blogspot visitor

29 mei 2013

Maiwand al-Afghani is spreekbuis van terroristen

Dit is het eerste deel van een tweeluik. Lees ook: 'Maiwand al-Afghani promoot 'topstrateeg' Al-Qaida'.

In een inmiddels verwijderde[1] video speelt de jonge Nederlandse salafist Maiwand Al-Afghani[2] van de extremistische organisatie Millatu Ibrahim - sinds juni vorig jaar verboden in Duitsland - in op de bloedige moordaanslag op Lee Rigby in Woolwich. Enerzijds wijst hij die aanslag min of meer af, anderzijds schroomt hij niet de terroristen van Al-Qaida als 'mujahideen' af te schilderen[2] die overal ter wereld vechten 'tot de dag des oordeels'[4] voor de bevrijding van moslims van onderdrukking en bezetting, om de islamitische wereld tot een welvarende supermacht te maken die uiteindelijk de hele mensheid zal omvatten. Verder beweert hij glashard dat Israël zijn buurlanden wil aanvallen en onderwerpen en dat dit land 'Amerika op afstand regeert' (dit is een verhulde vorm van het aloude antisemitische drogbeeld van een Joods complot dat de wereldpolitiek bepaalt). Moslims moeten 'met alle middelen, met alles wat ze tot hun beschikking hebben' streven naar een wereldwijd kalifaat, aldus deze religieuze fanaat. Wel adviseert hij moslims in het Westen geen ondoordachte aanslagen te plegen, omdat die groepen als de English Defence League en de PVV in de kaart spelen. Al bij al weet hij behendig te wandelen op - of net over - het randje van het juridisch toelaatbare.

Plaatjes rechtsboven: Maiwand al-Afghani (boven), Omar Bakri Mohammed, Abdullah al-Britani en Shah Jalal Hussain (onder)

Al-Afghani heeft
[screenshot] goede contacten met Hizb-ut Tahrir en Shariah4Holland (vergelijk Shariah4Belgium), in het bijzonder met woordvoerder Abu Qaasim (veroordeeld tot een boete en voorwaardelijke gevangenisstraf wegens bedreiging van Wilders). Hij sympathiseert met Nederlandse moslims die naar Syrië gaan om te vechten, wat hij op zijn minst indirect aanmoedigt; een socioloog heeft Maiwand al-Afghani geïnterviewd over het plaatsen van jihadistische video's. Hij schrijft over zichzelf:
'Ik [...] ben gestart met deze dawah in overleg en advisering met broeders die al lange tijd dawah doen, zoals Anjem Choudary, Omar Bakri, Sayful Islam, Abu Abdullah Al-Britani, Abu Waleed, Abu Muwahid en anderen. Vooral Abu Waleed is van belang hier, omdat hij met SalafiMedia UK en Millatu Ibrahim UK begonnen is, ik ben in overleg en advies met hem met de dawah van Millatu Ibrahim NL via SalafiMedia.nl en gelijknamige youtube channels en andere sociale netwerk sites begonnen. Verder heb ik ook goede relaties en contacten met broeders die actief zijn in de dawah, zowel in Duitsland, eerst was het Abu Osama Al-Gharib (moge Allah hem bevrijden), nu Al-Mu'tasim Billah [taalfouten heb ik laten staan; K].' 
Choudary en Bakri worden gezien als gangmakers van de radicalisering van Michael Adebolajo en Michael Adebowale, de moordenaars van Woolwich. 

- Omar Bakri was in Engeland betrokken bij Hizb ut-Tahrir en richtte de jihadistische groep Al-Muhajiroun[4b] op, die in 2004 werd verboden wegens connecties met terrorisme. Michael Adebolajo deed mee met bijeenkomsten en demonstraties van deze club. Bakri wordt gezien als mentor van Anjem Choudary en als de geestelijk leider van de Global Shariah Movement. 'Wanneer je [Westerlingen] ontmoet, snij ze de hals af', aldus Bakri. 'En wanneer je het bloed overal laat stromen, [...] begin dan gevangenen te maken.' In 2004 bezwoer Bakri dat moslims het Westen keer op keer een 9/11 zullen bezorgen (zie video), als het zijn politiek niet wijzigt. The Times berichtte na de aanslag in Londen in 2005 dat meer dan twaalf leden van Al-Muhajiroun hadden deelgenomen aan zelfmoordaanslagen of in kringen van (helpers van) Al-Qaida functioneerden; kort daarop vertrok Bakri naar Libanon. Hij mag Engeland niet meer in en is naar eigen zeggen in 2010 in Libanon veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf[5a], die hij echter beweert te ontlopen.

- Abdullah Al-Britani eindigt een recent video-praatje met een dreigement aan België: 'We komen u vernietigen' (de video is inmiddels verwijderd door Youtube). Het lijkt mij dat samenwerking met Al-Britani kan worden aangemerkt als het groepsgewijs aanzetten tot geweld, waarop volgens Artikel 137d, Lid 2 van het Wetboek van Strafrecht een maximumstraf staat van twee jaar gevangenis. De Belgische krant De Standaard berichtte 15 mei jongstleden over het dreigement van Al-Britani: 'Bronnen bij justitie bevestigen dat de filmpjes ernstig worden genomen. Niet zozeer voor de inhoud, maar wel voor de boodschappers. "Zo deden ze dat ook in 2005. Ze organiseren nooit zelf een aanslag, maar hopen dat iemand de boodschap oppikt en uitvoert".'

- Abu Osama Al-Gharib is een pseudoniem voor Mohamed Mahmoud, een in Oostenrijk veroordeelde[5b] terrorist van Millatu Ibrahim, die verschillende keren dreigementen heeft geuit per video en via internet met Al-Qaida-types overlegde over de mogelijkheid van een aanslag op de wereldkampioenschappen voetbal in 2008.

- Abu Muwahid is een alias van de in de UK veroordeelde Shah Jalal Hussain, gevangen[5c] gezet wegens geldinzameling voor terroristen in Irak. Uitspraak: 'Jihad training is shooting, learning to fire a gun'.

 - Al-Mu'tasim Billah is de naam van een kalief uit de negende eeuw en mogelijk een schuilnaam voor een Duits lid van Millatu Ibrahim.

Dit alles ligt voor het oprapen op internet. Maar het was kennelijk voor Knevel & Van den Brink te ingewikkeld om te betrekken in hun tv-gesprek met Al-Afghani van gister. Wel legde Knevel goed bloot dat Al-Afghani als puntje bij paaltje komt weigert de aanslag in Woolwich te veroordelen.

Al bij al is de conclusie gerechtvaardigd dat Maiwand al-Afghani - het staat te bezien losjes of meer dan dat - deel uitmaakt van een terroristisch netwerk zonder zelf te vechten. Een beetje zoals de IRA haar schijnbaar 'geweldloze' woordvoerders had in (de begintijd van) de politieke partij Sinn Féin.

Dit artikel is aangevuld en op details gecorrigeerd in de loop van 29 mei. Op 30 mei is de alinea over Omar Bakri iets uitgebreid.


Later toegevoegd:

Deelname aan een terroristische organisatie leidt tot verlies van het Nederlanderschap
Trouw, 4 juni 2013

[De motie Dijkhoff (VVD) is vandaag aangenomen. De omschrijving van 'terroristisch oogmerk' in het Wetboek van Strafrecht is opmerkelijk ruim. 'Deelname aan' een organisatie met terroristisch oogmerk is wellicht een nog ruimer begrip, gegeven de jurisprudentie rond de Hofstadgroep. Vallen de activiteiten van Al-Afghani eronder, gezien zijn contacten met veroordeelde terroristen, het verspreiden van propagandamateriaal van terroristen (onder meer van Al-Qaida) en zijn poging de bevolking van Nederland angst aan te jagen onder het doorzichtige mom van dawah?
Wel lijkt 'Dijkhoff' te gemakkelijk elke vorm van jihad aan een islamitisch front, ook als hij niet tegen een bondgenoot van Nederland is gericht, tot 'terrorisme' te verklaren. Me dunkt dat telkens specifiek zal moeten worden aangetoond dat de betreffende jihad plaats vindt in samenwerking met een terroristische organisatie. Dit lijkt overigens bij de Nederlandse strijders die afreizen naar Syrië zeker deels het geval te zijn: inlijving bij  Jabhat al-Nusra, i.e. Al-Qaida in Syrië - zie noot[*] onder mijn follow-up blognotitie. Overigens kan iemand met alleen de Nederlandse nationaliteit deze in bijna geen enkel geval verliezen; K]

Kamer wil Jabhat al-Nusra op terreurlijst
Trouw, 4 juni 2013

Haat-tweet
Op 27 augustus 2014 tweette Al-Afghani: "Friday Sermon in Spain: 'Allah, Destroy the Plundering Jews, Do Not Spare a Single One'." Hij was zo slim om naar een Memri-video te linken, maar zijn boodschap is duidelijk haat zaaiend. [screenshot].

Toegevoegd 12 februari 2015:

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over foto's van Shabir Burhani waarop hij met wapens poseert
Kamervragen, Overheid.nl, 21 januari 2015

[...] Welke instrumenten heeft de overheid om personen die bijvoorbeeld ontmoetingen hebben met de Afghaanse Taliban en een training volgen aan te pakken? [...] Hoe beoordeelt u het gegeven dat iemand die zichzelf in Afghanistan bij de Afghaanse Taliban met wapens op de foto zet en mogelijk zelfs daar een training volgt, aangeeft dat de aanslag in Parijs [op Charlie Hebdo; K] aanbevelenswaardig is? Is hier niet sprake van een directe dreiging?

Noten

[1] Hier nog een screenshot van de gearchiveerde Youtube-pagina in Wayback Machine. De video zelf heb ik helaas niet gedownload en opgeslagen. Update: in een tweet zegt Al-Afghani dat de video is weggehaald omdat de technische kwaliteit laag was (wat inderdaad het geval was, maar het was goed verstaanbaar); en dat misschien een versie in betere kwaliteit nog volgt.

[2] Ik had bij het schrijven van dit artikel nog niet meegekregen dat Geen Stijl heeft achterhaald dat zijn echte naam Shabir Burhani is, student bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

[3] Toegevoegd 30 mei 2013: in een tweet [screenshot] van gistermiddag zegt Al-Afhani doodleuk: 'Een van de topstrategen van al-Qaidah is bijna zonder twijfel Abu Mus'ab as-Surie. Luister en kijk naar deze video.'

Het is toch wel 'hondsbrutaal' om gewoon reclame te maken voor Al-Qaida, enkele dagen nadat een geradicaliseerde 'broeder' een Britse soldaat heeft afgeslacht in de straten van Londen. Screenshot slot van de video zie rechtsboven.

[4] Dat Maiwand al-Afghani een eindtijd-gek is, i.e. likkebaardend (pun intended) uitkijkt naar een massamoord in het teken van een Apocalyps, maakte ik eerder al duidelijk. Zie ook een commentaar van hem op Maroc.nl/forums in mei vorig jaar [screenshot]:
'We verwachten zowel de Mahdi (een rechtgeleide moslim van het huis van de profeet, dus van zijn nakomelingen) als Jezus/Isa allaihi salam. Ze zullen beiden binnenkort komen inshaa'Allah. De mahdi zal uit het leger met zwarte vlaggen uit khorasan uit het oosten te voor schijn komen en Isa/Jezus zal in Damascus nederdalen bij het witte minaret van de moskee aldaar. Binnenkort gaan die dingen gebeuren. En dan zal de Armageddon of Almalhama gaan plaatsvinden, een grote oorlog tussen Mahdi en Isa (allaihi salam) aan de ene kant en de Dajjal/Anti-christ en zijn joodse volgers aan de andere kant. Dus de zionisten en kruisvaarders en alle ongelovigen die aan hun zijde staan aan de ene kant tegen de ware moslims. Uiteindelijk is de overwinning aan de moslims inshaa'Allah en de hele wereld zal gedomineerd worden door de islam. Jezus was een moslims en zal de islam bevestigen als hij terug komt, daarom zal hij de kruis breken, namelijk de valse religie van christendom die namens hem is bedacht en hij zal de jizya afschaffen en het varken vermoorden [taalfouten heb ik laten staan; K].'
Opnieuw een blijk van de bepaald niet vreedzame en respectvolle insteek van Al-Afghani: uitgerekend Jezus zelf zal 'het kruis breken' en de leiding hebben over het uitmoorden van christenen in de eindtijd. En passant zal hij daarbij 'het varken' - waarmee Al-Afghani fijntjes doelt op de Joden - eveneens ombrengen. In de geest van aloude antisemitische complottheorieën beweert Al-Afghani in een tweet: 'Meeste westerse regeringen, banken, media en andere machtscentra zijn in handen van zionisten en moderne kruisvaarders!'
Zoals overigens bekend lopen er ook nogal wat christenen rond met wanen over het Laatste Oordeel, zoals 'pastor' Ben Kok, die gelooft (zie zijn bijval op een reactie van 16 mei 2011 @ 16:21 onder een artikel op zijn site) dat moslims de antichrist aanhangen en zullen worden vernietigd in een eindstrijd onder leiding van Christus, verschijnend in Israël, zoals zou zijn voorspeld in de Openbaring van Johannes.
Het griezelige is dat dit soort visioenen een selffulfilling prophecy kunnen worden als genoeg mensen erin gaan geloven en ernaar gaan handelen, mede aangespoord door figuren als Al-Afghani en Kok, die weer leunen op vele boeken van auteurs met een populariteit die zelden wordt onderkend. Een grondige studie van dit fenomeen is van Victor en Victoria Trimondi, Krieg der Religionen; Politik, Glaube und Terror im Zeichen der Apokalypse (2006).


[4b] Toegevoegd 30 mei 2013: in een andere weggehaalde video van juni vorig jaar praatte Al-Afghani over 'Imran Hosein, Al-muhajiroun, islamic groups and organisations and mujahideen'. Het lijdt voor mij weinig twijfel dat hij daarin heeft gezegd dat Al-muhajiroun (zie hierboven) een bewonderenswaardige jihad voert. Imran Hosein is een radicale fundamentalist die gelooft dat vijanden van de islam een aardbeving gaan veroorzaken onder de al-Aqsa-moskee op de Tempelberg, om de Joden in staat te stellen daar hun eigen tempel te herbouwen[*]. De man is een vrij populaire verkondiger van de islamitische versie van de Apocalyps dan wel Eindtijd. Zijn Youtube-kanaal heeft meer dan 16.000 abonnees. Opnieuw een aanwijzing dus dat de visie en motivatie van Al-Afghani als 'apocalyptisch' kunnen worden beschouwd (wellicht ziet hij zichzelf, westerling met Afghaanse wortels, als een uitverkorene in het teken van het leger met de zwarte vlaggen van de Mahdi, dat hij verwacht[4] uit de regio van zijn geboorteland). Maar over dit ook uit wetenschappelijk oogpunt zeer interessante aspect van de huidige jihad-opleving zullen we de halfgare goedprater[**] Martijn de Koning wel nooit iets zien publiceren.
[*] Dit is overigens een valse voorstelling van zaken die in een of andere vorm breed wordt gedragen in de islamitische wereld; ook door de Moslimbroederschap, die als een van haar taken ziet [screenshot]: 'disseminating official propaganda films depicting the destruction of the blessed al-Aqsa Mosque, and the Dome of the Rock, in order to realise projects for the Judaisation of the heart of Jerusalem.'
Feit is dat er wel Joodse extremistische stromingen zijn die de islamitische heiligdommen op de Tempelberg zouden willen vernietigen, maar dat de Israëlische regering pogingen daartoe juist verijdelt.

[**] Toegevoegd januari 2015: zo onbeleefd zou ik me nu niet meer uitdrukken.
[5a-c] In dit dubbelinterview naar aanleiding van de Hizb ut-Tahrir-conferentie 'Het is tijd voor Khilafah' met de Nederlandse extremistische bekeerling Abdelkarim Honing[#, verklaart Maiwand al-Afghani dat de ware geleerden - die volgens hem de verwarring en tegenstellingen onder moslims kunnen wegnemen -  tegenwoordig vaak in de gevangenis zijn gezet.
Godsdienstwaanzin in tweevoud. En een pijnlijke slip of the tongue van de interviewer, die de vraag stelt wat 'de oplossing, de Endlösing' is voor het op één lijn krijgen van de vele islamitische stromingen, die bestaan ondanks de (aldus de interviewer) overeenstemming over de wenselijkheid van een kalifaat.

[#] Later toegevoegd: Honing is inmiddels gederadicaliseerd. Met journalist Nikki Sterkenburg schreef hij het boek Ongeloofwaardig. Hoe ik mezelf radicaliseerde – en daar weer van terugkwam (2014).

[5b] Toegevoegd 1 juni 2013: Al-Afghani heeft 11 mei 2013 op zijn Facebook-pagina een video van 'Tauhid' geplaatst [screenshot] met 'mujahid Abu Usama Al-Gharib', de terroristische oprichter van de inmiddels in Duitsland verboden salafistische club Millatu Ibrahim, vanuit de Turkse gevangenis waarin deze zware jongen momenteel verblijft. Tauhid is volgens Die Welt de uit zijn as herrijzende Millatu Ibrahim in Duitsland. Meer over deze Mohamed Mahmoud (een Weense bekeerling) in dit artikel.
Ik vraag me nogmaals af of het vormen van een groep met zo iemand niet valt onder Artikel 137d, Lid 2 (2 jaar gevangenis). Waarom 'groep'? Simpel: Maiwand runt in NL 's mans Ibrahim Millatu en zegt - zie hierboven - een 'goede relatie' met hem te hebben.


Zie ook m'n blognotities:
Maiwand al-Afghani promoot 'topstrateeg' Al-Qaida
We moeten de moed hebben verspreiders van haat te bestrijden
Vrouwelijke zelfvernedering: 'Boerka's voor sharia'
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Shariah4 is net een parodie op Al Qaida

4 opmerkingen:

 1. Islam is een bedreiging voor de westerse beschaving en zal hard moeten worden bevochten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vind dat we escalatie moeten voorkomen en gewoon keer op keer moeten laten zien hoe de vork in de steel zit. Praten, schrijven, discussiëren. Lang niet alle moslims zijn zo strijdlustig als Maiwand al-Afghani en de kringen waarin hij verkeert. Er bestaat ook een vreedzame islam.
  Vergeet niet dat ook het Westen langdurig last heeft gehad van terroristische stromingen, zowel extreem linkse als extreem rechtse.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Denk wat de recente historie betreft aan de acht racistische moorden door de NSU.

   Verder heeft het Westen zich na 9/11 veel te onberaden en nietsontziend in grote oorlogen gestort, waarbij talloze onschuldige burgers zijn omgekomen.

   Verwijderen
 3. Anoniem10:31

  Mensen zoals deze al-Afghani zijn de echte dreigingen die hard aangepakt moeten worden (retour naar land van herkomst). Hier zijn ze blijkbaar niet gelukkig.

  Er zijn genoeg mensen, zoals ik zelf, die hier zijn opgegroeid en NL dankbaar zijn voor alle kansen die wij hebben gekregen.

  BeantwoordenVerwijderen