blogspot visitor

11 oktober 2010

English Defence League knoopt banden aan met Tea Party

Een onheilige alliantie
The Observer, 10 oktober 2010

'The English Defence League, a far-right grouping aimed at combating the 'Islamification' of British cities, has developed strong links with the American Tea Party movement.

As the far-right group [Google foto's hier; K] marches in Leicester, details are emerging of growing contacts with extremist US groups in a 'war on Islamification'. (...) The league has also developed links with Pamela Geller, who was influential in the protests against plans to build an Islamic cultural centre near Ground Zero. Geller, darling of the Tea Party's growing anti-Islamic wing, is advocating an alliance with the EDL.'[0]

Zoals bekend werkt Geert Wilders nauw samen met beroepslasteraar Pamela Geller en hield hij een toespraak op de door Pamela Geller en Robert Spencer (haatclub Stop the Islamization of America) georganiseerde bijeenkomst tegen de moskee bij Ground Zero op 11 september 2010. Geller ziet al lange tijd in de EDL een grote bondgenoot (op moment van dit schrijven 109 treffers op English Defence League op haar site Atlas Shrugs en 196 op EDL). The English Defence League komt op 30 oktober a.s. protesteren in Nederland (Museumplein Amsterdam) tegen de rechtszaak tegen Geert Wilders.
Wilders' adviseur Paul Belien onderhoudt goede betrekkingen met christelijk extreemrechts in de VS, dat steeds meer begint aan te schurken tegen de Tea Party-beweging (op Beliens blog The Brussels Journal bericht ene Johnny Fincioen

Meer en meer onder hun tegels vandaan kruipende griezelige figuren weten zich op te werken tot invloedrijke posities.

Op het niveau van opdoemende symbolen is het daarbij omineus dat The English Defence League kruisridder-emblemen gebruikt: rode kruis op witte achtergrond[1], als vlag of wapenschild, soms met zwarte draakachtige leeuw en gothisch schrift. En dat Tea Party-aanhangers veelvuldig de 'Don't tread on me'-vlag van de Amerikaanse marine voeren, rood-wit-gestreept met een ratelslang erop; zie foto hieronder en tweede foto van boven, waar trouwens het gezicht van Obama en het 'socialisme' zijn voorgesteld als het absolute kwaad: de eeuwige vijand van De Donkere Ridder (!) Batman, The Joker, geschminkt in wit, rood en zwart - met natuurlijk als saillant gegeven dat de eerste zwarte president van de VS als duistere, zich slechts als 'wit' vóórdoende belichamer van het socialisme wordt afgeschilderd en als crypto-moslim, een gemaskeerde 'zwarte Moor'; Obama als The Joker kan men zien als dreigend fotonegatief van de blackface, die 'vrolijke scalp', trofee van blanke suprematie en usurpatie.[2]

Het zorgvuldig gecultiveerde uiterlijk van Wilders is weer iets anders: een man met Indonesische roots (zie ook hier), die zich door zijn haar en wenkbrauwen te blonderen nadrukkelijk etaleert als 'ware blanke' of 'totaal geassimileerde'[##] - wat niet geruststelt inzake respect voor multi-etniciteit en vrij zijn van racistische sentimenten, zeker in het licht van Wilders' uitspraken dat niet-blanke steden onacceptabel zijn, dat niet-Westerse allochtonen maar buiten Nederland gezinnen moeten stichten, dat algemene etnische registratie moet worden ingevoerd, en dat hij rellen weliswaar niet wil, maar toch als een niet bij voorbaat negatief middel ziet om de politiek wakker te schudden (wat hij zei op een vraag over rassenrellen).

Alleen al de kleurencombinatie rood-wit-zwart[3] ademt gewelddadigheid, omdat ze herinnert aan de nazi-vlag.

Opmerkelijk genoeg figureren deze kleuren eveneens in de Arabische Bevrijdingsvlag; 'Red, white, and black are the colors of Pan-Arabism, and are used by many Arab countries' (wikipedia).
Verder hier: 'The Egyptian revolution of 1953 gave birth to the "Arab Liberation Flag" wherein the pan-Arab red-white-black tricolour took on new meaning. Black stands for the past history of foreign oppression, white stands for the bright future, and red stands for the bloody sacrifice required to get from the black to the white. Radical states (e.g. Ba'athists) have adopted variants while preserving the basic symbolism.'

Het vereist weinig fantasie om in de zich heden manifesterende extreemrechtse stromingen een de kop op stekend 'archetypisch' verlangen naar geweld - vermeend ridderlijke strijd en bloedvergieten ter wille van een zuivering met etnische connotaties - te zien, waarbij de anti-islambewegingen en het islamisme in elkaar gespiegelde turbulenties vormen, afkomstig uit eenzelfde giftige bron.[4]

Toegevoegd 24 november 2016:
"Trump cap" is meestal rood of zwart met witte letters. Er is een zwarte variant met zowel witte als rode letters.

Toegevoegd 12-15 oktober 2010:

How Radical Conservatives May Succeed in Destroying Democracy
Door Chris Hedges, Truthdig / Alternet, 15 oktober 2010

There will be no swastikas this time but seas of red, white and blue flags and Christian crosses. No stiff-armed salutes, but recitations of the Pledge of Allegiance.
There is a yearning by tens of millions of Americans, lumped into a diffuse and fractious movement, to destroy the intellectual and scientific rigor of the Enlightenment

The ancient Greek playwright Aristophanes spent his life battling the assault on democracy by tyrants.(...) Aristophanes, who had the temerity to portray the ruling Greek tyrant, Cleon, as a dog, is the perfect playwright to turn to in trying to grasp the danger posed to us by movements from the tea party to militias to the Christian right, as well as the bankrupt and corrupt power elite that no longer concerns itself with the needs of its citizens. He saw the same corruption 2,400 years ago. He feared correctly that it would extinguish Athenian democracy. And he struggled in vain to rouse Athenians from their slumber.

Culture Evolves Slowly, Falls Apart Quickly
Brandon Keim, Wired Science, 13 oktober 2010

Moskee Dordrecht beschoten
De Volkskrant / ANP, 12 oktober 2010

Zie ook andere meldingen van (in frequentie toenemende?) bedreigingen en geweld richting moskeeën en moslims - maar toch lijkt een en ander eerder af- dan toegenomen.

Einde toevoeging.

Zie ook:

FPÖ[5] wint flink in Wenen: 27,1 procent van de stemmen
NRC, 10 oktober 2010

VS-politicus[#] poseert in nazi-uniform
De Volkskrant / ANP, 11 oktober 2010

[#] Op de website van Lotts groep worden de SS-officieren wier daden men naspeelt allereerst voorgesteld als heldhaftige strijders tegen het dreigende communisme, ter verdediging van de vrijheid in Europa. Alleen bij de nazi-ideologie worden wat kritische kanttekeningen geplaatst. Zie deze CNN-uitzending. Desgevraagd stelt Lott dat 'wij' niet kunnen oordelen over de vraag of de SS'ers dappere mannen waren. Wel beaamt hij dat er slechte mensen rondliepen die gruweldaden begingen. Op de website staat niets vermeld over de holocaust of de door historici gedocumenteerde wreedheden jegens Joden en anderen van de specifieke SS-eenheid - Wiking, de 5e SS-Panzerdivisie (waartoe onder meer Josef Mengele heeft behoord) - die Lott & Co uitbeelden, maar wel: 'Racism or any type of embracement of Nazi ideology of any kind is strictly prohibited by this re-enactment unit'.
Uit Nederland en België stroomden ongeveer 40.000 vrijwilligers naar de 'buitenlandse' eenheden van de Waffen SS. Op het laatst werden ook moslims geworven, met als verreweg de grootste groep de
Handzar (Hanschar) Divisie met ongeveer 20.000 soldaten. Rechts-extremisten in en buiten Israël komen daar altijd mee aanzetten om te bewijzen dat de islam het nazisme zou hebben omarmd; maar gezien de aantallen vrijwilligers uit alleen al de Benelux, zou dit dan ook van het christendom moeten worden gezegd.
Zie verder: Nazi Re-enactor Just Tip of the Iceberg: The GOP’s Long History with Nazi Allies.


En m'n blognotities:
Shariah4 is net een parodie op Al Qaida
Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League
Video-bewijs: miljardair-vervuiler David Koch trekt aan de touwtjes van Tea Party-extremisten
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Scary People, Scary Times - Where Is This Country Going
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis
Thilo Sarrazin: eugenetisch racisme van de Duitse Wilders
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama

Het bovenstaande is in maart 2019 iets anders ingedeeld, de toevoeging van 24 november 2016 is aangevuld, en "stromend uit eenzelfde giftige bron" is veranderd in "afkomstig uit...".

Noten 

[0] Toegevoegd 15 oktober 2012: zie ook de artikelen  'The Islamophobe International: Vigilant Freedom and the English Defence League' (2 september 2011) en ''The Neocons, the BNP and the Islamophobia Network' (door Tom Griffin, 17 september 2009) op SpinWatch.org.

[1] Het rode kruis tegen een witte achtergrond is waarschijnlijk het eerst algemeen bekend geworden als embleem van de mysterieuze orde der Tempeliers (mogelijk ontstaan rond 1100), waarover de wikipedia zegt: 'Many of the Templar legends are connected with the Order's early occupation of the Temple Mount [sic - zie ook noot 4 hieronder; K] in Jerusalem and speculation about what relics the Templars may have found there, such as the Holy Grail or the Ark of the Covenant.' Nota bene: de wikipedia laat ook een versie van de Tempeliersvlag zien die naast wit en rood... zwart omvat (afbeelding rechts). 
Later toegevoegd: volgens deze blogger voerden de Tempeliers oorspronkelijk alleen de zwart-witte 'Beausant' met het motto 'Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam' (niet 'In hoc signo vinces', wat massamoordenaar Anders Breivik op een van zijn kostuums zou spelden.)

Ook staat het teken bekend als het Kruis van Sint Joris (Saint George). Wikipedia: 'In Joris vallen de mythen rond Koning Arthur en zijn draken dodende ridders samen met de christelijke heiligenverering. (...)  Tijdens de Tweede Kruistocht stelde Richard I zichzelf en zijn leger onder de bescherming van Sint-Joris. Volgens vaste regels beschilderde wapenschilden en hun bijbehorende heraldiek ontstonden rond 1200. Het rode 'Kruis van Sint-Joris' op een witte achtergrond is in de eerste helft van de 12e eeuw met de heilige verbonden. Het kruis is ontleend aan de mantel van een kruisvaarder [sic; K - vergelijk de legende over de ontstaansgeschiedenis van de Oostenrijkse vlag, zie noot 4 hieronder] . (...) Sint-Joris kwam volgens de legende uit een christelijke familie en werd geboren aan het einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië [gebied tussen de Eufraat en de Tigris, nu behorend tot Turkije], zijn moeder uit Palestina [sic - de stamboom van de beschermheilige van de kruisvaarders is dus volgens de legende deels geworteld in uitgerekend in het 'beloofde land'; K] (...) Volgens de legende werd Joris in 303 door de vervolgers van christenen
[op last van Diocletianus, die voor de Romeinen een leger in de regio aanvoerde] gevangengenomen en [in het 'beloofde land'] gefolterd. Hij werd op een rad gelegd met tweesnijdende zwaarden [cursivering door mij; K] (...) Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon der kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. (...) Het [door Joris] verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom (...) De heilige Joris was als patroon van de ridders een populair motief bij het vormgeven van ridderorden. Niet alleen in de insignes maar ook in de naam van de vele orden van Saint-George of orden van Sint-Joris vinden wij hem terug.'
Toegevoegd 8-2012: Sint Joris, althans een 'versie' van deze figuur, kent ook verering in de islamitische wereld. [einde toevoeging]

In de wiki staat: 'Another hero of the Grail quest, Sir Galahad (a 13th-century literary invention of monks from St. Bernard's Cistercian Order) was depicted bearing a shield with the cross of Saint George, similar to the Templars' insignial; this version presented the 'Holy' Grail as a Christian relic. However, in the extensive documents of the Templar inquisition there was never a single mention of anything like a Grail relic [cursivering door mij; K]'. Opmerkelijk dat zowel de Tempeliers - vermeende hoeders van de veronderstelde Heilige Graal op de Tempelberg - als Sint Joris in verband worden gebracht met de legendarische koning Arthur.

Dat het logo van het Rode Kruis geënt lijkt op ditzelfde symbool van bloederige strijd, is wellicht geen toeval.
Curieus genoeg bestaat er ook een ideële VN-organisatie onder dit teken, de Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem, ooit opgericht door een Fransman met occulte interesses die de heilige plaatsen in en rond Jeruzalem wilde restaureren, en tegenwoordig in het teken staand van... oecumene vanuit een christelijke bezieling.

Later toegevoegd: volgens onder meer dit blogje onderhielden de Tempeliers goede banden met islamitische Arabieren en kan je ze in dat opzicht zelfs zien als 'multiculturalisten'. Grappig genoeg is er kennelijk de overlevering dat Tempeliers in de Al Aqsa-moskee ene Usama, een moslim, vrijwaarden van de hinderlijke bemoeienis van een Frankische christelijke ridder aldaar.

Toevoeging 20 oktober 2010: Ik kom pas nu dit artikel van de Nederlandse AFA tegen over de EDL, waarin staat: 'Als laatste is er de St. George Division rondom voormalig EDL kernfiguur Paul Ray. Officieel is de St. George Division geen onderdeel meer van de EDL, nadat Ray uit de EDL werd gezet door Yaxley-Lennon, maar in de praktijk is daar weinig van te merken. De St. George Division kenmerkt zich voornamelijk door haar bijna krankzinnige religieuze karakter. Ray ziet de EDL als de reïncarnatie van de Tempeliers [sic!; K] en laat zich officieel 'Grandmaster Ray' noemen. Deze factie heeft steun van mensen als de Dresdense ex-nazi Nick Greger, die nu helemaal in de Here is, met een zwaar religieuze Tanzaniaanse vrouw is getrouwd en het als zijn heilige plicht ziet het woord van God te vuur en te zwaard te verspreiden.'
 

Harry Mulisch wijst er in De zaak 40/61 op dat Adolf Eichmann in de oorlog het gerucht verspreidde dat hij in Palestina was geboren als Duitse Tempelier ('wat in dit verband niet terzake doet', aldus Mulisch). Voor het uitbreken van de oorlog, in 1937 werd Eichmann naar Palestina gestuurd, om anti-Joodse acties van de Arabieren te coördineren (door Mulisch aangeduid als versie 1), of om zaken te doen met de Hagannah, de illegale Joodse terreurorganisatie die net als de nazi's tegen de Engelsen ageerde ('versie 2').
Heeft de legende van de Tempeliers binnen de pseudo-mystieke verborgen rituelen van de SS een rol gespeeld? Toegevoegd 9-2012: Min of meer; zie tevens dit nogal dun onderbouwde stuk. [einde toevoeging] Toegevoegd 2022: De afzwakking "Min of meer" in de vorige toevoeging is dubieus, want in Wikipedia (zie de link hierboven) wordt vermeld: "[...] the Nazis sought to depict the Knights' actions as a forerunner of the Nazi conquests for Lebensraum. Heinrich Himmler tried to idealise the SS as a 20th-century reincarnation of the medieval Order." Eichmann als zelfbenoemde Tempelier past naadloos in het gecorrigeerde beeld van deze vermeende slaafse bureaucraat: de Israëlische regisseur Yariv Mozer bewijst met zijn documentaire The Devil’s Confession: The Lost Eichmann Tapes (2022) dat Eichmann een fanatieke, ideologisch gedreven Jodenhater en massamoordenaar was. [einde toevoeging]

Wat betreft het woord 'league' - liga, verbond: behalve de oppervlakkige verwijzing naar de eerste divisie van het Engelse voetbal (zie ook noot [###] in een aanvullende blognotitie), heeft de betekenis 'verbond' mogelijk diepe, 'archetypische' ondertonen, waarbij het gaat om een heilige - altijd weer primair door mannenbroeders belichaamde... in de islamitische sfeer naast de Arab European League (AEL) de oudere en meer invloedrijke Moslimbroederschap - gemeenschap met God en diens ene waarheid en oppermacht; met als eerste of bijna eerste monotheïstische manifestatie de Ark des Verbonds van de Israëlieten, i.e. het Joodse volk, de draagbare kist die de twee stenen tafelen met de aan Mozes van God gegeven Tien Geboden bevat.
Zie in zijdelings verband hiermee tevens m'n blognotities: Judaïsme, islam en sjechina en Theologische speculaties.

Toevoeging 23 november 2010:
Mulisch benadrukt in verband met de perverse SS-broederschap het cruciale van de eed en het bevel van hogerhand, au fond uitgevaardigd door de absolute leider aan wie (gelooft hijzelf en geloven zijn naaste medewerkers) een openbaring van God deelachtig is geworden.

De Moslimbroederschap kent eveneens een eed van trouw (bay’ah), in dit artikel[^] de 'Oath of Allegiance' genoemd; en in de VS bestaan milities van mannen die zich de 'Oath Keepers' noemen en de Tea Party schermt veelvuldig met de Pledge of Allegiance.
[^] Toegevoegd 2011: de link is inmiddels gebroken; het stuk staat nog op Wayback Machine. Het gaat om de publicatie 'The Emergence of the Egyptian Muslim Brotherhood in Palestine' van Azmul Fahimi, verbonden aan een Maleisische Universiteit. Waarschijnlijk ook de auteur van 'The re-emergence of the Palestinian muslim brotherhood and the origin of Hamas' (hier en hier vermeld). Hier leggen salafisten uit dat oprichter Hassan al-Banna van de Moslimbroederschap de bay'ah instelde.
Toegevoegd begin 2012: het stuk is inmiddels geblokkeerd voor Wayback Machine. Een kopie heb ik hier neergezet (PDF).
Toevoeging augustus 2011: ook het Tibetaanse tantrische boeddhisme kent een rituele belijdenis van trouw, de Guruyoga-liturgie, waarmee de lama's hun mannengenootschap in stand houden. [einde toevoeging]
In Atlas Shrugged (1957) van Ayn Rand - de inspirator van invloedrijke figuren als Alan Greenspan en in Amerika massaal gelezen prediker van extreme neoliberale denkbeelden - is tevens sprake van een eed, namelijk die van de held John Galt: 'I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine'.

 
Het woord 'allegiance' gaat ongetwijfeld terug op het Latijnse 'ligare', dat '(vast)binden' betekent en ook zit in 'liga' en 'alliantie' - meer hierover zie noot [#] in een latere blognotitie.
Op pagina 222 van de studie Met alle geweld (2008) memoreert Hans Achterhuis: 'Sartre stelt [in Critique de la raison dialectique (1960)] dat broederschap en terreur onlosmakelijk verbonden zijn. Broederschap ontstaat als een groep zich spontaan engageert voor een betere maatschappelijke orde en zo in opstand komt tegen de bestaande maatschappelijke orde. Vanuit de maatschappij zal hierop vaak met geweld worden gereageerd. Wanneer 'de broederschap' zich hiertegen verzet, zal ze niet alleen naar buiten ['terrorisme'], maar volgens Sartre ook naar binnen ['terreur'] toe geweld moeten hanteren. Alleen zo kan de eenheid tegen de externe vijand worden gewaarborgd, waarbij niemand in de strijd mag afvallen of verzaken.' Achterhuis verwijst in zijn studie De utopie van de vrije markt (2010) naar de Rand-biografie van A.C. Heller, waaruit blijkt dat de kring mensen die zich als bewonderaars om haar als goeroe heen bewoog in toenemende mate sektarische trekken kreeg.
In deze instructieve tekst over Ayn Rand als 'anarcho-kapitalist', staat een foto van Tea Party-activisten die protestborden omhooghouden met de teksten 'Atlas is shrugging' en 'The name's Galt. John Galt'. Volgens het artikel zou de bekende anarcho-kapitalist Murray Rothbard korstondig tot de groep rond Rand hebben behoord: 'Rothbard admired Rand's book Atlas Shrugged and even wrote to her saying so. After a few brief encounters the two had a falling out and to this day their followers continue the rivalry. Why they fell out is unknown, but rumor was that Rand gave the agnostic Rothbard an ultimatum to divorce his Presbyterian wife within six months. Rothbard did not and it is said that Rand’s group (the "collective") held a trial in his absence and removed him from the group. Rothbard regarded Rand as psychotically running a cult and wrote The Sociology of the Ayn Rand Cult about that.'
De blog van Geert Wilders' VS-bondgenoot Pamela Geller heet 'Atlas Shrugs'.

Toevoeging 5 december 2010: in Amsterdam hangen momenteel veel reclameposters voor de Assassin's Creed Brotherhood (motto: 'become the perfect assassin'; update van computerspel dat al enige jaren op de markt is; 'creed' betekent 'geloofsbelijdenis' en is vrijwel synoniem met 'eed'). Kleurenstelling: zwart-rood-wit. Wikipedia: 'Het spel speelt zich af tijdens de derde kruistocht in de Middeleeuwen. De speler kruipt in de huid van een lid van het Hashashin-genootschap, Altaïr Ibn-La'Ahad (Arabisch voor Niemandszoon). De speler is in staat te reizen door drie steden: Jeruzalem, Akko en Damascus. Het hoofdverhaal speelt zich af in 2012. Desmond Miles, een barman, wordt gevangengenomen door het bedrijf Abstergo, en als onderzoeksobject in de 'Animus' geplaatst. Dat is een machine die herinneringen van voorouders van het subject uit het DNA haalt. Abstergo is geïnteresseerd in de herinneringen van Miles' voorouder: Altaïr Ibn-La'Ahad. (...) In het begin is te zien hoe Altaïr en een paar van zijn broeders proberen om in de tempel van Solomon [toegevoegd 9-2012: de huidige Rotskoepel dichtbij de Al Aqsa-moskee; K] het artefact 'Piece of Eden' te bemachtigen. Altaïr stoort daarbij (onnodig) Robert de Sablé, een lid van de Tempeliers en aartsvijand van de Assassins.' 
[Toegevoegd 9-2012: volgens journalist René Zwaap onderhielden de tempeliers diplomatieke contacten met de 'gevreesde islamitische orde der assasijnen'. Maar dit sluit (perioden van) vijandschap natuurlijk geenszins uit. Wikipedia: 'Some scholars, such as Mark Burgess of the Center for Defense Information, trace the roots of Islamic terrorism back to the 11th-century Assassins, an order of Isma'ili Shi'ism that targeted political and religious opponents who stood in the way of the Assassins' sectarian ideology. In positing a continuity between Islamic terrorism's medieval and modern manifestations, Burgess identifies both a common underlying motive, namely loyalty to a divine imperative, and similar tactics, such as actively seeking out martyrdom.']
[Toegevoegd 9-1012: Een Iraanse rechter heeft de bureauchef van Reuters, Parisa Hafezi, veroordeeld omdat hij heeft gepubliceerd dat iran vrouwen zou trainen als 'ninja-huurmoordenaars'.]
[Toegevoegd 10-2012: mogelijk was Adam Alfred Rudolf Glauer, bekend geworden als Rudolf Freiherr von Sebottendorff, zijnde een sleutelfiguur in de Thule Gesellsschaft die aan de wieg stond van de opkomst van Adolf Hitler, bekend met de gelofte van de Assassijnen in het kader van zijn interesse in de esoterische islam; zeker is dat dit gerucht een leven is gaan leiden in kringen van aanhangers en amateur onderzoekers (zie ook hier) van het esoterische fascisme.]

[2] Leuk artikel over de Joker-poster:

Why the Obama as Joker poster leaves a bad taste in the mouth
Ben Walters, The Guardian Film Blog, 5 augustus 2009

(... ) The Joker poster is mean-spirited, sure, as plenty of satirical images are, but is it dangerous? If it is, it comes down to race. As with the New York Post cartoon that conflated an Obama initiative and the shooting of a rogue ape, it's a moot point whether the intention was bigoted: the simple fact of publishing an image of a black president with his face covered in white greasepaint but for the eyes and a red slash of a mouth can't help but evoke a minstrel [i.e. blackface; K] aesthetic, even if it's in reverse.
(...)
Racial insensitivity aside, a more fundamental objection to the poster is that it is not very funny. Successful satire draws attention to aspects of a politician's persona that are recognisably there (...)
(...) For the time being, though, it seems that more Americans see their leader as the good guy.

Over de Obama-Joker-poster zie ook hier en hier:

A poster depicting Barack Obama as The Joker with the caption "socialism" has been labelled "mean-spirited" and "dangerous" by his supporters. The poster, which first appeared around the streets of Los Angeles, has quickly spread across the internet. The website that first published the image reportedly crashed because so many had been trying to view it, Daily Mail reported. There have been few details about who put the posters up and why.


[3] Ook de Openbaring van Johannes komt voor de geest: na het verbreken van het eerste zegel verschijnt een ruiter op een wit paard, na het verbreken van het tweede een op een rood (in verband gebracht met bloedvergieten) en bij het derde een op een zwart. Dan volgt een pauze. Bij het verbreken van het vierde zegel verschijnt De Dood op een vaal paard.
De impressie van een gespleten tong in het rode kruis op het kruisridderschild kan de associatie oproepen met Johannes' beschrijving van de vervaarlijke Christus in zijn eindtijd-visioen: 'En uit zijnen mond ging een tweesnijdend scherp zwaard'; daarnaast met de tong van 'de' slang, satan.

De extreemlinkse Internationale Socialisten zetten al hun posters en dergelijke in de kleuren wit, zwart en rood (berucht voorbeeld: de agressieve anti-Fortuyn-poster met de punt van een rode driehoek in schedel van Fortuyn). De Arabisch Europese Liga heeft die kleuren in haar logo, plus de kleur groen, zoals in de eerste versie van de vlag van het pan-Arabisme: zie noot 1 van een aanvullende blognotitie.
Natuurlijk, ook de gemeente Amsterdam voert dit kleurentrio in haar huisstijl, evenals het NRC Handelsblad enzovoorts. Dat neemt volgens mij niet weg dat het opduiken van deze kleuren verbonden aan bloeddorstige sentimenten betekenisvol is.

Rudolf Steiner brengt in een merkwaardige beschouwing de kleuren zwart, wit en rood in verband met de kleur van de menselijke huid als beeld van de ziel. 'Wenn ich die richtige Nuance hätte wählen können, so würde ich durch dieses Ineinanderwellen von Schwarz und Weiß, in das ich das Rot hineinglänzen lasse, das Pfirsichblüt bekommen.' En: 'Es ist das lebendige Bild der Seele. Die Seele, die sich erlebt, erlebt sich im Inkarnat. Es ist nicht tot, wie das Grün der Pflanze, denn wenn der Mensch die Seele zurückzieht, so wird er grün: dann kommt er bis zum Toten. Aber ich habe in dem Inkarnat das Lebendige.' (Wilde associatie: het groen van de islam vult de kleuren rood, wit en zwart aan in de 'vlag van de Arabische Revolte'; Steiner associeert de vale kleur van een lijk met groen, vreemd genoeg, niet met geelachtig wit, wat volgens het woordenboek de omschrijving is van 'vaal', bijvoorbeeld de tint van herfstbladeren of van een lijk; cf. de kleur van het vale paard van De Dood van het vierde zegel in de Openbaring van Johannes).
Het gaat Steiner volgens de antroposofie-wiki om de kleur Pfirsichblüt (perzikbloesem), door Goethe geïntroduceerd in het kader van zijn eigenaardige kleurenleer en door hem ook wel das reine Rot genoemd, en door Steiner Inkarnat [iets als 'vleesgeworden'; K]. Licht en duister door elkaar spelend en doortrokken met bloed. Associatie: de drie zich met elkaar vermengende elementen in mijn gedicht Roes.

Toevoeging december 2011: Rudy Cornets de Groot wijst erop dat zwart, wit en rood de hoofdkleuren van de alchemie zijn. 'Misschien zijn er alchimisten die niet eens weten dat ze het zijn... Denk eens aan Gorter, die zijn kleuren zwart, wit, rood in deze volgorde voor laat komen als hij Mei sterven laat.' Zie ook bijvoorbeeld hier. [einde toevoeging].
Toevoeging september 2012:
In de Svetasvatara Upanishad wordt over Maya gezegd: 'Rood, wit en zwart is zij, elke kleur een guna.'
Hitler koos zeer bewust voor rood, wit en zwart als kleuren van de nazi-vlag. [einde toevoeging]


Met de nodige verbeeldingskracht kan men in het samenspel van de kleuren wit, zwart en rood - licht, duisternis en levensvocht - dus de incarnatie van de (goddelijke) ziel zien in zijn mysterieus-ambivalente gestalte van ultieme zachtheid, kwetsbaarheid en schoonheid enerzijds en bloeddorstige, huiveringwekkende gewelddadigheid anderzijds.


Toevoeging april 2011: Peter Sloterdijk wijst er in zijn Sferen-trilogie (pagina 259 van de Nederlandse editie, Boom 2007/2003) op dat de vlaggenculten zijn afgeleid van het Oud-Egyptische gebruik om de placenta van de farao tijdens processies ter ere van de heerser mee te dragen. Sloterdijk maakt veel werk van het belichten van de in onze cultuur verdrongen psychodynamische betekenis van de moederkoek. Betreffende de opkomst van de Tea Party en religieus extreemrechts in de VS is ook interessant wat Sloterdijk in een noot hierbij laat weten: 'In het licht van deze cultuurhistorische context is het bijzonder pikant wat Harold Bloom in zijn studie over de meest recente nationale theosofie, het zogenaamde American Orphism opmerkt, namelijk dat dit in de vlag en in de foetus zijn centrale symbolen bezit. Zie Harald Bloom, The American Religion. The Emergence of the Post-Christian Nation, New York 1992, pagina 45; 'The flag and the fetus together symbolize the American Religion, the partly concealed but scarcely repressed national faith.'[#]
Terugkomend op de placenta, de vlaggencultus en de Tempeliers: vergelijk een zeer intrigerende passage in De Zaak 40/61 (De Bezige Bij, zeventiende druk, pagina 80-81) van Harry Mulisch, die uit zijn pen vloeide na een tocht met weidse panorama's over de Dode Zee, de Jordaan en het Meer van Galilea: '[De Jordaan] verbindt het Meer van Tiberias met haar helse tegendeel, de Dode Zee. Het is een land als een ziel. Als een land heilig is, dan is het dit land. Er moet een reden zijn voor de fantastische, onafzienbare gebeurtenissen, die hier eeuw in eeuw uit hebben plaatsgegrepen - die men natuurlijk het geloof kan ontzeggen, maar niet het geloof in de gevolgen. Er staat een kerk tegenover mijn huis in Amsterdam. De twintigduizend ridders zijn gesneuveld in het dal van Hittim. En ik weet de reden waarom het allemaal hier was en niet ergens anders: Israël is zelf een mens. Het liefelijkste meer op aarde verbonden met het afgrijselijkste door een rivier, waarin de god wordt gedoopt: dat is een mens. Dat is geen geografie, dat is theografie. [...] Voor de samaritaanse gnosticus Simon Magus [...] is het paradijs een symbool van de baarmoeder, - een opvatting, tweeduizend jaar voor Freud al merkwaardig genoeg. De rivier, die uit Eden komt om de Hof te bevloeien, staat voor de navelstreng; volgens Galenus wordt zij gevormd uit vier kanalen: twee voor lucht en twee voor het bloed; dit zijn de zintuigen van het wordende kind. Tegelijk is deze rivier de Wet, die Mozes gaf. Het boek Genesis is het gezicht, het boek Exodus de smaak, want, zegt Simon en nu komt de theografische wending, als het kind geboren wordt moet het bloed doorwaden: de Rode Zee. Het is een denken van lang geleden, dat hier weer in mij opkomt.' [einde toevoeging]

[#] Toevoeging 24 juli 2011: Met deze noot van Sloterdijk resoneert sterk het artikel 'Christian Jihad? Why We Should Worry About Right-Wing Terror Attacks Like Norway's in the US', door Frank Schaeffer (Alternet, 23 juli 2011): 'There is a growing movement in America that equates godliness with hatred of our government in fact hatred of our country'.
[4] De bron van ellende lijkt in elk geval sterk gerelateerd te zijn aan de kruistochten. Wellicht zelfs aan de strijd tussen Izak en Ismaël, Jacob en Ezau en Kaïn en Abel: wie heeft God - de ene Waarheid, Gerechtigheid en Oppermacht - aan zijn kant? (Peter Sloterdijk ziet het monotheïsme als oorzaak van 'het heilig vuur' dat soms niets en niemand spaart, in zijn gelijknamige studie.) Ook de 'bronnen van ruzie en woede' Esek en Sitna, gegraven door Izak, komen in gedachten. Niet voor niets richten Osama Bin laden en zijn handlangers van Al Qaida hun gram tegen de 'kruisvaarders', die nog steeds, meer dan ooit zelfs, samen met de 'zionisten' de heilige plaatsen van de islam controleren in het verlengde van eeuwen van imperialisme.
Natuurlijk moet men in het oog houden dat de kruistochten ontaardden in gruwelijke antisemitische daden en dat de Joden zij aan zij met moslims Jeruzalem hebben verdedigd tegen de pauselijke legers. Maar dat doet niets af aan wat
(letterlijk en figuurlijk) het 'grondmotief' lijkt te zijn van de conflicten die tot op de huidige dag voortwoekeren: wie komt het Heilige Land - symbool van de hele aarde - toe krachtens de zegen van de Vader - universele waarheid en waarden - en de symbiose met de Moeder - die overigens juist samenhangt met seksisme en misogynie? Waarbij de stad Jeruzalem als ultieme bruid (denk aan de Openbaring van Johannes) kan worden gezien[^^], die elk van de monothëistische mannenbroedergenootschappen als ongedeeld, volmaakt bezit wenst te controleren onder uitsluiting van de andere partijen (terwijl, althans volgens Jung, het vrouwelijke - zoals Sophia of de sjechina, het vrouwelijke aspect van God - geen steriele, doodlopende volmaaktheid en éénheid, maar vitale volledigheid belichaamt met inbegrip van 'onverenigbare' tegenstellingen; als er een oplossing is van dit oerconflict, zal die daarom van de vrouw moeten komen, zou je denken).
Zie deze uiteenzetting over de betekenis van Jeruzalem voor de islam, weliswaar vanuit christelijk-gereformeerde optiek, maar wel informatief en illustratief.
En denk aan Wilders' uitspraak: 'Wij allen dragen Jeruzalem in ons bloed, in onze genen. De aanvallen van moslimterroristen op Israël zijn een aanval op de hele westerse wereld'. Zie dit artikel in het NRC Handelsblad van 25 mei 2010, aangehaald in dit artikel van de AFA. Wilders zei dit op een 'Counterjihad'-bijeenkomst in Jeruzalem in 2008, waar hij als spreker aan tafel zat naast de extreemrechtse Israëliër Arieh Eldad. Die is al enkele jaren met Wilders bevriend. De kolonistenleider is voorman van de partij Nationale Unie, die tegen een Palestijnse staat is en voor de verwijdering van Palestijnen uit Israël. Ook Wilders steunt die wens tot etnische zuivering: "Een migratie van Palestijnen naar de Arabische landen is logisch en wenselijk". Eldad veroorzaakt in 2008 de nodige opschudding door te verklaren dat iemand die een deel van het "Land van Israël" opgeeft de doodstraf verdient. Daarmee doelde hij op de toenmalige Israëlische premier Ehud Olmert, die met de Palestijnen over een compromis onderhandelde. Volgens Eldad is Wilders in Israël op zoek naar "morele steun", niet naar geld. "Hij haalt hier tijdens zijn bezoeken veel van zijn ideeën en inspiratie".

[^^] Toegevoegd 9-2012: toen ik dit schreef, herinnerde ik mij niet een door Peter Sloterdijk in zijn studie 'Het heilige vuur' ('Gottes Eifer', 2008) aangehaalde 'eruptieve' (Sloterdijks karakterisering) uitspraak van Jacques Derrida tijdens een voordracht in 1993 in Californië: 'De oorlog om de 'toe-eigening van jeruzalem' is de wereldoorlog van vandaag. Hij vindt overal plaats, hij is de wereld, hij is vandaag de dag de unieke vorm van haar 'out of joint' [een verwijzing naar Hamlet] zijn.'
Zie ook de hoofdstukken over de Tempelberg in de studie 'Krieg der Religionen' van Victor en Victoria Trimondi (trouwens door Sloterdijk in een noot genoemd in 'Gottes Eifer').
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat uit meerdere beslissingen van Mohammed en zijn volgelingen hevige jaloezie spreekt op de oudere tradities van de Joden en de christenen: de Ka'ba, de met een zwart kleed omhangen kubusvormige vermeende graftombe waarvan het fundament gelegd zou zijn door de eerste mens, Adam, als een ontzagwekkende uitvergroting van het Joodse gebedsdoosje; het verzinnen van een stamboom die Mohammed tot nazaat van Ismaël maakt en tegenpool van Jacob-Israël; en de verkondiging van een soort hemelvaart van Mohammed (vanaf de plek waar later - dicht bij de de Al-Aqsa - de Rotskoepel-moskee is gebouwd, waar overigens letterlijk een rotsplaat, een 'brok heilig land', als relikwie ten toon wordt gesteld, volgens de islam een stukje van de berg Moria waar Abraham zijn zoon Ismaël - volgens de Joden Izak! - moest offeren en ook precies de plek vanwaar Mohammed te paard het zwerk besteeg). Zie ook noot 1 hierboven.

Zoals gezegd koppelde Mohammed of zijn hagiograaf de islam aan de Ismaëlitische kant van de broederstrijd waaruit Jacob - die van Jahweh de nieuwe naam 'Israël' kreeg, 'de onoverwinnelijke' of 'strijder van God', die slechts één letter verschilt van 'Ismaël' - als stamvader van de twaalf stammen der Israëlieten schijnbaar uitverkoren en zegevierend tevoorschijn was gekomen. En zijn er ook andere sterke aanwijzingen dat de genese van de islam een belangrijk aspect van wedijver aankleeft met de imponerende, in onheuglijke tijden wortelende traditie en geschiedschrijving van het Jodendom[###]. Anderzijds hebben de Joden wellicht in een pril stadium van de islam het hunne bijgedragen tot vijandelijke gevoelens, door Mohammed en zijn openbaringen te bespotten of volstrekt niet serieus te nemen. En vergeet niet dat de weinig vredelievende wijze waarop Abraham cum suis in Kanaän hun 'van God gegeven' gebiedsaanspraken uitvochten, van generatie op generatie van de eerdere bewoners (al hadden die zich misschien óók ooit via oorlogsvoering gevestigd) traumatische sporen zullen hebben nagelaten. Het is daarbij denkbaar dat Ismaël voor langere of kortere tijd een belangrijker persoon was dan Izak en Jacob, maar dat dit door de Joodse geschiedschrijvers later is geretoucheerd (met als in het oog springende kunstgreep de genoemde naamsverandering door één letter).

[##] Jacob verkreeg zoals bekend van zijn vader Izak de rechten van de eerstgeborene die eigenlijk aan zijn oudere broer Ezau toekwamen, door bedrog: hij liet de slecht ziende Izak een dierenvel betasten toen Izak hem wilde aanraken, zodat Izak dacht de harige arm van Ezau te voelen.
Met een beetje verbeeldingskracht kan je in het geblondeerde hoofd van Geert Wilders (met zijn niet-Westerse wortels) ook een vermomming zien - nu van een Ezau- in een Jacob-figuur -, met als doel een geloofwaardige dienaar van de God (of de waarden) van de Joden en van het Westen te worden, maar met als onbewust motief: wraak te nemen op diezelfde westerlingen en Joden, door ze in een nieuwe oorlog te storten met de 'aartsvijand', de demonische 'ander' als wiens tegenpool men zichzelf kan modelleren.
Aldus beschouwd is Wilders een innerlijk diep verscheurd individu uit het Westerse koloniale verleden, met het Westerse ideaal als 'superego' en zijn Oosterse herkomst als 'es', dat zozeer is onderdrukt dat het een uitbarsting forceert in de vorm van een heilige oorlog, tegelijkertijd dóór het Westen als ter bestraffing daarvan, als vergelding van de heftige tucht waarmee Wilders' ouders en hijzelf wellicht zijn gevormd.

Toevoeging 14 oktober 2010:


Zie verder het verhelderende artikel:


Wreker van zijn Indische grootouders - de politieke roots van Geert Wilders
Door Lizzy van Leeuwen, De Groene Amsterdammer, 2 september 2009

[###] Naast de hierboven al genoemde elementen: binnen de islam is er de 'broederstrijd' tussen Abu Bakr en Ali om de machtspositie van kalief, die resulteerde in het schisma tussen sjiieten en soennieten. De sjiieten vereren Hoessein, de vermoorde opvolger van de eveneens omgebrachte Ali, waarbij men gelooft dat Hoessein door zijn dood boette voor de zonden van anderen - wat afgekeken lijkt te zijn van de rol van Jezus in het christendom.
Curieus in verband met de kruistochten is de (verzonnen) ontstaansgeschiedenis van de rood-wit-rood-gestreepte Oostenrijkse vlag, zoals geschetst in de wikipedia: 'Duke Friedrich II (1210-1246), the last of the Babenberg dynasty, who was nicknamed the "Quarrelsome" or the "Warlike", designed a new coat of arms in red-white-red in the year 1230 in his attempt to become more independent from the Holy Roman Empire. According to legend, the flag was invented by Duke Leopold V of Austria (1157–1194) as a consequence of his fighting during the Crusades [cursivering door mij; K]. After a fierce battle, his white battle dress was completely drenched in blood. When he removed his belt, the cloth underneath was untouched by it, revealing the combination of red-white-red. So taken was he by this singular sight that he adopted the colors and scheme as his banner.' Er is ook een variant van de vlag met een zwarte draakachtige adelaar erop.
En daarmee is het drietal exemplarische dieren volgens Nietzsche - de adelaar, de leeuw en de slang - compleet.
Hieraan doet denken de Egyptische vlag in de kleuren rood-wit-zwart van het pan-Arabisme en met een (goudkleurige) arend.


[5] Bert Wagendorp memoreert in een recente column: 'In februari 2000 kwam de FPÖ van Haider in Oostenrijk in de regering. In de Tweede Kamer vroeg Paul Rosenmöller aan premier Kok of we de koningin niet moesten verbieden te gaan skiën in Lech. Het waren daar immers ‘bruinhemden en halve fascisten’, aldus Jan Marijnissen van de SP. De Volkskrant vroeg zich af of een Wiener schnitzel nog wel kon.'
Het is inderdaad bizar dat tien jaar later een Hollandse Haider in Duitsland het rechts-extremisme komt prediken (video hier).
De kleuren van de FPÖ (Freiheitlichen Partei Österreichs) zijn overigens rood, wit en blauw, dezelfde als van Wilders' Partij van de Vrijheid, de VVD
, de Dansk Folkeparti, de Tea Party, Le Front National van Marine Le Pen (de dochter van), Berlusconi's Il Popolo della Liberta (plus de kleur groen) en trouwens ook - naar de kleuren van de Amerikaanse vlag - de site van Barack Obama. Buiten dit kleurenschema vallen het Vlaams Belang (geel-zwart), de Schweizerische Volkspartei (groen-geel), de Noorse Vooruitgangspartij / Fremskrittspartiet (rood-groen) en in mindere mate de Sverige Demokraterna (blauw-geel).
Net als de PVV probeert de FPÖ zich valselijk voor te doen als een partij die de sociale zekerheid (voor de gewone man) wil behouden.


Zie ook m'n blognotities:
Wilders is indirect verbonden met de English Defence League
Izak en Jacob-Israël versus Ismaël en Ezau

Judaïsme, islam en sjechina
Jacob Israël de Haan in Gaza
Theologische speculaties


Illustraties (van boven naar beneden):

demonstratie The English Defence League;
demonstratie Tea Party Movement;
logo The English Defence League;
Geert Wilders gefotoshopt;

Arabische Bevrijdingsvlag;

U.S. Navy 'Don't tread on me'-vlag met ratelslang;

 variant vlag van de Tempeliers;
stalen van de kleur Pfirsichblüt of Inkarnat;
Osama Bin Laden;

Oostenrijkse vlag;
variant Oostenrijkse vlag met adelaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten