blogspot visitor

22 december 2010

Shariah4 is net een parodie op Al Qaida


Screenshot video op YouTube

Shariah4Holland wil vechten voor de wetgeving van Allah

Door Gerrit-Jan Kleinjan, Trouw, 22 december 2010

Kleinjan bericht dat kort geleden de extremistische club Shariah4Holland naar buiten is getreden en ertoe oproept ons land tot een islamitische staat te maken.

Zie ook dit item (videoclip YouTube) op RTL Nieuws van vandaag. Terecht merkt een functionaris daar overigens op, dat het schimmig is of er werkelijk een groep Nederlanders actief is geworden als Shariah4Holland, aangezien alleen een Belgische extremist het woord doet. Voor hetzelfde geld is het een opzetje van de laatste.

Dit nieuws werd mogelijk in ons land het snelst gebracht op de blog Therealshowstopper.nl. Daar wordt inmiddels bij wijze van update vermeldt:

Strafblad

'De man in beeld [zie screenshot hierboven en de uitleg hieronder; K], Fouad Belkacem, blijkt een crimineel verleden te hebben: autozwendel, schriftvervalsing, btw-fraude, inbraak en weerspannigheid. (...) De curator: "toen ik in 2008 in de Guido Gezellestraat aankwam om beslag te leggen op de inboedel, stond ik oog in oog met een paar bijzonder arrogante kerels. Ze weigerden mee te werken, en ik voelde me fysiek bedreigd. (...) agenten (...) vertelden me dat de broers Belkacem gekend waren bij de politie, en ze vermoedden dat zij en hun maten vuurwapens op zak hadden".'
Het citaat is afkomstig uit een lezenswaardig artikel van het Belgische blad Humo van juni dit jaar: 'Shariah4Belgium: het duistere verleden van Fouad Belkacem'.
(De ironie van het geval wil dat Pamela Geller, de geruchtmakende VS-kompaan van Geert Wilders, verbonden was aan een frauderend autoleasebedrijf, maar dit hier slechts terzijde.)

Missie

De blog van de groep: shariah4holland.wordpress.com

In een video van (tenminste volgens de producenten) Shariah4Holland op Youtube verschijnt een tekst met het nodige godsdienstwaanzinnige gebazel over 'zuiverheid' en de ware 'geleerden' en de mededeling dat de sekte is 'tot stand gekomen door een groep jongeren uit Nederland die met bloedend hart keek naar het aantal zogenaamde moslims die massaal richting de stembus gaan om te stemmen voor de democratie en zo de sharia en direct ook de zuivere islam zag verdwijnen (...) Shariah4Holland streeft ernaar om de sharia in Nederland in te voeren en te vechten [ongetwijfeld bewust dubbelzinnig bedoeld; K] voor de wetgeving van Allaah. (...) We zullen pas rusten in onze da3wah tot de dood ons zal inhalen of de vlag van sharia zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag'.

Zie ook deze video om te zien wat een eng netwerkje Shariah4 is; screenshots zie illustratie rechts.

Belkacem waarschuwt vips

De foto bovenaan deze blognotitie is een beeld uit een andere video van (althans volgens de makers ervan) Shariah4Holland, waarin de woordvoerder van Shariah4Belgium, Fouad Belkacem alias Abou Imran, zijn steun betuigt, en passant potsierlijk koningin Beatrix - die hij een afgod noemt met de hel als voorland - oproepend berouw te tonen, allah te vrezen en lid te worden 'van de meest groeiende gemeenschap op aarde'. Premier Rutte krijgt dezelfde allervriendelijkste uitnodiging.
Verhuld bedreigt hij Geert Wilders, door te zeggen dat zelfs hij berouw mag tonen en zich bekeren 'voor het uit de hand loopt (...) want we zouden natuurlijk niet willen dat er een tweede Theo van Gogh zou komen'. Ook burgemeester Aboutaleb moet spijt betuigen, de democratie verlaten en ('als u ooit moslim bent geweest') terugkeren naar het geloof.

Kalifaat, joden en shariarevolutie

In het tweede deel van de video benadrukt Belkacem de zaak van het stichten van het kalifaat - de islamitische staat en uiteindelijke wereldheerschappij. En hij zegt: '(...) de vervloekte Joodse[1] staat, moge allah deze staat wegvegen van de kaart'; waarop instemmend geprevel klinkt van kennelijk aanwezige anderen. Belkacem: 'alle moslims in Nederland roep ik op, beste broeders en zusters, word wakker. Het is tijd. De tijd is aangebroken op mee te werken aan de islamitische revolutie'. Over het doel: 'niet enkel executies en handen afhakken en stenigingen, die zaken bestaan in de sharia, maar de sharia is veel meer dan dat.'

Shahada-vlaggen en Al Qaida

Verder laat de extremist weten: 'islam is niet vrede, wat veel mensen denken, maar betekent de onderwerping aan allah'. Om Belkacems linkerschouder is een draagriem met metalen driehoekjes te zien, waardoor in mijn optiek expres de suggestie wordt gewekt dat hij gewapend is. Grappig is dat het zwart-witdenken treffend wordt geïllustreerd door de zwarte en witte vlaggetjes links in beeld. De Arabische tekst daarop is de korte versie van de shahada (geloofsbelijdenis) en het vlaggenpaar staat volgens deze informatie voor het islamitische kalifaat ('khilafah'), waarbij één van de vlaggen de staat betreft en de andere de strijd ('jihad'). Zoals bekend gebruikt Al Qaida soms een zwarte vlag met de shahada als witte tekst (illustratie rechts), al is de voornaamste eentje met de lange versie van de geloofsbelijdenis in gele letters boven een gele schijf. Afghanistan had onder de Taliban een witte vlag met de beknopte shahada in zwarte letters; die van Saoedi Arabië is groen met de dito shahada in witte letters, boven een wit zwaard.
Op de persconferentie die Humo belicht, zitten Belkacem en zijn metgezellen voor een zwart spandoek met de Shahada in wit, precies zoals Bin Laden en de zijnen (de foto is van Jozef Leysen van Het Nieuwsblad, Belkacem zit rechts in beeld).

Orthodoxe kritiek

Terzijde: op de site Ontdekislam.nl voor jonge orthodoxe moslims zijn de meeste bezoekers[1] zeer kritisch over Shariah4. Dat geldt eveneens voor de mensen, ook die met Arabisch klinkende namen, die reageren onder een stukje[2] van een bekeerde autochtone Nederlander over Shariah4Holland op de site Wijblijvenhier.nl voor jonge islamitische Nederlanders.

- Toevoeging 26 december 2010: de fundamentalistische (salafistische) sjeik Fawaz Jneid en zijn groepering waarschuwen op de website Al-Yaqeen.com (ik zie er geen datum bij staan) in sterke bewoordingen tegen Shariah4Belgium. Fawaz vreest grote schade voor het imago van moslims en roept zelfs de autoriteiten op de betrokkenen achter slot en grendel te zetten; waarschijnlijk zijn hij en Wilders het dus voor een keertje roerend eens over het oprollen van Shariah4Holland. De meningen lopen trouwens uiteen over het antwoord op de vraag of de stroming van Fawaz Jneid zelf een gevaar is voor de democratische rechtsorde. [einde toevoeging]

- Toevoeging 10 januari 2011: de redactie van 'Ontdek Islam' zelf echter heeft een interview [update 2013: is vewijderd, restant nog in Wayback Machine] met Belkacem op haar site gezet. Daaronder staat een reactie van 'Abdul-Jabbar', waarschijnlijk de radicale bekeerde Nederlander Jilles van de Ven:
'Goed, kritisch interview van mijn geliefde broeder Abdelkarim. Als Fawaz Jneid nou eerst hetzelfde zou hebben gedaan, dan was zijn hysterische brief van 2 weken geleden niet nodig geweest (...) Ik (...) kan zeggen dat het negatieve beeld dat veel mensen over hem [Belkacem] hebben absoluut niet strookt met mijn bevindingen. Hij is geen extreme takfirie (...).'
Van de Ven biedt zijn lezingen [pagina verwijderd; hier in archief] aan op de site van Shariah4Belgium en draait door middel van 'lessen tahweed' [pagina verwijderd; hier in archief] mee met Shariah4Holland. Waarmee hij maar weer eens bewijst dat hij voor geen meter spoort; hij maakt een overduidelijk verwerpelijke club salonfähig bij zijn publiek. Zie hier voor Van de Vens kwalijke houding ten opzichte van de ahmadiyya-moslims.
Deze feitelijke informatie trof ik het eerst aan in dit artikel van Carel Brendel, waarvan overigens de strekking is dat de Moslimbroederschap - informeel geleid door sjeik Yusuf al-Qaradawi, wiens European Council for Fatwa and Research voor zover ik het goed inschat onder Nederlandse moslims nog geen grote invloed heeft verworven - in de personen van de jongerenimam Yassin Elforkani en de bekeerde Nederlander Jacob van der Blom helaas voet aan de grond lijkt te krijgen bij jonge Nederlandse moslims. [einde toevoeging]

Vrienden

Tot de circa 140 vrienden van Shariah4Holland op Facebook behoorde de jongerenvertegenwoordiger bij de VN Elsa van de Loo, een bekeerde autochtone Nederlandse vrouw, evenals de antropoloog Martijn de Koning en oud-Kamerlid Samira Bouchibti van de PvdA. Dat melden de neocon-site De Dagelijkse Standaard en het extreemrechtse Het Vrije Volk aan de hand van een screenshot van de vriendenpagina, die toch niet vervalst zal zijn; de Facebook-groep zelf is op moment van dit schrijven nog wel een zoekresultaat op Facebook, maar niet meer in de lucht. Van de Loo heeft inmiddels laten weten dat ze 'per abuis en onbewust' een vriend van de groep was geworden. Van De Koning en Bouchibti is me nog geen reactie ter ore gekomen; ze zullen wel stellen dat ze het beroepshalve hebben gedaan, om op de hoogte te blijven van wat zich roert in de hoeken en gaten van islamitische kringen, of het net als Van de Loo op onachtzaamheid schuiven - maar ik vind het bedenkelijk, omdat men - al zou het 'alleen' zijn door laakbare slordigheid of een dito onduidelijke stellingname - helpt een suspecte club sociaal cachet te geven.

Conlon en de bay'ah
Op deze video van Shariah4OZ van de kennelijke blanke bekeerling Ibrahim Siddiq-Conlon van ISCIAE en Shariah4Australia wordt een foto getoond van Bin Laden met zijn naaste adviseur Ayman al-Zawahiri. Tevens verschijnen de vlaggetjes weer, met eronder de tekst 'I pledge allegiance'. Let overigens op het hilarische gehinnik en getrappel van paarden aan het begin van de video.
Nu wil het geval dat iemand met klaarblijkelijk kennis van zaken over de Moslimbroederschap hier[*] zegt:
'Jihad is the fourth element among the ten oaths of allegiance (bay’ah) and also the first of twenty principles of understanding (al-fahm); this being the first element of the oath of allegiance (bay’ah) in Muslim Brotherhood doctrine. Moreover, the concept of Islamic jihad as interpreted by the Muslim Brotherhood, is defined as an individual obligation (fard ‘ayn) for all Muslims rather than a collective one (fard kifayah) (Al-Banna)'.
Ook in kringen van Amerikaans extreemrechts is het reciteren van de Pledge of Allegiance - in de wikipedia omschreven als 'eed van trouw aan de nationale vlag en de republiek van de VS' - trouwens bon ton.

[*] Latere toevoeging: de link is inmiddels gebroken; het stuk staat nog op Wayback Machine. Het gaat om de publicatie 'The Emergence of the Egyptian Muslim Brotherhood in Palestine' van Azmul Fahimi, verbonden aan een Maleisische Universiteit. Waarschijnlijk ook de auteur van 'The re-emergence of the Palestinian muslim brotherhood and the origin of Hamas' (hier en hier vermeld). Hier leggen salafisten uit dat oprichter Hassan al-Banna van de Moslimbroederschap de bay'ah instelde.
Nog later toegevoegd: het stuk is inmiddels geblokkeerd voor Wayback Machine. Een kopie heb ik hier neergezet (PDF).

Oplichter

Siddiq-Conlon, die waarschijnlijk eigenlijk Shannon James Conlon heet, wordt in deze video ontmaskerd als een niet bijster snuggere oplichter, wat trouwens al van zijn facie, eyeliner, in een telkens ander model geknipte baard en lachwekkend manende vingertje afdruipt. Wie weet is hij een ideoloog van Shariah4, hij is in elk geval uiterst actief. De man stelt dat de islam de 'snelst groeiende' godsdienst (in Australië) is - Belkacem van Shariah4Belgium zegt hem dat (zie hierboven) bijna letterlijk na; en de video van Conlon toont al dan niet nep-boekomslagen met titels van zijn hand: 'Sharia in Australia' en 'The importance of Tawheed' - de blog van Shariah4Holland opent op moment van dit schrijven met 'De voorwaarden van Tawheed'. Google vindt echter geen 'Siddiq' of 'Conlon' op de blog en evenmin op de site van Shariah4Belgium.

Choudary en Hizb ut-Tahrir

Waarschijnlijker is dat Anjem Choudary, de leider van het in Engeland sinds begin dit jaar verboden Shariah4UK annex Islam4UK, de voornaamste ideoloog en drijvende kracht achter Shariah4 is. Humo bericht in elk geval dat Belkacem op de persconferentie ter lancering van Shariah4Belgium broederlijk naast Choudary zat. In dat geval schuilt mogelijk de extremistische organisatie Hizb ut-Tahrir - vertaald: Partij van de Bevrijding, o ironie - erachter (zie verder het fotobijschrift hieronder). Een andere sterke aanwijzing[3] in die richting is dat Google bij zoeken op afbeeldingen bij 'Hizb ut-Tahrir' opvallend veel treffers toont met de witte en zwarte Shahada-vlaggen, ook als paar, op zowel foto's als plaatjes (tussen haakjes: waaronder eentje met de tekst 'Khilafah Conference', hier besproken door het - omstreden en zeer rechtse, maar dat doet voor mijn vermoeden verder niet ter zake - Investigative Project on Terrorism van Steven Emerson).
En het kan natuurlijk ook zijn dat een geldschieter achter de schermen in zoveel mogelijk landen proleten financiert om met Shariah4 te leuren.

Foto rechtsboven, Anjem Choudary, screenshot van een Youtube-video van BBC Newsnight met Choudary in debat met Maajid Nawaz, voormalig lid van de fundamentalistische club Hizb ut-Tahrir, later actief in het 'contra-extremisme'. Aan het slot stelt Nawaz dat Choudary een student is geweest bij Hizb ut-Tahrir. Kijken!
De wikipedia meldt dat volgens een rapport in het blad Foreign Affairs (vol. 86 no. 2, p. 120): 'Hizb ut-Tahrir "dominates" the British Islamist "scene" with some 8,500 members in the United Kingdom, compared to only 1,000 for a rival, Muslim Association of Britain'.
Nawaz heeft getuigd voor een commissie van de Amerikaanse Senaat, waarbij hij volgens deze samenvatting 'described Hizbut's influence inside the prison in Egypt in which he was held. For instance, Ayman al-Zawahiri [de tweede man van Al Qaida; K] was held in that same prison, was exposed to Sheikh an-Nabhani's [de grondlegger van Hizb ut Tahrir; K] writings and ideas there, and expresses virtually the same ideas as those an-Nabhani wrote of in 1953'.
Zie noot[4] voor het bruggetje tussen de Moslimbroederschap en Hizb ut-Tahrir in de persoon van de invloedrijke ideoloog Sayyid Qutb.

Mantelorganisatie?


Illustratie: logo van de website van Hizb ut-Tahrir Nederland

Als Shariah4 een poging van Al Qaida of Hizb ut-Tahrir is om - volgens het in extremistische bewegingen van links tot rechts beproefde recept van mantelorganisaties - een intimiderend (jongeren)netwerk te vormen in onder meer het Westen, dan mag het resultaat bedroevend amateuristisch heten, een klucht bijna, en bepaald geen blijk van een vitale en slimme organisatie rond Bin Laden. Het ziet er eerder uit als een verkleedpartij van bizar bijschnabbelende kleine criminelen, halve garen en andere ontspoorde figuren. Benieuwd of de AIVD erachter zal komen óf er een spin in dit tegelijk griezelige en klunzige web zit en zo ja: wie dat is en hoe hij aan zijn middelen komt.

Vreedzaam maar intussen

Aan RTL liet Belkacem weten de strijd 'vreedzaam' te willen voeren; hetzelfde zegt hij in voornoemde video (tweede deel), maar hij beklemtoont met zoveel woorden dat moslims andere moslims die wél geweld gebruiken voor het nagestreefde doel, niet mogen bekritiseren, immers hun strijd is onze strijd: 'val elkaar niet aan, beste moslims, wij zijn één gemeenschap, wij zijn één lichaam (...). Ons land is één, onze eer is één, onze oorlog is één'[5].
De AIVD vertelde aan Trouw dat men nog geen strafbare feiten heeft vastgesteld.

'Abou Imran' zou, gezien zijn expressie en dictie, een verklede Filip Dewinter met valse baard kunnen zijn die knap een moslimtypetje speelt, trouwens.

Noten


[1] Op Ontdekislam.nl, een site door en voor fundamentalistische moslims, hebben verschillende reageerders veel kritiek op Shariah4. Over twee inmiddels van YouTube verwijderde video's van een optreden van Shariah4Belgium schrijft 'Zwakke_dienaar':

'Voor de broeders en zusters die het Arabisch niet machtig zijn:
Eerst verklaren ze Hicham (die broeder met zijn bril) tot prostituee en dan tot kafir, waarop de sekteleden van S4B hem vervloeken. Zo hoor je iemand het volgende zeggen: la'anatoellahoe 3alayk ila yawmoel qiyama (Moge Allah u vervloeken tot de dag des oordeels). En verder noemen ze hem Jood [sic!; K - zie ook [1/*] hieronder] en moertad en blijven ze hem tot kafir bestempelen (terwijl die broeder zelf de shahada uitspreekt). Na'am broeders en zusters, zo gaan zij te werk!! Jan en alleman tot kafir bestempelen tot er niemand over blijft.
In de tweede clip doen ze hetzelfde maar dan met een andere broeder. Vervolgens staan ze voor de moskee waarop ze de vrijwilligers van die moskee ook tot hypocrieten en koeffaar bestempelen (omdat ze vlak voor de verkiezingen enkele politiekers hebben uitgenodigd om de standpunten van de moslims te verdedigen (door bijv het hoofddoekenverbod aan te kaarten)).
Tenslotte zegt de sekteleider Abu Imran (Moge Allah swt deze jahil [onwetende; K] leiden) dat deze moskee geen gebedsplaats meer in en dat de gebeden die daar verricht worden batil (ongeldig) zijn.'

Elders schrijft deze bezoeker: ''Ik vind het vreemd dat de broeders van S4B hun filmpjes hebben verwijderd van YouTube, waarin zij op straat bij een moskee takfeer doen op allerlei mensen. (...) Ik heb persoonlijk het vermoeden dat het is om hun takfiri-aard te verbergen, maar Allahu ahlam.'

En 'Amatul al Haqq' laat weten: 'Ik begrijp echter nog steeds niet helemaal waarom er dan ook anderen dan de politici werden bestempeld als kafir. Een broeder en een zuster zag ik in het filmpje, die eerder da3wah nodig hadden dan een kafir-stempel.
En mensen vervloeken en Allah vragen voor erge dingen voor hen begrijp ik totaal niet. Waarom geen du'a maken voor hen dat ze geleid zullen worden of iets dergelijks?'

'Takfeer' of 'takfir' is het tot afvallige verklaren van een moslim. Op afvalligheid staat volgens de sharia, en in lijn daarmee bijvoorbeeld ook volgens de onder groepen Europese moslims invloedrijke sjeik Yusuf al-Qaradawi, de doodstraf in een islamitische staat. De Egyptische fundamentalistische club Takfir wal-Hijra speelde een grote rol voor Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, en binnen de hele Hofstadgroep. Bovengenoemde (kritische) opmerkingen op OntdekIslam vormen een aanwijzing dat Shariah4Belgium en Shariah4Holland een vergelijkbare ideologie hebben...

 

[1/*] ...en dat ze fel antisemitisch zijn. Dat laatste is ook aannemelijk via de waarschijnlijke invloed van of zelfs aansturing door Hizb ut-Tahrir; de wikipedia linkt naar de tekst van een pamflet van die organisatie waarin bijvoorbeeld staat: 'In origin, no one likes the Jews except the Jews. Even they themselves rarely like each other. (...) The American people do not like the Jews nor do the Europeans, because the Jews by their very nature do not like anyone else. (...) rather they look at other people as wild animals which have to be tamed to serve them. So, how can we imagine it being possible for any Arab or Muslim to like the Jews whose character is such?'
 

[2] Wel verontrustend is dat Noureddine Steenvoorden, redacteur van Wijblijvenhier.nl, in dit stukje Shariah4Holland weliswaar eerst vergelijkt met extreemlinks en extreemrechts en zegt dat hem het stemmig zwart van de vormgeving opvalt, met 'vlammen en een bloederige streep waar ik enigszins de bibbers van krijg' - Steenvoorden heeft het bebloede zwaard in de voornoemde video van Shariah4 wellicht niet gezien -, maar zijn stukje slap en kritiekloos, zelfs opbouwend eindigt met 'concrete activiteiten staan er nog niet. Mogelijk komt dit nog. Dan is het duidelijker om te zien waar de broeders en zusters [sic!; K] voor staan. (Ze hebben momenteel in ieder geval niet de mediawind mee, na de slechte pers omtrent de voorbereidingen voor een terreuraanslag incl. shariah4belgium link. Daar hoor je overigens nu weinig meer.) Enfin, ik weet het verder ook niet. Meer info - check dan de site.'

Wie dergelijke figuren 'broeders en zusters' blijft noemen, draagt bij aan gevaarlijke normvervaging en besmettingsrisico's - dat het stukje een ironische titel en deels toonzetting heeft, doet daar weinig aan af. De enkele bezoekers met Arabisch klinkende namen die op moment van dit schrijven hebben gereageerd onder het artikel van Steenvoorden zijn erg negatief over Shariah4, gelukkig - meer dan Steenvoorden zelf, die de indruk wekt nauwelijks een scherp en ondubbelzinnig oordeel te willen of durven vellen over hetgeen (Shariah4Holland) door een gerespecteerde 'broeder' (wellicht Jilles van de Ven) zonder commentaar onder zijn aandacht is gebracht.

[3] Nog een indicatie: Google geeft op moment van dit schrijven maar liefst ruim 7000 treffers op 'Hizb ut-Tahrir' EN 'Pledge of allegiance'; in combinatie met 'Muslim Brotherhood' levert de eed van verbondenheid trouwens zelfs dik 52.000 treffers op. De islamistische moslims zijn werkelijk verzot op het zweren van hun eed. Het gaat volgens deze uitleg ('a sincere invitation from Hizb ut Tahrir') terug op een hadith - dus niet de koran - waarin: 'the Prophet (SAW) obliged every Muslim to have a pledge of allegiance (bay’ah) on his neck. He describes the one that dies without having such a bay’ah on his neck as dying a death of jahiliyyah. After the Messenger of Allah (SAW), bay’ah is only given to the Khaleefah. Since the hadith obliges the existence of a bay’ah on the neck of every Muslim it also obliges the appointment of a Khaleefah.'

Over het gevaarlijke van het zweren van eden door mannenbroeders, maak ik enkele opmerkingen in deze en deze blognotitie, waarin ik ondermeer herinner aan Harry Mulisch' analyse van de cruciale rol die de eed van trouw speelde voor Adolf Eichmann.

 

[4] De wikipedia brengt aan het licht over Sayyid Qutb, na oprichter Hassan al-Banna (de grootvader van Tariq Ramadan) wellicht de grootste ideoloog van de Moslimbroederschap of in elk geval het islamisme, de politieke islam, in het algemeen: 'Among the Brotherhood's more influential members was Sayyid Qutb. Qutb was the author of one of Islamism's most important books, Milestones, which called for the restoration of Islam by re-establishing the Sharia and by using physical power and Jihad for abolishing the organizations and authorities of the Jahili system, which he believed to include the entire Muslim world. The book also reveals that Qutb no longer held the Brotherhood's ideas and that he was closer to the ideas of Hizb ut-Tahrir, which is concluded in the introduction and dedication of the book.'

Wederom de ironie wil dus dat Faoud Belkacem van Shariah4Belgium door een orthodoxe moslim op Ontdekislam.nl een 'jahil' wordt genoemd (zie noot[1] hierboven).

[5] Vergelijk overigens de eveneens kwalijke houding van de zogenaamd gematigde Tariq Ramadan, die als voorganger in een gebed voor islamitische studenten allah heeft gesmeekt[#] om de overwinning van de 'broeders en zusters' in onder meer Afghanistan, Soedan en Algerije - dus bloeddorstige islamisten van de ergste soort. Ramadan: 'Aanvaard alles van hen, en laat hen met beide benen op de grond staan en geef hen een plek in uw paradijs met de uitverkoren gelovigen en met de martelaren'. Hiermee consistent is Ramadans verwerpelijke samenwerking met de Iraanse theocraten door zijn programma op een propagandazender van dat fascistoïde bewind - om reden waarvan hij terecht is ontslagen als adviseur van de gemeente Rotterdam.

[#] De oorspronkelijke link was dood gaan lopen. Bij deze als onverdachte bron de site van de antropoloog Martijn de Koning.
Zie ook m'n blognotities:

[later toegevoegd:] België wil extremistische organisaties verbieden
Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's
Umar Mirza en de context van de koran

En in zijdelings verband:'Christmas is evil': Muslim group [Islam4UK?] launches poster campaign against festive period
The Daily Mail, 22 december 2010

Website van deze haatcampagne: xmasisevil.com

Wikileaks about muslims in Britain
Door James Morrison, The Washington Times, 19 december 2010

[disclaimer: deze krant is ultrarechts en opgericht door een griezelige christenfundi, dus hoe betrouwbaar het bericht is, staat te bezien; dat men staalhard verkeerde cijfers doorgeeft, lijkt echter onwaarschijnlijk, het zal eerder gaan om mogelijk een suggestieve selectie; K]

---

Goed, een minderheid voor de sharia dus, maar wel een flinke helaas.

Toegevoegd februari 2011:

YouTube gooit kanaal van Shariah4Belgium op slot
Door Carel Brendel, 15 februari 2011

(...) De website van de overkoepelende Global Shariah Groups is nog wel in de lucht, maar de links naar de Belgische shariafans werken ook daar niet meer.
Een introductiefilmpje van deze internationale club, waarin Osama bin Laden te paard paradeert als leider van de moslimstrijders en de vlag van Al-Qaida boven het Witte Huis wappert, is eveneens verwijderd (...).

Toegevoegd april 2011:

Moslimdreiging tegen Wilders
Door Bart Olmer, De Telegraaf, 8 april 2011

De Telegraaf is een leugenachtig pulpblad, maar de genoemde feiten kloppen. Zie bijvoorbeeld de video 'Wilders, o hond van de romeinen' (deel 1 | deel 2) van Shariah4Holland, met een schuimbekkende, loei-agressieve Belkacem - die en passant maar weer eens roept dat Israël van de kaart zal worden geveegd en dat de 'zionisten' de 'nakomelingen van apen en varkens' zijn (in de Koran staat dat God Joden in apen en varkens veranderde omdat zij de vrijdag niet als rustdag respecteerden - zie hier en de wikipedia).

Toegevoegd december 2011:

Onbegrijpelijk dat deze haatzaaiende knokploeg niet werd opgepakt
Door Carel Brendel, 6 december 2011

[Met video van intimiderende verstoring door Shariah4Belgium van een debat tussen Tofik Dibi en Irshad Manji]

Kalasjnikov gevonden bij lid Sharia4Belgium
De Volkskrant, 12 december 2011

Sharia4Belgium dreigt Atomium af te breken
De Volkskrant, 17 december 2011

In een filmpje op Youtube zegt Fouad Belkacem ('Abu Imran'), de leider van Sharia4Belgium, bij deze gelegenheid verschijnend in legerkledij met op de achtergrond het Atomium: 'Wij dienen deze monumenten, deze afgoderij, af te breken'. Aanhangers van Imran houden een Al-Qaidavlag in zwart-wit vast, die volgens de knettergekke aandachtstrekker Belkacem binnenkort zal wapperen op paleizen en andere belangrijke gebouwen in Brussel.

Updates v/a 21 maart 2012:

De vermoedelijke dader Mohammed Merah van de aanslagen in Toulouse, waarbij hij zeven mensen (onder wie een rabijn en drie kinderen) koelbloedig neerschoot was mogelijk lid van de inmiddels verboden beweging Forsane Alizza (Fursan Al-'Izza, Ridders van de Trots), onderdeel van de Global Sharia Movement van Anjem Choudary, waar ook Sharia4Belgium deel van uitmaakt. Zie ook dit CNN-artikel en dit stuk van Max Blumenthal.

Staatsveiligheid: "Salafisme grootste gevaar voor democratie"
Vandaag.be / Knack, 21 maart 2012

"Sharia4Belgium moet verboden worden"
Antwerpen Stad, 26 maart 2012

'Mogelijk contacten geweest tussen Sharia4Belgium en moordenaar van Toulouse'
NOS, 26 maart 2012

Update 30 maart: Forzane Alizza, Shariah4UK en Shariah4Belgium hebben samen een filmpje gemaakt vol explosies, vlammen en met in het begin het silhouet van wat een heks van takkenbossen lijkt te zijn. Rond tijdstip 01:00 verschijnt het beeld van strijders te paard, centraal de vaandeldrager die een held is in verschillende islamitische vertellingen zoals deze; en deze (zie ook hier) door de radicale prediker Said Rageah.
Het opduiken van riddersymboliek aan beide polen van het extremisme - islamisme en extreem rechts - wijst op zich uitkristalliserende 'archetypische', diep in het collectief onbewuste gewortelde gewelddadigheid, hetgeen pessimistisch stemt over een spoedige afname van de escalatie. Zie ook m'n blognotitie 'Breivik, kruisridders en English Defence League'.

Fouad Belkacem (Shariah4Belgium) moet jaar cel in
Knack.be, 4 mei 2012

Britse radicaal Choudary achter Sharia4Holland
Het Parool, 29 mei 2012

Student promotion of Hizb ut-Tahrir highlights the group's influence on campus
Students Rights, 26 juni 2012 

Sharia4Belgium heft zichzelf op
Trouw, 8 oktober 2012

'Belkacem heeft Vilvoordse jongeren geradicaliseerd'
Door Astrid Snoeys, De Morgen, 10 april 2013

Rapport Gateway to Terror: Anjem Choudary and the al-Mulhajourn network
Door Nick Lowles & Joe Mulhall, Hope not Hate, november 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten