blogspot visitor

19 juni 2013

Oorlogsverklaring neofascistisch Identitair Verzet

Dit is het eerste deel van een tweeluik. Lees ook: 'Waarom de 'identitairen' neofascisten zijn'.

Logo en eerste - bebaarde - zegsman in een video van Identitair Verzet. De combinatie[1a] van een witte en een zwarte vlag doet denken aan de islamistische beweging Hizb ut-Tahrir (Partij van de Vrijheid). Hieronder Fouad Belkacem alias Aboe Imran van Shariah4Belgium, deel van een nog meer extremistische afsplitsing van Hizb ut-Tahrir.De tot dusver in Nederland onbekende[1] groep Identitair Verzet maakte gister duidelijk dat het zware kettingsloten heeft gedaan om de hekken van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam, bekend van de examenfraude. Het NRC bericht: 'De groep zou begin vorig jaar zijn opgericht door studenten. Ze omschrijft zichzelf als "niet links, niet rechts, maar identitair". Nederlanders zouden moeten opkomen voor hun rechten omdat de overheid dat zou verzaken, is één van haar belangrijkste speerpunten, net als de hereniging van Nederland en Vlaanderen.' Op Twitter noemt men zich: 'Heel-Nederlandse actiegroep voor Nederland en Vlaanderen'.
De provocatie heeft meteen geleid tot media-aandacht en een over de rooie gaande leerling van de school.

In een klaarblijkelijk als mission statement bedoelde video die de groep op zijn site heeft staan, zegt een Franse[1b] jongen: 'Misreken jullie niet. [...] Dit is een oorlogsverklaring!'
Is het toeval dat deze lieden in ons land hun profiel verscherpen (vanaf eind maart j.l.) nadat een vaste columnist van De Dagelijkse Standaard (half  maart) dreigde met een 'nieuwe fase'?

Historicus Han van der Horst stelt: 'De identitairen zijn een nieuwe loot aan de giftige stam van het Franse fascisme met zijn zeer oude en gevaarlijke traditie. Het is tekenend dat de Nederlandse identitairen op hun site meteen met een Franse oorlogsverklaring aan de Republique Française beginnen.' Hij ziet een verwantschap met de Action Française van Daudet en Maurras. De laatste was een antisemiet en aanhanger van het zogenaamde 'wetenschappelijk racisme'. Deze doorzichtige vermomming van racisme wordt in ons land gepropageerd door Joost Niemöller van De Dagelijkse Standaard. Het mag dan ook niet verbazen dat Niemöller meteen in de bres springt voor Identitair Verzet. Griezelige man[2]. Evenmin verwondert het me dat ene Fop Schipper Niemöllers stuk aanbeveelt - geretweet door Identitair Verzet zelf. Deze rechtenstudent viel eerder negatief op met een belabberd ultrarechts opiniestuk in de Volkskrant.

Van der Horst noemt de groep 'rechts radicaal'. Dat is nog zwak uitgedrukt. Een andere man in de video laakt namelijk (0:18) de vermeende 'opgelegde rassenvermenging'. Voeg daarbij het accentueren van wortels en voorouders, bloed en land, vechten en vlaggen - en de groep manifesteert zich onmiskenbaar als neofascistisch[1c].

Een bloemlezing van uitspraken van personen in de video: 'We zetten de televisie uit om door de straten te trekken.' 'We zijn de generatie van de opgelegde rassenvermenging.' 'We zijn gestopt te geloven dat 'Kader' onze broeder kan zijn, de planeet ons dorp en de mensheid onze familie.' 'We hebben ontdekt dat we wortels, voorouders, en dus een toekomst hebben.' 'Onze erfenis is ons land, ons bloed, onze identiteit.' 'Jeugd aan de macht.' 'We hebben jullie geschiedenisboeken gesloten.' 'Onze lambda-vlaggen hoog meegedragen.' 'De lambda, die de schilden van de Spartanen sierde, is ons symbool.' 'Verveeld door jullie lafheid, gaan we geen enkel gevecht, geen enkele uitdaging uit de weg.' 'Wij zijn de 25 procent werkloosheid, de sociale schuld, de explosie van de multiculturele maatschappij.' 'Jullie zijn van de seksuele vrijheid.' 'Jullie temmen ons niet met een neerbuigende blik, met jongerenbanen en een klopje op de schouder.' En tot slot het al geciteerde: 'Misreken jullie niet. Dit is geen gewoon manifest. Dit is een oorlogsverklaring!'

Ik vraag me af of men zich verwant[1c] voelt met Terre et Peuple - Résistance Identitaire Européenne: Franse neofascisten die zich verzetten tegen zowel de sociaaldemocratie als tegen de (kapitalistische) globalisering en die zich voordoen als 'groene' natuurliefhebbers. Iets zegt me dat het Nederlandse gezelschap juist fel tegen de milieubeweging is en bijvoorbeeld de klimaatcatastrofe ontkent. Als mijn vermoeden klopt, kan dit nog een aardige verwarring gaan opleveren bij de beeldvorming en internationale contacten van dit clubje. Ook het lambda (Λ)-symbool van schilden van de oude Spartanen, in plaats van het door extreemrechtsen meer gebruikte tempelierskruis[3], zal wellicht bijdragen aan versnippering en onderling geharrewar. Grappig is dat de 'lambda', incluis referentie aan Sparta, ook wordt gebruikt als symbool van vrijheid voor homoseksuelen. Misschien zit daarom in het Nederlandse logo geen lambda, maar een omega (Ω) - wat die dan ook moge betekenen[4].

Frappant is dat deze extreemrechtse militanten niet alleen in hun beeldtaal (zwart-witdenken), maar ook op andere punten sterk lijken op de groep waar ze voor alles hun woede en frustratie op richten, de strijdlustige islamisten: 'televisie uit', 'seksuele vrijheid' als iets negatiefs, 'bloed', 'wortels', 'erfenis', 'vlaggen', 'voorouders', 'identiteit', 'gevecht'. Dat van die voorouders past bij de romantisering van een vermeend ooit glorieus blank natuurvolk door Terre et Peuple[5]; zo'n mystificatie speelde een grote rol in de aanloop tot het nazisme. Maar zoals gezegd zou het me verbazen als de Nederlandse 'broeders en zusters' iets hebben met de natuur als fetisj.

Verder is het evident dat de economische crisis, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid, een aanjagende factor is, wat eerder is gebleken bij de Gouden Dageraad in Griekenland. In plaats van de juiste analyse te maken, reageert men zich af op een zondebok - al doet die wel erg zijn best om mensen op de zenuwen te werken en agressie te wekken.

Zie ook:

Identitair Verzet
Door Jasper Klapwijk en Evert te Winkel, Frontaal Naakt, 19 juni 2013

Dit goed onderbouwde artikel was aan mijn aandacht ontsnapt terwijl ik het mijne schreef. De auteurs zijn het met Chris Aalberts (auteur van een veel te onkritisch boek over de PVV, maar dit terzijde) eens dat Identitair Verzet waarschijnlijk uit niet meer bestaat dan één notoire neonazi en misschien een paar vriendjes. Te weten Paul Peters, die hoogstwaarschijnlijk in 2010 de pagina Identitair Verzet op Hyves plaatste - profielplaatje: een gele Ω...
Ik hoop het. Die rare, uit de toon vallende Ω en het lenen van een video van de Franse beweging met een Vlaams klinkende vertaling, maken hoe dan ook nauwelijks de indruk van een sterk en professioneel collectief hier te lande. De nadruk op de vereniging van Nederland en Vlaanderen past inderdaad bij Voorpost. Toch kan het net zo goed blijken dat dit initiatief hoort bij een internationaal en nieuw extreemrechts activisme dat ook in Nederland de kop opsteekt - zie hoe Joost Niemöller en Fop Schipper de beweging verwelkomen.
Kortom de tijd zal leren of 'sinds de oprichting eind 2012 groeien we exponentieel' gebakken lucht is.

Dit artikel is in de loop van 19 juni aangevuld en gecorrigeerd. 

Noten[1a] Vergelijk het logo van de Franse identitairen met het beeld van een demonstratie van Hizh ut-Tahrir.

[1b] Franse wikipedia: '«Génération identitaire» (ou «Génération ID») est un mouvement politique francophone créé en 2012. Se définissant lui-même comme une «communauté de combat» il a prétention à «rassembler les jeunes européens, garçons et filles». Génération Identitaire s'est fait connaître en occupant le chantier d'une mosquée à Poitiers, le 20 octobre 2012. Ils s'y revendiquent, dans leurs banderoles et slogans, de Charles Martel ou encore de la Reconquista et réclament «un referendum sur la construction de mosquées, et sur l'immigration».'
En: 'The Bloc Identitaire is a regional nativist French and Europeanist activist movement. It was founded in 2003 by some former members of Unité Radicale and several other nationalist sympathizers, including Fabrice Robert, former Unité Radicale member, former elected representative of the National Front (FN) and also former member of the National Republican Movement (MNR), and Guillaume Luyt, former member of the monarchist Action Française [sic, zie hierboven; K], former Unité Radicale member, former director of the youth organization of the FN (FNJ). Luyt claims inspiration by Guillaume Faye's works in the Nouvelle Droite movement.'
Een lokale tak - ook al hecht die aan zijn onafhankelijkheid - is Vox Populi, dat onder meer ageert tegen homoseksuelen en moslims. Een kenner van extreemrechts in Frankrijk legt uit dat de beweging erg klein is, maar dat er wel degelijk ideeën uit kunnen doordringen tot de grotere extreemrechtse partijen.

[1c] En: 'Le Bloc [i.e. Bloc Identitaire; K] a créé, avec l'association Terre et Peuple, le Conseil représentatif des associations blanches. Il entretient des liens étroits avec les mouvements identitaires suisses, belges (comme le Mouvement Nation ou le Vlaams Belang), italiens, espagnols et portugais.'

[1d] De website generation-identitaire.com is op moment van dit schrijven onbereikbaar. Die van de Duitse tak is wel in de lucht. Toegevoegd 20 juni: Daar laat men welbewust de expliciet fascistische steekwoorden als 'bloed' en 'rassenvermenging' weg - zonder zich te distantiëren van de Fransen die dit wel roepen (zie hierboven). Racisme wordt verpakt als 'behoud van onze etnoculturele identiteit en traditie'. De term 'volk' valt vaak. Als 'belangrijkste vijand' wordt het multiculturalisme aangemerkt dat men terugvoert op de studentenrevolte van '68 in Frankrijk; maar evenzeer wordt het 'bestrijden' van 'islamisering' het 'belangrijkste streven' genoemd. De met het oog op de Duitse alertheid op neofascisme slim geschreven en deels op terechte maatschappijkritiek gestoelde - maar te lange en ronkende - tekst over de doelen van de organisatie eindigt met: 'Wir sind die Guten!' Nou, dan weet je het wel, berg je als die lui aan de macht komen en je 'anders' bent. En dan linksen uitschelden voor 'Gutmenschen'...
Terzijde: men hecht veel waarde aan het uitventen van het lambda-symbool. Daarom is het extra knullig dat de Nederlandse club (of eenling) het omega-teken is gaan gebruiken. Zie ook de Duitse wiki: 'Die Gemeinschaft Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) wurde am 10. Oktober 2012 als Facebook-Gruppe gegründet. Innerhalb kurzer Zeit betätigten mehr als 2.000 Leute den „Gefällt mir“-Knopf der Gruppe, im Dezember über 4.000 und es bildeten sich in allen deutschen Bundesländern Untergruppen. Der Zusammenschluss steht für den deutschen Ableger der Jugendorganisation Génération identitaire, die ursprünglich in Frankreich als Jugendsektion des nach dem Verbot der Vorgängerorganisation 2004 entstandenen Bloc identitaire gegründet wurde.' [einde toevoeging]
Toegevoegd december 2015: De Facebook van de Duitse identitairen heeft op dit moment ruim 22.000 likes - een vertienvoudiging in twee jaar maar gelukkig ook weer geen monsterachtig hoog aantal. [einde toevoeging].
Update januari 2016: nu ruim 23.000, de groei is dus mogelijk iets van duizend per maand.
Update 1 september 2017: het gaat harder, stand nu 63.403 - zorgwekkend, maar toch nog slechts 0,8 procent van het totale aantal Duitsers, 82,67 miljoen (en wellicht iets van 1 procent van die boven de 18).


[1e] Blogger George Knight maakte er in oktober 2012 op attent dat op de site van Génération Identitaire donaties overgemaakt konden worden 'naar NorthWestFront in Seattle. Type Aryan Nation. [...] nemen deze jongeren het recht in eigen hand. Of doet een Amerikaanse organisatie dat in hun naam.' Ik heb dit met behulp van Wayback Machine niet kunnen bevestigen. Helaas stelt hij verder: 'Ik denk dat op hun manier deze generatie jongeren eraan mee kan werken om het tij [het uitverkopen van het belang van de burger door een kongsi van politiek en multinationals] te keren.' Dit is een zeer onterecht voor lief nemen van het gevaarlijke fascistische karakter van de beweging (vergelijkbaar met Knight's affiniteit met ultrarechtse libertariërs en met de Piratenpartij).

[1f] Zie ook de omschrijving onder 'The Identity Bloc' op een site over extreemrechtse vlaggen.

[2] Eerder heeft Niemöller geschreven over het denkbare scenario dat Wilders zou worden veroordeeld (in het destijds lopende proces tegen hem): 'Dan zal alleen de gewelddadige bestrijding van de islam mogelijk zijn'.

[3] Wel komt in de buurt de banier die volgens sommigen de werkelijke 'vlag van de tempeliers' was, namelijk de zwart-witte 'Beausant'.

[4] Mogelijk refereert de omega aan 'de Alfa en de Omega' - waarmee Christus in de Openbaring van Johannes zichzelf aanduidt als zijnde 'de Eerste en de Laatste'. Soms - maar dan niet als hoofdletter maar als ω  - gevoegd bij het chi-ro-teken; en gebruikt door de neofascistische groep Russkij Obraz. Dit zou dan kunnen wijzen op een extreemrechtse christelijke ideologie. Maar ik speculeer.
Dat geldt ook voor de mogelijkheid dat de op De Dagelijkse Standaard publicerende Fop Schipper verbonden is aan Identitair Verzet. Zelf zegt hij ze niet te kennen. Zeker is, gezien dit stuk en dit en deze en deze tweet, dat Schipper ultrarechtse christelijke ideeën koestert. En op zijn Twitter-foto is hij te zien in een vechtsport-houding.
Toegevoegd augustus 2013: Fop Schipper heeft juni dit jaar op twitter zijn affiniteit uitgesproken met de English Defence League, die hij 'helden' noem - net als Joost Niemöller. Schipper [screenshot]: 'Er kan een tijd komen waarin we de spierballen van groepen als de EDL heel hard nodig hebben'; en: 'Als de pleuris uitbreekt zoeken we er gewoon nog een paar duizend man bij'. De tweets laten zien, heel griezelig, dat Schipper desnoods met een horde vechtersbazen onder leiding van een crimineel de straat op gaat. Waarvan akte.
Toegevoegd september 2013:
Schipper zet op De Dagelijkse Standaard een foto van het monster Voldemort (Harry Potter-films) boven een zwaar tendentieus artikel over criminaliteit door zwarte mannen. Dit doet mij sterk denken aan het afbeelden van de Jood als een gedrocht door de nazi's. En het ontlokte aan de liberaal Leo Lewin, aan wie ik Schippers stuk voorlegde, de tweet: 'Meer dan schandalig, uiteraard. Een raszuivere racist'.

Toegevoegd juli 2013 - eveneens speculatief: mogelijk zit de extreemrechtse agitator 'Bottehund' (mede) achter Identitair Verzet. Op twitter was hij er vroeg bij om het voor die groep op te nemen. En dan is er een overeenkomst in taalgebruik. In een tweet schrijft Bottehund vol bewondering voor Poetin: 'Het Westen heeft nood aan alfa mannetjes en vrouwtjes'. Een uitspraak van een jongen in de video van Génération Identitaire is vertaald als: 'We hebben geen nood aan jullie jongerenpolitiek.' Relatief erg weinig Nederlanders gebruiken de uitdrukking 'geen nood hebben aan'.
Toegevoegd augustus 2013: Botte Hund tweet dat een opponent met een ava met de benen van een vrouw maar eens 'in de kettingen gehesen' moet worden of 'een goeie beurt' verdient [screenshot].
Toegevoegd december 2013, gewijzigd mei 2015: Bottehund zette vaak "ZLD" (Zeeland) bij zijn twitternaam; dat resoneert met de Vlaams aandoende uitdrukking 'geen nood hebben aan' (zie hierboven).

[5] Getuige de roulerende illustratie op de homepage van haar website. Zie verder de Franse wikipedia.


Zie ook m'n blognotities:
Waarom de 'identitairen' neofascisten zijn, beste Joost Niemöller
Wilders' vriend Dewinter omarmt fascistische 'identitairen' en racistische American Renaissance
De Dagelijkse Standaard dreigt met 'nieuwe fase'
Video Tea Party entameert strijdgroepen
Extreemrechts zal toeslaan tenzij links uitweg biedt
Griekse Gouden Dageraad is echte nazi-partij - memo voor de pers
Zwarte zon: mythologische inslag van het nazisme - speelt iets dergelijks in onze tijd?

In zijdelings verband:

Police Chief Uploads YouTube Videos Firing Weapons, Ranting About "Libtards" and Calling for Militia Activism
Door Kristen Gwynne, Alternet, 24 juli 2013

A fascist takeover of Greece? We should be so lucky
Taki, The Spectator, 20 juli 2013

[Schokkend dat The Spectator zo'n stuk plaatst en met die kop erboven; K]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten