blogspot visitor

26 maart 2012

'Het Antisemitisch Manifest' van Izz

Aanvulling 2016: Izz Ad-Din Ruhulessin is inmiddels overtuigd seculier geworden. En het is geen domme jongen.

Wat heeft de binnenhofbidder, stenigingsatleet en goedprater van het bedreigen van islamcritici en van het doden van NGO-medewerkers in islamitische landen, Izz ad-Din Ruhulessin, in de zin met een tekst die hij zegt op 29 maart te zullen publiceren: 'Het Antisemitisch Manifest'?

Wat Izz hoe dan ook niet schijnt te snappen, is dat zo'n actie zelfs niet grappig is als dat hele aldus getitelde stuk een persiflage wil zijn. Net zo min grappig als wanneer iemand van de PVV 'Het Anti-Negroïde Manifest' zou publiceren of een protestantse Ier 'Het Anti-Katholieke Manifest'. Alleen een cabaretier of een andere persoon of groep waarvan je weet dat hij politieke satire produceert, zou het kunnen klaarspelen geestig, ironisch of sarcastisch te zijn met zo'n titel[1]. Misschien.

Izz roept op de site Wij Blijven Hier, onder een stuk waarin iemand het CIDI ervan beticht racistisch te zijn en waarin wel zes keer het adjectief 'Zionistisch / Zionisten' valt (met een hoofdletter) - dan weet je meestal wel wat voor vlees je in de kuip hebt en ja, auteur Tariq Shadid[2] is van de Palestijnse Gemeenschap Nederland, die in 2004 hand in hand met de extreem linkse Internationale Socialisten meedeed met de herdenking van Hamas-sjeik Yasin nadat Israël deze had gedood -..., enfin, Izz schrijft onder dat verhaal van Shadid, naar aanleiding van een reactie van Likud Nederland: 'Likoed Nederland prikkelt mij om het Antisemitisch Manifest een aantal dagen eerder te publiceren.' (Tussen haakjes: dat zegt-ie dus terwijl nog geen week daarvoor in Toulouse een medemoslim een joodse leraar en drie joodse schoolkinderen heeft doodgeschoten, wat heel Europa heeft geschokt.)

Waarschijnlijk wordt 'Het Antisemitisch Manifest' dus geen verrassend staaltje zelfspot, waarin beide partijen in het conflict Israël-Palestina op de hak worden genomen. 'Tariq heeft overigens 100% gelijk', laat Izz verder nog weten - wat alleen maar kan betekenen: de enige goede jood is een jood die Israël wil opheffen.

Als politicoloog moet Izz weten dat de jaren dertig van de vorige eeuw het tijdvak vormden van de 'antisemitische manifesten', zoals (Duitsland even buiten beschouwing gelaten) in Ierland en in Italië.

'Het Antisemitisch Manifest'. Bijdrage[3] van Izz ad-Din Ruhulessin aan een betere verhouding tussen moslims en joden in Nederland.
Vast.

Naschrift

Het blijkt dat Izz inderdaad geen greintje gevoel voor humor heeft. Hij heeft in de loop van de middag van 29 maart een button op zijn homepage gezet met 'Het Antisemitisch Manifest' erop. Wie daarop klikt, komt op een lege pagina met de tekst: 'Je wilde een niet-bestaande pagina bezoeken heks.' Update namiddag 29 maart: de button van deze mislukte grap is verdwenen; de pagina met genoemde tekst zal-ie ook wel weghalen. [einde update]
Dit is om tenminste twee redenen niet grappig. Ten eerste kon Izz verwachten dat juist mensen die antisemitisme verafschuwen, uit nieuwsgierigheid kijken wat hij in de zin had met zijn manifest; deze bezoekers voor 'heks' uitmaken, slaat nergens op. Ten tweede, gesteld dat hij juist bezoekers die welwillend staan tevenover antisemitische teksten voor 'heks' uitscheldt: de associatie tussen antisemitisme en heksen is verwrongen en misogyn.

Update: op 7 april heeft Izz een reactie geplaatst op deze blog (klik op de titel en kijk eronder); hij meldt dat hij het manifest, zij het met enige vertraging, wel degelijk zal publiceren.

Update 2: Izz meldt dat de titel inderdaad 'sarcastisch' is bedoeld. Wat mij betreft dus zeer misplaatste ironie, die zelfs als ironie bij veel mensen 'hatelijk' in de oren zal klinken en in elk geval van grote ongevoeligheid getuigt voor (met name) de bekende gebeurtenissen van de vorige eeuw.

Update 3: Ad-Din Ruhulessin is inmiddels beland op de andere flank en leest (niet onvermakelijk trouwens) radicalen en 'beroepsmoslims' de les. 

Noten

[1] Zie bijvoorbeeld het spottende manifest 'Een ander antisemitisch geluid' door Mischa Wertheim (Vrij Nederland, maart 2011), een parodie op de stellingname van de groep 'Een ander Joods geluid'. Izz ad-Din Ruhulessin zal uit zijn islamitische hoofddeksel niet bepaald zoiets tevoorschijn toveren - eerder zal zijn manifest de parodie van Wertheim op een paar punten 'waar maken'.

[2] Shadid richt zijn gram ook op het lofwaardige Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam, dat sinds 2006 de moeilijke taak op zich heeft genomen onderling begrip te kweken tussen moslims en joden (en niet alleen de 'anti-zionisten' onder hen). Shadid noemt dit netwerk 'een clubje dat - gewild of ongewild - Zionisten de kans geeft zich te profileren als vrienden van het Marokkaanse volk'.
Opbouwende man, die Shadid.
Tariq Shadid - of de betreffende eindredacteur van Wij Blijven Hier - heeft bovendien als tussenkopje in Shadids artikel ingelast: '“If you don’t stand for something you will fall for anything” - Malcolm X.'
Malcolm X! - de activist en moslim die 'blij' was met de moord op John F. Kennedy, tegenstander was van de geweldloze lijn van Martin Luther King ('nonviolent' à la King betekende 'defenseless', aldus Malcolm X.) en die de wenselijke verhouding tussen zwarten en blanken als volgt schetste:
'The Honorable Elijah Muhammad teaches us that since the Western society is deteriorating, it has become overrun with immorality, that God is going to judge it and destroy it, and the only way the black people who are in this society can be saved is not to integrate into this corrupt society but separate ourselves from it, reform ourselves, lift up our moral standards and try and be godly - try to integrate with God - instead of trying to integrate with the white man.'
Constructieve kerel, die Malcolm X.


[3] Wat voor vlees we met Izz in de kuip hebben betreffende het conflict Israël-Palestina, blijkt uit een latere reactie van hem onder het stuk van Shadid (26 maart, 18:38 uur). Hij reageert op een opmerking van iemand anders - 'En ben er van overtuigd dat dit conflict nooit opgelost wordt! Dus zullen er muren blijven, zelfmoordaanslagen en ander gedoe' - als volgt: 'Ach ja, het verschil tussen moslims en joden in deze kwestie is, dat de moslims 100 miljoen doden kunnen incasseren, terwijl de bevolking van Israel daarmee al een stuk of twintig keer over de kop is gegaan :)'.
Dat moet dan een geintje zijn. Jakkes. Een paar kernbommen over en weer en de moslims zullen hebben gezegevierd, Izz? Opnieuw zes miljoen dode joden, plus anderhalf miljoen vermoorde Arabisch-Israëlische burgers, plus wellicht een veel hoger aantal slachtoffers in Iran - goeie deal? O, maar je maakte maar een grapje? Echt? Weet je, er bestaan ook nare, harteloze grappen.


Terzijde: met terugwerkende kracht, nadat directeur Yoeri Albrecht de extremist Haitham al-Haddad en de extremist Theodor Holman een podium heeft gegeven in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, is het opmerkelijk wat Albrecht verzuchtte in een opiniestuk in de Volkskrant (oktober 2010, samen met Eddy Terstall):
'De ongenuanceerden krijgen voortdurend het podium. Of het nu de middeleeuwse doormensenheenprater Izz ad-Din Ruhulessin is bij Pauw & Witteman, waar vrijwel geen Nedermoslim zich in herkent, of types met verkeerde stropdassen [of zonder stropdas hoor, zie Theodor Holman; K] die niet veel verder komen dan de islam fascistisch te noemen en in elke gelovige moslim iemand zien die de staat omver zou willen en kunnen werpen.'
Misschien kan Terstall Albrecht er eens aan herinneren dat hij de afgelopen maanden precies aan het doen is wat hij anderhalf jaar geleden in de Volkskrant nog hekelde.
Wel is het inmiddels zeer de vraag of maar weinig Nederlandse (jonge) moslims zich herkennen in iemand als Izz.


Foto: deel van screenshot video Pauw & Witteman 7 september 2010; op de achtergrond het gezicht van Sakineh Mohammadi Ashtiani, die in Iran dreigde te worden gestenigd (later zou ze worden opgehangen en weer later hebben Iraanse autoriteiten ontkend dat ze zou worden gedood). In de uitzending stelt Izz ad-Din Ruhulessin dat de ware universele rechten van de mens de rechten zijn die de mens heeft volgens de islam, wat hij eerder in een opiniestuk in de Volkskrant had betoogd.

4 opmerkingen:

 1. Het Antisemitisch Manifest wordt zeker gepubliceerd echter het was op desbetreffende datum nog niet af. Maar het komt wel hoor, maak je maar niet druk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou, dan is mijn blogje dus mogelijk van invloed op de definitieve tekst daarvan. Ik hoop van harte dat je menigeen zult verbazen met een evenwichtig en constructief stuk. En het zou heel fijn zijn als je het meteen anders zou noemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. We weten allebei dat deze opmerking sarcastisch is bedoeld ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben bang dat ik niet de enige was die daar niet helemaal zeker van was. Goed te horen. Toch blijf ik het onjuist vinden om met zo'n titel te werken (zie m'n blog daarover).

  BeantwoordenVerwijderen