blogspot visitor

01 november 2012

Rijkste Nederlanders opnieuw rijker ondanks crisis

De Volkskrant, 3 november 2012

De Volkskrant bericht dat volgens het blad Quote het totale vermogen van de vijfhonderd rijkste Nederlanders dit jaar is gestegen met 6,6 procent tot 135.588.000.000 - bijna 136 miljard - euro. Dat is dus gemiddeld circa 271 miljoen euro per 'top-500 rijkste Nederlander'.

Alleen al deze 500 schatrijken bezitten - als ik het bovenstaande goed begrijp uit de berichtgeving - dus evenveel als ongeveer een derde van de Nederlandse staatsschuld van ruim 411 miljard euro. Die schuld is ongeveer 65 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP).

Dit maakt nieuwsgierig naar hoeveel de rijkste 50.000 Nederlanders bezitten in verhouding tot het BNP. Zou nog wel eens dik meer kunnen zijn dan dat bedrag, ondanks dat de vermogenscurve steil afloopt.

In Groot-Brittannië is het vermogen van de 1000 rijksten ongeveer 516 miljard euro, om en nabij een derde van de staatsschuld van bijna 1600 miljard euro, ongeveer 87 procent van het Gross Domestic Product (GDP). Dat is dus gemiddeld circa 561 miljoen euro per 'top-1000-rijkste Brit'.

Later toegevoegd: 

Rijke mensen leven gemiddeld 7,5 jaar langer
Trouw, 27 november 2012

A roll call of corporate rogues who are milking the country
Door Seumas Milne, The Guardian, 30 oktober 2012


Zie ook: 

'Extra bezuinigingen: laat miljonairs meer betalen'
Rtl.nl, 9 december 2011

[NB: in het artikel wordt de Europese staatschuld verward met de Nederlandse]

Hoe potsierlijk is in dit licht de overal in de media serieus genomen Telegraaf-hysterie over de microscopische nivellering door Rutte-2 (en dat gaat om gemiddelden: honderdduizenden mensen met een bescheiden inkomen die wonen in een sociale huurwoning gaan er bijvoorbeeld keihard op achteruit).

Dit zorgpremieplan moet beter
Door Emile Roemer, SP.nl, 1 november 2012

[...] wat blijkt: het plan voor inkomensafhankelijke premies ís niet echt een inkomensafhankelijk plan, de hoogste inkomens doen namelijk niet mee. [Roemer legt uit dat een groot segment van de middeninkomens volgens het plan Rutte-Samsom de sigaar is, omdat de VVD heeft bedongen dat boven de 70.000 euro bruto de zorgpremie niet meer stijgt met het inkomen - de echt rijke Nederlanders worden dus weer eens ontzien; K]

Inkomen van vijf ton bruto? Dan ga je erop vooruit
Door Yvonne Hofs, de Volkskrant, 2 november 2012

De strategie en belangen achter het regeerakkoord
Door Willem Bos, Konfrontatie, 19 november 2012

Zie ook m'n blognotities:
Britse rijken nog nooit zo rijk
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Belastingparadijzen (b.v. Nederland) voeden crisis
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Wanstaltige inkomensongelijkheid in VS fnuikt democratie
Rijkdom van de wereld valt toe aan elite
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
VS is bananenrepubliek qua inkomensongelijkheid
8 Schrille feiten over rijkdom en armoede in de VS
Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis  
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons

Tags: inkomensongelijkheid, inkomensverdeling, kloof tussen arm en rijk, lage en hoge inkomens, middeninkomens, belasting, inkomensbelasting, graaiers, top-inkomens, vermogensbelasting, levensverwachting, langer leven, korter leven, arme mensen, gezondheid 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten