blogspot visitor

17 juni 2013

Jalal ibn Saeed, Salim al-Amry en Al-Muntada al-Islami: hard islamisme in zachte verpakking


Volgens Saeed geven de taliban het Afghaanse volk wat het verlangt.

De fundamentalistische[1] prediker Jalal ibn Saeed is naar eigen zeggen (video 0:54:05) geboren in Afghanistan. Hoe hij, op jonge leeftijd verkast naar Houston, Amerika, ook Nigeria kent uit zijn jeugd - als ik hem hier (video 0:30) tenminste goed versta! -, is voor mij een beetje raadselachtig.
Onderzoekers hebben al opgemerkt dat deze sinds eind jaren '90 in Engeland opererende beroepsmoslim pro-taliban[2] is en antisemitisch[3][1b]. Reden genoeg hem niet naar Nederland te halen om bekeerlingen tot de islam te begeesteren, zou je denken. Toch kondigt Ontdek Islam hem in zeer lovende bewoordingen[4] aan voor lange workshops op 29 en 30 juni aanstaande in Amsterdam en Rotterdam (zie ook hier). Als tweede initiatiefnemer[5] staat Al-Fitrah vermeld. Dit moet wel gaan om Saeeds eigen dawah-organisatie 'Al Fitrah Academy'[6], gericht op 'de gemeenschap en de jeugd in West-Londen'.

In het gros van zijn via internet terug te kijken optredens manifesteert Saeed zich als een behendige islamitische tv-dominee. De kneepjes van het vak heeft hij in de VS kunnen afkijken van zijn christelijke tegenvoeters. Hij verstaat de kunst van de gedoseerde opwinding en het functioneel uitbreken in tranen. Zijn woorden kiest hij zorgvuldig, ervoor wakend geen dingen te zeggen die makkelijk tegen hem gebruikt kunnen worden. Vandaar dat zijn boodschap wel is getypeerd als 'zacht islamisme'. Graag en vaak schildert hij het uur van de dood en het laatste oordeel: angst als prikkel tot vroomheid. En roept hij in alle toonaarden op geld te geven voor het uitbouwen van de islam, zoals aan de organisatie 1Eid. Saeed is in mijn ogen bepaald niet op de laatste plaats een charismatische zakenman - handelaar in sentimenten - die helemaal zijn niche heeft gevonden.

Twee verontrustende connecties van Saeed zijn nog weinig onder de aandacht gebracht.

- Op de 'About us'-pagina van Alfitrah.com staat prominent vermeld, onder 'Expert opinions', sjeik Salim al-Amry, 'International scholar at Peace TV'. Op de site wordt onder de kop 'Our Teachers' Al-Amry als eerste[7] voorgesteld en worden 's mans lezingen aangeprezen (twee bundels van vier dvd's). De sjeik was eregast op een diner van 1Eid. Zo verknocht is Saeed kennelijk aan Al-Amry, dat zijn profielfoto op Facebook hem toont met een arm om de schouder van deze salafistische éminence grise uit de Verenigde Arabische Emiraten. Is Salim al-Amry Saeeds meest dierbare en invloedrijke leermeester?
Het door Saoedi-Arabië gefinancierde Peace TV is een propagandamachine (zie ook hier) voor de hardcore fundamentalistisch-soennitische islam. Baas Zakir Naik zegt in een uitzending dat 9/11 werd uitgevoerd door George Bush. Hij promoot polygamie. Stelt dat afvalligen die hun nieuwe geloof uitdragen dienen te worden terechtgesteld.
Ouders met een homoseksueel kind moeten beseffen dat in de islam op deze seksuele praxis de doodstraf staat, aldus Al-Amry (bron: blog van Ben Six).
Een wel heel sterk staaltje van Al-Amry's abjecte islamisme, betreft de lezing 'Witnessing the Approach of the Last Hour', waarvan ik alleen een geluidsopname aantref (zie ook hier). Al-Amry verkondigt: 'Islam zal overheersen en zich overal verspreiden. We zullen Rome hebben. Rome zullen we hebben!' En: 'Islam kwam en bevrijdde de slaven. Maar er is nog steeds een kans om slaven te houden in de toekomst. En dat zijn de ongelovigen. Wanneer hun vrouwen gevangen worden genomen, is het aan de kalief om te besluiten ze als slaven aan de mujahideen te geven of om ze vrij te laten. Of om ze te executeren. En dat is tegen de Geneefse conventie. Dat kan ons niet schelen. Het is de wet van Allah.'
Al-Amry is klaarblijkelijk een van de godfathers van het hersenspoelen van moslims in het Westen met een agressieve profetie van de eindtijd annex eindstrijd, waarvan de voortekenen zich al zouden manifesteren. In dezelfde lugubere stroming zitten figuren als Abdul Rahim Green (zie ook hier), Haitham al-Haddad, dus Jalal ibn Saeed en in ons land Maiwand al-Afghani. Zij zien de oorlog in Syrië als prelude tot het laatste oordeel, waaraan voorafgaand een wereldwijd kalifaat moet worden bevochten.

- Erg zorgelijk is verder dat Saeed op het portaal Just Giving voor goede doelen, waar hij is ingeschreven met Al Fitrah Events, als een van zijn recente liefdadigheidsprojecten noemt: Al-Muntada al-Islami Trust[9]. Volgens het overzicht van gedoneerde bedragen is er trouwens geen cent voor dit fonds binnengehaald; ik heb niet uitgezocht of dit een automatische telling betreft of dat de aangegeven bedragen door de gebruiker van het portaal naar believen kunnen worden aangepast. Al-Muntada al-Islami staat vanuit meerdere invalshoeken onder verdenking (zie ook hier) van financiering van de islamistische terreurorganisatie Boko Haram in Nigeria. Hee, Nigeria - zie eerste alinea hierboven. Deze strijdgroep heeft onder meer bloedbaden aangericht in christelijke kerken. Al-Muntadada zelf ontkent betrokkenheid bij terreur en stelt elke vorm van terrorisme te verwerpen. Er loopt voor zover ik kan nagaan geen strafrechtelijk onderzoek. De instelling vent extremistische lectuur uit en heeft lezingen van diverse 'haatbaarden' op touw gezet (zie ook hier), zoals van Zakir Naik van bovengenoemde Peace TV, Murtaza Khan, Khalid Yasin, Assim Al Hakeem, Haitham al-Haddad en, jawel, Salim al-Amry. De laatste sprak in een lezingencyclus in 2007 onder meer voor 'Al Fitrah in Al-Muntada al-Islami' (in een aankondiging staat bij Al Fitrah vermeld: www.jamattimes.com - en dat is een site waarvoor Saeed reclame maakt en waar hij wellicht zelf mede achter zit). Dit draagt bij aan het beeld van connecties tussen Saeed, Al-Amry en Al-Muntada al-Islami.

Ik vat samen. De club voor bekeerlingen Ontdek Islam versterkt haar extremistische signatuur door het inschakelen van Jalal ibn Saeed. Deze bij nader inzien allerminst 'zachte' islamist:
1. promoot de fundamentalist Salim al-Amry, die verbonden is aan het haatkanaal Peace TV en moslims in het vooruitzicht stelt dat de vrouwen van ongelovigen hun slaven zullen zijn, als de toekomstige kalief - onder wiens mondiale bewind nadrukkelijk Rome zal vallen - dit zo beschikt;
2. zet zich in voor de organisatie Al-Muntada al-Islami, die wordt verdacht van banden met terroristen in Nigeria en die Engelse moslims een keur aan foute predikers voorschotelt;
3. stelt[2] dat de moordlustige taliban, aanvallers van meisjesscholen en opblazers van cultureel erfgoed, het Afghaanse volk de sharia brengen die het wenst;
4. beweert[3] dat Joden zelfzuchtig zijn en niet-Joden zien als verdoemden en als hun slaven (sic, zie punt 1).

Op deze manier werken aan de weg timmerende poldermoslims er weer eens hard aan meer sympathie en vertrouwen te krijgen van hun sceptische landgenoten... Zolang verdwaalde geesten zich mede door activiteiten van Ontdek Islam bekeren, zal men - vrees ik - lang in de waan blijven het juiste pad te wijzen.

Het zou interessant zijn te horen hoe een moslimbroeder als Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee - 'thuisbasis' van Ontdek Islam - of een CDA-bestuurder als Ibrahim Wijbenga - die laatst Maiwand al-Afghani hard heeft aangevallen - oordeelt over Jalal ibn Saeed en het inhuren door Ontdek Islam. Elforkani stelt zijn Blauwe Moskee in elk geval open voor workshops van Saeed.

Aan dit artikel is op 1 juli 2013 toegevoegd dat Saeed ook optrad in de Blauwe Moskee in Amsterdam, ik had daar overheen gelezen bij de aankondiging van zijn komst naar Nederland. Ook is de achtste noot hieronder aangevuld.

later toegevoegd:


Dreadful at The Dorchester – Jalal ibn Saeed’s Assembly of Haters
Harry's Place, 24 oktober 2013

Noten

[1] Het volgende blijkt uit de lezing '10 Misconceptions About islam'. Saeed verdedigt de sharia inclusief de wrede lijfstraffen, bijvoorbeeld voor diefstal. Hij prijst de gewapende strijd ter bevrijding van onderdrukten als 'hoogste stadium' van de jihad. Idem de orthodoxe islamitische kijk op de man-vrouw verhouding. Vrouwen zijn zwakker, maar niet minderwaardig, zelfs op allerlei punten sterker; het is terecht dat een dochter twee keer zo weinig erft als een zoon; de koran schrijft precies voor hoe de man zijn echtgenote moet behandelen, inclusief hoe haar 'terecht te wijzen', lees: met mate te slaan indien nodig. En passant vertelt Saeed dat hij geboren is in Afghanistan en een 'taliban' is in de zin van de letterlijke betekenis 'student'. Waarbij hij indirect de strijd van de taliban als nobel voorstelt, eraan herinnerend dat ook het Westen dit zo zag toen ze nog tegen Rusland vochten. Moslims geloven dat de islam de enige waarheid is in de zin van de enige weg naar God, aldus Saeed, maar dit geeft ze niet het recht om neer te kijken op mensen die een ander geloof hebben. Die anderen staan immers - daar komt het - 'onder hun bescherming', ze zijn dhimmi, lees: ze krijgen wel degelijk een ondergeschikte positie toebedeeld.
 

[1b] Wat betreft de verhouding met de Joden, debiteert Saeed in dezelfde lezing twee schijnheilige verhaaltjes. Een Joodse buurman van Mohammed zou zoveel van de profeet hebben gehouden, dat hij zijn stervende zoon maande Mohammed te gehoorzamen toen deze de doodzieke jongen bezocht en hem aanspoorde zich te bekeren tot de islam. Eveneens dubbelzinnig is de vertelling over een Joodse man die zijn stervende islamitische buurman bezoekt en in diens huis een stank opmerkt, die afkomstig blijkt van rioleringswater van het Joodse huishouden dat door de muur lekt. De moslim had daarover niet geklaagd omdat hij zijn buurman niet wilde kwetsen (impliciete boodschap: Joden zijn onrein en moslims staan daarboven).

[2] Evident pro-taliban spreekt Saeed zich uit in een lezing op de Universiteit van Oost-Londen over de duivel en de eindtijd (zie video helemaal hierboven): 'Their [de Taliban] motto was "from Kabul to al-Quds [Jeruzalem]". "We're going to go from Kabul to Quds." What they had was a big army, they had black flags raised. And some people say "well, if they were true they would have succeeded". That’s not necessarily true. That doesn’t mean they’re false just because they didn't succeed. As far as I am concerned the mujahideen are successful whether they lose or win. They're successful. But if they succeed we also become successful. And if they fail, they succeed but we fail. And right now do we deserve such a success? [schudt zijn hoofd] How could they win with us like this?" [...] "The Taliban were coming into Kabul, they took Kabul, all or most of the country, no bloodshed, because everybody wanted that pathway. And they still do, which is Islam, sharia, etcetera".

[3] Expliciet antisemitisch laat Saeed zich uit in de lezing 'Final Destination' (video 1:30). Hij houdt zijn publiek voor: '[...] we selfishly live like the Jews, who only care about themselves and call the rest a goyim, those who are damned. Those who are enslaved to them.'

[4] 'Hij [Saeed; K] richtte de stichting Al-Fitrah op en is een prominente spreker voor seminars, universiteiten en islamitische instituten. Bovendien is hij ook een grote bijdrager aan liefdadigheid campagnes en werkt nauw samen met goede doelen en hun projecten zoals Muslim Aid en Islamic Help' - aldus Ontdek islam.

[5] De aankondiging van Saeeds optreden staat op Ilmevents.nl, wat mij doet denken aan de salafistische club Dar-al-'ilm - maar ik heb geen concrete aanwijzingen gevonden dat er een connectie is.

[6] 'Fitrah' betekent zoiets als 'natuurlijke aanleg', 'ware inborst' of soms '(religieus) inzicht'. Toen ik deze blognotitie schreef, waarschuwde mijn virusscanner overigens dat Alfitrah.com een 'schadelijke site' is :-)

[7] De andere gepresenteerde leraren zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal nauwelijks of niet minder extremistisch dan Salim al-Amry. Dat geldt zeker voor Bilal Philips - die de UK niet meer in mag-, Khalid Yasin, Murtaza Khan en Yasir Qadhi.
Dat Saeed geen afstand houdt van de extremist Bilal Philips, blijkt ook uit een video, waarin hij Philips, evenals Al-Amry, een goed woordje laat doen voor 1Eid.

[8] Naik mag de UK niet meer in omdat hij heeft geroepen (vóór 2006) dat hij zich aan de zijde van Osama Bin Laden schaart en dat iedere moslim een terrorist hoort te zijn in zoverre hij 'terroristen terroriseert', en de VS zijn terroristen, aldus Naik. De 9/11-complottheorie die Naik eveneens - later, in 2008 - verkondigt op Peace TV, wordt overigens ook aangehangen door de Moslimbroederschap, in het bijzonder door Mohammed Morsi, heden president van Egypte.
Naik is, met andere 'haatbaarden', zoals Haitham al-Haddad, een ster van Huda TV. Aan deze zender werkt of werkte de spraakmakende Nederlandse bekeerling Nourdeen Wildeman, vaste auteur van Wij Blijven Hier, onverdroten mee als correspondent West-Europa. Februari dit jaar interviewde hij Al-Haddad. Latere aanvulling: op Wij Blijven Hier schrijft Wildeman dat Al-Haddad gewoon de islam predikt. Waarvan akte.


[9] 'Al Muntada' betekent letterlijk 'Het Forum'.

Zie ook m'n blognotities:
Islamisten handelen deels uit geloof in Apocalyps
Bloedige aanslag kerkdienst in Nigeria
Maiwand al-Afghani promoot 'topstrateeg' Al-Qaida
Ontdek Islam werft mee voor 'terugkeer kalifaat'
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten