blogspot visitor

23 november 2012

Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012

Door Willem Bos, Konfrontatie, 19 november 2012

[...] Het feit dat Nederland het nu in vergelijking met Duitsland economisch slechter doet is niet het gevolg van een slechte Nederlandse concurrentiepositie, maar van het achterblijven van de binnenlandse consumptie. 

[...] Terwijl de regering Rutte II Nederland verder kapot bezuinigt pakt de Duitse regering het anders aan. In 2011 stond Duitsland er net zo voor als Nederland, maar de Duitse minister van financiën Schäuble riep vakbonden en werkgevers op om de lonen fors te laten stijgen.

[...] Waarom volgen VVD en PvdA een andere weg? Om daar een zinnig antwoord op te geven moeten we eerst kijken wie er wel van het beleid van de nieuwe regering zullen profiteren.
'Mensen die echt rijk zijn, namelijk de mensen die van de opbrengsten van hun kapitaal leven, gaan er juist fors op vooruit'
concludeert William van den Heuvel in een artikel met de kop 'Regeerakkoord kent ook winnaars'.
Hij  legt hierin aan de hand van de analyse van het CPB uit dat het beleidspakket op termijn leidt tot een daling van het aandeel van de arbeid in het nationaal inkomen, de zogenaamde arbeidsinkomensquote, met 2,1 procent.
'De daling van de arbeidsinkomensquote heeft automatisch tot gevolg dat het aandeel van het kapitaal in het nationaal inkomen, de kapitaalinkomensquote, met 2,1 procent stijgt. Dit komt neer op een extra stijging van de winsten met ruim 12 miljard euro per jaar. Dit is gelijk aan 75 procent van het te bezuinigen bedrag van 16 miljard euro.'
Voor het midden- en kleinbedrijf, dat het vooral moet hebben van de binnenlandse consumptie is de ontwikkeling verre van gunstig. Het zijn vooral  de grote multinationale bedrijven en hun aandeelhouders die van deze ontwikkelingen profiteren. Zij worden door Rutte en Samsom bediend.

[...] Dat de VVD nauw verbonden is met deze sector is niets nieuws. Maar ook bij de PvdA is dat steeds meer het geval. Dat blijkt onder andere uit de personele uitwisseling tussen de top van de partij en het grote bedrijfsleven. Voormalig PvdA leider Wouter Bos kwam van de Shell en ging naar KPMG. Zijn voorganger Wim Kok eindigde zijn loopbaan als commissaris bij  onder andere ING, TPG Post, Shell en de KLM. Een van zijn ‘kroonprinsen’ oud staatssecretaris van Europese zaken Dick Benschop vertrok naar Shell en is inmiddels president directeur van Shell Nederland. Voormalig PvdA staatssecretaris van justitie en tweede op de PvdA lijst bij de Kamerverkiezingen van 2006 werkt inmiddels als vice president bij Shell, om maar de meest in het oog springende gevallen te noemen.
Het is duidelijk dat er in de PvdA top geen enkele tegenstelling wordt gezien in de belangen van het grote bedrijfsleven en het landsbelang. In tegendeel. Het landsbelang wordt daar gezien als synoniem met het belang van de grote multinationals. [...]

Zie ook (deels later toegevoegd):Staatssecretaris Klijnsma en de oorlog tegen de armen
Door Piet van der Lende, Doorbraak.eu, 29 oktober 2013

'Einde basisrecht op voeding en onderdak dankzij PvdA-er Jetta Klijnsma'
De Lange Mars, 27 november 2013

Inkomen van vijf ton bruto? Dan ga je erop vooruit
Door Yvonne Hofs, de Volkskrant, 2 november 2012 

'Geen kabinet met de PvdA dat zo gretig zijn ziel aan de duivel verkocht'
Door Marcel van Dam, 8 november 2012

'Belastingdruk voor bedrijf steeds lager'
Nu.nl, 1 december 2012

PvdA heeft het liberale mens- en maatschappijbeeld overgenomen
Door Wout Cornelissen, Trouw, 12 december 2012

Why Tom Friedman Is the Ayn Rand of Our Times
Door R.J. Eskow, Alternet, 29 juli 2013

Friedman is the dark prophet of unregulated marketplaces for every aspect of human activity.

Illustratie: K (vrij te gebruiken mits met link naar deze pagina)

En m'n blognotities:
Jetta Klijnsma (PvdA) sloopt de bijstand en regelt dwanarbeid onder minimumloon
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Dwangarbeid in de bijstand: proefkamp Leiden
Diederik Samsom: hoog IQ, domme man
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector

VS: 10 feiten over het ravijn tussen rijk en arm 
Duizenden miljarden verborgen in 'schaduwbanken'
Britse rijken nog nooit zo rijk
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Belastingparadijzen (b.v. Nederland) voeden crisis
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Wanstaltige inkomensongelijkheid in VS fnuikt democratie
Rijkdom van de wereld valt toe aan elite
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
VS is bananenrepubliek qua inkomensongelijkheid
8 Schrille feiten over rijkdom en armoede in de VS
Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis  
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons

Tags: regeerakkoord, kabinet Rutte II, regering Paars III, Rutte 2, Mark Rutte, Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, gezamenlijke visie, gedeelde visie, strategie, doel, doelstellingen, beleid, bezuinigingen, meedogenloze afbraak, grote bedrijven, multinationals, winnaars, verliezers, middenstand, midden- en kleinbedrijf, rijken, armen, arbeid, kapitaal, winsten, vaste lasten, vrij besteedbaar inkomen 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten