H) en helium (He). H2O - HOH -'do-do-do'

Wonderlijk dus dat de "h" prominent is in de scheppingsverhalen van zowel de kaballa en bijbel ("Ik ben", "Gods geest zweefde boven de wateren") als van de moderne natuurkunde; in de ultieme symbolen van (zelf)destructie (de waterstofbom en Hitler) én in wat door velen hoopvol als de energiedrager van een duurzame toekomst wordt gezien.[*]

Zie ook m'n blognotitie:
Intersubjectieve ruimte in drie octaven. 

Noot 

[*] Later toegevoegd: de vroegste fundamenten van het internet zijn gelegd als een poging een communicatie-netwerk te bouwen dat bestand zou zijn tegen een aanval met een atoombom (H-bom). 'Van H naar I', dus, gekscherend gedacht. De briljante oplossing: laat de ene verbindingskabel waarlangs een complete boodschap wordt verzonden als het ware 'van tevoren al exploderen' in een netwerk van talloze draadjes waarlangs de boodschap in fragmenten langs vele kronkelpaden wordt getransporteerd. Wat als het ware al in stukken ligt kan heel moeilijk kapot worden gebombardeerd. Dus een vorm van technologische zelfverdediging door middel van het anticiperen of gebruiken van de beweging van de aanvaller (oosterse vechtsport).

Illustraties:
Armando: Denkmal 13-9-05 (boven);
Anton Heyboer: The 7 Stones (tweede van boven).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten