blogspot visitor

11 maart 2007

Hoopvolle ontdekking fotosynthese?

Wilde inval: zou het produceren van licht door onder meer glimwormen (vuurvliegjes) en diepzee-inktvissen een soort 'omgekeerde fotosynthese' behelzen en zou het lichtafscheidingsproces van deze dieren clou's bevatten voor het begrip van de plantaardige fotosynthese of voor het nabootsen daarvan? Zou het pas ontdekte - zie hieronder - enzym "fotosystem II" op een of andere manier verwant zijn met het enzym luciferase?
Het is interessant dat de oxidatiereactie van luciferine alleen in het donker zodanig verloopt dat licht wordt uitgezonden. Bij daglicht vindt de omgekeerde reactie plaats, waarbij juist lichtenergie wordt opgenomen.
Ook is het misschien van betekenis dat luciferine, althans een van de vormen ervan, zwavel bevat - wat doet denken aan de zwavelbacteriën die worden beschouwd als de oudste fotosynthese-organismen van de hele evolutie. (Terzijde: zoals bekend staan de zogenaamde onderzeese geisers of black smokers, die hels heet zwavelhoudend water uitstoten, volgens een recente theorie (2002) aan het begin van het het ontstaan van het leven).
Bij deze hoogst irrationele associaties speelt gevoelsmatig (esotherisch, art brut-achtig) de oeroude symbolische verbondenheid van hemel en hel, licht en duisternis, God en Lucifer, creatie en annihilatie op de achtergrond.

Ik kan niet beoordelen of het om een grote doorbaak gaat (in de Volkskrant van gister, katern 'Kennis', wordt het niet gemeld). Kennelijk heeft men het enzym weten te identificeren dat een sleutelrol speelt bij het 'overhevelen' van de - sterk aan het zuurstofatoom gebonden - waterstofatomen in het watermolecuul naar organische verbindingen. Dat betekent vrijwel zeker niet dat in enig stadium van de fotosynthese vrije waterstof ontstaat, maar een feit is dat de plant erin slaagt, onder meer door middel van fotonen en enzymen, de waterstofatomen van de ene sterke binding (aan zuurstof) in de andere (uiteindelijk een organisch molecuul) te 'trekken'.

Als multinationals als Shell nou eens véél meer zouden investeren in het onderzoek naar fotosynthese, zouden ze dan niet binnen enkele tientallen jaren dé waterstofproducenten (fabrieken werkend op zonlicht en kathalisatoren/enzymen) kunnen worden?

Zou kennis van de quantummechanica van deeltjessystemen bruikbaar kunnen zijn bij het doorgronden van het 'splitsen' van het watermolecuul à la de fotosynthese?
[Toevoeging 15 april 2007: het blad Nature publiceerde op 12 april 2007 een onderzoek (gedaan in 2006) waarin voor het eerst de quantummechanische aard van fotosynthese wordt belicht; zie ook mijn blogstukje daarover.]

Is het misschien vruchtbaar daarbij de onlangs geslaagde computersimilatie van de quantummechanica van water te betrekken? - waarover een van de onderzoekers zegt: "En je kunt het ook gebruiken voor het simuleren van chemische of biologische processen, daar speelt water ook een grote rol".
(Robert Bukowski, Krzysztof Szalewicz, Gerrit C. Groenenboom, Ad van der Avoird, 'Prediction of the properties of water from first principles', Science, 2 maart 2007)

Splitting Water Molecules the Next "Green" Power Source?
Brian Handwerk, National Geographic News, March 5, 2007

Later toegevoegd:

Artificial Photosynthesis Project Aims to Create Hydrogen Fuel
Wired, 22 januari 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten