blogspot visitor

02 mei 2012

Rechtse hetze tegen Hollande

The Economist ('a rather dangerous man') natuurlijk, en - het wekt inmiddels geen verbazing - in Nederland de neplinkse Wouter Bos ('Of krijgen we Hollande, en dus weer een serieuze destabiliserende invloed binnen Europa?').

En waarom? Omdat Hollande langzamer wil bezuinigen, de belastingen voor welgestelden wil verhogen (niet meer dan logisch en rechtvaardig) en de schamele restanten van de al bijna kapot bezuinigde sociale zekerheid wil behouden.

Misdadig! Nee, dan liever Nederland, waar zelfs GroenLinks als een VVD-blauw uitgeslagen konijntje is gehypnotiseerd door de neoliberale mantra 'hervormingen' - codewoord voor: het afbreken van elke vorm van collectief-politiek gewaarborgde bestaanszekerheid, ten behoeve van ieders maximaal 'flexibele' en machteloze beschikbaarheid voor de 24 uurseconomie.

Een stem op de PvdA à la Wouter Bos, Groenlinks, D66 (en natuurlijk alles nog weer rechts daarvan) is een stem vóór een 'serieuze destabiliserende invloed' op uw laatste resten van bestaanszekerheid en bijbehorende gemoedsrust; alsook vóór het stabiliseren van de wanstaltige vermogensopbouw door de graaiende grootverdieners van onze perverse economie.

Zie ook:

Het prima alternatieve plan ter bestrijding van de crisis van de SP. De PvdA onder Samson wil weliswaar een tikje meer belasting voor de welgestelden, maar heeft de neoliberale veren van Wim Kok lang niet afgeschud.

De politieke armoede van GroenLinks
Waarom het bereikte akkoord bovenal de intellectuele armoede aantoont van GroenLinks
Door Merijn Oudenampsen, De Helling / Joop.nl, 27/28 april 2012

[...] In tegenstelling tot wat Klaas Knot van de DNB beweert, is dit geen crisis die door overheidschulden is veroorzaakt en die door de reductie van overheidsschulden kan worden opgelost. Dat hoeft u niet van mij aan te nemen. Luistert u naar Nobelprijswinnende economen als Paul Krugman en Jeffrey Sachs die het Europese bezuinigingsbeleid een vorm van ‘economische zelfmoord’ hebben genoemd. Luistert u naar onverdachte stemmen als het IMF, de Wall Street Journal en de Financial Times. Ik citeer uit de FT:
"The Dutch case is a horrific display of Europe’s self-harming. In pressurised states with no fiscal space, deficit cuts are of course imperative, but countries that can should let deficits widen to buoy aggregate demand in the eurozone until the recovery is firm. There is no reason for the Netherlands, whose 65 per cent debt to output ratio puts it among the eurozone’s most solvent, to fear moderate deficits in a recession. But Europe’s policy of austerity for all is dragging one economy after another back into recession – and the effect is not limited to the periphery. The bankruptcy of universal austerity is political as well as economic. The more clearly the eurozone’s favoured policy is failing, the less credible mainstream politicians – still too loyal to Germany’s demand for deficit cuts – will seem to voters. If leaders are seen as oblivious to common sense, they will leave the field open for the likes of Mr Wilders."
Ironisch genoeg is de SP de enige partij die zich op een lijn plaatst met de kritiek van de Financial Times.
Zo dramatisch eenzijdig is het Nederlandse debat, waar overal in de media de stem van Hayek domineert. Zo ook in het NOS journaal, dat keer op keer spreekt van noodzakelijke bezuinigingen, en van 'niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt'. Zo ook in de kranten, die het nieuwe akkoord met blind enthousiasme hebben ontvangen.

[Hollande:] 'ECB moet lenen aan eurofonds'
Nu.nl, 2 mei 2012

Dit artikel maakt duidelijk dat de Europese banken honderden miljarden euro's lenen bij de ECB tegen een lage rente, om er vervolgens tegen een veel hogere rente staatsobligaties mee op te kopen. Regelrecht spekken van de banken dus; uiteindelijk op kosten van de belastingbetaler en/of de koopkracht van de burger die wordt aangetast door oplopende inflatie. Hollande wil daar terecht een einde aan maken.

Met Hollande mag Europa een beetje beginnen hopen
Door Marc Hooghe, De Morgen Opinie, 4 mei 2012

Kan Hollande, als hij president wordt, erin slagen het Europees beleid socialer te maken?

Verder m'n blognotities:
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Britse rijken nog nooit zo rijk
'Wij zitten gevangen in onze jacht op rijkdom'
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Rutte wil sociaal Europa afbreken
Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis  
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons

Geen opmerkingen:

Een reactie posten