blogspot visitor

28 juni 2012

Woningcorporaties slopen huurhuizen in dorpen

Door Wybo Algra , Trouw, 28 jun 2012

Zie ook:

De onderklasse wordt uit het zicht geduwd
Door Han van der Horst, Joop.nl, 28 juni 2012

Men wil zich concentreren op middeninkomens, want daar valt wat aan te verdienen. [...] Het busvervoer op het platteland is dankzij de geweldige marktwerking de afgelopen decennia geheel en al uitgekleed. Er zijn zelfs dorpen van enkele duizenden inwoners waar 's avonds na achten geen bus meer komt. Wat overigens weer door voor zo'n corporatieboef een argument was om afbraak van zijn woninkjes in de dorpen te bepleiten. Als je daar woonde, kwam je er niet meer weg.

---

En zie in zijdelings verband - als voorbeeld van de corrumperende en voor de volkshuisvesting schadelijke liberalisering van de sociale huursector:

Vestia schrapt voor 1,1 miljard euro aan bouwprojecten
Door Eppo König, NRC, 30 juni 2012

Arme buurten betalen tol van bankschuld
Trouw, 3 juli 2012

'Veel woningcorporaties staan onder druk'
Trouw, 3 juni 2012

Verder m'n blognotities:
Woonbond sloopt rem op huurverhogingen
GroenLinks wordt GroenRechts: huren 'marktconform' (met update: de plannen van GroenLinks vallen vooralsnog mee, maar zetten de deur open voor neoliberale afbraak)
Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!
Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast

Geen opmerkingen:

Een reactie posten