blogspot visitor

29 november 2012

Het EPD wordt op fascistoïde wijze doorgedrukt

Hoofdpijndossier
Door Harry Lensink en Maurits Martijn, Vrij Nederland, 8 november 2012

Doorstart EPD ligt onder vuur
Door Olaf van Miltenburg, Tweakers.nl, 24 november 2012

Paniek bij het EPD
Door J. v.d. Heuvel, Krapuul, 29 november 2012

---

In het achtuurjournaal van vanavond faalden de NOS-redactie en Jeroen Wollaars, hoewel hij een veiligheidsonderzoeker van de Universiteit van Amsterdam - Guido van't Noordende - en een huisarts op de Veluwe als tegenstanders van het EPD aan het woord liet, op tenminste twee essentiële journalistieke punten:

- Wollaars liet slechts laconiek even langs komen dat de Eerste Kamer vorig jaar april tegen de invoering van het EPD heeft gestemd. Hij verzuimde politici voor de camera aan de tand te voelen over hoe het kan zijn dat de branche de besluitvorming in de politiek doodleuk negeert en dóór is gegaan met het optuigen van het systeem - en méér dan dat (zie hieronder).
Sterker nog: dit moet zijn gebeurd met volle instemming van het minsterie van Volksgezondheid, getuige deze pagina: 'Zorginfrastructuur (EPD)' op Rijksoverheid.nl: 'In oktober 2012 bereikten partijen in de zorgsector overeenstemming over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur van 2013 tot 2016 zonder steun van de overheid.' Zie ook dit stuk op Tweakers.nl: minister Schippers heeft zelfs 2 miljoen gedoneerd.
Wat een gotspe!

- Wollaars vermeldde domweg nergens dat je in 2008 hebt kunnen aangeven niet mee te willen doen met het EPD; en dus werd niet de belangrijke vraag opgeworpen, hoe de sector (voornamelijk de zorgverzekeraars zitten hierachter) het in zijn botte kop haalt komende januari doodleuk eenieder weer voor de keuze te stellen of je wilt deelnemen! Op het afschrift van de zogeheten 'opt out' van 2008 staat nota bene vermeld, dat je - om je weigering ongedaan te maken - een nieuw formulier moet invullen dat je zelf dient aan te vragen.

De journaal-redactie had voorts op Webwereld drie dagen geleden kunnen lezen: 'In dit private plan hebben zorgverzekeraars het aansluiten op een EPD nog niet verplicht, maar volgens de Vereniging Zorgverzekeraars is dit in de toekomst niet langer vrijblijvend.'

Vooral dat de zorgverzekeraars kennelijk de gore lef hebben om te stellen dat het in de toekomst verplicht wordt - om je zorg vergoed te krijgen, dus, iets anders kan men daarmee niet bedoelen - om mee te doen met het EPD, terwijl dus, nogmaals, de politiek het project om voornamelijk privacy-redenen heeft weggestemd, is werkelijk van de ratten besnuffeld!

Webwereld en Vrij Nederland berichten verder dat het systeem niet veiliger is dan het door de politiek naar de prullenbak verwezen prototype.

Typisch een blijk van de Nederlandse 'ach het zal allemaal wel loslopen en ik heb trouwens toch niks te verbergen'-labbekakkerigheid - en/of cynisme, en/of zelfs een hang naar totalitaire controle - dat hierover niet véél meer stennis wordt gemaakt. Wat is Nederland in veel opzichten toch een rotland.

En die minister Schippers opereert vooral als vriendin van de commercie, zoals op het front van het anti-rookbeleid, het vrijgeven van de tandartstarieven en nu de invoering van een systeem op aandringen van de verzekeraars. Een systeem waarmee de meest intieme gegevens van burgers op een netwerk - een 'landelijk schakelpunt', dus met tenminste nationaal bereik - worden opgeslagen én veel te slecht beveiligd[*].

Terzijde: in dit radio-inteview (of kies hier het item van 7:15 uur) zegt een huisarts dat het inzien gebeurt via een beveiligde internet-verbinding; maar op StandNL wordt gesteld dat het EPD niet via internet te kraken zou zijn. Hoe zit dit precies?!

Later toegevoegd: 

Geding huisartsen tegen zorgverzekeraars om EPD
Trouw, 7 december 2012

'Amerika heeft mogelijk toegang tot Nederlands EPD'
Trouw, 30 november 2012

Schippers gaat regels beveiliging en privacy EPD aanscherpen
Trouw, 29 november 2011

Weigerhuisarts EPD
Door Niels Rossen, ArtsenNet, 30 november 2012 

Kamerlid Krol vervolgd om hacken medische dossiers
Nu.nl, 4 december 2012

Nauwelijks belangstelling voor opname in EPD
 Door René Schoemaker, Webwereld, 5 december 2012

[En als je 2008 een opt out hebt genomen? - helaas stelt Schoemaker die vraag niet aan de orde; K]

Noot

[*] Security.nl: 'Dat het systeem misbruikt zal worden lijkt slechts een kwestie van tijd.

Zie ook m'n blognotities:
Bedreigingen van de privacy in Nederland
Driedeling in de zorg met Edith Schippers 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten