blogspot visitor

10 mei 2012

Burgernet.nl: eerste fase van neostasi.nl?


Fragment van de folder BurgerNet; Horen, zien, bellen van de politie Amsterdam. Alleen de tekst in de bovenste ballon is een beetje veranderd bij wijze van persiflage. De oorspronkelijke tekst luidt: '[...] twee jongens op een rode scooter [...]'.

Vandaag ontvingen Amsterdammers een brief met folder van de politie, met het verzoek lid te worden van Burgernet.nl. U leest het goed: lid.

Volgens de FAQ op internet:
'Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat burgers graag een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in hun woon- en werkomgeving. Tijdens de proef hebben gemiddeld 4,6% van de inwoners van de aangesloten gemeenten zich als deelnemers aangemeld, terwijl was uitgegaan van 2,7%. Ook nu melden zich nog steeds deelnemers aan.'
Een op de twintig (!) burgers stapt hupsakee in een netwerk dat burgerschap hecht verknoopt met opsporingswerk.

Natuurlijk is men zich bij de politie wel bewust van de associaties die dat bij de nodige minder enthousiaste medemensen oproept. Daarom werpt men zelf de vraag maar op:
'Kan Burgernet ook gebruikt worden voor kwalijke zaken?'

'Burgernet wordt [...] alleen ingezet als een getuige een persoon op heterdaad het misdrijf heeft zien uitvoeren en 112 belt met een duidelijk signalement. Daarnaast kan Burgernet in worden gezet door de politie bij preventieve veiligheidsissues. [...] Burgernet wordt dan ook zeker niet gebruikt voor sociale controle en dergelijke.'
Nee, voor regelrecht bedenkelijke sociale controle - wat zijn trouwens 'preventieve veiligheidsissues'? - is het politieke klimaat nou net nog niet genoeg verrechtst. Maar intussen wordt dus doodleuk een infrastructuur opgezet voor wat in ideologisch (nog) guurdere tijden in een handomdraai kan worden omgevormd tot een spionagenetwerk van 'hardwerkende Nederlanders', een vitragebrigade van oppassende gluurders, kortom een polderstasi.
'Wordt Burgernet alleen gebruikt voor opsporing'?

'Het Burgernetsysteem is (technisch) geschikt om ook door andere hulpverleningsdiensten gebruikt te worden. Denk dan aan alarmeringen door de brandweer of GGD/GHOR voor bijvoorbeeld meldingen van gevaarlijke stoffen of vervuild zwemwater. Tot nu toe is Burgernet met name ingezet voor opsporing.'
Wegens de grote animo en het succes van een handjevol opsporingsacties tot dusver, gaat men het netwerk landelijk uitrollen. Technisch geschikt om ook door andere instanties gebruikt te worden - men zegt het zelf al maar even. Of het risico van toekomstig misbruik opweegt tegen het rendement? Cijfers? Maatschappelijke discussie, iemand?

Doe mee, voordat u wordt betrapt aan de verkeerde kant[*] van de half gesloten luxaflex en het brave-burgernet zich sluit.

Zie ook (deels later toegevoegd):

Meespeuren met oom agent
Door Marjan van den Berg, BNR, 12 december 2012

BNR bericht dat al 650.000 Nederlanders meedoen met Burgerparticipatie. Burgerpolitie of Stasi?

Is het goed dat de politie via Burgernet.nl een beroep doet op burgers?
NRC Discussie, 7 november 2008

Neighbors Spying on You? New Program Spreading Across the US Takes Neighborhood Watch to Scary New Level
Door Uzma Kolsy, Salon / Alternet, 31 maart 2012

Noot (tongue-in-cheek)

[*] In de film Invasion of the Body Snatchers worden mensen gekloond door een buitenaardse levensvorm, waarbij het oorspronkelijke lichaam te gronde gaat en de kopie een drager is van de vijandige intelligentie. De aldus 'overgenomen' mensen worden pod people genoemd. Zij zijn alert op de echte mensen die nog vrij rondlopen en wijzen vermeende gevallen daarvan aan onder luid gekrijs (meesterlijk verbeeld door Donald Sutherland, foto rechts).
Zie ook deze aardige beschouwing over Invasion Of The Body Snatchers:
'[...] Many people think Body Snatchers is a commentary on communism and the Cold War. [...] To me, Body Snatchers’ point is much darker than the sickle and hammer. It is a story about the suburbanization of America. The loss of individually [bedoeld is uiteraard individuality; K] that comes from the pressure to conform to American idealism - to have the biggest house, the nicest car, the prettiest wife, the smartest 2.5 kids and the greenest front yard. One by one, the townspeople fall to the wishes of the group, losing first their individually [idem; K], then their entire range of emotions in the process.
[...] People are so miserable from having to keep up with everyone else, that it doesn’t even matter by the time they realize their race to conform has left them empty, devoid of personality, bland, and in a sense, without purpose. By conforming into pod people, or "suburbanities" according to the movie, they gave up everything unique about them. In a sense, they gave up their self.'


Verder m'n blognotities:
Dwangarbeid in de bijstand: proefkamp Leiden
Hoe internet je doopceel licht - en wat je er tegen kunt doen
Internet als panopticum
Plan voor centrale toegang overheid tot bankgegevens burgers
Bedreigingen van de privacy in Nederland
VS: wie zijn privacy op internet bewaakt, is verdacht
VS: grootschalig nieuw netwerk voor afluisteren e-mail en telefoongesprekken

2 opmerkingen:

  1. Neostasi(apocalyps in de hedendaagse kunst)
    http://www.flickr.com/photos/26915283@N07/9261740059/in/pool-418348@N23/

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Bedankt voor je reactie. Scherpe invalshoeken. Regressieve zucht naar totalitaire 'veiligheid' door middel van aloude 'reinheidsreflexen', zondebokpropaganda (homo, werkloze, moslim, kufar, 'Gutmensch', bejaarde, enzovoorts) en eraan gepaard geweldspotentieel inderdaad wereldwijd evident.

    BeantwoordenVerwijderen