blogspot visitor

27 oktober 2011

Belangrijkste oorzaken economische crisis


Illustratie Ingram Pinn, Financial Times

1. De politiek heeft het ‘race to the bottom’-probleem ten gevolge van de globalisering (deels een prisoner’s dilemma) inzake belastingheffing nooit werkelijk willen aanpakken. Dit zou doortastend overkoepelend beleid vergen. Daarom zijn landen steeds minder belasting gaan heffen op met name bedrijfswinsten (zie ook hier en hier), maar ook op de inkomens en vermogens van circa het rijkste kwart van de bevolking. Geen wonder dat dan het sluitend krijgen van nationale begrotingen een structureel probleem wordt[*].
Hoor je bijna geen 'gerespecteerde' econoom in het publiek heldere taal over spreken, bizar.

1b. In het bijzonder heeft de politiek volkomen onterecht geweigerd om eindelijk eens een forse belasting te heffen op winsten door allerlei soorten financiële speculaties (Tobin tax).
Ook de Eurotop van afgelopen nacht heeft op dit punt weer totaal gefaald.

1c. De vakbeweging kan internationaal geen vuist maken en is in veel landen, zoals China, zelfs zo goed als machteloos, als ze al is toegestaan. Was dit anders, dan zouden opkomende economieën zich sneller gedwongen zien om het multinationals niet naar de zin te blijven maken door middel van hongerlonen voor een massa arbeiders.

Het is zeer de vraag of de Occupy-beweging zal uitgroeien[**] tot een (tegen)macht die het gemis aan internationale solidariteit kan invullen, ik zie eerlijk gezegd nog niet hoe.

2. De regulering van het bankwezen (inzake voldoende kapitaalbuffers, geen bonussen voor het opzetten van piramidespel-achtige inkomstenbronnen, scheiding zaken- en spaarbank enzovoorts) die onder leiding van Roosevelt zijn beslag kreeg na de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw, is eind vorige eeuw de nek omgedraaid.
Zie bijvoorbeeld hier en verder dit heldere verhaal van Rens van Tilburg, die de commissie De Wit wat peper in de kont stopt.

3. De volstrekt onduurzame (unsustainable) groei van de economie.

Gevolg van deze cruciale, fundamentele systeemfouten is dat er een berg staatsschulden is ontstaan gepaard aan een woud van waanzinnige speculaties in het kankergezwel van de financiële wereld, waarbij de economie volstrekt onverantwoord inteert op de natuurlijke hulpbronnen en zelfs van levensbelang zijnde ecologische evenwichten verwoest.

En als spaarder moet ik er helaas bijna vanuit gaan, dat door bovengeschetst, grotesk, voornamelijk neoliberaal mismanagement mijn geld binnen afzienbare tijd, linksom of rechtsom, voor een groot deel naar de filistijnen is, door inflatie of andere oorzaken. Dat de staat spaargeld onder de ton in cijfers garandeert, beschermt uiteraard niet tegen geldontwaarding.
De laatste editie van de ronkende taal van de Europese leiders over de uitbreiding van het noodfonds - weer met een soort verzekeringstruc, waardoor er opnieuw slechte-leningenpapier aan de bestaande berg wordt toegevoegd-, gedeeltelijke schuldkwijtschelding aan Griekenland en verhoging van de kapitaalbuffer van banken van 4 naar 9 procent (in plaats van de 20 procent die Zwitserse banken als veilig beschouwen en zelfs dat is op wankele gronden) zal daar hoogstwaarschijnlijk weinig aan veranderen.
Heb gevraagd wat de kapitaalbuffers zijn van ASN Bank (die van SNS Reaal waar ASN deel van uitmaakt is slechts 8,4 procent, nog slechter dan de 9,4 procent van ING en de 11,4 procent van ABN Amro) en Triodos Bank. De laatste liet weten: 14,3 procent. Van de eerste nog geen antwoord gekregen. Toevoeging 7 november: ASN Bank liet weten dat men geen eigen kapitaalbuffer heeft, maar terzake één geheel is met SNS Reaal. Het getal van 8,4 procent buffer genoemd in de media klopt; wel kan SNS dit volgens de Europese normen met kunst en vliegwerk opkrikken tot de 9 procent die de EU nu eist. Op mijn vervolgvraag of de situatie dus zo is dat als SNS Reaal omvalt, ook ASN Bank omvalt, heb ik nog geen reactie binnen; zolang ik die niet heb, is voor mij het antwoord: ja. Geen mooi beeld voor de ASN. [einde toevoeging]
Toevoeging 8 december 2011: SNS komt toch 159 miljoen te kort voor de volgens de EBA minimaal vereiste kapitaalbuffer. [einde toevoeging]

Zie ook [deels later toegevoegd]:

Hoe grootbedrijven de democratie uitwonen
Door Ewald Engelen, Follow the Money, 6 januari 2013

De superrijken verbergen 15.000 tot 23.000 miljard euro voor de belasting
Door Jaimy Fox, 22 november 2013

In deze 20 landen houdt u uw fortuin makkelijkst geheim
Express.be, 12 november 2013

Volgens de Commissie kost belastingfraude en -ontwijking de Europese schatkisten 1.000 miljard euro per jaar
Door Marc Peeperkorn, de Volkskrant, 25 november 2013

Corporations Are Stealing Billions in Tax Breaks, While the Confused, Screwed Citizenry Turn On Each Other
Door Robert Reich, AlterNet, 20 mei 2013

International corporations have no national allegiance, they care only for profit. Meanwhile, people all over the world are becoming increasingly nationalistic and xenophobic.

Ayn Rand USA: In 20 Years Corporate Profits Are Up 4X and Their Taxes Have Fallen by 50% - Meanwhile the Workers' Payroll Tax Has Doubled
Door Paul Buchheit, AlterNet, 12 mei 2013

Corporations have decided to let middle-class workers pay for national investments that have largely benefited businesses over the years.

Steenrijke hooggeplaatsten 'stallen 25.000.000.000.000 euro' in belastingparadijzen
Door Irene van der Zwaan, Trouw, 4 april 2013

'Ongelijkheid verklaart de crisis, neoliberalen zeggen het zelf'
Door Ferdi De Ville en Sacha Dierckx, De Morgen Opinie, 23 januari 2013

'Belastingdruk voor bedrijf steeds lager'
Nu.nl, 1 december 2012

De strategie en belangen achter het regeerakkoord
Door Willem Bos, Konfrontatie, 19 november 2012

De verborgen progressieve geschiedenis van de inkomensbelasting
Door Erik Loomis, Alternet, 7 september 2012 

4 Easy Ways We Can Tax the Rich to Fill Government Coffers
Door Paul Bucheit, Alternet, 28 augustus 2012

With a little smart arithmetic, here's how we can pay off the deficit - two times over.

Obama eist extra bijdrage van de rijken
Nu.nl, 28 juli 2012

VN-rapport adviseert Robin Hood-belasting voor miljardairs
Trouw, 6 juli 2012

Franse president Hollande gaat rijken extra belasten
Trouw, 4 juli 2012

Corporate Profits at All-Time High; Wages at All-Time Low: Can We Call it Class War Yet?
Door Sarah Jaffe, Alternet, 29 juni 2012

The middle class is being hollowed out; increasingly, there are the super-super-rich, and there are the rest of us.

Joseph Stiglitz Sees Terrifying Future for America If We Don't Reverse Inequality
Door Lynn Parramore, Alternet, 24 juni 2012

What will life look like down the road if we don't reverse economic inequality? We must see through the myths of capitalism and build a mass movement if we are to save ourselves.  

Griekse belastinginspecteur: Lagarde heeft gelijk
Joop, 8 juni 2012

IMF-chef krijgt bijval: 'Wanneer de helft van ontdoken belastinggelden wordt geïnd, is Griekenland uit de problemen'


'We willen bewust bijdragen aan een herverdeling van de welvaart'
Door Frank Mulder, Trouw, 17 mei 2012

Britse rijken nog nooit zo rijk
Nu.nl, 29 april 2012

Bezuinigen helpt niet, belastingverhoging wel
Door Maurits Westerbeek, Trouw Opinie, 14 april 2012

The Widening Wealth Divide, and Why We Need a Surcharge on the Super Wealthy
Door Robert Reich, Alternet, 13 maart 2012

Ordinary Americans watch home values drop as the superwealthy receive stock price windfalls, adding to the already obscene concentration of wealth at the top.

'20 rijksten zijn 676,8 miljard dollar waard'
ANP/ Trouw, 5 maart 2012

America Has Woken Up to the Reality: Inequality Matters
Door Bill Moyers, BillMoyers.com / Alternet, 17 februari 2012

While police have cleared many Occupy encampments, a collective cry, loud and clear, has gone up from countless voices across the country: Enough's enough.

Obama: belastingen voor rijke Amerikanen omhoog
ANP / Trouw, 13 februari 2012

All the Right Reasons for Raising Capital Gains Taxes
Door Eliot Spitzer, Slate / Alternet, 7 februari 2012

Runaway Greed Is Destroying America: Should There Be a Lid on How Much Someone Can Make?
Door Sam Pizzigati, Alternet, 9 februari 2012

'Extra bezuinigingen: laat miljonairs meer betalen'
Rtl.nl, 9 december 2011

De Groene Amsterdammer: Is het Westen nog te redden?
Nummer 44 , november 2011

Miljonairs VS smeken om hogere belastingen
ANP/De Volkskrant, 16 november 2011

Noten

[*] De staten hebben hun publieke voorzieningen op een bepaald peil willen houden zonder daartoe genoeg belasting te heffen. Dus zijn zaken als een fatsoenlijke sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, wegennet en openbaar vervoer, natuur- en milieubehoud enzovoorts gerealiseerd met geleend geld van bronnen met kapitaal. Niet alleen rijke(re) mensen, ook bijvoorbeeld pensioenfondsen die staatsobligaties kopen - in die gevallen is er gewoon sprake van het onverantwoord speculeren op staatsinkomsten in de toekomst die nu ontbreken (echter let op: "ontbreken" betreft geen natuurverschijnsel, maar politieke keuzen, met name betreffende het belastingregime). Maar inzake de belastingheffing voor bedrijven en circa het rijkere kwart van de bevolking, heeft de politiek dus gezegd: jullie hoeven niet wat méér te betalen aan het in stand houden van de openbare voorzieningen, terwijl jullie daar wel geld voor hebben; we lenen het geld van jullie en betalen het met rente terug - dus in feite profiteren jullie dubbel van het feit dat we jullie nu niet voldoende aanslaan voor het goed draaiende houden van de publieke zaak. Als je hier even over nadenkt, is dit ronduit idioot, eigenlijk 'corrupt'. Het is evident dat men meteen had moeten besluiten om de balans tussen uitgaven voor het algemeen belang en inkomsten uit belastingheffing in evenwicht te houden, door bepaalde publieke voorzieningen slimmer in te richten en/of door meer belasting te heffen. Goed, hogere belastingen zouden de economische groei mogelijk iets hebben vertraagd en we waren met z'n allen wat minder snel rijker geworden. Nou en? We zouden, met een qua gemiddelde groei alleszins aanvaardbare en qua inkomensverdeling zelfs veel rechtvaardiger welvaartsontwikkeling in de privésfeer, goede publieke voorzieningen hebben behouden die niet op drijfzand waren gebouwd; en ook prima publieke voorzieningen dragen bij aan de beleving van welvaart.

[**] Toevoeging 2 november 2011:

De nieuwssite Alternet volgt Occupy op de voet, evenals filmregisseur Michael Moore op zijn website en natuurlijk de blogs Occupiedmedia.com en OccupyWallSt.org.

Enkele recente berichten:


A New World
Door Jed Brandt en Michael Levitin, Occupied Wall Street Journal en
OccupyWallSt, 23 oktober 2011

What it is, the demand the 1% [dit is in verbazend korte tijd de term geworden waarmee de graaiende, spuugrijke, te weinig belasting betalende bovenlaag van de bevolking wordt aangeduid; K] can’t comprehend, is us. It is the individuals and villages, the cities and peoples across the world who are seeing each other on the far side of appeals and petition. It is the world we are becoming.
Establishment polls confirm what everyone in the street already knows: a clear majority of New Yorkers, three of every four, support the occupation and get the “demand” in their gut. [...]. But our town is only one center. The world is round. [...] all through our Americas, people came out. There was noise. More like a song.


Who Are the 1%? You Tell Us
Door Robert Greenwald, Brave New Foundation / Alternet, 2 november 2011

The Occupy movement has done more than anything in decades to highlight the corrosive effects of concentrated wealth on our economy and democracy. Indeed, seeing the 99% rise up in such inspirational fashion raises a question: Who exactly are the 1%? Or more specifically, who among them are abusing their power and making life more difficult for everyone else? [...] That’s what Brave New Foundation will be exposing with our new campaign, Who Are the 1%? [..] There is no shortage of villains. The deceptive, backhanded practices of the financial industry played a major part in the recent financial meltdown, and numerous defense contractors have made a killing (literally) by lobbying for more and more weapons spending. In all, the top 1% have seen their incomes rise 275% in the last three decades — a period in which the tax burden has shifted from wealth to work and financiers have exploited increasingly weak regulations and even weaker enforcement.


The Time Has Passed For Isolated Grassroots Movements
Door Kathleen Moore, YES! Magazine / Alternet, 2 november 2011

This, finally, is The Big One - the coming together of all of us who care about the future and do not want to gamble it away. The Occupy Wall Street movements and climate action movements stand on the same moral ground and affirm the same moral principles: It's wrong to wreck the world. It's wrong to wreck the health and hopes of others. [...] when, to enrich a powerful few, that system threatens to disrupt forever the great planetar
y cycles that support all the lives on Earth? This is moral monstrosity on a cosmic scale [cursivering door mij; K - zie ook het dubbelinterview met Peter Sloterdijk en Slavoj Žižek in De Groene Amsterdammer (nummer 44, 2011): 'De mensheid is een monsterlijk collectief geworden'].

Tweets over #OccupyWallSt en #Occupy.

Noam Chomsky Speaks to Occupy: If We Want a Chance at a Decent Future, the Movement Here and Around the World Must Grow
Door Noam Chomsky, Alternet, 1 november 2011

In a speech to Occupy Boston, the linguist and icon hailed the "unprecedented" first weeks of OWS. He cautioned protesters to build and educate first, strike later.
 

Occupy Wall Street and the History of Corporate Fascism
Door Marc Adler, The Bloody Crossroads / Michaelmoore.com, 12 oktober 2011

The police brutality and corporate funding aimed at crushing Occupy Wall Street hint of the savagery unleashed by corporations in countries around the world over the past 150 years.


We May Be Witnessing the First Large Global Conflict Where People Are Aligned by Consciousness and Not Nation State or Religion
Door Naomi Wolf, Al Jazeera English, 1 november 2011


99% in Action: A Look at the Movement for Community and Nature's Rights
Door Shanon Biggs, Alternet, 2 november 2011

"We have the opportunity now to shift more than just politicians but the political and economic paradigm," says Global Exchange's Shannon Biggs.

Occupy Oakland Attempts to Shut Down City with America's First General Strike in 65 Years
Door Joshua Holland, Alternet, 1 november 2011

Today, Occupy Oakland may just pull off a feat that appeared all but impossible a few days ago. If they do, it will represent a dramatic escalation of the movement's tactics.

Bank of America's Fee Cancellation Is a Major Victory Signaling the Maturing of the Occupy Movement
Door Roberto Lovato, Of America, 1 november 2011

In addition to powering and pushing the work of groups fighting the bank fees, the #Occupy movement is also nourishing the work planned or envisioned by other groups. [...] it shows the power people really do have over even the most powerful among us-namely the banks and financial institutions that dominate life as we know it.

Biometric Door Locks and Bulletproof Windows: How Occupy Wall Street Is Scaring the Heck out of the 1%
Door Sarah Jaffe, Alternet, 1 november 2011

Are the sustained protests in Manhattan's Financial District and around the country getting to the wealthy bankers who are being targeted?


Zie ook m'n blognotities:
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
Belastingparadijzen (b.v. Nederland) voeden crisis
Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons
Europa aan de rand van de afgrond
Kredietcrisis en inflatiespook
Realistisch doemdenken (2007)
Amerika financieel op instorten? (maart 2007 - vóór de kredietcrisis)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten