blogspot visitor

24 februari 2011

De iPad, Dalí en de grote metamorfose

[Tanslation to English by Google][Disclaimer: deze notitie is tongue in cheek, zoals veel van de 'art brut-speculaties' op m'n blog.]

Vandaag ontving ik een kaartje van een vriend, die bij wijze van geintje liet weten:

'Hè, hè, eindelijk in deze eeuwigheid weet ik nu wat ik ben: een iPad, een digitaal apparaat, gevormd in de aanloop van het wetenschappelijk vermogen om mijn wezen - een onophoudelijk bewegen, alsof het bezield is door een intrinsieke onrust (...) - te beheersen.
Waarom iets aanschaffen wat ik al ben?'

Ik stuurde hem als kaartje retour de bovenstaande afbeelding van Salvador Dalí's Metamorfose van Narcissus (olieverf op linnen, 1936-1937, 50,8 x 78,2 cm, Tate Gallery, London, kijk hier voor een grotere afbeelding en let op de slang - die me overigens pas opviel nadat ik deze blognotitie afgezien van de noten bijna had voltooid - tussen het topje van de wijsvinger en het ei), met onderstaande tekst:

'Om je grapje nog even verder uit te werken: iPad kan je natuurlijk lezen als ik-Pad; het geval wil dat 'pad' in het Engels kan betekenen[**]:
- onderlegger bij het schrijven;
- blok / blocnote;
- 'kast' (= kamer) en/of bed [Amerikaanse slang];
- weg, pad;
- aflopen ('to pad'); 'pad it (the hoof)' = te voet erop uitgaan [de vriend in kwestie maakt dagelijks wandelingen; K].

Volgens de nog onbewezen theorie van de latente wijsgeer TJMM [een wederzijdse bekende; K] zijn de computers trouwens verschenen – eerst bij wijze van een soort overal in kantoren, winkels en huiskamers opschietende, nog amorf en primitief ogende, grijze, paddestoelachtige 'levensvormen' – om de mensen als konijntjes te biologeren met hun nooit knipperende ogen en om ons tenslotte als body snatchers (of is het mind snatchers) onze lichamen en zielen te ontnemen[*].

In de geest van Harry Mulisch (ik opperde dit geloof ik al eens toen ik bij je op bezoek was) kan je misschien zeggen dat de iPad 'octaaf' is met de kleitablet[**] met spijkerschrift uit Mesopotamië – het eerste medium dat de menselijke taal belichaamde. Men neemt aan dat dit aanvankelijk het bijhouden van voorraden van waren en andere zaken omtrent de handel betrof; daarbij past dus perfect dat een belangrijk deel van Apple-baas Steve Jobs' iPad draait om het verkopen van spullen (zoals 'apps', software voor van alles en nog wat). Ook is er zo een alleraardigste associatie met de beroemde appel van de Boom der Kennis.

In lijn met jouw kleine visioen, zal de mens uiteindelijk evolueren tot louter 'taal' - en zal niet alleen in den Beginne, maar ook tot Slot het Woord zijn, althans de Code (waarvan God weet wie of wat nog een indruk zal hebben); de transformatie van de mens tot de Kennis waarvoor de Heer hem nog wel zo nadrukkelijk had gewaarschuwd en waarin hij volgens deze fantastische speculaties[***] inderdaad mogelijk qua mens zal verdwijnen, is dan een feit. Het probleem wie hij is, zal definitief zijn opgelost – maar helaas ten koste van zijn bestaan en zonder (menselijk) besef van de oplossing.

Tot zover deze gekheid op een stokje :-)'

Noten (later toegevoegd)

[*] 'Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories...' - filmtrailer hier. Foto rechts (geknipt uit de trailer van 1956): een uitkomend ei of preciezer: barstende peul (pod)van een body snatcher. De kiem daaruit verbindt zich als een parasiet via draden (fibers) met een slapende mens en groeit dan uit tot een replica van het lichaam van het slachtoffer, waarbij het oorspronkelijke lichaam verschrompelt en vergaat - vergelijk het ei in het schilderij van Dalí hierboven, waaruit de nieuwe gedaante van Narcissus tevoorschijn komt. De nep-mensen die zo het licht zien, worden pod people genoemd, wat in het kader van deze quasi-kolderieke blognotitie natuurlijk met terugwerkende kracht erg geestig is gezien de iPod.
Aanvulling april 2018: Peter Sloterdijk zegt in een interview (30 maart 2018): "Aufklärung ist Willkommenskultur für Ideen. Für die Naturalisierung dieser ersten Immigranten in unsere Köpfe sind Universitäten und diskutierende Öffentlichkeiten zuständig, aber die Konsumenten von neuen Gütern wie Stimulanzien, Textilien, Presseerzeugnissen sind es auch. Gleichzeitig werden Europa und die europäiden Teile der Welt Einwanderungsgebiete für Maschinen. [...] Wir tolerieren die Nähe dieser Dinge, die es bis vor kurzem nicht gab – das ist eine immense mentale Leistung, die kaum je hinreichend gewürdigt wird."

Zie ook deze leuke beschouwing over Invasion Of The Body Snatchers:
'(...) Many people think Body Snatchers is a commentary on communism and the Cold War. (...) To me, Body Snatchers’ point is much darker than the sickle and hammer. It is a story about the suburbanization of America. The loss of individually [bedoeld is uiteraard individuality; K] that comes from the pressure to conform to American idealism - to have the biggest house, the nicest car, the prettiest wife, the smartest 2.5 kids and the greenest front yard. One by one, the townspeople fall to the wishes of the group, losing first their individually, then their entire range of emotions in the process.
(...) People are so miserable from having to keep up with everyone else, that it doesn’t even matter by the time they realize their race to conform has left them empty, devoid of personality, bland, and in a sense, without purpose. By conforming into pod people, or "suburbanities" according to the movie, they gave up everything unique about them. In a sense, they gave up their self.'


De wikipedia vermeldt echter:
In his autobiography, I Thought We Were Making Movies, Not History, Walter Mirisch writes: "People began to read meanings into pictures that were never intended. Invasion of the Body Snatchers is an example of that. I remember reading a magazine article arguing that the picture was intended as an allegory about the communist infiltration of America. From personal knowledge, neither Walter Wanger, nor Don Siegel, who directed it, nor Dan Mainwaring, who wrote the script, nor the original author Jack Finney, nor myself saw it as anything other than a thriller, pure and simple."Wat natuurlijk niet wegneemt dat schrijver Jack Finney onbewuste vermoedens omtrent het lot van de mens in zijn sf-thriller kan hebben verwerkt. Het uitgroeien van een pod tot een replica van het lichaam doet bijvoorbeeld denken aan wat in de toekomst mogelijk wordt - het herstellen van weefsels en zelfs het maken van vervangende organen, om maar te zwijgen over integraal klonen - met behulp van stamcellen; foto rechts komt uit de filmversie van 1978. Maar uiteraard komt voor het eventuele namaaklichaam 'in' of 'als' de body snatchende computer eerder de avatar in aanmerking, waarvan het voorstadium - een bewegende schets of marionetversie - functioneert in games en andere virtuele werelden, zoals (het inmiddels niet meer zo populaire) Second Life. En techno-utopisten als Ray Kurzweil dromen van een synthese van de (digitale) avatar en de (biologische) kloon[#], in een wereld waarin (de bits van) internet en de (analoge, ruimtelijke en tastbare) 'echte' dingen, zelfs virtualiteit en werkelijkheid, zijn versmolten na een sf-achtige ontwikkeling van het internet of things.
[#] Toevoeging 27 februari 2011: om te beginnen ligt misschien meer in de rede dat op Facebook de dubbelganger-avatar zijn intrede doet (zo dat niet al is gebeurd - ik zit zelf niet op Facebook), als een meer beweeglijk, veelvormig en avontuurlijk 'internet-ik' dan het huidige sjabloonachtige, statische profiel (of als uitgroei daarvan). Zodat Facebook een wél levensvatbaar soort 'Second Life' wordt - zeker na een toekomstige fusie met Twitter en Google. Ah, even zoeken wijst uit dat hier natuurlijk al aanzetten voor zijn, zoals deze, en over wordt gefilosofeerd, zoals hier.
[**] Kijk hier voor de vele betekenissen van pad. Een leuke - naast 'blocnote' - in verband met de overeenkomst tussen de iPad en de kleitablet, is: 'a block of absorbent material saturated with ink; used to transfer ink evenly to a rubber stamp'; pad behelst qua betekenissen dus zowel de drager van de inkt (het papier) als de inkt zelf - precies wat de iPad concreet verwerkelijkt (in combinatie met i-nformatica en i-nternet). De naam is dus volmaakt to the point[##]. Ook voor de kleitablet geldt dat de tekens erin worden geduwd en 'bestaan uit de materie van de tablet zelf'. Verder worden zoals bekend iPad-achtige - handzame, platte, via een aanraakscherm bediende - computers tablets genoemd.
Dat paid een anagram is van ipad is een leuk toeval in verband met de toepassing van de eerste kleitabletten voor het administreren van de handel.

[##] Toevoeging 27 februari 2011: Ook amusant is: 'fleshy cushion-like underside of the toes of an animal' - denk aan de vingertoppen die over de iPad tippelen. En de betekenis 'kussen' past mooi bij het aspect 'in slaap vallen' in de zin van gehypnotiseerd of gebiologeerd worden - zoals Narcisscus door zijn reflectie in de waterspiegel (alsof hij daarin zichzelf als God ontwaarde, naar wiens beeltenis de mens volgens judaïsme en christendom is geschapen); en de hedendaagse mens door de beeldschermen waardoor hij opgaat in de zelfgemaakte, parallelle wereld van het internet. En slaan de body snatchers niet precies toe als de mens in slaap verkeert?
Een paradox in deze is dat de 'i' van de iPad zowel het vooropgestelde, narcistische 'ik' kan beduiden, als het 'inter' - de ongekend grondige en permanente verwevenheid van dat ik met anderen via internet. Het gaat echter toch om een collectief-narcistisch inter-zijn of 'narcisme van de mensheid', omdat de natuur schijnbaar het kind van de rekening is. Al zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat zij in een of andere vorm juist weer gaat toeslaan, bij wijze van onvoorziene neveneffecten. Afgezien van zaken als virussen en andere semi-autonome ontregelingen: misschien doordat de mens, denkend dat hij zichzelf vergoddelijkt, verandert in de 'boom der kennis' die op een geheimzinnige manier weer een natuurverschijnsel is, zoals Narcissus - bevangen door de 'strange loop' van zijn zelfreflectie (de slang die in zijn staart bijt, de ourobouros) - wonderbaarlijk en verrassend verkeert in iets van de natuur, de naar hem genoemde bloem, waarbij hij als de mens Narcissus te gronde gaat. Ik denk hierbij aan wat ik in een andere blognotitie (De paradox van de evidentie) in een noot opnam:
'
Van Francis Bacon (1561-1626) kennen we de mooie - en paradoxale - uitspraak: Natura non vincitur nisi parendo (de natuur kan men alleen overwinnen door eraan te gehoorzamen). Deze paradox vertolkt zonder dat dit Bacons bedoeling was (hij was immers gelovig) tevens het duizelingwekkende gegeven, dat als de mens een deel van de natuur is, de natuur via het onderzoek door de mens zichzelf doorvorst - zowel subject als object is van haar ontdekkingen, wat bijzonder direct speelt bij het hersenonderzoek. En als je de uitspraak op de spits drijft tot: 'door de natuur te overwinnen, wordt de mens door haar overwonnen', heb je kort door de bocht een kernidee van Mulisch' De compositie van de wereld te pakken (Mulisch zelf stelt dat de mens door de geest - in de vorm van de artefacten - overwonnen zal zijn, waarbij de mensen een soort cellen in het superlichaam zijn dat die geest schraagt).'
Heeft Dal
í in zijn schilderij op een tegelijk briljante en duistere wijze de raadsels van de mythe van Narcissus en de zondeval met elkaar in verband gebracht? De mens, 'zelfreflectie' van God, verdiept in zijn reflectie en daardoor als het ware in de positie van God zelf; de vrucht (het zaad!) van de Boom der Kennis - die wellicht God zelf is - gegeten door de mens en uitgroeiend tot... wat anders dan Boom der Kennis, met het menselijk lichaam als humus of ei dat in het proces wordt geconsumeerd en teloor gaat?
Andere associatie: een opmerking van de boeddhist Alan Watts die ik citeer in de blognotitie Het zijn en het niets, vorm en leegte:
'(...) it's perfectly obvious that the universe is a system which is aware of itself. (...) to understand this we must again relate back to our basic contrast (...) between something and nothing, which is that the aspect of the universe which is aware of itself, which does the awaring, does not see itself. In other words, (...) you can't observe yourself in the act of observing.'
Toevoeging april 2011: zie ook - over het precieze verband dat ik intuïtief vermoed, zou ik diep moeten nadenken - noot [####] van mijn blognotitie 'Over het masker', waarin ik
de meditatie van Peter Sloterdijk vermeld over het inblazen van de levensadem door God in Adam, de kleifiguur gevormd naar zijn evenbeeld, in de inleiding van Sferen (Inleiding, pagina 32, vertaling Hans Driessen): 'Dat is ook de diepere zin van het bijbelse woord 'evenbeeld': het betekent niet dat de schepper een mystieke solo-androïde is geweest, die op zeker moment voor de verleiding bezweek zijn verschijning - aan wie verschijnend? - op aardse lichamen te calqueren [...] Het doel van de schepping van subjectiviteit en wederzijdse bezieling is niet de holle mensenpop. Het begrip 'evenbeeld' is slechts een [op een primitieve analogie berustende] verwoording van een verhouding van pneumatische wederzijdsheid. ' Sloterdijk formuleert in dit licht zijn kernbegrip oorspronkelijke completering - dat mooi resoneert met de metafysica van Alan Watts. En stelt: 'Het oorspronkelijke manifesteert zich van begin af aan als correlatieve dualiteit.' Denk ook aan de wederkerige relatie tussen (het wezen van) Job (mens) en (het archetype of wezen van) God in Antwoord op Job van C.G. Jung. Zo bezien zou het speculatieve 'einde van de mens' noodzakelijkerwijs tevens de 'dood van God' zijn - dat wil zeggen van God (het zijn) zoals wij Hem (het) voor ogen hebben en menen te kunnen aanduiden; en wat kunnen we anders bedoelen met 'God' of 'het zijn'?
Toevoeging november 2012: vergelijk aangaande de mogelijkheid dat er uiteindelijk weer 'een natuurwezen' ontstaat, de vraag die Vernor Vinge zich stelt in zijn beroemde artikel 'Technological Singularity' (1993/2003): 'But would the result be self-aware? Or perhaps self-awareness is a necessary feature of intelligence only within a limited size range?'
Vergelijk de woorden die Wired-redacteur Gary Wolf ironisch in de mond legt van (wijlen) Marshall McLuhan, de bekende Amerikaanse futurist, gissend wat hij zou hebben gevonden van de iPad:
'Humanism temporarily survived the era of electronic media only through the act of turning on a device. The knob or switch is like the cover of a book: Open it; close it. But when a medium is coincident with life, the last refuge for humanism is gone.
The iPad is the beginning of this end. The thin, single pane of glass that comprises the interface is just a window onto the world, an edgeless frame. Essentially, there is no interface, any more than a person’s fingertips are an interface. The long story of humanism — by which I mean the emergence of individual consciousness as a byproduct of our language and literature — comes to an end when we return, futuristically, to doing everything by hand.'

Mijn favoriete columnist Bert Wagendorp noemt en passant de iPad 'een soort Fred Flintstone- kleitablet' in het stukje 'Helemaal om' in de Volkskrant van 20 december 2010.

Toevoeging april 2011: je kunt de kleitablet op zijn beurt als 'octaaf' zien met de waterspiegel - die de mens wellicht op het idee heeft gebracht om dingen weer te geven, 'in te schrijven', op een vlak bestaande uit ander materiaal. Met de tablet-computer die de gebruiker bij het videotelefoneren weergeeft, is de cirkel dan precies rond. De oudste gevonden spiegels, van het glanzende vulkanische gesteente obsidiaan (mooi toeval dat dit lijkt op 'obsederen') dateren van circa 8000 voor Christus uit het huidige Turkije; de eerste koperen komen uit het Babylonië van circa 4000 voor Christus - dus uit ongeveer dezelfde tijd en regio als de Sumerische kleitabletten met waarschijnlijk het oudst bekende menselijke schrift dat breed intrede heeft gedaan in een cultuur.


[***] Etymologisch gaat 'speculeren' terug op 'observeren, onderzoeken, trachten te doorgronden' [midden 14e eeuw (...)], dat zelf ontleend is aan Latijn speculārī 'bekijken, onderzoeken, van bovenaf gadeslaan', een afleiding van specula 'uitkijk, wachttoren'. Een van de eerste vindplaatsen in het Nederlands is: 'speculeren, alse in enen spieghel [1380-1400 (...)]. Dit past al goed bij de zichzelf in het wateroppervlak bekijkende Narcissus, maar bij nader inzien was het misschien nog mooier geweest als ik in plaats van 'speculaties' had geschreven: 'bespiegelingen'.

Laatste toevoeging 27 februari:
ik kom er nu pas achter dat Dal
í een lang gedicht heeft geschreven bij Metamorphosis of Narcissus. Te lezen op de pagina van Tate over het schilderij. Geschreven volgens Dalí's paranoiac-critical - 'zichzelf begrijpende art brut'? - methode. Misschien kom ik hier later nog eens op terug. Na eerste lezing treffen me in elk geval, naast de te verwachten veelvuldig figurerende 'reflecties', de ingrediënten 'slaap' en 'hypnose', alsmede de goddelijke herkomst van Narcissus - zijn haren lijken een beetje op de wolken linksboven op het schilderij en bovendien opent Dalí het gedicht met het ontstaan van het meer uit de God van de sneeuw hoog in de bergen 'annihilating himself loudly [een lyrische preambule of voorafschaduwing van de nakende metamorfose van Narcissus dus; K] (...) towards the distant mirror of the lake (...) in which (...) he has newly discovered the lightning flash of his faithful image'. Ik lees hierin, ongetwijfeld onder invloed van mijn associaties in bovenstaande noot [*], dat (de) God of diens weerspiegeling ('zelfreflectie') dubbelzinnig gelijk wordt gesteld aan (die van) Narcissus.
Een groot deel van het gedicht is zeer intrigerend en de vondst van de sneeuwvlokken die het water vormen waarin Narcissus zich spiegelt, mag in het licht van zijn aanstaande verandering in een bloem met delicate witte blaadjes schitterend worden genoemd. De opbouw kan je trouwens 'cyclisch' noemen, want het opent met de ('splijtende') zwarte wolk, tegen welks achtergrond tot slot de narcis, vergezeld door de slang, uit het ('brekende') ei komt.
Een mooie omstandigheid is natuurlijk dat de narcis een bolgewas is, i.e. uit een 'open barstende' bol groeit.
Frappant is ook deze begeleidende opmerking van Dalí: 'If one looks for some time, from a slight distance and with a certain "distant fixedness", at the hypnotically immobile figure of Narcissus, it gradually disappears until at last it is completely invisible. The metamorphosis of the myth takes place at that precise moment, for the image of Narcissus is suddenly transformed into the image of a hand which rises out of his own reflection.' Dit roept het beeld op van de blinde vlek - à la Alan Watts (zie noot [##]!): het zien dat zichzelf niet kan zien en zich blind staart op zijn object als het dat toch tracht te doen; exact waarom de poging van Narcissus om zijn reflectie te omhelzen, jammerlijk mislukt en paradoxaal genoeg niet voert tot het ultieme bezit (kennis, beheersing, behoud) van zichzelf, maar tot zijn gedaanteverandering. (Is de koan Wat was je oorspronkelijke gezicht, voordat je ouders elkaar ontmoeten? er nauwkeurig op gericht deze fatale verliefdheid en fixatie op het ego radicaal te doorbreken en te overstijgen?). Opmerkelijk is dat Dalí de slang tussen de vingertop en het ei niet noemt![###] Als die toch een wezenlijk element is, heb ik mogelijk een betekenislaag blootgelegd die Dalí zelf in zijn gedicht verhult of die voor hem zelfs onbewust is gebleven. Het gedicht eindigt veel minder sterk dan het begint: toebewegend naar het ei en de narcis, bloedt het dood met de geforceerde introductie van Gala, Dalí's vrouw, als een loze dea ex machina (ik neem aan dat zij niet het serpent is, want Dalí noemt haar 'mijn Narcissus') - in plaats van de slang als eindpunt (en misschien influisterend beginpunt) te belichten.
De wellicht centrale plaats die dit schilderij in het universum van Dal
í inneemt, moge blijken uit het feit dat hij het als enige doek meenam op zijn (enige) bezoek aan Freud, met wie hij kort heeft gesproken over het surrealisme.
[###] Toevoeging 1 maart: Dat de slang voor Dalí betekenisvol is, blijkt onder meer uit zijn tekening De slangenbezweerders, het schilderij Het gezicht van de oorlog en deze bizarre ourobouros van zijn hand. De wikipedia noemt het schilderij De tuin der lusten - met rechts op het linkerpaneel een slang kronkelend rond een boomstam -van Jeroen Bosch als mogelijke inspiratiebron van Dalí (het schilderij hing in zijn dagen al in het Prado in Madrid).
Dalí heeft in 1974 de Levensboom getekend (zie tekening rechts) met slangachtige wortels, als illustratie getiteld The Tree of Life bij het gedicht Paradise Lost van Milton, geflankeerd door een fraai serpent welks staart ontspringt aan de hand van Eva, die ze - met de duivel in haar rug - een beetje als De Denker van Rodin onder haar kin houdt en dus tevens bij haar mond, waarin wellicht later de vrucht van haar verboden 'kennisname' zal belanden, als stof tot overpeinzingen - ja, tot de oer-zelfreflectie, immers Eva was de eerste mens die haar eigen naaktheid zag. Bij nader inzien is, in de lijn van de opbouw en het slot van Dalí's gedicht, een connectie tussen de slang in Metamorfose van Narcissus en Gala, Dalí's muze, misschien toch aan de orde. Dalí's Levensboom heeft iets bloemachtigs, vergelijk diverse tekeningen van narcissen die Google bij elkaar zet, zoals deze. De Levensboom is overigens een andere dan de Boom der Kennis; de onsterfelijk makende vruchten van de eerste mochten Adam en Eva vóór hun zondeval (juist) wel eten. Op Dalí's tekening van de Boom der Kennis is slechts met enige goede wil een slang te ontwaren die van links af onder een van de wortels kruipt; de figuur achter de boom is mogelijk de duivel (of Adam?), de appel lijkt te ontbreken, wel wijst Eva - die rechtsonder op de voorgrond met Adam (of de duivel?) ligt neergevleid - naar de boom met een object in haar rechterhand dat ik niet kan identificeren (het overblijfsel van de verorberde vrucht?). Het is alsof Dalí de twee mythische bomen van rol heeft laten wisselen; ook in deze Daliaanse Levensboom zijn slangen te zien: een paar dat een dubbele helix vormt als van DNA en doet denken aan de twee slangen die (door tussenkomst van Hera) de ziener Tiresias in Ovidius' Narcissus van een man in een vrouw doen veranderen en vice versa. Informatief: 'De Boom der Kennis van goed en kwaad werd meestal als een verdorde boom afgebeeld. (...) Waarom wordt de boom van Adam en Eva altijd als appelboom afgebeeld? Misschien [wegens het] Latijnse woord voor appelboom 'malus'. Dat (...) is afgeleid van 'malum' wat kwaad betekent. De appelboom is dus de 'kwade' boom waar Adam en Eva van aten volgens het paradijsverhaal van de Bijbel met het gevolg dat zij daar uit verdreven werden. Maar de appel wordt ook gezien als symbool van onsterfelijkheid. En dat past veel beter bij de levensboom.'
De pose van Narcissus heeft trouwens eveneens iets weg van De Denker - zij het een die zich het hoofd heeft gebroken, suf heeft gepiekerd, tot een soort zelfhypnose en slaaptoestand aan toe. Dit valt niet eenvoudig te rijmen met een - zij het obsessieve en zwelgende - verliefdheid op het spiegelbeeld van het eigen lichaam. Maar het is voorstelbaar dat Narcissus onbewust met alle macht probeert te bedenken hoe terug te keren naar de paradijselijke staat van schone, onbereflecteerde lichamelijkheid, van voor de verdrijving van de mens uit de Hof van Eden, toen hij (ook van zichzelf) genoot zonder zichzelf te verheerlijken; en dat het antwoord - natuurlijkheid - zich tragischerwijze aandient op kosten van zijn existentie als zelfbewust wezen.

In deze beschouwing over Metamorfose van Narcissus wordt vermeld: 'Of all the extant versions of the myth of Narcissus, the best known is that of Ovid’s Metamorphoses, according to which Narcissus is the son of the nymph Leiriope and the river god Cephissus. Upon his birth, the diviner Thiresius [Tiresias; K] makes a prediction to his mother that her son would have a long life "if he does not get to know himself" [cursivering door mij; K].'

Dit doet denken aan Jahweh's waarschuwing aan Adam en Eva; ook de wederwaardigheden van Narcissus betreffen zo bezien een zondeval als straf voor ongeoorloofde (zelf)kennis. Temeer omdat Ovidius de plek aan het water waar Narcissus verliefd wordt op zijn weerkaatsing situeert bij een fontein en voorstelt als een paradijs: 'There was a fountain silver-clear and bright, which neither shepherds nor the wild she-goats that range the hills, nor any cattle's mouth had touched - its waters were unsullied - birds disturbed it not; nor animals, nor boughs that fall so often from the trees'; door de auteur van het artikel aangeduid als 'a virtually unspoiled place difficult to access', waaraan hij toevoegt: 'and one that immediately brings to mind the geological nature of Cap de Creus point on the northernmost coastline of Catalonia.
In the photo we present [afbeelding rechts; K], currently kept at the Centre for Dalinian Studies and most probably taken by Gala herself (we still have the negative from the period) we can see the painter bending down over a pool at the point known as Punta dels Tres Frares at Galladera bay, between Cap de Creus and El Port de la Selva, a place that can only be reached by sea and one of the few such fully preserved places along the Catalan coastline.
If we look closely at the landscape in Salvador Dalí's painting Metamorphosis of Narcissus, we will be able to recognise the typical texture of the Cap de Creus rocks, so heavily present in the Dalinian oeuvre.'
Hoe exemplarisch het werk is voor Dalí's oevre, wordt door deze auteur opnieuw bevestigd: 'According to Dalí, these were the first poem and painting to emerge in their entirety through application of his paranoid-critical method.'
Wetenswaard is de geopperde verklaring van het slot van Dalí's gedicht: 'When the poem comes to an end, with the death of Narcissus according to Ovid's version and his transformation into a flower, in Dalí’s version love appears in the form of Gala, saving him from that gloomy fate [en van een narcistische neurose à la Freud, voegt de auteur er nog aan toe].' Maar ook als dit een juiste interpretatie is, blijf ik Dalí's coda geforceerd vinden en weinig tot de verbeelding sprekend; ik hou het voor mogelijk dat hij als klap op de vuurpijl, ondanks zijn eigen methode wellicht, te rationeel dacht - en is het elkaar overdreven adoreren van geliefden geen vorm van narcisme..? - en dat dientengevolge de meest verborgen betekenis van zijn voorstelling - de doorschemerende mythe van de Boom der Kennis en de zondeval, in een cryptische samenhang met die van Narcissus - hemzelf is ontgaan.

Mijn intuïties zullen onder meer stuiten op het bezwaar, dat een gebruikelijke duiding van de in vele mythen bezongen aanvankelijke, paradijselijke leefwereld van de mens is, dat deze staat voor de situatie van het zeer jonge kind, symbiotisch verenigd met de moeder (waarbij, psychoanalytisch gedacht, het kind bij uitstek 'narcistisch' is). Het negeren van Gods verbod door Eva en Adam en hun verstoting uit deze verzadigende maar infantiliserende sfeer, zou dan een beweging zijn die exact tegengesteld is aan die van Narcissus, die juist in 'narcisme' vervalt. Maar waarom voorspelt Tiresias dat Narcissus alleen een lang leven (vergelijk onsterfelijkheid) beschoren zal zijn als hij zichzelf niet leert kennen? - waar 'zichzelf niet te zien krijgt?' veel beter had gepast als de gebruikelijke interpretatie van de mythe klopt? Moet men zich in de Latijnse tekst en connotaties verdiepen en blijkt dan dat ik spijkers op laag water zoek? Ovidius schrijft: 'si se non noverit' - van nōscō: 'I know, recognize, am acquainted with' (infinitivus: nōscere); zowel 'kennen' als 'herkennen' en 'ergens mee bekend zijn' dus; hier vertaald als 'discover' - maar dat lijkt af te wijken van het Latijn. (In een in 2004 ontdekte, oudere, waarschijnlijk door de Griekse dichter Parthenius geschreven - uiterst beknopte - versie van het verhaal, kwijnt Narcissus trouwens niet weg, maar pleegt hij zelfmoord en is er voor zover ik kan zien geen sprake van Tiresias' waarschuwing; dit is dus niet de toedracht die in de menselijke cultuur staat gegrift en waar Freud en Dalí vanuit zijn gegaan). Dit blijft bij me knagen, net als een gedachte terzijde: dat Socrates, die 'wist dat hij niet wist' maar de Atheense jeugd ook het 'ken uzelf'[^] voorhield, moest sterven. En zou Narcissus niet juist buitengewoon narcistisch zijn geweest, als hij zich door een reeks bewonderaars had laten beminnen, telkens in zijn eigen voortreffelijkheid bevestigd wordend, erkenning die des te sterker werkt als zij van anderen komt?

Net als Eva, kan je Narcissus mogelijk zien als de mens die zonder scrupules of geremdheid door taboes wil weten wie hij is, waar hij vandaan komt, hoe hij zich verhoudt tot de wereld en tot zichzelf. Waarmee hij op tweevoudig gevaarlijk terrein komt: dat van het mysterie van de schepping en de eventuele confrontatie met de Schepper (al dan niet in de vorm van de wispelturige, nooit helemaal beheersbare natuur); en de kans in de ban te raken van de zoete, hypnotiserende vruchten van zijn wetenschap en van zijn 'knappe kop', zich daarmee te vereenzelvigen en erin te zwelgen - waardoor hij paradoxaal genoeg juist weer een natuurverschijnsel pur sang wordt.
Om mijn uitleg van de door me ontwaarde verbinding bij Dalí van de zondeval van Adam en Eva en die van Narcissus te formuleren à la Mulisch: de mens, eerst afbewegend van het symbiotische, primaire narcisme in de Hof van Eden, waar hij (half)goddelijk leefde als een uitverkoren natuurwezen, komt tot steeds meer zelfbewustzijn dat geleidelijk obsessief en 'narcistisch' wordt; en verkeert uiteindelijk in een Boom der Kennis die 'octaaf' is met die in het oorspronkelijke paradijs - zijns ondanks gaat zo de mens weer op in de natuur die hij juist dacht geheel te zullen beheersen en/of te vervangen door zijn eigen scheppingen (het is overigens de vraag of die natuur zo idyllisch zal zijn als destijds). Het 'eigenlijke', neurotische narcisme is maximaal ergens tussen de begin- en de eindtoestand in; wellicht vlak voor de laatste, zo die door middel van een mutatie wordt bereikt.
[^] Toevoeging april 2011: Peter Sloterdijk in Sferen (zie ook noot [##] hierboven) pagina 147-148 : 'De eerste spiegels [die volgens Sloterdijk pas circa 800 voor Christus opduiken, ik hou het - zie noot [**] onderaan - op minstens 4000 voor Christus, en die pas na 1835 algemeen bezit werden] (...) horen algauw tot het fysieke en metaforische bezit van diegenen [enkelingen dus; K] die spreken over het zeldzame goed van de zelfkennis. De bekende bronzen elfenspiegel van Heimsburg in Hessen stamt naar alle waarschijnlijkheid uit circa 500 voor Christus. Zou het niet vloeken met de geografie, dan zou men hem een presocratisch instrument kunnen noemen.'
Ibid. pagina 151: 'De mythe van Narcissus moet juist niet worden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een natuurlijke [tevens in de zin van oeroude; K] relatie van de mens met zijn eigen gezicht in de spiegel, maar als een teken van de verontrustende uitzonderlijkheid van de beginnende faciale reflectie' [sic! K]. Maar verder doet Sloterdijk de mythe mijns inziens te snel af met het grapje: 'De Narcistische pech schetst een ongeluk van de beginnende zelfreflectie'.
Verder stelt Sloterdijk (ibid. pagina 145): 'Het is niet toevallig dat de meest typerende nieuwe plek in de geïnnoveerde wereld van de media interface heet. Daarmee wordt niet de ruimte bedoeld waarin gezichten elkaar ontmoeten, maar het contactpunt tussen gezicht en niet-gezicht of tussen twee niet-gezichten'. Vlak na deze passage poneert Sloterdijk dat volgens hem zowel de interfaciale expressie van de prehistorie als de moderniteit wordt gekenmerkt door het masker, met de schreeuwende paus van Roger Bacon (die ik al had opgenomen in deze blognotitie) en de zelfportretten van Andy Warhol als tekenend voor de laatst genoemde periode. Over Warhols zelfportretten zegt Sloterdijk dat ze 'de toestand van zelfverloochening [bereiken] door verkoop van het ik'.
Zen-achtige gedachte die na schrijven van bijna al het bovenstaande in me opkwam:

'Telkens de (zelf)reflectie, het ontspringen aan de totaliteit. Maar het ware geheel behelst ook het ontspringen aan zichzelf. Voor wie dat ziet, is de tijd louter een tragikomisch special effect van het totaaltheater van de kosmos.'
Nogal over the top, om niet te zeggen: narcistisch... - maar dat geldt voor deze hele blognotitie :-)

Zie ook m'n blognotities:

De i-tablet als raakvlak van virtualiteit en lichamelijkheid
Beeldschermcultuur verzwakt mogelijk empathie
Facebook: mensonwaardig of mensvormig?
'Mensen gaan steeds meer lijken op computers'
Leidt Web 2.0 tot een parasitaire economie en beangstigend collectivisme?

De geboorte van de Homo Googlens

Brein-machine-interfaces: heikele ethiek
Google als metabewustzijn
De toekomst volgens Mulisch

Kladblognotities over de blog
Avatars en iconen
Over het masker
 

Later toegevoegd:
 
Trying to Muse Rationally about the Singularity Scenario
Douglas R. Hofstadter singularity Summit at Stanford, 2007Rise of the Machines: Why We Keep Coming Back to H.G. Wells’ Visions of a Dystopian Future[*]
Door Mattwew Lasar, Wired, 8 oktober 2011

[*] Ik zou zeggen: 'artistic' en/of 'moral and spritual', ter onderscheiding van 'technological' - technologie is, zij het in een andere zin als kunst, immers eveneens 'kunstmatig'; vandaar dat Mulisch het uiteindelijke opgaan van de mens in zijn artefacten (techniek en technologie) een overwinning van de 'geest' noemt.
Van de andere kant is nu juist die 'technologie zonder (ware) mens(elijkheid)' op een paradoxale wijze weer geheel en al een natuurverschijnsel, zoals ik in hierboven uitvoerig heb geopperd. Deze problematiek schuilt al meteen in het gegeven, dat de mens zowel een natuurverschijnsel is, als een wezen dat aan de natuur ontstijgt.


Facebook Linked to Narcissism?
Door Tom Jacobs, Miller-McCune.com / Alternet, 22 maart 2011

Instead of falling in love with his own image in a pond, today’s narcissist apparently gazes adoringly at his own Facebook profile.

16 februari 2011

Drastisch minder bloggen

Vanaf dit schrijven ga ik over verreweg de meeste onderwerpen van m'n blog (zie bovenaan in de rechterkolom) geen notities meer maken of knipsels plaatsen. Met wat ik de afgelopen jaren heb gepost, is mijn punt gemaakt over de milieucrisis, ontaarde godsdienst, de perverse economie en extreemrechts.

Alleen in de rubrieken filosofie en esoterie en misschien kunst en internet zal ik zo nu en dan nog een stuk plaatsen.

Door deze verandering zal ik minder tijd besteden aan de blog en daardoor achter de pc; zodat alle ruimte ontstaat voor het lezen van een mooi boek, een wandeling, meditatie enzovoorts.

Republikeinse voorstellen desastreus voor volksgezondheid en milieu

Door Brad Johnson, Climate Progress, 16 februari 2011

(...) Republican amendments, if fully enacted, would:

– Eliminate the White House Council on Environmental Quality, the Special Envoy for Climate Change, the Assistant to the President for Energy and Climate Change, the NOAA Climate Service, the Department of Energy’s ARPA-E, National Science Foundation K-12 funding.

– Block US funding for the Intergovernmental Panel on Climate Change and the Global Environment Facility.

– Suspend enforcement of fisheries laws and construction and conservation acquisition programs of the National Parks and Department of the Interior.

– Block rules for cement plant pollution, coal ash, industrial boiler pollution, water quality, climate change pollution, climate change adaptation, energy-efficient lighting, mountaintop removal, atrazine, and water conservation.

Zie ook:

What the Right-wing Assault on Women, Unions, the Environment, Health Care and PBS Is All About
Door George Lakoff, Alternet, 19 februari 2011

Budget deficits are a ruse to conservatives. What they really want to do is change the basis of American life.

The Dems' Tepid Approach to What's at Stake in Wisc. Is Helping Conservatives Destroy Unions, Defund the Democratic Party and Take over the Country
Door George Lakoff, Alternet, 26 februari 2011

The Wisconsin protests are about a lot more than budgets and unions - and the Dems need to get out on front or reap the whirlwind.

(...) Karl Rove and Shep Smith have made it clear on Fox: If the Wisconsin plan to kill the public employees’ unions succeeds, then there will be little union money in the future to support democratic candidates. Conservatives will be effectively unopposed in raising campaign funding in most elections, including the presidential elections. This will mean a thoroughly conservative America in every issue area.

Top 10 Disastrous Policies From The Wisconsin GOP You Haven’t Heard About
Door Kevin Donohoe, ThinkProgress, 25 februari 2011

1. Eliminating Medicaid
2. Power plant privatization and environmental neglect
3. Dangerous drinking water
4. Destroying wetlands
5. Fiscal irresponsibility (Walker signed a bill this week requiring a 2/3 supermajority in the legislature to pass any tax increase)
6. Disenfranchising voters
7. Cutting jobs, loosing the future
8. Stifling innovation
9. Politicizing state agencies
10.'Naked power grab'

As Rep. Keith Ellison (D-MN) said Tuesday, Walker has stopped acting like the Republican governor of a Midwestern state and has instead 'basically taken on the position of a dictator' with a 'vision of America that’s similar to somewhere like Nigeria or Pakistan'.

Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk in 9 beelden

Door Dave Johnson, Blog for Our Future, 14 februari 2011

Many people don’t understand our country’s problem of concentration of income and wealth because they don’t see it, but a picture is worth 1,000 words.

(...) the concentration is increasing. The top 1% took in 23.5% of all of the country’s income in 2007. In 1979 they only took in 8.9%. (...) In fact our country's concentration of wealth is worse than Egypt.
It is concentrating at the expense of the rest of us. Between 1979 and 2008, the top 5% of American families saw their real incomes increase 73%, according to Census data. Over the same period, the lowest-income fifth (20% of us) saw a decrease in real income of 4.1%. The rest were just stagnant or saw very little increase. This is why people are borrowing more and more, falling further and further behind. (From the Working Group on Extreme Inequality)
There are a few people who make hundreds of millions of income in a single year. Some people make more than $1 billion in a year But that is in a single year. If you make vast sums every year, after a while it starts to add up. (And then there is the story of inherited wealth, passed down and growing for generation after generation...)

Top 1% owns more than 90% of us combined. "In 2007, the latest year for which figures are available from the Federal Reserve Board, the richest 1% of U.S. households owned 33.8% of the nation’s private wealth. That’s more than the combined wealth of the bottom 90 percent." (Also from the Working Group on Extreme Inequality)

400 people have as much wealth as half of our population. The combined net worth of the Forbes 400 wealthiest Americans in 2007: $1.5 trillion. The combined net worth of the poorest 50% of American households: $1.6 trillion.

Updates:

Joseph Stiglitz Sees Terrifying Future for America If We Don't Reverse Inequality
Door Lynn Parramore, Alternet, 24 juni 2012

What will life look like down the road if we don't reverse economic inequality? We must see through the myths of capitalism and build a mass movement if we are to save ourselves.  

Moore to Rachel Maddow: “400 Americans Have Amassed More Wealth Than 50 Percent of American Households Combined”
The Rachel Maddow Show / Alternet, 10 maart 2010

5 Facts You Should Know About the Wealthiest One Percent of Americans
Door Zaid Jilani, ThinkProgress / Alternet, 4 oktober 2011

We are the 99 percent, and here's why we need a voice.

1. The Top 1 Percent of Americans Owns 40 Percent of the Nation’s Wealth

2. 2. The Top 1 Percent of Americans Take Home 24 Percent of National Income

3. The Top 1 Percent Of Americans Own Half of the Country’s Stocks, Bonds and Mutual Funds

4. The Top 1 Percent Of Americans Have Only 5 Percent of the Nation’s Personal Debt

5. The Top 1 Percent are Taking In More of the Nation’s Income Than at Any Other Time Since the 1920s

15 februari 2011

Ronald Reagan: vader van de islamitische atoombom

How Ronald Reagan Brought Us the 'Islamic Bomb' - and Hid it From Congress
Door Paul Abrams, Alternet, 15 februari 2011

Both Congress and the public would have erupted, had they known that the price for sticking it to the Soviet Union was for fundamentalist Pakistan to become a nuclear power.

(...) no hindsight is needed to recognize the recklessness of providing a green light to Pakistan's development of nuclear weapons. From the outset, it was to be not only "Pakistan's deterrent," but the "Islamic bomb," potentially available to other Islamic nations (such as Libya that was on the road to acquiring it from Pakistan). And it was being developed by a nation that had seen its dictator, Zia al-Haq, impose Islamic law. There was no mystery about who Zia was, and how he saw the world.

Zie ook:

How Reagan Brought the World to the Brink of Nuclear Destruction
Door Tad Daley, Alternet, 7 februari 2011

[Pointe: de langzamerhand populair geworden zienswijze - zelfs bij een filosoof als Hans Achterhuis (in zijn boek Met alle geweld, 2008) dat Reagan juist door zijn ijzeren machtspolitiek de dreiging van een nucleaire oorlog wist af te wenden, is een rechtse vertekening en verdoezeling van de onverantwoorde, verschrikkelijke risico's die de man heeft genomen; K]

Reagan nearly started a nuclear war. It was everyday citizens, protesting the insanity of nuclear brinkmanship, who stopped him.

(...) [Reagan] may well have believed, as some of my nuclear abolitionist colleagues are pointing out this month, that the elimination of all nuclear weapons was a desirable and achievable goal. Yes, he did say, more than once, "our dream is to see the day when nuclear weapons will be banished from the face of the Earth."

But his nuclear policy rhetoric and actions, both prior to and during his first term in office, might well have banished all life from earth instead.

Before he assumed the presidency, Ronald Reagan said "the day of Armageddon isn't far off. (...) Ezekiel says that fire and brimstone will be rained down upon the enemies of God's people. That must mean that they'll be destroyed by nuclear weapons." He told voters that American national interests would best be served if the United States proceeded to build and deploy several new kinds of nuclear weapons and delivery systems - the B-1 bomber, the neutron bomb, the Trident nuclear submarine, and the MX nuclear missile. He denounced Soviet leaders as "monsters" and "godless communists."

Extremist Michele Bachmann presidentskandidaat (of running mate)?

You Say Sarah Palin's Just Not Extreme Enough? How About Michele Bachmann for President?
Door John Nichols, The Nation, 8 januari 2011

Bachmann Tea Party Overdrive: Minnesota Congresswoman Positions to Take Palin's Place
Door John Nichols, The Nation, 23 januari 2011

---

Wat voor een rechtse extremist we met deze Bachmann in de kuip hebben, blijkt bijvoorbeeld hieruit. En uit deze uitspraak. Of neem en dit.

Volkomen van de pot gerukt en te kwader trouw, die Michele Bachmann. Haar krampachtig geveinsde innemendheid en de op de loer liggende valsheid en ingehouden hysterie en fanatisme, schuilgaand achter haar op zich bepaald niet onknappe gezicht, blijken duidelijk uit verschillende van de portretfoto's die Google op een rij zet.

En zo iemand durft de NRC Handelsblad-columnist - en ex-redacteur van dat blad, alsmede gewezen maatje van Frits Bolkestein - Derk Jan Eppink te kwalificeren als: "Bachman = Palin + verstand" (in het NRC van vandaag, pagina 9).

Griezelig ultrarechts ventje, die Eppink (uit zijn stukje blijkt verder dat hij gezellig aanpapt met de oorlogsmisdadiger en architect van het Nieuwe Martelen Donald Rumsfeld. Het zwarte colbertje, de witte bloes en de rode stropdas van Eppink - fotootje bij de column, zijn pafferige gezicht straalt de gezagsgetrouwe zelfvoldaanheid uit van de carrièremakende, autoritaire Spießbürger - hebben precies de passende kleurstelling gezien zijn fascistoïde sympathieën).

Wel zou Eppink gelijk kunnen hebben dat het niet onwaarschijnlijk is dat het duo Mitt Romney + Michele Bachmann het volgend jaar gaat opnemen tegen Obama. Maar ook Arie Elshout van de Volkskrant ziet het misschien goed dat Marco Rubio eveneens hoge ogen gooit. En Palin is mogelijk toch nog niet uitgespeeld.Zie ook m'n blognotitie:
Sarah Palin als 'necrofiele' proto-fascist

Foto's geplukt van dickipedia: Michele Bachmann, Mitt R
omney en Marco Rubio

Toegevoegd na maart 2011:

Michele Bachmann Was Inspired By My Dad and His Christian Reconstructionist Friends - Here's Why That's Terrifying
Door Frank Schaeffer, Alternet, 9 augustus 2011

Bachmann's radical right-wing influences include the most extremist figures in the history of the religious right.

Inside the Right-Wing Christian Law School That Brought Us Michele Bachmann
Door Sarah Posner, Religion Dispatches / Alternet, 19 juli 2011

When Oral Roberts University sought to set up a law school, it called in Christian Reconstructionist Herb Titus. Michele Bachmann is the law school's most famous graduate..

Michele Bachmann Doesn't Care What You Think; Here's Why You Should Care About Her
Door Adele M. Stan, AlterNet, 30 juni 2011

There's no such thing as bad publicity for the GOP's most unpredictable candidate.

Michele Bachmann Said What!?
Door Tim Murphy, Mother Jones, 6 juni 2011

Your guide to the Minnesota firebrand's 32 most outrageous, outlandish, and out-there remarks

Michele Bachmann Helped Spawn An Entire Genre of Christian Nationalist Pseudo-History
Door B. E. Wilson , Alternet, 9 april 2011

Zie ook m'n blognotities:
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Sarah Palin als 'necrofiele' proto-fascist

Miljoen ton extra CO2 door hardrijders

Door Jeroen Trommelen, de Volkskrant, 15 februari 2011

Update:

'Duizenden leven korter door extra uitstoot fijnstof'
door Sander Heijne en Michael Persson, de Volkskrant, 8 december 2012

Planten zweten minder door hogere CO2-concentratie

Door Sander Beck, Trouw, 15 februari 2011, pagina 28

In het artikel wordt uitgelegd dat Utrechtse wetenschappers hebben vastgesteld dat blaadjes van planten in moerasbossen in Florida in de loop van de laatste 150 jaar gemiddeld een derde minder huidmondjes hebben gekregen. De verklaring is waarschijnlijk dat door de gestegen CO2-concentratie de planten minder huidmondjes nodig hebben om voldoende van dit gas - nodig voor de fotosynthese - op te nemen. Bijkomend gunstig effect voor de plant kan zijn dat minder water verdampt via de huidmondjes en de plant dus minder water uit de bodem hoeft op te nemen om te groeien, i.e. beter bestand is tegen droogte.

De wetenschappers waarschuwen dat begroeide regio's minder zullen afkoelen doordat bomen en andere vegetatie zoals gezegd minder gaan 'zweten'. Grote gebieden op aarde kunnen ten gevolge van de verwachte CO2-uitstoot - door het verbranden van kolen, olie en gas - zo sterker opwarmen dan gedacht, waardoor het klimaat meer kan veranderen dan nu door de modellen wordt voorspeld. Ook kan er wateroverlast ontstaan, doordat de planten en bomen minder vocht onttrekken aan de bodem. De wetenschappers menen dan ook dat de klimaatmodellen dit effect moeten gaan verdisconteren.

Natuur wordt overgeleverd aan megalomanen, boeren, abseilers en mountainbikers

Door Frits van Beusekom, Trouw, 15 februari 2011

Zie ook::

WNF is in de war: natuur is geen pretpark
Door Koos Dijksterhuis, Trouw, 12 februari 2011, pagina 19

Toevoeging 16 februari 2011:

'De rancune regeert bij natuurbeleid regering'
Das & Boom is terug om beleid Bleker aan te vechten
Door Caspar janssen, de Volkskrant, 16 fenruari 2011, pagina 10

Later toegevoegd:

Kabinet schiet in eigen voet met natuurveiling
Door Niko Koffeman, Joop.nl, 13 mei 2013

Het kabinet lijkt wel de prijs van natuur te kennen, maar niet de waarde.

Stop uitverkoop Staatsbosbeheer
Door Wijnand Duyvendak, 27 maart 2012

Alibi om natuur op te offeren
Door Frits van Beusekom, Trouw, 2 oktober 2012 

Putting a price on the rivers and rain diminishes us all
Door George Monbiot, The Guardian, 6 augustus 2012

En m'n blognotitie:
Natuur en kunst zijn geen linkse hobbies

13 februari 2011

Seksuele prooi in Saoedi-Arabië

Door Walden Bello, Foreign Policy in Focus, 1 februari 2011

The rescue team that arrived to save Lorena advised her not to jump from the second-floor window. That gave her employer time to sexually assault her again.

(...) The working conditions of many domestics, which include 18-22 hour days and violent beatings, cannot but be described except as virtual slavery. Saudi Arabia abolished slavery by royal decree in 1962, but customs are hard to overcome. Royal and aristocratic households continue to treat domestic workers as slaves, and this behavior is reproduced by those lower in the social hierarchy. Apparently among the items of the “job description” of a domestic slave in Saudi is being forced to minister to the sexual needs of the master of the household.

(...) Rape does not (...) take place only in the household. With strict segregation of young Saudi men from young Saudi women, Filipino domestic workers, who usually go about with their faces and heads uncovered, stand a good chance of becoming sexual prey. This is true particularly if they make the mistake of being seen in public alone -- though the company of a friend did not prevent the teenagers from snatching Fatimah. And the threat comes not only from marauding Saudi youth but also from foreign migrant workers, single and married, who are deprived by the rigid sexual segregation imposed by the ever-present Religious Police from normal social intercourse with women during their time in Saudi. Perhaps as a result of the institutionalized repression of Saudi women and their strict subordination to males, Saudi society is suffused with latent sexual violence, much more so than most other societies.

Zie ook (deels later toegevoegd):

Zoveel misbruik in de Golf, dat Nepal vrouwen onder de 30 verbiedt er te werken
Door Sacha Kester, Trouw, 10 augustus 2012 [update: link gebroken; hier nog in archief]

World Report 2012: A Landmark Victory for Domestic Workers
Door Nisha Varia en Jo Becker, Human Rights Watch, 2012

[...] 'The fight is not over. We need to go back home. We need to campaign. We need to be sure that what we vote for is implemented. We must not rest until our governments ratify the convention. We cannot be free until we free all the domestic workers.'

Indonesian maid abuse ignored because migrants ‘worth billions’
Door Sarah Cheverton, Women's views on news, 23 november 2010

Following WVON’s coverage of the recent cases of murder and torture of migrant domestic workers in Saudi Arabia (here, here and here), an Indonesian NGO, Migrant Care, has criticised the lack of an adequate response [by the Indonesian government] to the ongoing and appalling treatment of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia - "Because migrant workers generate $7.5 billions of dollars in foreign exchange every year.”
The government of Indonesia has been widely criticised by human rights groups for its refusal to ratify a UN convention on the protection of migrant workers.
In the case of Saudi Arabia, it has also failed to sign a bilateral agreement that would allow Indonesian migrant workers a legal framework in which to challenge their employers.

Later toegevoegd:

Saudi Religious Leader Calls for Gang Rape of Syrian Women
Door Laura Gottesdiener, Alternet, 2 januari 2013

[...] [Muhammed al-Arifi] specified that the 'intercourse marriages' last only a few hours 'in order to give each fighter a turn'.

Foto geplukt van Women's views on news

11 februari 2011

FNV vreest bemoeienis Brussel bij loonvorming

Nu.nl, 10 februari 2011

Zie ook:

Duits model is niet zaligmakend
Jan van der Bij, de Volkskrant, 9 februari 2011

Me dunkt: het voorstel van Merkel en Sarkozy leidt tot het gestadig verliezen van koopkracht door met name mensen in kwetsbare loongroepen, zoals het minimumloon - en van de uitkeringen die daaraan, ook qua inflatiecorrectie, zijn gekoppeld. Het is een zeer asociaal plan, geheel in lijn met het asociale ontbreken van een minimumloon in Duitsland.
En het zou mij verbazen als Rutte zich tegen het idee van het loslaten van de automatische inflatiecorrectie van de lonen keert - ik heb het hem in zijn eerste reacties niet zien doen, ondanks zijn populistische bezweringen dat Brussel niet teveel macht mag krijgen.

De druk om het principe van automatische inflatiecorrectie van de lonen te schrappen, is des te schrijnender in het licht van de alsmaar dalende vennootschapsbelasting en het wel corrigeren van de grens van de hoogste belastingschijf voor zowel inflatie als welvaartsstijging - waar Marcel van Dam zich terecht over opwindt; de politiek berooft de staat zo doelbewust van inkomsten, schreeuwt dan moord en brand dat de overheidsschuld uit de hand loopt, en laat voor de - ten behoeve van het ontzien van de dik verdienende burgers en van de wanstaltige winsten van multinationals geschapen - financiële problemen de mensen met weinig inkomen bloeden.

Update:

Ziehier het dubbelspel van Rutte:

Nieuw pact voor de euro
Door Marc Peeperkorn, De Volkskrant, 12 maart 2011

Zie ook m'n blognotities:
EU bedreigt sociale speelruimte van Nederland
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Half miljoen werkende armen
'VVD is kampioen banen schrappen'

Jonge Gazanen haten - en vrezen - Hamas

Door Rolf Bos, De Volkskrant, 11 februari 2011

Uit het artikel blijkt dat een vrouw in Gaza die geen hoofddoek draagt, veel kans loopt een man met een baard achter zich aan te krijgen. Een jeugdcentrum voor jongens én meisjes is al maanden gesloten. Meisjes die zonder 'passende begeleiding' uit gaan, kunnen worden opgepakt en urenlang verhoord, evenals hun familie, als die Fatah-gezind is.

De Facebook-pagina van een groep opstandige jongeren, die zich de Gaza Youth Breaks Out noemt en eind december 2010 het nieuws haalde met een manifest met de slogan Fuck Hamas. Fuck Israel. Fuck Fatah. Fuck UN. Fuck USA, is - vrezen de makers - geïnfiltreerd door Hamas [inderdaad is op het moment van dit schrijven het eerste bericht een stukje propaganda over het Palestijnse verzet tegen Israël]. Een afspraak voor een interview met de Volkskrant zat er niet meer in - de jongeren zijn te bang geworden. De afgelopen dagen zijn tientallen jongeren opgepakt. Een jongen vertelt aan verslaggever Rolf Bos dat Hamas in 2007 zijn broer en twee neven heeft vermoord.

Later toegevoegd: 

'Hamas talibaniseert Gaza'
Door Mel Frykberg, 6 mei 2013

Gaza marathon cancelled by UN agency over Hamas ban on women runners
Associated Press, 5 maart 2013

'Hamas martelt en executeert gevangenen'
Door Sander Becker, Trouw, 4 oktober 2012

Hamas regeert Gaza met harde hand
Door Laurens Samsom, 29 december 2012

Columnist In Hamas Daily Calls To Limit Women's Movement Because They Spread Disease
Memri, 1 februari 2013

Following a recent outbreak of swine flu in the West Bank, which later spread to Gaza as well, 'Issam Shawer, a columnist in the Hamas daily Falastin, wrote that women are the worst transmitters of diseases because they tend to gather in groups and to move from place to place. He advised them to wear a niqab, saying it protects them from infection, and called to limit their movement in the next few months in order to curb the spread of germs

Zie ook m'n blognotitie:
'Ik draag geen hoofddoek meer'
Hamas verjaagt bijeengekomen literatuur-liefhebbers

IEA: recessie dreigt bij oplopende olieprijs

Trouw, 11 februari 2011

In mijn woorden: het Internationaal Energie Agentschap (IEA) wijst erop dat bij de huidige circa 90 dollar per vat ruwe olie ongeveer 4,7 procent van het mondiale bruto binnenlands product daaraan opgaat. Bij 5 procent verwacht het IEA een recessie.

Zie ook:

WikiLeaks peak oil bombshell: Saudi Arabian reserves overstated by 40%, global production plateau immiment
Door Joe Romm, Climate Progress, 9 februari 2011

Update:

The Oil Economy Is Collapsing With Every Protest in the Middle East
Door Michael T. Klare, Tomdispatch.com / Alternet, 7 maart 2011

The old oil order is dying, and with its demise we will see the end of cheap and readily accessible petroleum - forever.

Vergelijk m'n blognotitie:
Olieschaarste kan democratie doen wankelen

Kardinaal Simonis gaf pedopriester vrij spel

Novum, Trouw, 11 februari 2011

Zie ook:

Simonis beschermde pedopriester
Nieuwsuur, 10 februari 2011

Kardinaal Simonis: Wir haben es nicht gewusst
NRC Handelsblad, 24 maart 2010

En m'n blognotities:
Vaticaan: pedofielen mogen blijven
Ontucht in de kerk
Ierse katholieke jongensscholen: kinderen verkracht en behandeld als slaven

Hogere celstraf werkt niet en kost een hoop

Trouw / Novum, 11 februari 2011

Zie ook m'n blognotitie:
VS: meer dan 1 op de 5 gevangenen wordt verkracht

08 februari 2011

Droogte: Amazonewoud van CO2-sink tot source

Door Joe Romm, Climate Progress, 8 februari 2011

New research shows that the 2010 Amazon drought may have been even more devastating to the region’s rainforests than the unusual 2005 drought, which was previously billed as a one-in-100 year event.

(...) the carbon impact of the 2010 drought may eventually exceed the 5 billion tonnes of CO2 released following the 2005 event, as severe droughts kill rainforest trees. For context, the United States emitted 5.4 billion tonnes of CO2 from fossil fuel use in 2009.

(...) Droughts co-occur with peaks of fire activity. Such interactions among climatic changes, human actions, and forest responses represent potential positive feedbacks that could lead to widespread Amazon forest degradation or loss
(...) If drought events continue, the era of intact Amazon forests buffering the increase in atmospheric carbon dioxide may have passed.

Zie ook m'n blognotitie:
Bossen kunnen CO2 gaan uitstoten in plaats van opnemen

Indonesische moslims slachten Ahmadiyya-leden af

Trouw, 7 februari 2011, pagina 11Zie ook:

Indonesia demands probe into attack on Muslim sect
Door Ali Kotarumalos, The Associated Press, 7 februari 2011

Menigte verwoest kerken op Java
De Pers, 8 februari 2011

En m'n blognotitie:
'De angst zit diep bij de ahmadiyya-volgelingen'

03 februari 2011

Moslima zonder hoofddoek mishandeld

AlphenStad FM/TV, 3 januari 2011

Het zestienjarig meisje dat (...) [1 februari] op school werd mishandeld, is geslagen omdat zij geen hoofddoek droeg. Dat zegt de directrice van het Scala College in het AD.
(...) de tiener [liep] een hersenschudding en een kapotte lip op.

Zie ook m'n blognotitie:
'Ik draag geen hoofddoek meer'

Oesters blazen de aftocht

Physorg.com / AFP, 3 februari 2011

A survey of oyster habitats around the world has found that the succulent mollusks are disappearing fast and 85% of their reefs have been lost due to disease and over-harvesting.

(...) "Oyster reefs are at less than 10 percent of their prior abundance in most bays (70 percent) and ecoregions (63 percent)," said the study. "They are functionally extinct - in that they lack any significant ecosystem role (...).

Later toegevoegd:

Goodbye Fish and Shellfish? Meet the Biggest Threat to Our Oceans
Door Brita Belli, E Magazine / Alternet, 23 mei 2012

As emissions continue to rise, the world's oceans are becoming corrosive, threatening shellfish, corals and the entire ocean food web. 

EU verdoezelt rapport over teerzand


Foto Grist / Greenpeace: Images of Tar Sands

Milieudefensie, 3 februari 2011

De Europese Commissie publiceerde gisteren een rapport waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot van de productie van Canadese teerzandolie tweemaal hoger ligt dan de olieindustrie stelt. Het rapport werd diezelfde dag nog van de website verwijderd. Milieudefensie ziet hierin een bevestiging van de felle lobby om de extreme vervuiling van teerzandolie te negeren.

Teerzand wordt gedolven in Canada en is zware aardolie gemengd met water en zand. Uit het rapport blijkt dat teerzandolie, in het proces van oliewinning tot en met de uitlaatpijp van auto's in Europa, 23 procent meer CO2-uitstoot veroorzaakt dan bij conventionele olie het geval is.

(...) Milieudefensie bracht eerder een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat Nederlanders via pensioenfondsen onbewust 1,6 miljard euro beleggen in teerzandolie.

Zie ook m'n blognotities:
Winning teerzandolie: Tarmageddon in Canada
Winning teerzandolie: landschapsdestructie
Olie uit teerzand: natuurverwoesting
Ook in situ oliewinning uit teerzanden is dirty business
Schandaal: Shell dumpt windenergie
Shell aast op olieboringen in maagdelijk Noordpoolgebied
Wikileaks: pionnen Shell op alle niveaus politiek Nigeria

En:

Flickr 'Stop the Tar Sands' Photo Stream