blogspot visitor

11 mei 2012

Doodsbedreiging Xenia Kounalaki: waar blijft de EU? Mail het Europees parlement!

De Griekse neonazi's van de partij Chrisi Avgi (Gouden Dageraad) hebben journalist Xenia Kounalaki (foto rechts) van de krant Kathimerini op hun website met met de dood bedreigd. Tot nu toe heeft dit véél te weinig internationale verontwaardiging gewekt, laat staan tot enige actie van betekenis geleid. Uiteraard heeft de Griekse bond van journalisten protest aangetekend, maar vanuit de Europese Commissie is er tot dusver alleen een tenenkrommend laffe reactie van Barroso.

Kounalaki (die is geboren in Hamburg) werd in een lang artikel op de site van Chrisi Avgi, waarin men niet schroomde ook haar dochter erbij te halen, te verstaan gegeven: 'Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat!'
Het ging beslist niet om de opwelling van een 'reaguurder'.

Waarom horen we niets vanuit het Europees Parlement? Verzuimt de pers dat te melden, of zitten de volksvertegenwoordigers daar weer eens te slapen (duur te lunchen of iets dergelijks)?

Stuur een e-mail naar het Europees Parlement

Daarom maar een oproep vanaf deze kleine blog: beste lezer, stuur een e-mail naar de Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken van het Europees Parlement en vraag de Commissie een onderzoek in te stellen naar Chrisi Avgi en na te gaan welke stappen vanuit de EU tegen deze partij kunnen worden genomen. Eventueel kunt u ook de Nederlandse vereniging van journalisten NVJ vragen zich in te zetten voor Kounalaki.

Als u net als ik van mening bent dat nationaalsocialistische partijen geen ruimte mogen krijgen in Europa: dring dan aan - zoals de burgemeester van Thessaloniki - op het bevorderen vanuit het Europees Parlement van een EU-breed verbod op dergelijke partijen, wat in Duitsland al het geval is sinds WOII.
Vraag de Commissie om eerst contact te zoeken met Xenia Kounalaki, om haar te vragen of sommige vormen van actie naar haar overtuiging niet in haar belang zijn (of in het belang van de persvrijheid in Griekenland)[*].
You can contact the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs by email at the following address:
LIBE-secretariat@europarl.europa.eu
or by fax:
+32 2 284 49 41 (Brussels)
+33 3 88 17 90 40 (Strasbourg)
Het treft dat de ondervoorzitter van de Commissie Sophie in't Veld is (foto rechts), die namens D66 / de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa zitting heeft. Dus richt u zich gerust in het Nederlands tot haar in haar rol van ondervoorzitter.

Om het u makkelijk te maken: u kunt onderstaande voorbeeld-tekst knippen en plakken en naar believen veranderen:

[This e-mail is in Dutch. Please, forward it to your Dutch Vice-Chair Sophia In't Veld.]

Geachte mevrouw In't Veld,


Graag wil ik bij u aandringen om in uw rol van ondervoorzitter van de Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken van het Europees Parlement, met grote urgentie actie te ondernemen naar aanleiding van de doodsbedreiging aan het adres van de Griekse journalist Xenia Kounalaki van de krant Kathimerini, door de neonazi-partij Chrisi Avgi. Kounalaki had eerder in een artikel met recht en reden gepleit voor een verbod op Chrisi Avgi.

Ik ben van mening dat de reactie tot dusver van
José Manuel Barroso absoluut niet volstaat. Neemt u alstublieft contact op met Xenia Kounalaki om in overleg met haar te bezien welke actie vanuit het Europees Parlement opportuun is in haar persoonlijke belang en in dat van de persvrijheid in Griekenland - en dus in Europa.
Wat mij betreft moet daarbij ook aan de orde komen, of en hoe het Europees Parlement in gang kan zetten dat de lidstaten het voorbeeld van Duitsland volgen en een algemeen verbod instellen op nationaalsocialistische partijen - en zo mogelijk op andere extremistische partijen die burgers bedreigen of op andere manieren tot geweld aanzetten.

De democratie in Europa moet zichzelf beschermen, voor het te laat is. De gebeurtenissen van de vorige eeuw hebben immers laten zien dat de geest in tijden van crisis onomkeerbaar uit de fles kan komen.

Met vriendelijke groet,
Noot

Disclamer: Omdat ik geen Grieks ken, kan ik de politieke opvattingen van Kounalaki moeilijk beoordelen. Het kan zijn dat ik die volstrekt afwijs; een aanwijzing in die richting geeft een in het Engels vertaald fragment van een van haar artikelen, waarin ze schrijft (als de vertaling correct is); '
the survival of the Greek Communist Party proves that young voters are looking for a political party that is stable and unselfish.' Ik betreur het dat Kounalaki kennelijk positief staat tegenover een communistische partij. Overigens zijn zoals bekend in haar geboorteland Duitsland niet alleen neonazi-partijen, maar in principe ook communistische partijen met doelstellingen gelijk aan die van de Sovjet-Unie en de DDR, grondwettelijk verboden.

Zie verder:


The Aggressive Tactics of the Greek Right Wing; Threats against Journalists
Door Xenia Kounalaki, Der Spiegel, 3 mei 2012

Neo-Nazi Greek party threatens journalist
Door Nikos Chrysoloras, Kathimerini / EurActiv, 8 mei 2012

Thessaloniki mayor proposes ban on any 'Nazi parties'
Kathimerini, 9 mei 2012

Union reacts to Chrysi Avgi press conference demands
Kathimerini, 8 mei 2012

Barroso questions 'neo-Nazi' label for Golden Dawn
EUObserver, 8 mei 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten