blogspot visitor

10 november 2007

Realistisch doemdenkenRelativering vooraf: de niet-westerse wereld lijdt al eeuwen onder verschrikkelijke crises, mede veroorzaakt door de structuren die 'ons' stinkend rijk hebben gemaakt. De wereldwijde crises die nu dreigen, kan je zien als een vorm van globalisering van ellende.
En crises zijn sowieso iets dat bij de menselijke geschiedenis schijnt te horen. Desalniettemin -

Tenminste de volgende dingen zijn instabiel en gigantisch riskant:
- de klimaatverandering (met als gevolg onder meer overstromingen, droogtes/drinkwatertekorten, uitstervende soorten);
- de oplopende spanningen tussen Amerika/Israël en Iran; Pakistan; Hezbollah en Hamas; islamistisch terrorisme;
- de gigantische schuld van America (160 duizend dollar per Amerikaan en elke dag nog toenemend);
- energie- en grondstoffen: olietekorten op afzienbare termijn, strijd om de laatste grondstofvoorraden;
- het vogelgriepvirus: kans op een griepepidemie vergelijkbaar met de Spaanse griep.

Stel je schat de kans dat deze mogelijke rampen een ontwrichtende uitwerking zullen hebben die een hoog percentage westerlingen zeer pijnlijk of zelfs dodelijk zal treffen binnen 20 jaar, voorzichtig op:

- klimaatverandering: 10 procent
- Midden-Oosten / Pakistan / moslimterrorisme: 10 procent
- financiële crisis: 10 procent
- energie- en grondstoffencrisis: 10 procent
- vogelgriepvirus of ander ziekmakend micro-organisme: 5 procent

Dan is de kans dat veel westerlingen binnen 20 jaar een grote slag zal worden toegebracht, ongeveer:
(1 - 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,95) x 100 procent = 38 procent

Verdubbel je de percentages voor een periode van 80 jaar, dan kom je volgens deze zeer conservatieve schatting op: 63 procent.

Geen geruststellende situatie.

---

Zie ook: 'Klimaatverandering "grootste bedreiging" voor de VS' (IPS / OneWorld, 6 november 2007)'

De opwarming van de aarde kan de grootste bedreiging worden voor de nationale veiligheid van de VS. Als het echt tegenzit, zal de klimaatverandering "vrijwel elk aspect van het moderne leven destabiliseren". Dat is de gemeenschappelijke conclusie van een werkgroep van twee invloedrijke denktanks in Washington: het Centre for Strategic and International Studies en het Centre for a New American Security (CNAS).

"De klimaatverandering kan de hele wereld destabiliseren," waarschuwt CNAS-voorzitter Kurt Campbell, onderminister van Defensie onder president Clinton. "Dit wordt volgens mij dé uitdaging van deze tijd." Volgens verschillende deelnemers aan de werkgroep was het enige vergelijkbare scenario "de situatie die zou ontstaan zijn na een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de VS."

Volksverhuizingen
De stijging van de temperatuur en het zeeniveau zal volgens het rapport zelfs bij optimistische scenario's meer dan waarschijnlijk leiden tot enorme volksverhuizingen, zowel binnen landen als over de grenzen heen. De impact van droogte en het wegsmelten van gletsjers zal die tendens nog versterken. "Bij minder optimistische scenario's zullen miljarden mensen gedwongen zijn om te verhuizen", concludeert het rapport. De auteurs benadrukken dat volksverhuizingen op die schaal vrijwel zeker zullen leiden tot verhoogde regionale spanningen en harde maatregelen van de rijke landen om immigranten tegen te houden.

---

Ervin László van de Club van Boedapest: "Alle processen, zowel in de maatschappij als in de natuur, hebben een omslagpunt. Ben je dat eenmaal gepasseerd, dan is er geen weg terug: het proces is onomkeerbaar geworden. Als de opwarming van de aarde een bepaald punt passeert, kunnen we de temperatuurstijging geen halt toeroepen. Als een hele reeks omslagpunten samenvalt, zoals nu dreigt te gebeuren, dan ontstaat er één kritisch omslagpunt, dat we chaospunt noemen. Met als gevolg een mondiale crisis met mogelijk catastrofale gevolgen. Oftewel: een structureel gebrek aan drinkwater, overstromingen, epidemieën, onafgebroken oorlogen en geweld. Met andere woorden: een complete ineenstorting van het systeem.
Máár, er is ook een andere uitkomst mogelijk. De systeemtheorie leert ons dat een chaospunt ook kan leiden tot een positieve doorbraak: het complete systeem maakt dan een sprong naar een 'hoger niveau', er ontstaat een nieuw evenwicht gedomineerd door vrede, opbouw en duurzaamheid. Zoals het Chinese woord voor crisis is opgebouwd uit twee karakters - het ene betekent 'gevaar', het andere 'kans' -, zo is het ook met het naderende chaospunt: het betekent een enorm risico, maar tegelijkertijd een kans voor de mensheid en de aarde."
(Interview 'We staan op een kritieke tweesprong' in de nieuwsbrief 'Spaarmotief' van ASN Bank, december 2007)

Zie ook het slot van de posting 'Drawing as a sacred activity' hierboven, en:

Video-speech Ervin Laszlo tijdens samenkomst 'Klaar om te wenden' (verslag Hans on Experience)

Wikipedia over Ervin László
László's boek 'The Chaos Point: the World at the Crossroads' (2006)

Mijn vluchtige indruk van de Club van Boedapest: van een kant mooi dat zo'n gezelschap er is, van de andere kant vraagtekens bij het elitistische karakter en de ietwat zelfingenomen-profeterende new-ageinslag ervan (denk aan de leden prinses Irene en Herman Wijffels - die op de site nota bene als 'NGO Activist' staat vermeld).

Toevoeging maart 2011:

Time for Plan B: Our Civilization Is on the Edge of a Systemic Breakdown
Interview Lester Brown door Scott Thill, Alternet, 26 maart 2011

Lester Brown talks about whether our civilization can survive the mounting global stresses of rising pollution, starvation, food prices, water shortages and failed states.

(...) Based on Brown's book of the same name, Plan B is likely the scariest horror film that was ever disguised as a documentary, despite its calm narration from superstar Matt Damon. That's because the acclaimed environmentalist has deeply studied the variety of environmental and geopolitical tipping points we are fast approaching, and found that we're headed for a seriously dark dystopia if we don't turn civilization as we know it around, and fast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten