blogspot visitor

12 mei 2013

Vrouwelijke zelfvernedering: 'Boerka's voor sharia'Kijk en huiver [update: video is verwijderd; hier en hier nog andere te zien]. En laat dan nog eens je gedachten gaan over het 'verlichte' oordeel van Frans Timmermans (momenteel minister van Buitenlandse Zaken) dat de boerka een 'uiting van emancipatie' van de vrouw kan zijn ('vreemd genoeg', voegt hij er nog schijnheilig 'kritisch' aan toe). Zie ook het beschamende standpunt van Alexander Pechtold.

De denkfout die dit soort zogenaamde verdedigers van vrijheid en emancipatie maken, is een klassieke wanneer het om vrouwen gaat: 'als de vrouw het zelf wil, is het oké'. Maar dat is onzin, want iemand - ja, óók een vrouw, beste heren Timmermans en Pechtold - kan heel goed iets willen dat hartstikke fout is en moet worden tegengegaan.

Vrouwen die zich 'vrijwillig' onderwerpen aan dominante godsdienstige zeloten die hen met een beroep op een heilig boek onder de knoet houden, verdienen allerminst te worden bezien in termen van 'vrijheid' en 'emancipatie'. Ze werken aan precies het omgekeerde; en vormen als zodanig - mét de mannen in kwestie en hun 'ruimdenkende' Westerse handlangers - een gevaar voor in het bijzonder hun dochters.

Zie ook (deels later toegevoegd en in zijdelings verband):

In een andere blognotitie schreef ik: "Of een soort 'koran-belt' van min of meer geïsoleerde collectieven, veelal op het niveau van stadswijken, het streven is, of een minder in het oog springende, diffuse vorm van des-integratie, staat te bezien.' En hier merkte ik op: '[...] het gemeenschappelijke aspect van de meeste wensen van moslims in kwestie [is]: de godsdienstige doordringing - veelal tevens een inperking - van de publieke ruimte en zaak. Daarom leidt de principeloze ad hoc-houding à la [Bart] Voorzanger [een vaste publicist van Republiek Allochtonië] tot een stapsgewijze - het woord moet toch een keer vallen - 'islamisering' van het openbare leven, die tenminste net zo onwenselijk is als een 'judaïsering' of 'evangelisering' zou zijn.'
De vraag is of je stedelijke processen à la de vorming van Chinatown in New York kunt keren, al zou je het willen. Niet-faciliteren is wel het minste, plus waar mogelijk het stimuleren van gemengde buurten. Denk natuurlijk ook aan wijken als Tower Hamlets (Londen) en verscheidene Franse voorsteden. Tijd voor een maatschappelijk debat! 

Brief aan Haagse Gemeenteraad over afzien van plaatsing gedenkteken Joodse oorlogsslachtoffers bij Paul Kruger-school dichtbij Schilderswijk
Deborah Benjamin, 4 mei 2013

Haagse moslimenclave: een ongemakkelijke waarheid
Shashi Roopram, The Post Online, 21 mei 2013

'Politie heeft grip op Haagse Schilderswijk'
Nu.nl, 19 mei 2013

'Rellen in Zweeds welvaartsparadijs verbazen niet'
Nu.nl, 23 mei 2013

'Optreden in moslimenclaves Nederlandse steden'
Trouw, 18 mei 2013

Telegraaf belaagd in Schilderswijk
De Telegraaf, 21 mei 2013

Eigen wijk voor Turken in Rotterdam
AD, 18 mei 2013

Nederland, Balkanland
Verdeeld land; Suggesties voor vreemdelingenbeleid
Door Robbert van Lanschot, De Groene, 17 juni 2010

Op een herdenkingsbijeenkomst voor Van Gogh sprak [...] [Yasmine Allas] de woorden: 'Als je uit een oorlogsland komt, dan weet je wat haat en onverdraagzaamheid in een samenleving teweeg kunnen brengen. Als ervaringsdeskundige ruik je de veenbrand nu eenmaal eerder.'

Boek Café Mogadishu; Omzwervingen door het andere Nederland
Robbert van Lanschot, Mets, 2010, 288 pagina's

'Moslims vormen eigen samenleving in Nederland'
Interview Robbert van Lanschot, EO Dit is de Dag, Radio 1, 26 januari 2010 


Scharia-Wächter wollen London 'säubern'
20min.ch, 21 januari 2013


Islamic extremists set up Sharia law controlled zones in British cities
Door Rebecca Camber, MailOnline, 28 juli 2012

Ni pûtes, ni soumises ('Noch hoeren, noch onderhorigen')
Officële website | Wikipedia-artikel

Politie hielp minderjarigen met islamitisch huwelijk
Door Janny Groen, de Volkskrant, 13 mei 2013

Inquiry launched after Islamic group holds segregated lecture
Door Martin Williams, The Guardian, 15 april 2013

Legt das Kopftuch ab!
Necla Kelek, Die Welt, 13 mei 2013

Verder m'n blognotities:
Hind Fraihi belicht moslim-extremisme in Brussel
Nederlandse islamisten willen sharia-raad
Bart Voorzanger als ayatollah der Lage Landen
Moslima zonder hoofddoek mishandeld
PvdA: best dat moslims vrouwen thuis apart zetten op kosten van de sociale huursector
'Ik draag geen hoofddoek meer'
Bedenker vleeskeuring van naakte vrouwen in tv-show duikt weg voor kritiek
Westerse vrouwenbesnijdenis
Meer seks onder dwang door Vijftig tinten grijs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten