blogspot visitor

19 maart 2012

Marbe vergoelijkt fascistoïde gebral van Holman

Publicist Theodor Holman is knettergek geworden of gewoon extreem rechts. Het een sluit het ander natuurlijk ehh... niet helemaal uit. 'Knettergek extreem rechts', laten we het daar op houden. Inderdaad, net als Anders Breivik.

Over zijn toneelstuk over Breivik liet Holman zich, zegt-ie zelf, expres interviewen door iemand van De Dagelijkse Standaard - zoals bekend een extreem rechtse blog, die Holman echter rekent tot de 'avant garde'. Vanwaar deze keuze? Holman:

'Breivik zegt: "Het is te laat. We zijn vergiftigd. Het politiek correcte denken is te sterk voortgeschreden." Hij geeft daar heel sterke voorbeelden van waarvan ook ik schrok. Het zit overal. Het zit in de kunst, in de pers, het cabaret, overal! Als we niet snel ingrijpen hebben we echt verloren. Want de moslims hanteren twee wapens, de bevolkingsaanwas en de immigratie.'

Verbijsterend hoe een door aardig wat intelligente mensen (nog) gewaardeerde scribent wat betreft politiek correct denken, immigratie en islamitische bevolkingsaanwas de totaal onnodig[1a] alarmistische en evident getroebleerde[1b] kijk van een massamoordenaar napraat, inclusief het idee dat we zijn 'vergiftigd' door een linkse elite[1c].

'Ik voel me verwant met Breivik', aldus Holman. Van diens manifest was hij 'erg onder de indruk'. 'Het ging al meteen over ideologie, dat die niet bestaat', oreert de grote toneelschrijver, die niet schijnt te merken dat hij in feite figurant is in een afzichtelijk maatschappelijk drama. Een paar zinnen verder beweert Holman dat Breivik 'uiteindelijk ook kapot gegaan is door zijn eigen idealisme'. Wat een warhoofd[2].

Aangaande de innerlijke roerselen van Wilders suggereert Holman in zijn toneelstuk - 'ik heb me natuurlijk enorm gespiegeld aan Shakespeare' -, dat de PVV-leider niet zo ver wil gaan als Breivik, omdat hij al voortdurend met de dood wordt bedreigd. Diepzinnig!

Het Polenmeldpunt van Wilders is volgens Holman fout, niet omdat het discriminerend en hatelijk is, nee: 'Schop ze verrot. Pak een pistool en schiet ze neer. Maar we gaan ze niet aangeven. Dat heeft iets miezerigs.' Dit is geen ironie meer te noemen; 'hondsdolle oprisping' is een betere typering.

En dat pedante geschuimbek achter een grijnzend 'literair' mombakkes wordt unverfroren goedgepraat door Bas Paternotte (HP De Tijd) en Volkskrant-columniste Nausicaa Marbe. De laatste twitterde op 16 maart: 'Twitter: de plek die overloopt van domheid als [...] [Theodor Holman] met een pistoolmetafoor niet Polen, maar juist hun laffe verklikkers cynisch fileert'.

Pistoolmetafoor! Metafoor voor wat, mevrouw Marbe? Leg dat dan meteen even uit, ja?

Eildert Mulder (Trouw) heeft gelijk: 'Anders Breivik is niet alleen'. Maar helaas geeft hij de man eveneens enige credits, door bijvoorbeeld - dit moet de gggristelijke mannenbroeder in Mulder zijn - te beweren dat Breivik gelijk heeft in wat hij zegt over 'doorgeschoten feminisme'. God wat een gelul[3].

Het beroerde is, dat er in linkse kringen wel degelijk hardnekkige cultuurrelativisten blijven rondlopen, die blind of onverschillig zijn voor feiten als de opkomst van het salafisme in Europa. Nee, 'we' zijn door deze politiek correcte achterhoede niet vergiftigd, hun invloed is juist bijna overal op zijn retour (kijk even naar de politieke landkaart van Europa: het blauw van 'rechts' spant de kroon). En bovendien is de immigratie van moslims naar West-Europa op gang gebracht omdat de industrie schreeuwde om 'gastarbeiders', onder het toeziend oog van overwegend conservatieve en rechtse regeringscoalities.
Maar neem een zelfingenomen roeptoeter als Ken Livingstone (veel te spaarzaam bekritiseerd door links, dit stuk is een betrekkelijke uitzondering)[4]; of in Nederland types als Frans Timmermans en Alexander Pechtold, die de boerka wensen te blijven zien als in sommige gevallen een respectabel blijk van vrouwelijke zelfbeschikking. Of een Bart Voorzanger van de blog Republiek Allochtonië. Dit soort meer en minder bekende salontoleranten en/of betuttelracisten is indirect - maar zeker - mede verantwoordelijk voor de groei van extreem rechts.

Maar op de eerste plaats moeten, afgezien van Wilders cum suis, figuren als Holman, Marbe, Kluveld en Sommer eens echt in de spiegel kijken. Dan zien ze het gezicht van een burgeroorlog.

Zie ook (later toegevoegd):

Holman: "Ik vind zelfs dat je mag oproepen tot geweld"
Theodor Holman in Echte Jannen, 10 november 2014 (audio 1:10:50) 

Holman: "[...] de vrijheid van meningsuiting [moet] eigenlijk totaal [...] zijn. Ik vind zelfs dat je mag oproepen tot geweld."
Het is in mijn ogen walgelijk cynisch (op z'n minst) om precies in de nacht van de herdenking van Kristallnacht te pleiten voor het toestaan van oproepen tot geweld.

In 2009 'beredeneerde' Holman in De Groene Amsterdammer malloterig dat Hitler mogelijk geen straf had moeten krijgen, namelijk voor zover hij alleen tot geweld opriep, het zelf niet pleegde en evenmin ondergeschikten het bevel gaf het te gebruiken. In dezelfde colum schreef hij al: "Vrijheid van meningsuiting is dus in mijn ogen absoluut. Ja, je mag oproepen tot geweld. Maar je moet degene straffen die het geweld uitvoert." In 2006 schreef hij nog in het Parool: "Er is eigenlijk maar één beperking bij de vrijheid van meningsuiting en dat is het gebruik van en het oproepen tot geweld." Nadien is deze overschatte publicist dus het spoor volledig bijster geraakt.

Zo makkelijk komen islamofoben niet van Breivik af
Door Eildert Mulder, Trouw, 22 april 2012

Hoe Holman ons toch een dienst bewijst
Rob van Kan, 17 maart 2012

Over het toneelstuk van Holman:

Holmans Schuyt-praetje
Door Han van der Horst, Joop.nl, 25 maart 2012

Van der Horst concludeert op goede gronden: ‘[...] Theodor Holman toont zich een propagandist voor het gedachtegoed der PVV. Tegelijkertijd geeft hij tussen de regels door een waarschuwing. Als Geert Wilders, deze politicus en democraat niet snel genoeg gehoor krijgt, zullen anderen in actie komen, niet met het woord maar met het zwaard om maar even in de metafoor van de ridder te blijven. Dat kun je dan Wilders niet verwijten maar wel de grachtengordelelite, de linkse kerk of Den Haag dat weigerde te luisteren toen het nog kon. Met andere woorden: wie Wilders afwijst, kweekt Breiviks.’
Van der Horst slaat de spijker op z’n kop, mede gezien het interview van Holman op De Dagelijkse Standaard. Holman is een 100 procent Wilders-adept inzake de islam. Geert Wilders zelf heeft gezegd: 'Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is.' (Bron: HP/De Tijd, februari 2004 - Wilders zei dit na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen.)
Exact dus de boodschap van het neofascistische agitatortje Theodor Holman.

En lees m'n blognotitie:
Groene Amsterdammer de fout in met Holman

Noten (later toegevoegd)

[1a] De snelheid van de groei van de moslimbevolking wereldwijd neemt af. Het percentage islamieten van de bevolking van Europa groeit de komende twintig jaar slechts met 2 procent (heden circa 6 procent, in de EU ruim 3 procent). In Nederland zal in 2030 circa 7,8 procent van de bevolking moslim zijn (volgens cijfers in de wikipedia 8 procent in 2050), tegen circa 5 procent nu. In de VS blijft dat cijfer steken op 1,7 procent van de bevolking; ongeveer net zoveel als de Joodse minderheid. Lang niet al deze mensen zullen streng gelovig zijn. Een meerderheid van sharia-aanhangers in het Westen is dus in de verste verte niet op komst. Zie ook de beschouwing van Eildert Mulder in Trouw over de analyse van de Franse demografen Emmanuel Todd en Youssef Courbage. En deze opmerking in de wikipedia: 'there has been a sharp decrease in Muslim fertility rates. A Pew Forum study, published in January 2011, forecast an increase of Muslims in European population from 6% in 2010 to 8% in 2030. PEW also found that Muslim fertility rate in Europe would drop from 2.2 in 2010 to 2.0 in 2030. On the other hand, the non-Muslim fertility rate in Europe would increase from 1.5 in 2010 to 1.6 in 2030.'
De schrikbeelden die Breivik, Wilders, Holman en vele anderen oproepen, zijn dus belachelijk onrealistisch en demagogisch.
Wat niet wegneemt dat we geen meter moeten toegeven aan de godsdienstige eisen van orthodoxe moslims betreffende de openbare ruimte en de publieke zaak. Maar op dat vlak heeft al een grote cultuuromslag plaats gevonden; verstokte cultuurrelativisten voeren - gelukkig - een achterhoedegevecht, dat de voortgaande opkomst van militante, ne0fascistische groeperingen en sites noch afdoende verklaart, noch rechtvaardigt; die drijven voor het grootste deel gewoon op angst en deels racistische haat, voortkomend uit het enorme verkeer van personen ten gevolge van de globalisering.

[1b] Het gestoorde van Breiviks geestesgesteldheid blijkt onder meer uit zijn grootheidswaanzinnige geposeer als vrijmetselende oorlogsheld, zijn gezwatel over tempeliers, sowieso zijn grotesk militante opzet, zijn paranoïde karikatuur van de volgens hem alles doordringende invloed van de Frankfurter Schule in het bijzonder en links in het algemeen, zijn zware leunen op het boek 'Eurabië' van Bat Ye'or, een bizarre complottheorie die een soort spiegelbeeld is van de Protocollen van de Wijzen van Zion, en als klap op de vuurpijl zijn zinspelen (tegen het eind van zijn manifest) op de noodzaak van een anti-islamitische holocaust, geheel in de lijn van dergelijke krankjoreme - maar daarom niet minder levensgevaarlijke -, als toekomstvoorspellingen vermomde haatpamfletten op de blog Gates of Vienna; zoals van de hand van de hondsdolle scribent 'El Inglés'.
Het is overigens verontrustend dat de pers nog geen letter heeft geschreven over het feit dat vanaf de persoonlijk website van Geert Wilders wordt gelinkt naar Gates of Vienna, waar consistent propaganda wordt gemaakt voor een gewapende strijd tegen moslims en dus zelfs voor genocide (met een flinterdunne verhulling - bijvoorbeeld 'the article below is descriptive, not normative' - om juridische vervolging te bemoeilijken).
En het is bijna surrealistisch - en om je kapot te schamen - dat dezer dagen een politicus die net als Holman de 'analyse' van Breivik grotendeels deelt, in onze regeringszetel onderhandelt met de premier over de toekomst van ons land, terwijl een toneelstuk waarin een moordenaar van meer dan zestig kinderen beschaafd van gedachten wisselt met voornoemde politicus, applaus krijgt in onze hoofdstad.


[1c] Wat de pers betreft: die is voornamelijk rechts, met ook in de publieke omroep rechtse mannen als smaakmakers.

[2] De bezopen incoherentie van Holmans 'denken' blijkt ook in het tweede deel van het interview op de extreem rechtse blog De Dagelijkse Standaard (alleen die titel al trouwens, je weet meteen dat het gaat om de bekrompen maatstaven van de volgevreten blanke burgerman), waar hij eerst zegt: 'Maar democratie gaat het niet redden'; en een paar zinnen later: 'Maar uiteindelijk beschermt de democratie ons' en daar meteen weer achteraan: 'Al ben ik het eens met de analyse van Breivik' (die zegt dat de democratie ons richting ondergang voert). Werkelijk, moet iemand die zulke wartaal uitslaat nog een podium krijgen in De Balie en De Groene Amsterdammer, zichzelf respecterende hoeders van de maatschappelijke discussie?
Holman laat meteen maar even weten: 'Ik ben echt een darwinist. Laat de sterkste maar winnen. Wat overtuigt, moet winnen.' Wat overtuigt, moet winnen? Dus het is goed als een demagoog - ten gevolge van zijn overtuigingskracht! - de massa achter zich krijgt, ongeacht de inhoud van zijn ideeën? Wie meent dat de meest overtuigende 'moet' winnen, is evident amoreel of immoreel en valt niet meer serieus te nemen in een redelijke discussie over goed en fout of over welke waarden of waarheden dan ook.
Trouwens, dat Holman nog niet eens werkelijk meent dat de meest overtuigende moet winnen, blijkt uit zijn geroeptoeter dat je de wapens moet opnemen als men 'de vrijheid van meningsuiting op welke manier dan ook gaat aantasten' [cursivering door mij; K]. Wat dan als de rechter bepaalde uitingen verbiedt wegens het oproepen tot discriminatie of haat? Gaat Holman straks schieten als de rechter Wilders gaat beboeten omdat hij - even gesteld dat dit moment aanbreekt - in nog sterkere bewoordingen dan hij al heeft gedaan, oproept tot het afvoeren van miljoenen moslims uit Europa? En waarom zou een 'darwinist' à la Holman ('laat de sterkste maar winnen') ook een grens trekken bij verbale overlevingsmechanismen? Van Holmans geklets is echt geen brood te bakken.
Theodor Holman heeft zichzelf gedegradeerd tot de rol van een derderangs agitator. Dat zou alleen maar pathetisch en meelijwekkend zijn, ware het niet dat hij van links tot rechts steun krijgt. Dat is ronduit eng en ongelofelijk beneden peil. Dit land begint over de hele maatschappelijke breedte zijn verstand te verliezen.


[3] Ten eerste is het feminisme helemaal niet 'doorgeschoten'; vrouwen verdienen nog altijd minder (in Duitsland 8 procent) dan mannen in dezelfde banen en vrouwenhandel tiert welig in de sector die voor 99 procent draaiende wordt gehouden door mannelijke hoerenlopers. Ten tweede is het soort anti-feminisme waar Breivik zich bij thuis zou voelen, waarschijnlijk dit: 

Leader's Suicide Reveals Frightening, Violent, Organized Misogyny Movement
Door Arthur Goldwag, SPLC Intelligence Report / Alternet, 20 maart 2012

The suicide brought attention to an underworld of misogynists whose furies include the family court system, domestic violence laws and false rape accusations.

[4] Zie ook deze bezorgde brief van Joodse Labour-aanhangers.


Foto Theodor Holman: bron wikipedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten