blogspot visitor

18 mei 2013

Stel 'diep kenteken' verplicht voor 3D-printer

Een voor de hand liggende maatregel die minimaal nodig is om onaanvaardbare maatschappelijke risico's in te dammen is: elke 3D-printer moet een onuitwisbaar, structureel 'kenteken' aanbrengen letterlijk in het materiaal van elk artikel dat wordt geprint; en iedereen die een 3D-printer koopt moet zich legitimeren, waarbij kenteken en identiteit van de eigenaar gekoppeld worden geregistreerd (zoals nu bij de aanschaf van een auto). Omdat straks iedereen een soort fabrikant wordt, is het van het grootste belang dat men de producten kan relateren aan de betreffende 'thuisfabriek' - zoals dat gangbaar is in veel industriële productieketens. Uiteraard kleven hier veel complicaties aan (verkoop, schenking of diefstal van artikelen en printers, weggooien van spullen), waarover nog hard moet worden nagedacht om tot passend beleid te komen, mede in verband met een afdoende bescherming van de privacy. (Interessant punt: zolang artikelen van de thuisfabriek niet van eigenaar veranderen of als het om bonafide en ongevaarlijke producten gaat, is een 'diep kenteken' qua privacy weinig bezwaarlijk, zeker als men zijn spullen - denk aan eventueel gênante seksspeeltjes - naar believen weer kan 'omsmelten' tot amorfe grondstof.)
Mogelijk zal tevens gewoon rigoureus moeten worden verboden om vuurwapens, explosieven en ander wapentuig te printen.

Helaas zal binnen afzienbare tijd, bijvoorbeeld, elke balorige puber een pistool (of erger) kunnen printen om naar believen eens zijn of haar woede te koelen of min of meer abnormale nieuwsgierigheid te bevredigen, door te gaan schieten op de vogels in de achtertuin, een zwerfkat, de hond van de buren, een familielid, of - vanuit het slaapkamerraam - een argeloze voorbijganger. Denk ook aan jaloerse minnaars of echtelieden, suïcidale kinderen en jongeren, extreem rechtse of islamistische terreurgroepen, 'lone wolves' enzovoorts. Toegevoegd 20 mei: natuurlijk besef ik dat een grootschalige ontsporing onwaarschijnlijk is; ook nu al kan wie wil gemakkelijk toeslaan met bijvoorbeeld een mes en dat daarna bijvoorbeeld ergens begraven.  Het gaat hier om de introductie van een beperkt maar ernstig extra gevaar; het bezit van vuurwapens - die ook nog eens vrij eenvoudig te vernietigen zijn na gebruik - zal overal ter wereld (meer) gemeengoed worden, en alleen daardoor al zal het aantal slachtoffers stijgen (in de VS vallen veel meer doden en gewonden door vuurwapens dan in Europa, mede domweg omdat het bezit ervan er normaal is)[*]. [einde toevoeging]

Traceerbaarheid van de herkomst van de kogels, de wapens en van alle geprinte artikelen in het algemeen, zal het oplossen van misdaden een stuk minder ondoenlijk maken. Omdat de artikelen, behalve thuis geprint, waarschijnlijk in veel gevallen eveneens thuis kunnen worden 'omgesmolten', zal  opsporing hoe dan ook veel moeilijker worden.

Later toegevoegd:

Watch 3-D Printed Shotgun Slugs Blow Away Their Targets
Door Robert Beckhusen, Wired, 22 mei 2013

Politie Australië toont gevaar 3D-geprinte wapens in video
Nu.nl, 24 mei 2013

[Zowel het produceren als het bezitten van een geprint vuurwapen is in Australië verboden. Bij tests vlogen brokstukken van het wapen in het rond, ook de eigenaar loopt gevaar. Het laat zich echter vrezen dat men sterkere materialen zal introduceren; K]

3d-geprinte wapens mogelijk verboden in New York
Nu.nl, 14 juni 2013

Noot

[*] Toegevoegd 20 mei: zie NRC Next: '[...] als we kijken naar vuurwapenmoorden per 100.000 inwoners [per jaar; K] zien we [...] 0,1 moorden met een vuurwapen in Groot-Brittannië, tegenover 3,3 in de VS. [...] Inwoners van landen als Honduras en El Salvador hebben een meer dan tien keer [zo] grote kans door een vuurwapen om het leven te komen dan Amerikanen [per jaar 0,33 mensen per 1000, acht keer het aantal verkeersdoden per 1000 mensen in ons land; in de VS sterven ongeveer evenveel mensen per 1000 inwoners door vuurwapens als in ons land in het verkeer; K]. De aanwezigheid van vuurwapens is van grote invloed op het aantal moorden met vuurwapens, zeggen experts. Maar nog belangrijker is het welvaartsniveau in een land. Als dat stijgt, daalt het aantal geweldsdoden, ongeacht het aantal aanwezige vuurwapens in een land.'
Daarom: wanneer goedkope, ongereguleerde 3D-printers, waarmee anoniem vuurwapens kunnen worden geprint, een massaproduct worden, zou het aantal doden dientengevolge in ons land geleidelijk kunnen oplopen tot meer dan 100 per jaar; als vervolgens een diepe economische crisis de welvaart scherp doet dalen, zou dit aantal kunnen stijgen tot orde van grootte 1000 per jaar. Daarbij komt uiteraard nog een flinke groep gewonden en geïnvalideerden. Als deze ruwe verkenning de plank niet al te ver misslaat, is het collectieve veiligheidsrisico van de 3D-printer in Nederland op termijn - gesteld dat de economie een keer ernstig gaat instorten - niet erg veel kleiner dan dat van het gemotoriseerde wegverkeer. Een betrouwbare voorspelling is wel lastig, want het aantal doden door vuurwapens in bijvoorbeeld Zwitserland is lager dan je zou verwachten via extrapolatie van de cijfers in de VS aan de hand van de factoren welvaart en wapenbezit; culturele factoren spelen ook een rol. En omdat in de VS het additionele veiligheidsrisico relatief klein zal zijn - omdat daar al veel vuurwapendoden vallen -, laat zich vrezen dat de hierboven voorgestelde regulering er nooit zal komen.


Zie ook:

Dam de ongewilde gevolgen van 3D-printing tijdig in
Door Martine Vonk, Trouw, 17 mei 2013

In Tomorrow’s Wars, Battles Will Be Fought With a 3-D Printer
Door Robert Beckhusen, Wired, 5 mei 2013

En m'n blognotities:
Hoe 3D-printers de wereld zullen veranderen
Extreem rechtse club: laat iedereen wapen printen

Foto: Maker-Bot 3D-printer, bron wikipedia

2 opmerkingen:

  1. Hoe kan ik me het omsmelten van reeds bestaande produkten in relatie tot de 3D printer voorstellen?

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. 'Omsmelten' was een wat vrije term. Zoiets bijvoorbeeld. Het zal (lang) niet met elk materiaal kunnen, maar ik schat in wel met een aantal - deels nieuw te ontwikkelen - kunststoffen. Het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken.

      Verwijderen