blogspot visitor

13 augustus 2010

Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama


Eelco Bosch van Rosenthal (NOS-journaal) blogt hier alert over mede-oprichter van de beweging 'Stop the Islamization of America' (SIOA), Pamela Geller:
(...) De Amerikaanse president onderwerpt zich volledig aan zijn islamitische zetbazen, schrijft Geller, die in het midden laat wie dat dan zijn. Obama ondergraaft de joods-christelijke traditie van zijn land, wat logisch is, omdat hij zelf moslim is. (Elders ontpopt Geller zich als birther: iemand die gelooft dat Obama in Kenia geboren is, en dus nooit president had mogen zijn.) Obama is een derdewereldburger en een lafaard, zei Geller ook.

Volgens Geller bezocht de radicale prediker Louis Farrakhan meerdere malen het Witte Huis, en ging Obama als jongeman in Pakistan op zoek naar “drugs en jihad“. Ze suggereert dat Obama’s moeder een naaktmodel was en een kind baarde van Malcolm X: Barack Obama. Op haar blog verdedigde Geller ooit Radovan Karadžić. Ze vergeleek het Joegoslavie-tribunaal met een sharia-rechtbank. [Verder] betreurt Geller de “overname” van Sarajevo door moslims na de Bosnië-oorlog.

Geller heeft een brede interesse: met zijn nieuwe zorgwet probeert Obama het Amerikaanse volk “te verkrachten”, en Obama’s nieuwe rechter, Elena Kagan, heeft nazi-sympathieen, reden voor Geller om haar af te beelden met een nazi-helm op haar hoofd.
Op de flaptekst van een boek waarin Geller dergelijke ideeën over Obama propageert, doet Wilders een goed woordje:
This book is a chilling analysis of how the policy of President Barack Obama is chipping away at the very foundation of America’s leading role in the world. (…) It exposes his philosophy of near universal moral equivalency: a philosophy that is a dead ringer for the cultural relativism that has been poisoning Europe for the past decades.
Geen misverstand meer mogelijk. Wilders is extreemrechts. Samenwerken met een figuur die Radovan Karadžić heeft verdedigd, het Joegoslavië-tribunaal met een sharia-rechtbank vergelijkt en president Obama een jihadistische moslim met nazisympathieën noemt, de zoon van Malcolm X en een naaktmodel, zegt genoeg - dat is krankjorem, lasterlijk, griezelig en onvergeeflijk.

Geller heeft overigens samen met onder meer SIAO'er Robert Spencer en John Joseph Jay de anti-islamclub American Freedom Defense Initiative (FDI) opgericht[*]. John Jay is een zo mogelijk nog hondsdoller figuur dan Geller zelf. Hij pleit[**] op zijn blog voor het vermoorden van moslims ('er zijn geen onschuldige moslims'[***]) en politieke tegenstanders, teneinde de 'ruling class' (lees: met name de liberals) omver te werpen. Daarom moet Jay gesitueerd worden in hetzelfde veld als de extreemrechtse terrorist Timothy McVeigh die een aanslag pleegde op een gebouw van de federale overheid in Oklahoma City. Op haar blog ontkent[****] Geller dat Jay iets te maken heeft met de SIOA, wat naar de letter misschien klopt, maar naar de geest een volstrekt misleidende bewering is, gezien de als twee druppels water op de SIOA lijkende FDI die zij bestuurt samen met Jay.

Gellers persoonlijke blog heet 'Atlas Shrugs' - naar het boek van de extreemrechtse ideoloog en bewonderaar van een seriemoordenaar Ayn Rand, dat volgens Hans Achterhuis (tv-interview over zijn studie 'De utopie van de vrije markt' in VPRO's Boeken, uitzending 15 augustus 2010) steevast als tweede en soms zelfs als eerste titel prijkt op lijsten van meest invloedrijke boeken in de VS; Rands bekendste discipel is Alan Greenspan.

Zie ook deel 1 en deel 2 van het artikel 'Wilders' waanzinnige vrienden', in HP / De Tijd.
En deze artikelen in Vrij Nederland over Wilders' vrienden en geldschieters in het buitenland:
Wilders tegen Obama
De Israël-connectie van Geert Wilders
Op zoek naar dollars
Wie betalen Wilders?

Ook imam Feisal Abdul Rauf, initiatiefnemer van de moskee bij Ground Zero, heeft trouwens hele foute partners.

Toevoeging 21 augustus:

The US blogger on a mission to halt 'Islamic takeover'
By Chris McGreal, The Guardian, 20 augustus 2010

Fallout of Hate Is Spreading Across America from 9/11 Site
By Joshua Holland, Alternet, 21 augustus 2010

The hysteria over a planned Islamic community center in downtown Manhattan is only the tip of the iceberg.

Toevoeging 3 september:

Zie ook mijn blognotities:
'De basis van Pamela Gellers rijkdom is een criminineel bedrijf'
Naaste adviseur Wilders: 'Geef ons wapens!'
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat

Later toegevoegd:

Pam Geller Justifies Breivik’s Terror: Youth Camp Had More ‘Middle Eastern or Mixed’ Races Than ‘Pure Norwegian’
Door Lee Fang, ThinkProgress, 1 augustus 2011

Dit artikel gaat te kort door de bocht - Geller verwierp Breiviks daad. Maar haar voorstelling van zaken is weerzinwekkend en zit inderdaad dicht aan tegen een soort rechtvaardiging.

Noten

[*] Zie: dailykos.com/story/2010/8/3/890055/-SIOA-co-founder:-kill-your-liberal-relatives-and-all-Muslims [toegevoegd 9/2012: link lijkt gebroken, artikel nog te lezen in Wayback Machine]

[**] Zie: wintersoldier2008.typepad.com/summer_patriot_winter_sol/2010/07/the-leftist-leviathan-its-origins-explained-by-angelo-codevilla-the-not-so-benevolent-totalitarianis.html

p.s. and, this final observation. “you realize, of course, that this means war? …” if we are to preserve those rights and liberties which the ruling classes mean to usurp, to swallow whole and destroy as they work to “perfect” us into their image.

friends, if you wish to retain and preserve individual virtue, you are going to have to kill in order to do so.

if we are to excise the ruling class, it will be with violence. they used violence to attain their privilege, they use it nakedly in the form of the s.i.e.u. and black panther thugs in elective politics to maintain it, they contemplate relocation camps to preserve it, and they will violently resist and suppress any and all efforts to be removed from their privilege.


buy guns. buy ammo. be jealous of your liberties. and, understand, you are going to have to kill folks, your uncles, your sons and daughters, to preserve those liberties.'

[Merk op dat Jay hier ontkent dat hij iets te maken heeft met de SIOA wat formeel misschien geen onwaarheid is, maar toch een leugen gezien zijn direct gelieerd zijn aan Geller en Spencer in de FDI en zeker omdat hij schrijft 'i was not and am not either a founder or a co-founder of s.i.o.a., that sort of thing being entirely beyond my reach' [cursivering door mij; K]. Jay schrijft overigens "s.i.o.a." precies zo als
s.i.e.u. (zie noot[**]) - doelt hij op de SEIU, de 'Service Employees International Union'? - hierboven. Misschien geen toeval(ligge verschrijving); K]

[***] Zie: wintersoldier2008.typepad.com/summer_patriot_winter_sol/2010/07/the-death-of-innocence-and-islam-shall-reap-what-it-has-sown-it-shall-ride-the-wild-whirlwind-.html

[****] Ook elders in de rechtse blogosfeer wordt de link van Geller met Jay een linkse leugen genoemd, maar het document dat de Daily Kos[*] ten bewijze aanvoert (dat nu op Scribd staat), met de handtekeningen van Geller en Jay, mag geloofwaardig heten, want het stond eerst op een overheids-website - URL www.sos.nh.gov/imaging/12796752.pdf - van New Hampshire, werd daar verwijderd (wellicht op instigatie van Geller of Jay) en is nog even als html-versie in de cache van Google blijven hangen, waar het inmiddels ook niet meer te vinden is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten