blogspot visitor

23 november 2012

VS: 10 feiten over het ravijn tussen rijk en arm - en het verband met de financiële crisis

Ten Numbers the Rich Would Like Fudged
Door Paul Bucheit, Alternet, 19 november 2012

The numbers reveal the deadening effects of inequality in our country, and confirm that tax avoidance, rather than a lack of middle-class initiative, is the cause.

1. Only THREE PERCENT of the very rich are entrepreneurs.

2. Only FOUR OUT OF 150 countries have more wealth inequality than us.

3. An amount equal to ONE-HALF the GDP is held untaxed overseas by rich Americans.

4. Corporations stopped paying HALF OF THEIR TAXES after the recession.

5. Just TEN Americans made a total of FIFTY BILLION DOLLARS in one year.

6. Tax deductions for the rich could pay off 100 PERCENT of the deficit.

7. The average single black or Hispanic woman has about $100 IN NET WORTH.

8. Elderly and disabled food stamp recipients get $4.30 A DAY FOR FOOD.

9. Young adults have lost TWO-THIRDS OF THEIR NET WORTH since 1984.

10. The American public paid about FOUR TRILLION DOLLARS to bail out the banks.

---

Deze cijfers omtrent de ontstellende inkomensongelijkheid in de VS en het grootschalige, desastreuze ontduiken van belasting door grote bedrijven (veelal multinationals) en de zeer rijken worden meer en meer van toepassing op Europa, naarmate de neoliberale ideologie ons continent verder in zijn greep krijgt door de capitulatie van wat ooit sociaaldemocratische partijen waren, zoals in ons land de Partij van de Arbeid (PvdA) met hun nep-nivellering (zie ook hier) en het slopen van de sociale huursector.
Terzijde: Denemarken verschilt - voor zolang het nog duurt - sterk van de VS op het punt van een nog redelijk fatsoenlijk sociaal vangnet, dat in de VS vrijwel ontbreekt. 

In zijdelings verband deze heldere analyse van het beleid van Paars III: 

De strategie en belangen achter het regeerakkoord
Door Willem Bos, Konfrontatie, 19 november 2012

Later toegevoegd: 

Oxfam seeks 'new deal' on inequality from world leaders
BBC News, 19 januari 2013

The 100 richest people in the world earned enough last year to end extreme poverty suffered by the poorest on the planet four times over, Oxfam has said.

The Rich Have Gained $5.6 Trillion in the 'Recovery,' While the Rest of Us Have Lost $669 Billion
Door Les Leopold, AlterNet, 3 mei 2013

Zie ook m'n blognotities:
Verborgen visie en belangen regeerakkoord 2012
Duizenden miljarden verborgen in 'schaduwbanken'
Britse rijken nog nooit zo rijk
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Belastingparadijzen (b.v. Nederland) voeden crisis
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Wanstaltige inkomensongelijkheid in VS fnuikt democratie
Rijkdom van de wereld valt toe aan elite
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
VS is bananenrepubliek qua inkomensongelijkheid
8 Schrille feiten over rijkdom en armoede in de VS
Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis  
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons

Tags:  belastingontduiking, vermogensbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, inkomensongelijkheid, kloof, inkomenskloof, BNP, Bruto Nationaal Product, overheidstekort, financieringstekort, staatsschuld, economie, economische crisis, financiële crisis, kredietcrisis, publieke sector, denivellering, graaiers, verrijking, zelfverrijking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten