blogspot visitor

22 februari 2012

Bovenberg c.s.: lage inkomens goede buurten uit!

Verlekkerd zullen de presentatoren van het steeds rechtser[*] wordende Nieuwsuur vanavond een plan uitventen van de economen Lans Bovenberg en Dirk Schoenmaker, ondertekend door 20 andere economen van rechts tot links - laat me niet lachen: van ultra-neoliberaal tot zeer neoliberaal is een vlag die deze lading aso's beter dekt - om mensen met een bescheiden inkomen het wonen in de betere buurten en regio's van ons land onmogelijk te maken.

Een en ander is al voorgekookt in het SER-rapport Naar een integrale hervorming van de woningmarkt (april 2010), waarin
een grootscheepse afbraak van de sociale huursector in de steigers wordt gezet, die - zonder dat men dit in de verste verte toegeeft en duidelijk maakt - regelrecht zal uitkomen op verregaande woon-segregatie (vergelijk Engeland en Frankrijk: de rijken in de prettige stadsdelen, de armen in vale woontorens in de voorsteden).
Men wil het woningwaarderingssysteem en daarmee de maximaal redelijke huurprijs afschaffen, de huursubsidie loskoppelen van de hoogte van de huur en alleen een inkomensafhankelijke woontoeslag geven, opdat "iedereen over een redelijke woning kan beschikken" - ja, een griebusflat in een verloederde voorstad of een uitgewoond krot in een verwaarloosde dorpsstraat of andere achterbuurt: want goede en leuk gelegen woningen zullen met de woonfooi van deze hoogleraren volstrekt onbereikbaar worden voor mensen met een laag inkomen. Schandalige afbraak van een van de grootste sociale verworvenheden van ons land onder het mom van "redelijkheid".
Vrij baan voor maffioze speculanten die goud geld gaan slaan uit de - uiteraard ook na deze liberalisering strategisch krap gehouden! - woningmarkt.

Huizenbezitters zonder al te veel kapitaal kunnen trouwens ook hun borst natmaken.
In genoemd rapport staat: "[...] het afschaffen van de overdrachtsbelasting [vergroot] de flexibiliteit in het opnemen van vermogen uit het eigen huis door deze woning te verkopen en te gaan huren. Dit draagt bij aan de mogelijkheden om de vermogensopbouw in huizen flexibeler in te zetten als appeltje voor de dorst en om de kosten van de vergrijzing op te vangen".
Met andere woorden, zoals Paul Schnabel onlangs al mocht beginnen in te masseren: heb je straks als je oud bent te weinig geld om de door deze zelfde kliek neoliberale maffiahandlangers peperdure, want 'marktconform' gemaakte gezondheidszorg te betalen, dan moet je je huis maar verkopen - en dus meteen naar een slechte buurt verhuizen, anders ben je de opbrengst al weer heel snel kwijt aan de loeihoge huur in een goed woongebied.

Stuitend dat dit advies van de 'Sociaal' Economische Raad komt. En nu dus wat betreft de grote lijnen mede wordt gepushed door lieden die zich nog 'sociaal-democratisch' durven te noemen. Hoe verknipt kan een mens zijn.

Zum kotzen. En hoogste tijd om tegen dit soort lui massaal in verzet te komen. Te beginnen in het stemhokje.

Overigens een mooie gelegenheid voor de PvdA om eindelijk weer eens een sociaal smoel te tonen: zeg ondubbelzinnig néé tegen deze hufterige ingrepen uit de koker van hogepriesters van de vrije markt, vrinden van het graaiende topmanagersgilde en lofzangers van de come back van de klassenmaatschappij.

Zie ook mijn blognotities:

VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector
Woonbond: huren 2 procent stijgen boven inflatie
Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Blognotities over de perverse economie - u weet wel, het soort economie waar de Bovenbergen en Schoenmakers tot hun laatste snik propaganda voor zullen blijven maken vanuit hun riante huizen in fijne wijken voor 'ons soort mensen'

Later toegevoegd:

VVD streeft naar volledig vrije huurmarkt
Nu.nl, 28 augustus 2012 (overigens een kritiekloos interview)

Noot

[*] De pers is niet links -zoals de mythe luidt die door (extreem)rechts hardnekkig in stand wordt gehouden -, maar hartstikke rechts; journalisten zijn vooral rechtse mannen - zoals Twan Huys onlangs nog maar eens schaamteloos accentueerde door in zijn Nieuwsuur-special over de eurocrisis geen enkele linkse commentator op te voeren, maar wel de neocon Niall Ferguson (zie ook hier) en Elseviers Syp Wynia - beoogklept ontkenner van de klimaatwetenschap en nijvere producent van ultrarechtse gebakken lucht.

Foto's: Lans Bovenberg (boven; bron: wikipedia);
en Dirk Schoenmaker (bron: youtube)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten