blogspot visitor

30 juni 2012

Mohammed Morsi, moslimbroeder en demagoogMohamed Morsi during Elections Campaign: Jihad Is Our Path, Death for the Sake of Allah Is Our Most Lofty Aspiration, the Koran Is Our Constitution

Memri TV, 13 mei 2012

[1:15] 'De sharia, dan de sharia, en tenslotte de sharia; deze natie zal zegeningen ontvangen en weer opbloeien!'
[1:40] 'Ik leg een eed af dat [...] de tekst [van de grondwet] waarlijk een afspiegeling zal zijn [van de sharia].'

---

Bovenstaande toespraak van 'dubbele Mohammed' Morsi, die in Egypte op 13 mei j.l. op de televisie was te zien, is één uitgesponnen variatie op het motto van de Moslimbroederschap: 'allah is ons doel, de koran is onze grondwet, de profeet onze leider, jihad onze weg en sterven voor allah onze hoogste aspiratie' (zie ook deze vertaling door Google van een inmiddels weggehaalde pagina op de site Ikhwanonline.net van de Moslimbroederschap, waar overigens verder staat te lezen dat men zich 'salafistisch' noemt[1], 'oproepend tot een terugkeer naar de islam'). En passant looft de nieuwe president van Egypte de oprichter van de broederschap, de Egyptenaar Hassan al-Banna.

Morsi's demagogie en intonatie zijn die van een autoritaire, intimiderende, fascistoïde volksmenner. Een nare figuur in de omgang ook waarschijnlijk - een godsdienstwaanzinnige bully.

Het zegt me weinig dat Morsi vanwege zijn presidentschap uit de Moslimbroederschap is getreden. De eed - de bay'ah[2] - die hij als goede broeder heeft gezworen, zal echt wel van kracht blijven. Ook bij een eerdere gelegenheid beloofde hij al de sharia te zullen invoeren. De leider van de Egyptische tak van de broederschap, Mohammed Badie, spoorde deze maand in een speech moslims aan de Al-Aqsa-moskee te heroveren en in 'heel Palestina' (lees: Israël) de islamitische heerschappij te vestigen. Morsi heeft gezworen een terreursjeik die gevangen zit in de VS, vrij te krijgen.

Weliswaar stelde Morsi een vrouw aan als vice-president, Naglaa Ali Mahmoud, maar zij oogt als een bijna van top tot teen ingepakte onderhorige (alleen de nikab ontbreekt er nog aan) en mag mannen niet de hand schudden of zelfs maar aankijken. Het is afwachten of de excuus-christen die naast deze excuustruus mag aantreden en wiens naam op moment van dit schrijven bij mijn weten nog niet bekend is, meer zal zijn dan een dhimmy die dankbaar en onderdanig akkoord gaat met een soort B-status voor zijn geloofsgenoten in Egypte[3].

Morsi stelt nadrukkelijk dat Egypte onder zijn leiding geen islamitische staat zal zijn. Zulks zal hij ook zeker niet overhaast proberen te bereiken. Maar dat dit zijn ware ambitie is voor de langere termijn, lijdt gezien zijn achtergrond als moslimbroeder eigenlijk geen twijfel.

De angstige vraag is of hij door het Egyptische volk zal worden gedwongen een relatief seculiere koers te varen, tegen zijn eigen agenda in. Het leger zal dit wellicht voorlopig nog opleggen. Maar de peiling van het Pew Research Center's Global Attitudes Project, van april-mei 2010, betreffende de politieke opvattingen van de Egyptenaren, blijft mij - ook in het licht van de volksopstand en de uitlatingen van Morsi tot dusver - weinig hoopvol stemmen.

Heel begrijpelijk is in mijn optiek deze hartekreet van een van de gangmakers van wat hij dacht een Egyptische lente te zullen worden: 'You fucking idiots, how the hell can you vote for someone who wants to turn Egypt into Iran?'
Maar natuurlijk telt ons land weer volop deskundologen die het beter weten. Ik hoop werkelijk dat zij nog gelijk zullen krijgen ook.

Achtergronden:

- Een reminder inzake de diep gewortelde verbondenheid van de Moslimbroederschap en Hamas in Palestina, met als doel de 'bevrijding' van 'dit islamitische heilige land', is het stuk 'The Emergence of the Egyptian Muslim Brotherhood in Palestine' (2010) door Azmul Fahimi, verbonden aan een Maleisische Universiteit; oorspronkelijk verschenen als of gepubliceerd naast 'The re-emergence of the Palestinian muslim brotherhood and the origin of Hamas' (2009). Het eerstgenoemde artikel stond ooit hier[4], maar is nu zelfs met Wayback machine niet meer te lezen. Een kopie heb ik hier (PDF) neergezet. Fahimi belicht onder meer de eed van de moslimbroeders: de bay'ah[2]; alsook de cruciale betekenis van de Al-Aqsa-moskee (zie ook hierboven) en het contact tussen Hassan al-Banna en de beruchte grootmoefti van Jeruzalem, Amin Al-Hoesseini, dat mede de fundamenten legde voor de militante verzetsbeweging die (veel) later Hamas zou gaan heten. Instemmend citeert Fahimi een andere auteur: '[...] the concern of the Brotherhood with the liberation of Palestine was sincere and based on deep religious conviction'.
Het artikel uit 2009 heb ik niet kunnen opduikelen.
Volgens het Israëlische Channel 10 heeft Hamas-leider Ismail Haniyeh eind vorig jaar bij een ontmoeting met Mohammed Badie nog eens de band met de Moslimbroederschap bevestigd; hij zou hebben gezegd dat Hamas daarvan de 'jihadistische tak' is.
Hoe belangrijk de 'bevrijding van Palestina' voor de Moslimbroederschap nog steeds is, blijkt verder uit de zeer vele treffers die Google geeft bij zoeken op 'liberation of Palestine' op Ikhwanweb.com.
Later toegevoegd: in Artikel 14 van het handvest van Hamas staat: 'The question of the liberation of Palestine is bound to three circles: the Palestinian circle, the Arab circle and the Islamic circle. Each of these circles has its role in the struggle against Zionism. Each has its duties, and it is a horrible mistake and a sign of deep ignorance to overlook any of these circles. Palestine is an Islamic land which has the first of the two kiblahs (direction to which Muslims turn in praying), the third of the holy (Islamic) sanctuaries, and the point of departure for Mohamed's midnight journey to the seven heavens (i.e. Jerusalem). [...] The liberation of that land is an individual duty binding on all Muslims everywhere. This is the base on which all Muslims have to regard the problem; this has to be understood by all Muslims. [...] The day the problem is dealt with on this basis, when the three circles mobilize their capabilities, the present state of affairs will change and the day of liberation will come nearer.'

- Egyption Cleric Safwat Higazi [zie video hieronder; K] launches MB candidate Muhammad Mursi's campaign: [according to Higazi,] Mursi will restore the 'United States of the Arabs' with Jerusalem as its capital.
Memri TV, 1 mei 2012

[0:22] 'We kunnen zien hoe de droom van het islamitische kalifaat zal worden waargemaakt, als allah het wil, door Dr. Mohammed Morsi!'
[2:10] 'Miljoenen martelaren marcheren naar Jeruzalem! Beroof alle joden van hun slaap! Kom op, liefhebbers van het martelaarschap, jullie zijn allen Hamas!'De betuttelracisten onder de sympathisanten met de Palestijnen zullen wel weer beweren dat dit alles moet worden gezien als een soort 'niet echt antisemitische[5] folklore' en/of politiek betekenisloze retoriek. Maar wie zich in de materie verdiept, zal eerder concluderen dat het gaat om een uiterst consistente en vasthoudende visie en strategie - het einde van Israël beogend - waar we niet alleen nog veel van zullen horen, maar die ook door daden verder van zich zal doen spreken.

Overgangsraad Libië: sharia de basis van de wet
Trouw, 5 juli 2012

Later toegevoegd:
Which countries are currently following Sharia laws apart from Saudi Arabia?Door Omar Sacirbey, The Huffington Post, 29 juli 2013


'Israëliërs zijn afstammelingen van apen en varkens'
Door Ghassan Dahhan, Trouw, 15 januari 2013 

Egypt’s New Pharaoh
Door Chris Hedges, Truthdig, 16 december 2012

'Handen hoog voor de sharia'
Door Eduard Padberg, Trouw, 3 december 2012

Egypte zit in een diepe impasse
Door Rena Netjes, Trouw, 2 december 2012

Felle kritiek op nieuwe grondwet Egypte

Trouw, 30 november 2012

De moslimbroeders laten stuur in Egypte niet meer los
Door Halim El Madkouri, Trouw Opinie, 30 november 2012

Muslim Brotherhood On Operation Pillar Of Defense: Antisemitic Statements, Calls For Jihad Against Israel
Memri, 28 november 2012

In his November 22 weekly sermon, published on the MB website after the declaration of the Gaza ceasefire, MB General Guide Muhammad Badi' said: "The Palestinian cause is one of the most important causes, and it is not just the business of the [Palestinian] Authority, the Palestinian [people] or the Arabs. Rather, it is the most crucial matter in the life of every Muslim, one which unites all Muslims regardless of the conflicts between them – [for] every Muslim [is willing to] fight and to sacrifice his life and his property for the sake of restoring it [to Muslim hands].

Morsi en Juridische Raad bereiken compromis
Trouw, 26 november 2012

Morsi: 'Niemand kan onze mars vooruit stoppen'
Trouw, 23 november 2012 

President Morsi geeft zichzelf meer macht; oppositie: 'Een nieuwe farao'
Trouw, 22 november 2012

Islamists, Salafists & Liberals Clash Over Bid for New Egypt Constitution
Door Mike Giglio, The Daily Beast, 5 november 2012

The Muslim Brotherhood: A pragmatic bunch
Door Israel Shrentzel, Haaretz, 22 oktober 2012 

Egyptian President Morsi Joins Preacher in Prayer for Destruction and Dispersal of the Jews
Channel 1 (Egypte) /  Memri TV, 19 oktober 2012  

Islamisten besturen provincies Egypte
Trouw, 5 september 2012 

Egypt president names mainly Islamist adviser team
AP, 28 augustus 2012 

Verhoor hoofdredacteuren na kritiek op Morsi
Trouw, 19 augustus 2012

Morsi ontwikkelt zich van saai naar hard
Door Iris Ludeker, Trouw, 18 augustus 2012

Islamists Appointed Editors of Egyptian State Media
Door Daniel E. Rogell, IPT (ultrarechts maar qua feiten meestal betrouwbaar), 14 augustus 2012

Noten (deels later toegevoegd)

[1] Vergelijk: 'al-Banna [asserted] in the Fifth Conference [of the Brotherhood] that the scope of the movement could be defined as: a Salafiyya message, a Sunni way, a Sufi truth, a political organization, an athletic society, a cultural-educational union, an economic company and a social ideal'; zie ook hier. Denk verder aan een Tariq Ramadan, die zegt te ijveren voor een salafistische hervorming (die zich zou onderscheiden van het Saoedische wahabisme, beweert hij).
Hoezeer sjeik Yusuf al-Qaradawi zich als voorman van de Moslimbroederschap uitspreekt volgens de lijn van Hassan al-Banna, blijkt bijvoorbeeld uit zijn geschrift 'Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase' (1990). In de indroductie daarvan schrijf hij over: '[...] the revival of the neglected faridas (enjoined duties) of enforcing the Sharia (Islamic Law) sent down by Allah; unifying the Muslim nation around the Holy Quran; supporting Allah's friends and fighting Allah's foes; liberating Muslim territories from all aggression or non-Muslim control; reinstating the Islamic caliphate system to the leadership anew as required by Sharia [...]'

[2] There are ten elements of the Muslim Brotherhood’s oath of allegiance (bay’ah), [...] following [...] al-Banna['s] declaration: "There are ten elements of our bay’ah, memorize them: Understanding, Sincerity, Action, Jihad, Sacrifice, Obedience, Steadfastness, Concentration, Brotherhood, and Mutual Trust".
Toegevoegd oktober 2012: Op Alislam.org is te vinden: 'The ‘Pledge of Allegiance’ (Bay’ah) allows Muslims to demonstrate their complete acceptance of the Divine appointment, and authority, of the Khalifah and so testifying that the Khalifah is the representative of God on earth. The word Bay’ah ( بَيعَ ) literally means ‘to sell’ something and in this instance can be interpreted as one offering themselves to the will of the Khalifah in all that is good. [...] Commenting on the importance of the Bay’ah Imam al-Ghazali (rh) adds that as well as offering total allegiance to the Khalifah, the individual enters into a covenant with God that should not be broken.'

Zie ook de wikipedia. Oorspronkelijk ging het om een eed van trouw aan Mohammed persoonlijk.

[3] Zie ook dit artikel over de relatie tussen de VS en de Egyptische Moslimbroederschap, genoemd in een tweet van Carel Brendel, van wie ook een paar andere tweets in deze blognotitie zijn verwerkt: 'The US's second area of concern is the Muslim Brotherhood's positions on religious minorities, especially the Copts, and on gender issues, notably the status of women. On the latter question, the Muslim Brothers have been hazy at best. Out of 295 members in parliament, only four are women. They also disapprove of the Supreme Council for Women and would prefer to replace this with a "Supreme Council for the Family", in keeping with their position that priority should be given to the development of the family. Effectively, their position on the Copts is to accord them less than full citizen status, especially when it comes to the right to hold such posts as prime minister and president.'

[4] Het gaat om 'azmulfahimi%27s%20article%5B1%5D.pdf' op de op moment van dit schrijven schijnbaar opgeheven website 'مجلة علوم انسانية journal of human sciences' ulum.nl - een Nederlands domein dus, met vooral bezoek uit Saoedi-Arabië, Egypte, Algerije en Irak.

[5] Het moet worden gezegd dat in het artikel van Fahimi (zie hierboven) staat vermeld dat de Moslimbroederschap in Palestina in 1947 in Haifa ten aanzien van de joodse kolonisatie een resolutie aannam, die de aanwezigheid van de 'non-indigenous Jews' veroordeelde. Men erkende blijkbaar de rechten van de Joden die van oudsher in het gebied woonden. Maar dat heden prominente moslimbroeders uiterst antisemitisch zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de optredens van Salah Soltan (zie ook hier) en van Yusuf al-Qaradawi; de laatste prijst Hitlers 'straf' voor de joden, die overigens de omvang van die straf overdreven, aldus Al-Qaradawi.
En neem dit bericht van vandaag:

Arabs, Muslims Mourn Holocaust Denier Roger Garaudy

Memri, 2 juli 2012


De dood  van Roger Garaudy, een notoir holocaustontkenner, wordt betreurd door onder meer Yusuf al-Qaradawi, de informele leider van de Moslimbroederschap. Qaradawi noemt Garaudy, die zich bekeerde tot de islam, een 'groot denker' en 'verdediger van de menselijke vrijheid en waardigheid'. Volgens Garaudy werd de massamoord op zes miljoen joden verzonnen door de geallieerden, als excuus voor de vernietiging van Duitsland. De aanslag van 9/11 noemde hij het werk van de Amerikaanse regering.
Het Memri somt een - goed gedocumenteerde - reeks op van loftuitingen in memoriam van Garaudy uit de Arabische wereld.

Zie ook m'n blognotities:
Maken moslimbroeders Egypte tot soennitisch Iran?
Egypte: presidentskandidaat Moslimbroeders belooft sharia
Egypte: Moslimbroeders uit op kalifaat en sharia?
Meerderheid Egyptenaren voor politieke islam
Alweer een groepsaanranding op het Tahrirplein
Nederlandse islamisten willen sharia-raad
English Defence League knoopt banden aan met Tea Party
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League

Geen opmerkingen:

Een reactie posten