blogspot visitor

11 november 2010

Plan voor centrale toegang overheid tot bankgegevens burgers

Door Carola Houtekamer en Thalia Verkade, NRC Handelsblad, 11 november 2010

Zie ook:

Nederland Europees koploper opvragingen telecomgegevens
Door Axel Arnbak, Bits of Freedom, 11 november 2010

Nergens in Europa vragen opsporingsdiensten de bel-, sms- en e-mailgegevens van burgers vaker op dan in Nederland. Tegelijkertijd overweegt het Ministerie van Veiligheid en Justitie een landelijke zoekmachine te maken met de bankgegevens van alle Nederlanders. Dit blijkt uit het interne ‘Project Dataretentie’ van het Ministerie, waarvan 27 documenten nu publieke informatie zijn geworden na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De Nederlandse Officieren van Justitie bevroegen 78.000 keer de verkeers- en locatiegegevens van gebruikers. Uit deze gegevens is af te leiden wie in de afgelopen 12 maanden met wie, wanneer en hoe lang gecommuniceerd heeft en waar de gebruiker zich op dat moment bevond. Met het aantal opvragingen van klantgegevens in 2009, die zijn opgeslagen in de landelijke telecomdatabank Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), komt het Nederlandse aantal uit op ruim 3 miljoen. Daarmee steekt Nederland met kop en schouders uit boven de rest in Europa. Per hoofd van de bevolking driemaal zoveel als in Duitsland, zevenmaal vaker dan in Polen. Bij de overige Europese landen ligt het aantal opvragingen veel lager.

(...) Nederland [gaat] in Europa ook aan kop als het gaat om het afluisteren van telefoongesprekken en dat opsporingsambtenaren privacyregels stelselmatig negeren bij het opvragen van telecomgegevens via de landelijke databank CIOT.

Toevoeging 12 november:

Zie ook:

CBP: 'Opslag vingerafdrukken riskant'
Joop, 12 november 2010

College Bescherming Persoonsgegevens trekt in de Ombudsman aan de bel: Vingerafdrukopslag is privacyschending

En m'n blognotitie:
Bedreigingen van de privacy in Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten