blogspot visitor

11 juni 2012

Nederlandse islamisten willen sharia-raad


Protest tegen vrouwenonderdrukking door middel van de sharia.

Je kon erop wachten, kwartiermaker Saoed Khadjé - what's in a name - van het door Saoedi-Arabië ideologisch bewapende bruggenhoofd Dar-al-'Ilm en lid van de Britse sharia council van de extremist Haitham al-'afvalligen moeten dood'-Haddad, wil ook in Nederland moslima's onderhorig maken aan harige hulpmohammeds, die vanachter een tafel die men wijselijk geen 'rechtbank' noemt, hun seksistische normen en waarden erin hameren. Zo meldt de NOS vandaag.

Arabist en nuttige idioot Maurits Berger mocht er een goed woordje voor doen [later toegevoegd: in het verlengde van zijn publicatie[1] Sharia Law in Canada - Also Possible in the Netherlands? (2006)]

In 2009 heeft een brede politieke meerderheid, in de parlementaire commissie voor Justitie, zich helder uitgesproken (zie ook hier en hier Khadija Arib van de PvdA op Radio 1[2]) tegen elke vorm van sharia-rechtspraak in Nederland. Dit heeft inmiddels, op 1 februari 2012, geleid tot een motie van de PVV waarin de regering wordt verzocht de toepassing van de sharia in Nederland wettelijk onmogelijk te maken. Jammer dat niet de PvdA, de SP of Groenlinks, eindelijk een ferme punt zettend achter decennia van betuttelracisme, dit initiatief heeft genomen, maar die nare partij van Geert Wilders. [Later toegevoegd: de link naar de motie werkt niet meer; en de motie, nog hier te vinden, is helaas verworpen].

Eens kijken of onze volksvertegenwoordigers in deze uiteindelijk niet net zo lafhartig zwichten - 'nee, het is geen rechtspraak, het gaat slechts om broederlijke raad' - als inzake het rituele slachten, dat men eerst alleen onder verdoving wilde blijven toestaan, maar dat nu gewoon doorgang mag vinden als het dier 'maar' 40 seconden bij bewustzijn blijft nadat de keel is doorgesneden en een 'dierenarts' het dier vriendelijk vraagt of het ernstig lijdt en bij 'nee' of 'geen antwoord' besluit dat doodbloeden eigenlijk wel een lekkere manier is om naar de eeuwige weilanden te gaan.

Vanavond ook in Nieuwsuur. In de toelichting wordt gesteld dat Maurits Berger meent dat de sharia-raad vrouwen zal helpen zich te bevrijden uit islamitische huwelijken waar ze anders in opgesloten blijven. Hoe verknipt kan je zijn[3]. Net zoiets als een pedofielen-raad opzetten waar misbruikte kinderen terecht kunnen voor bescherming tegen schendingen van hun lichamelijke integriteit (de hulpmohammed van de Britse raad die op het journaal te zien was, gaf een vrouw die hem verteld had dat ze door haar man was geslagen, te kennen dat het nergens over ging, omdat het maar één keer was gebeurd - alsof je niet in één keer ernstig kan worden mishandeld)[4].
Ook doet Nieuwsuur het voorkomen alsof Berger de gangmaker is achter een Nederlandse sharia-raad. Daar geloof ik helemaal niks van - de kwade genius is zonder enige twijfel Saoed Khadjé (met Haitham al-Haddad), achter wiens Saoedische karretje, pardon, karavaantje Berger zich kennelijk graag laat spannen als een soort ezeltje-, scusa, kameeltje-strekje dat wegens zijn lucratieve houding nog inniger door zijn islamitische broeders aan de borst zal worden gedrukt en wie weet - als hij geluk heeft - zelfs een keer Heerlijk van achteren genomen als ware hij allah zelve in de gedaante van een ezeltje, sorry, geit, damn!, kameeltje (god, zal er ooit een islamitische Reve opstaan, Hafid Bouazza misschien, maar die gelooft niet meer in de Mohammedaanse goedheilig man op zijn groen uitgeslagen schimmel).

Noten (later toegevoegd)

[1] Zie paragraaf 4.3: 'All roads to application of Sharia family law seem to be blocked. One remains open, however: applying Sharia family law on a voluntary basis. This may be a welcome option for the devout believer. From my personal experience I know of Muslim couples who wanted to regulate their marriage and divorce in accordance with Sharia family law.' Waarna Berger in positieve zin het voorbeeld bespreekt van een vrouw die blij zei te zijn dat ze volgens dat recht bij een - voorlopige - scheiding méér 'emotionele vrijheid' genoot dan mogelijk was binnen het Nederlandse recht! Typisch een staaltje misleidende vertekening van de aantoonbaar over het algemeen nadelige positie van de vrouw binnen het sharia-familierecht. Lees verder Shirin Musa van Femmes for Freedom contra Maurits Berger. Andere wijsheden van Berger: 'Het probleem is niet zozeer de islam en de moslims als wel de wijze waarop die door [...] autochtonen worden benaderd'; en 'De moord op Theo van Gogh heeft [bij medestanders van Van Gogh; K] een gevoel veroorzaakt dat bijna grenst aan opluchting'; en: 'Nederland raakt geïslamiseerd niet vanwege het aantal moslims, maar door de wijze van discussiëren óver die moslims'.
 
[2] Khadija Arib (PvdA) bleef op Radio 1 op 12 juni 2012 bij haar stellige afwijzing. Mooi. Nu de andere met name linkse partijen nog. In 2009 vroeg Arib terecht minister Hirsch Ballin actie te ondernemen met betrekking tot de sterke toename van - illegale! - islamitische huwelijken in Nederland (wat hij niet deed), mede omdat vrouwen daar zo moeilijk weer vanaf komen. Het is van de gekke dat nu de Arabist Maurits Berger doodleuk pleit voor een sharia-raad die zogenaamd in het belang van moslima's zou zijn. Arib in 2009: 'dat er islamitische huwelijken worden gesloten, wat absoluut niet mag [...] en dat er gekeken wordt wat daaraan gedaan kan worden, vooral in de stafrechtelijke sfeer'. Op 12 juni dit jaar: 'In Nederland hebben wij onze eigen Haddad, dat is Fawaz, die [...] islamitische huwelijken sloot in de moskee As-Soennah in de Schilderswijk, wat eigenlijk wettelijk verboden is. [...] We weten dat sharia haaks staat op onze rechtsorde; als je sharia toelaat ontstaat er een soort parallelle samenleving. [...]. Zodra wij toegeven aan dit soort oproepen, ontstaat er een parallelle samenleving en dat vind ik verwerpelijk.' Hear, hear!

[3] Laat Mautits Berger - die (om eens op z'n Shariah4Hollands te schelden) 'hond van de Arabieren' - zijn gesoigneerde blafje eens verheffen tegen het feit dat volgens de islam een man van zijn vrouw kan scheiden door middel van een simpele mededeling, terwijl de vrouw moet komen smeken bij de seksistische, middeleeuwse baardmannen van een sharia-rechtbank (desnoods verpakt als sharia-raad); in plaats van deze vernederende behandeling in Nederland voet aan de grond te helpen krijgen.

[4] Haitham al-Haddad van de Britse sharia-raad heeft meerdere malen schaamteloos verkondigd dat volgens de islam op seks buiten het huwelijk de doodstraf staat; en dat (Europese) vrouwen hem zelfs vragen hen te helpen toegang te krijgen tot een islamitische staat om daar te worden berecht en gestenigd. Lieden met dit soort abjecte denkbeelden worden dus door Maurits Berger geholpen om te oordelen over de huwelijksmoeilijkheden van moslima's.

Foto Khadija Arib: bron khadija-arib.com

Zie ook:

Shariaraad houdt vrouwen gevangen in hun huwelijk
Door Shirin Musa, Femmes for Freedom, december 2012

Islamic extremists set up Sharia law controlled zones in British cities
Door Rebecca Camber, MailOnline, 28 juli 2012

Undercover report: Muslim leaders urge women to total submission
Door Nadja Yllner, SVT.se, 16 mei 2012

Femmes for Freedom 
femmesforfreedom.com

Femmes For Freedom (FFF) is een stichting die opkomt voor vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap en voor vrouwenrechten. [...] FFF streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, dat is de missie van Femmes For Freedom. [...] Om dit te bereiken willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen. [...] FFF wordt gedreven door een grote verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van de gevangen vrouw en door grove mensenrechtenschendingen. FFF wordt ook gedreven door het optimisme een gelijke wereld te creëren waarin mensen, mannen en vrouwen op een gelijke en eerlijke manier worden behandeld.

Women Against Shariah
womenagainstshariah.blogspot.nl

It is our position that shariah law imposes second class status on women and is incompatible with the standards of liberal Western societies and the basic principles of human rights that include equality under the law and the protection of individual freedoms. The shariah code mandates the complete authority of men over women, including the control of their movement, education, marital options, clothing, bodies, place of residence and all other aspects of their existence. Further, it calls for the beating, punishment, and murder of women who don’t comply with shariah requirements.

Later toegevoegd:

Secret filming at Sharia council shows women at risk
BBC, 6 april 2013

'Ook Nederland zou een sharia-raad moeten krijgen'
Trouw, 12 juni 2012

En m'n blognotities:
Dar-al-'Ilm, bruggenhoofd van Saoedische sharia
Veel jonge moslims blijven extremisten adoreren
Vrouwen gevangen in het huwelijk
Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's
Fanatieke antisemiet Salah Soltan sprak op congres Nederlandse Moslimbroeders (FION)
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme
Haatprediker opnieuw in 'poldermoskee'
Umar Mirza en de context van de koran

Geen opmerkingen:

Een reactie posten