blogspot visitor

27 januari 2011

Snelheid groei moslimbevolking neemt af

De Telegraaf, 27 januari 2011

De Telegraaf bericht dat het aantal moslims op de wereld over 20 jaar is gegroeid met 35 procent ten opzichte van het huidige absolute aantal moslims (het is niet zo dat het percentage moslims groeit met 35 procent). In Europa zal het gaan om een toename van 2 procent ten opzichte van de totale bevolking.
In Nederland zullen  in 2030 ruim 1,3 miljoen moslims wonen, ongeveer 7,8 procent van alle mensen in ons land[*]. Dit valt af te leiden uit een studie van het Amerikaanse Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life.
Heden is 6 procent van de Europeanen moslim. Dit zal gemiddeld circa 8 procent zijn in 2030.

Dit betekent dat de snelheid van de toename van het aantal moslims afneemt. De afgelopen 20 jaar groeide dit aantal met 44 procent. Volgens prognoses zullen er in 2030 8,3 miljard mensen op aarde leven. 26,4% zal naar verwachting moslim zijn; tegen 23,4% op dit moment. Deze percentuele stijging is zo gering omdat de totale wereldbevolking in 2030 veel groter is dan nu; ook het aantal niet-moslims neemt sterk toe.

Zie ook:

Vrees voor islamitisch 'Eurabia' ongegrond
NRC Handelsblad, 27 januari 2011, pagina 7

Amaney A. Jamal, universitair hoofddocent aan Princeton en adviseur van PEW, merkt op: 'De alomtegenwoordige aanname is dat moslims de aarde gaan bevolken (...), maar de cijfers komen niet eens in de buurt. Ik vraag me af, waar komt alle hysterie vandaan?' [het antwoord op die vraag is toch niet zo moeilijk: a. oververtegenwoordiging van deels niet goed integrerende moslims in bepaalde stedelijke gebieden in het Westen, b. Al Qaida en consorten, c. periode van te grote toegeeflijkheid van met name linkse politici en bestuurders ten aanzien van wensen van reactionaire moslims en d. opkomst van extreemrechtse populisten die a, b en c overdrijven en politiek uitbuiten; K].

---

Zie ook deze prognose van het PBL en CBS van de toename van het aantal niet-Westerse allochtonen (deels niet-moslims dus[*]) in Nederland in de periode tot 2040. Hun aandeel stijgt van 11,1 procent naar 15,8 procent van de totale bevolking, waarbij het percentage in de grootstedelijke gebieden waarschijnlijk licht terugloopt (gemiddeld meer spreiding dus). De PVV maakt de bezoekers van haar site op moment van dit schrijven bang met het kaartje bij dit onderzoek; maar het gaat dus om een aanmerkelijke maar niet dramatische stijging.

Updates:


Massa-immigratie uit moslimlanden?
Door Flip van Dyke, Sargasso, 7 november 2012

Van Dyke becijfert dat sinds de strenge vreemdelingenwet van 2001 gemiddeld per jaar zo'n 1600 immigranten uit moslimlanden zich in Nederland hebben gevestigd, waar echter tegenover staat dat de emigratie van deze groep circa 93 procent bedroeg van de immigratie. Er vertrokken dus circa 1488 mensen met een moslim(land)achtergrond. Dus netto slechts een immigratie van 112 'waarschijnlijke moslims' per jaar - aangenomen dat er relatief weinig moslims binnnekomen vanuit niet-moslimlanden.

Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?
Door Flip van Dyke, 28 augustus 2012

De islamisering van Nederland wil maar niet echt vlotten
Republiek Allochtonië, 7 april 2015

[...] Volgens [...] [Pew Research Centre] zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking).

Noot

[*] De wikipedia stelt: '[het percentage moslims onder de Nederlandse bevolking was in 2005/2006 circa] 5,3 procent. Een miljoen moslims zullen er naar verwachting pas in 2017-2023 zijn. Onder gelijkblijvende omstandigheden zou het aantal moslims in 2050 kunnen uitkomen op circa 8% van de bevolking.'

Zie ook m'n blognotitie:
Cijfers: geen islamisering van Amsterdam in zicht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten