blogspot visitor

19 augustus 2010

Imam van 'Ground Zero-moskee' leidt Sharia Index Project

Bron foto
 
Op vermeende onverkwikkelijke uitspraken van imam Feisal Abdul Rauf, initiatiefnemer van de bouw van een minstens 11 verdiepingen tellend islamitisch centrum met moskee (voor meer dan 1000 gelovigen) op 200 meter van Ground Zero, valt wel het een en ander af te dingen. Ook de alom veroordeelde openingsdatum van 11 september 2011 is vrijwel zeker een verzinsel uit de koker van anti-islamactivisten[*]. Maar het is een feit dat Rauf (mede) drijvende kracht is achter het bedenkelijk 'Sharia Index Project'. In het kader daarvan werkt Rauf samen met islamisten uit onder meer Maleisië, Iran en Pakistan - zie ook de sprekers op de conferentie The Shariah Project – Initial Meeting in Kuala Lumpur (augustus 2006). Op de website van het Cordoba Initiative prijkt bij informatie over het Sharia Index Project opvallend niet de foto van Rauf met het hoofd van de Iraanse 'Mensenrechtenraad' (sic !) Mohammad-Javad Larijani, die op een vergelijkbare webpagina elders wel te zien was.

De naam 'Sharia Index' is trouwens een buitengewoon vreemde keuze gegeven de in het Westerse collectieve geheugen nagalmende Index Librorum Prohibitorum van de katholieke kerk (opgesteld door het Vaticaan), waarop de boeken stonden die volgens de prelaten godslasterlijk en derhalve taboe waren.

Ook doet Raufs publicatie van een boek met de titel Seruan Azan Dari Puing WTC; Dakwah Islam di Jantung Amerika Pasca 9/11 - vertaling: 'A Call to Prayer from the WTC Rubble: Islamic Dawah from the Heart of America Post 9/11' - de wenkbrauwen fronsen (dawah is zoals bekend de verbreiding van de islam door prediking; omdat het ook zou kunnen betekenen 'mensen uitnodigen de islam te begrijpen door middel van de dialoog', moet een definitief oordeel[**] over dit boek en de titel ervan afhangen van de inhoud, die toegankelijk is via de niet door me bestudeerde Engelstalige editie What's Right with Islam: A New Vision for Muslims and the West).

Zowel de bedenker van de moskee bij Ground Zero als Geert Wilders, die 11 september 2010 daar een toespraak gaat houden op uitnodiging van de haatclub Stop the Islamization of America, hebben dus heel foute samenwerkingpartners (voor die van Wilders, zie mijn blognotitie 'Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama').

Toevoeging 20 augustus:

Daisy Khan, de vrouw van Rauf, zegt in een recent interview (zie de video op deze anti-islamsite): 'I think the building came to us, which goes to show that there is a symbolism there, and that there's a divine hand in it. That it's so close to the tragedy, that its close proximity is very symbolic for the fact that we really want to reverse what happened on 9/11. And in our opinion it will be a very strong message to the extremists that a center of this scale, where real pluralism and coexistence is being practised, not only by muslims but also by people of other faiths... I believe it's a very strong message that we're giving.
(...) And actually, the building found us, because it's been abandoned for the last nine years. Just sort of sitting vacant. It was struck by a plane, a piece of the fuselage fell into the building, and it was shut down since then. And it's been vacant for nine years.'

Wat betreft 'also by people of other faiths' - daarmee verwijst Khan waarschijnlijk naar deze pagina op de website van de initiatiefnemers van de moskee, waar te lezen is: 'The mission of the Cordoba House is "to establish a vibrant and world-class facility in New York City that promotes tolerance and pluralism that will strengthen relationships and attract those of other faiths to integrate and learn about Islam."'

Nu, mooie woorden, maar als je wantrouwig bent kan je dit ook lezen als een aanwijzing dat het bij dit centrum bovenal gaat om 'dawah' - het winnen van zieltjes, een uitnodiging tot bekering tot de islam. Zeker in het licht van de titel van voornoemd boek van Rauf, waar in elk geval in de titel sprake is van een 'oproep tot gebed vanaf de puinhopen van het WTC' en prediking in het Amerika van na 9/11. Ook Rauf ontwaart kennelijk een goddelijke opdracht om uitgerekend vanaf Ground Zero de boodschap van de (ware) islam te gaan verkondigen. Verknipt; en gevoelloos en respectloos ten opzichte van de slachtoffers en nabestaanden. Of bedoelt hij dat hij zo geschokt is door de foute interpretatie van de koran door de aanslagplegers, dat hij daarom bij uitstek in de slipstream van hun wandaad de vredelievende islam wil verkondigen? Dan nog schort het in ernstige mate aan overleg met de getroffenen rond 'Park 51', zoals de het centrum van Rauf inmiddels schijnt te gaan heten.

Het is hoe je't ook wendt of keert een blijk van godsdienstwaanzin om in het neerkomen van een brokstuk[***] van een van de gekaapte vliegtuigen bij de terreurdaad van 9/11-2001 op een gebouw, een vingerwijzing van Allah te zien dat juist dáár een islamitisch centrum moet verrijzen gericht op verzoening en vrede.
Als je werkelijk '9/11 ongedaan wilt maken', dan bied je aan fondsen te gaan werven onder islamitische organisaties om mee te betalen aan de herbouw van de wolkenkrabbers op Ground Zero zelf, lijkt me, of je zamelt geld in voor bijvoorbeeld steun aan de nabestaanden, of je treedt op z'n minst in overleg met de nabestaanden over de bestemming van een groot pand in de buurt van de plek van de ramp dat je wilt renoveren.

Rauf en Khan, een echtpaar verblind door hun heilige gelijk.

Toevoeging 23 augustus

Volgens de journalist Steven Emerson van het - omstreden - Investigative Project on Terrorism (IPT) bestaan er bandopnamen waarop Rauf het regiem van Saoedi-Arabië verdedigt, pleit voor de opheffing van Israël als Joodse staat en de daden van Osama Bin Laden goedpraat in veel sterkere bewoordingen dan tot dusver bekend zijn (voor zover algemeen bekend heeft Rauf 'slechts' gezegd dat Amerika's buitenlandse politiek 'een medeplichtige' was aan 9/11, maar zelfs Fox News-presentator Beck heeft dat verband gelegd). Ook zou Rauf verzwijgen dat veel van zijn financiers uit de hoek van islamistische organisaties komen; ook de neocon-moslim Stephen Schwartz stelt vragen bij Raufs geldschieters. En passant stelt Emerson dat 80 procent van de moskeeën in de VS bestuurd of gefinancierd wordt door wahabistische organisaties. Zie dit radiointerview met Emerson.
Emerson zat overigens fout met een eerdere beschuldiging: volgens hem zaten moslimextremisten achter de bomaanslag in Oklahoma City, de dader bleek zoals bekend een extreemrechtse blanke Amerikaan te zijn...

Noten

[*] Wel is een feit, dat Rauf & Khan met de bouw wilden beginnen precies tien naar na 9/11: 'Khan said her group hopes construction on the project will begin by the 10th anniversary of the 9/11 attacks.' Ook dat getuigt, to say the least, van akelig weinig gevoel voor wat historisch passend is en van dito gebrek aan empathie met de nabestaanden van de ramp.

[**] De commentaren van lezers op Amazon.com zijn bijna allemaal lovend, maar een kritisch geluid ontbreekt ook niet, van iemand die wijst op dit citaat in het boek:
'It also would not be a violation of church-state separation to have a subsidiary entity within the judiciary that employs religious jurists from diverse religious backgrounds to comment on the compliance of certain decisions with their religious views and to provide guidance to their religious communities on how kosher or Shariah compliant these decisions are.'
Dit klinkt mij teveel in de oren als een pleidooi voor het toestaan van een parallel juridisch systeem op godsdienstige grondslag. Gelukkig hebben alle partijen van het Nederlandse parlement, behalve GroenLinks, het voet aan de grond krijgen van shariarechtbanken in ons land volstrekt afgewezen, waar Hirsch Ballin een opening wilde bieden.

[***] Je gaat bijna denken dat veel moslims iets hebben met het landen van delen van vliegtuigen op bepaalde plekken als iets waar Allah de hand in heeft. Zo huldigt de fanaat Salah Soltan een dergelijke theorie ten aanzien van de restanten van de verongelukte spaceshuttle in 2003.


Toevoeging 2 februari 2011:

Imam Ground Zero-moskee: "Kindermisbruik maakt mensen homo"
De Morgen, 2 februari 2011

Noot van mij, K: The New York Post is een extreemrechtse krant, dus hoe betrouwbaar daarin opgetekende 'citaten' zijn, staat telkens zeer te bezien.
Hier wordt bijvoorbeeld betoogd dat Adhami niet zelf heeft gezegd dat afvalligen de gevangenis in moeten en dat zijn kijk waarschijnlijk liberaler is - persoonlijk kan ik geen brood bakken van zijn geleuter en lijkt me enig wantrouwen wel op zijn plaats, zie ook enkele citaten en geluidsopnamen in dit artikel, dat trouwens eveneens gepast wantrouwen verdient omdat er onder meer wordt verwezen naar 'bevindingen' op de extreemrechtse blog Atlas Shrugs, waar de hysterische complotdenker Pamela Geller alles doet om zaken uit hun verband te rukken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten