blogspot visitor

27 mei 2013

De wankele godsdienstvrijheid in Koeweit en de Blauwe Moskee in Amsterdam

Update (zie noot[3]): Mutlaq al-Qarawi zit in het bestuur van de Europese Moslimbroederschap (FIOE).


Bijeenkomst in De Blauwe Moskee ('Dutch Kuwaiti Cultural and Social Centre') in Amsterdam, ter gelegenheid van het Suikerfeest van begin september vorig jaar. Vanaf circa 1:08 jongerenimam Yassin Elforkani, die Mutlaq al-Qarawi speciaal bedankt.

Het ministerie van religieuze zaken van Koeweit lijkt haar rol met betrekking tot de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart te versterken. De moskee kon worden gebouwd mede dankzij vermogende schenkers uit het land onder auspiciën van de stichting Europe Trust Nederland. Een hoge ambtenaar van het Koeweitse ministerie van godsdienstzaken (Awqaf), Mutlaq al-Qarawi (foto rechts) die al toezicht hield op de financiering, is sinds 21 mei j.l. bestuursvoorzitter van Europe Trust Nederland. Voor het Parool was dit aanleiding tot een bericht. De krant stelt dat Al-Qarawi volgens insiders 'al langer de scepter zwaait in de moskee' en dat hij in de notulen van een bestuursvergadering van augustus vorig jaar - mij is onduidelijk of dit een vergadering van Europe Trust of van het moskeebestuur betreft, of dat dit een en hetzelfde orgaan is – 'moskeevoorzitter' wordt genoemd. Al-Qarawi zou in die vergadering hebben gehamerd op het werven van bekeerlingen en het beoefenen van dawah, islamitisch missiewerk: 'Onze samenwerking moet aan dawah gewijd zijn'.

In dit licht is het opmerkelijk dat vorig jaar juli een imam van genoemd ministerie van Awqaf, ene Ahmad Al-Kous, zich uitsprak ten faveure van een fatwa van salafistische Koeweitse geestelijken, die verklaarden dat christelijke kerken op het Arabische Schiereiland, dus ook in Koeweit, volgens de islam zijn verboden. In de ontstane commotie benadrukte Al-Qarawi (zie ook hier) dat het ministerie van Awqaf niet gaat over de bouw van kerkgebouwen en verzoeken daartoe doorstuurt aan de gemeente in kwestie, die een vergunning kan verstrekken of weigeren.
Invloedrijke islamitische geestelijken verschillen van mening over de toelaatbaarheid van gebedshuizen van onder meer joden en christenen in islamitische landen. Geestelijk leider Yusuf al-Qaradawi[1] van de Moslimbroederschap ziet geen beletsels, terwijl Groot-Moefti Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh van Saoedi-Arabië vorig jaar maart een delegatie uit Koeweit voorhield dat alle christelijke kerken in de regio (ook in Koeweit) moeten worden vernietigd. Deze totalitaire, jegens christenen ronduit vijandige opstelling van de hoogste Saoedische religieuze autoriteit maakt de regelmatige contacten die groepen smaakmakende Nederlandse moslims onderhouden met predikers en dergelijke uit Saoedi-Arabië, buitengewoon wrang, provocerend - en eigenlijk gewoon zeer onfatsoenlijk. Dit nog afgezien van het fascistoïde bewind in het land, met zijn groteske vrijheidsbeperkingen en draconische lijfstraffen.

Bijna alle ongeveer 650.000 christenen in Koeweit (zo'n 15 procent van de bevolking) zijn afkomstig uit andere delen van de wereld; slechts circa 350 geboren Koeweitse burgers zijn christen. Pikant gezien Al-Qarawi's focus op dawah in Nederland: het is christenen in Koeweit verboden missiewerk te verrichten onder moslims. Wel kent het oliestaatje een mate van religieuze vrijheid en telt het veel kerken van diverse christelijke stromingen. De katholieke kerk in Koeweit prijst op zijn website hogelijk de huidige emir van het land om zijn begrip van het 'pluralistische karakter van de moderne, veranderende wereld' en zijn 'verlichte' bestuur, in het bijzonder het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met Vaticaanstad.
Paradoxaal genoeg lijkt de feodale heerser, emir Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah inderdaad een betere hoeder van de - betrekkelijke - godsdienstvrijheid te zijn dan het Koeweitse parlement, dat vorig jaar de doodstraf instelde op het beledigen van 'Allah, de koran, moslim-profeten of de vrouwen van Mohammed' - de emir sprak hiertegen zijn veto uit. In het najaar beleefde het land ongekend felle protesten van onder meer islamistische groepen tegen de zittende regering en de monarchie. Sommigen waarschuwen dat na een omverwerping van de monarchie de christenen in Koeweit het moeilijk zullen krijgen onder streng islamitisch bestuur. De verkiezingen van februari 2012 lieten een forse opmars zien van islamistische partijen, deels verenigd in een blok dat de grondwet (verder) wilde islamiseren; ze werden door de regering ongeldig verklaard. Navolgende verkiezingen in december werden geboycot door een groot deel van de oppositie, uit protest tegen van regeringswege ingevoerde politieke of bestuurlijke obstakels voor hervormingen.

Hoe instabiel het land sindsdien is, valt voor mij moeilijk te beoordelen. De Britse wetenschapper Christopher Davidson voorspelt in zijn boek After the Sheikhs (2012) de ondergang van de zes koninkrijken en vorstendommen aan de Perzische Golf, waaronder Saoedi-Arabië en Koeweit. Mocht deze boude hypothese bewaarheid worden, dan wordt het net als in Egypte spannend in hoeverre de sharia in Koeweit de basis gaat vormen voor de grondwet en de wetgeving; en… voor de invloed op de Blauwe Moskee.
Maar dit is ver vooruit lopen op onzekere ontwikkelingen. Ik wil met het bovenstaande niet suggereren dat Mutlaq al-Qarawi een religieuze hardliner is[2], slechts schetsen dat zijn positie, gezien de openlijke en deels onderdrukte politiek-religieuze spanningen in Koeweit, bijna niet anders dan dubbelzinnig kan zijn op het punt van moderniteit en gematigdheid - hoe verzoenend de man (regelmatig aanwezig op interreligieuze bijeenkomsten) misschien zelf ook moge zijn[3]. Bij de redelijkheid van de Blauwe Moskee kunnen sowieso vraagtekens worden gezet, vanwege de banden met de Moslimbroederschap[4] en het laten spreken van extremisten als Khalid Yasin, Haitham al-Haddad en Hamza Tzortzis.

Later toegevoegd:

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een moskee in Amsterdam Slotervaart onder 'Koeweits gezag' staat
Van het lid Yücel (PvdA), ingezonden 29 mei 2013

Juli 2013: Al-Qarawi is weg bij de Blauwe Moskee, evenals Yassin Elforkani. Teruggekeerd is oud-oprichter Yahia Bouyafa, ex-voorzitter van de FION, de Nederlandse tak van de Europese Moslimbroederschap (FIOE).

Augustus 2013: Dr. Mutlaq Alqarawi blijft voorzitter van Europe Trust Nederland. De verhuizing naar IJsselstein en de benoeming van Yahia Bouyafa zijn ongedaan gemaakt, bericht Carel Brendel.

'Koeweit betaalt moskeebestuurders voor islampromotie'
Door Bas Soetenhorst, het Parool, 10 augustus 2013

Is het erg dat Koeweit zich bemoeit met de islam in Nederland?
Door Bas Soetenhorst, het Parool, 12 augustus 2013

Blauwe Moskee wordt hoofdpijndossier voor Lodewijk Asscher
Door Carel Brendel, 12 augustus 2013

Moslimbroeders krijgen Saoedische steun voor nieuw centrum in Rotterdam
Door Carel Brendel, 15 augustus 2013

Noten

[1] Op andere, essentiële punten is Yusuf al-Qaradawi een onversneden islamist. Zie bijvoorbeeld deze blognotitie, met veel links naar bewijsplaatsen. En deze speciaal over de de doodstraf voor afvalligen.

[2] Toegevoegd 30 mei 2013: helaas zijn er aanwijzingen dat Al-Qarawi geen gematigde figuur is. Hij is betrokken bij een project in Koeweit om meer mensen de Koran uit het hoofd te laten leren, wat wijst op een fanatieke godsdienstijver. En samen het Ahmed al-Rawi was hij aanwezig[*] bij een herdenking in maart 2004 - met meer dan duizend mensen, waarbij de Israëlische vlag werd verbrand - van de beruchte sjeik Yassin van Hamas, die werd geloofd als 'martelaar'. De bijeenkomst was (mede)georganiseerd door de Social Reform Society, een sociaal-culturele organisatie, die wordt gezien als de Koeweitse tak van de Moslimbroeders. Naast Ahmed al-Rawi was een andere prominente Moslimbroeder present, Essam / Issam el-Bashir, lid van de European Council for Fatwa and Research.
[*] In de vertaling van Google Translate is sprake van de 'Assistant Undersecretary at the Ministry of Awqaf absolute القراوي'; Mutlaq Al-Qarawi's naam in het Arabisch - مطلق القراوي - wordt door Google vertaald als Absolute القراوي en uit een bericht van januari 2004 blijkt dat Al-Qarawi in dat jaar al die functie bekleedde.
[3] Toegevoegd 2 juli 2013: Carel Brendel meldt dat Al-Qarawi nauwe banden heeft met de Europese Moslimbroederschap. Op een foto in de nieuwsbrief van de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) zit de hoge ambtenaar uit Koeweit in wit gewaad achter de bestuurstafel.

[4] Carel Brendel berichte onder meer dat Ahmed al-Rawi van de Moslimbroederschap prominent aan de wieg stond (in 2008) van de Blauwe Moskee. Dat Al-Rawi - ex-voorzitter van de Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), een orgaan van de Moslimbroederschap onder leiding van Yusuf al-Qaradawi - het Koeweitse ministerie van Awqaf - de werkgever van Mutlaq al-Qarawi - omstandig prees (in 2010) om de bijdragen aan het opzetten van islamitische centra in Europa, is in dit licht heel begrijpelijk.
Al-Rawi verdedigde gewelddadig verzet tegen de Britse troepen in Irak. In zijn hoedanigheid van FOEI-voorzitter verwierp hij het voorstel van Tariq Ramadan voor (slechts!) een moratorium op steniging van overspeligen. Tot zover de gematigdheid van deze tot in Amsterdam invloedrijke moslimbroeder.


Zie ook deze artikelen van Carel Brendel:
Na de sjeiks – de komende instorting van de Golf-monarchieën
Groeiende invloed van islamisten in grootste moskeekoepel van Nederland
De Koeweit-connectie van de Nederlandse Moslimbroeders
Saoedische club medesponsor van jeugdkamp Nederlandse Moslimbroeders
Hoog bezoek op het jeugdkamp van de Nederlandse Moslimbroeders
Verbroedering rond Blauwe Moskee komt niet van de grond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten