blogspot visitor

30 september 2010

Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede


Illustratie (later toevoegd): protestkaart van FNV-actie tegen het afbraakbeleid van het kabinet-Rutte. Tekst: 'Beste Mark, premier van Nederland, zo te zien heb je veel lol in het regeren. Het is dikke pret in je kabinet. Je zou haast vergeten waar jullie mee bezig zijn: met een harteloos bezuinigingsbeleid ten koste van de kwetsbaren en de laagstbetaalden'.
 

Zie ook mijn latere blog:

VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector

De sociale zekerheid in Nederland verdwijnt met medewerking van een partij, het CDA, die 'naastenliefde' hoog in het vaandel draagt.

Volgens het regeerakkoord van het kabinet-Rutte zal de bijstandsuitkering met ingang van 2012 gedurende twintig jaar met 100 euro per jaar worden verlaagd. Onduidelijk is of dit gaat om een korting vanaf het huidige bedrag in euro's, of dat er nog wel een inflatiecorrectie zal worden toegepast[*]. Daarmee heeft de VVD - met instemming van Wilders en Verhagen - volledig haar zin[**] gekregen wat betreft het 'pakken' van de meest kwetsbare mensen van de samenleving.

'De korting zou nodig zijn om mensen in de bijstand meer te verleiden om te gaan werken, omdat het verschil tussen de uitkering en het minimumloon steeds kleiner zou worden', meldt Trouw als motivatie van de coalitie. Ja ammehoela, dat komt omdat Rutte & Co ook het minimumloon willen verlagen. Er zal daarmee tevens een klasse van working poor worden geschapen.

De bijstand is dit jaar inclusief maximale toeslag voor alleenwonenden 909,33 euro per maand (dit is ook inclusief 45,47 euro per maand of 545,64 euro per jaar vakantiegeld).
Over twintig jaar - uitgaande van het wel handhaven van inflatiecorrectie[*] - zal het koopkrachtverlies dan 2000 euro per jaar bedragen of 166,77 euro per maand - waarmee op het huidige prijsniveau de uitkering komt te liggen op 741,56 euro[#].
[#] Toegevoegd 9-2012: waarschijnlijk heb ik me bij het schrijven van deze blog in die zin vergist, dat er elk jaar 100 geïnflateerde guldens afgaan van een wel met de inflatie opgehoogde uitkering. Uitgaande van gemiddeld 2,5 procent inflatie per jaar, zou er dan qua koopkracht ongeveer gemiddeld 80 euro per jaar afgaan bij het huidige prijsniveau, dus in totaal 80/12 maal 20 is 133 euro op maandbasis. Dat is een achteruitgang van 133/909 maal 100 is circa 14,7 procent. Sociaal Raadsman Peter Nieuwhof stelt dat het gaat om een korting van 12,5 procent netto in 20 jaar - dus mijn ruwe berekening is kennelijk toch nog te onnauwkeurig; mogelijk rekent men met een iets hogere gemiddelde inflatie.
Niet alleen nemen Rutte, Verhagen en Wilders de armste mensen van het land dus hun reeds uiterst karige vakantieweekje van 545,64 euro af dat voor een groot deel van de huidige bijstandsgerechtigden nu al hard nodig is om de eindjes aan elkaar te knopen zonder een dag vertier - de momenteel ongeveer 300.000 onfortuinlijken om wie het gaat zakken binnen afzienbare tijd door het absolute bestaansminimum heen.
Met dank aan de christenen van het CDA, kan men als Nederlander binnen vijf tot vijftien jaar met geen mogelijkheid meer leven van het bestaansminimum dat de 'sociale zekerheid' biedt. Het beetje zekerheid dat er nog was, wordt door dit hardvochtige drietal feitelijk de nek omgedraaid of beter, gezien de timing, gewurgd.

De vraag rijst of dit niet op (te) gespannen voet staat met de Grondwet, Artikel 20: 'De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.'

Het is tekenend voor de tijdgeest dat deze sadistische ingreep in de humaniteit van ons land in de berichtgeving van de nieuwsuitzendingen en actualiteitenprogramma's van vandaag over het regeerakkoord, slechts in wat lijstjes werd vermeld, zonder er ook maar een beetje dieper op in te gaan.

Een zwarte dag: de krampachtige grimas van Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal geruisloos de filmarchieven ingaan als het door bijna geen mens opgemerkte einde van het sociale gezicht van Nederland - de pers heeft bij het uitkomen van de plannen dit historische verval in zijn omvang en betekenis gezien noch benoemd.
Ook Cohen en Halsema hebben in hun eerste reacties pijnlijk verzuimd op deze zere plek de vinger te leggen (Cohen noemde nota bene wel speciaal de middeninkomens als benadeelden door de komende regering)[***].

Het lot van de meest kwetsbaren is voor kennelijk niemand meer het eerste voorwerp van aandacht.

Omineus.

P.S. Voor de huurders met een bescheiden inkomen leken de plannen volgens de eerste informatie die gister naar buiten kwam mee te vallen: de huren zouden niet harder stijgen dan de inflatie voor huurders met een inkomen tot 46.000 euro bruto.
Het NRC meldt echter vandaag: 'Huren in dure woongebieden mogen harder stijgen.' Onduidelijk is of dit ook voor inkomens tot 46.000 euro bruto geldt. Waarschijnlijk wel, en dan betekent dit dat wonen in de niet-achterbuurten van Nederland voor mensen met een laag inkomen op den duur onbetaalbaar wordt. Woonapartheid tussen arm en rijk, geheel in de geest van de afbraak van de sociale zekerheid. Met Rutte-I op naar een volkomen gesegregeerde maatschappij, met gated communities voor de welgestelden.

P.P.S. Het door nogal wat journalisten en commentatoren vaak herhaalde verhaaltje dat de PVV 'sociaal-economisch links' zou zijn, kan bij deze ook meteen naar het rijk der propagandistische fabelen worden verwezen.

Noten

[*] Mocht ook de inflatiecorrectie komen te vervallen, ja, dan is het met een páár jaar al helemaal gedaan met de bijstand als laatste reddingsboei voor de zwaksten van onze samenleving en blijft er minder dan een aalmoes over.

[**] Volgens dit stuk van Alexander Pechtold in het NRC van mei dit jaar, zal verder de zorgtoeslag worden gehalveerd als ook op dat punt het VVD-programma wordt gevolgd. Dit maakt de verlaging van de bijstand zo mogelijk nog genadelozer.

[***] Toevoeging 2 oktober: Ronald Plasterk van de Pvda noemt de verlaging van de bijstand met 2000 euro wel in een opiniestuk in de Volkskrant twee dagen na het bekend worden van het concept-regeerakkkoord. Hij verzuimt echter te zeggen dat men na zo'n verlaging niet meer van de bijstand kan leven, dus dat de sociale zekerheid voor de zwaksten in Nederland om zeep wordt geholpen - een beschamende, historische gebeurtenis, nog geen vijftig jaar na de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet in 1963. Het waarborgen van een leefbaar bestaansminimum voor de allerzwaksten heeft dus slechts een halve eeuw geduurd.

Later toegevoegd: 
Staatssecretaris Klijnsma en de oorlog tegen de armen
Door Piet van der Lende, Doorbraak.eu, 29 oktober 2013

'Einde basisrecht op voeding en onderdak dankzij PvdA-er Jetta Klijnsma'
De Lange Mars, 27 november 2013

Nieuwe bijstandswet veroordeelt mensen tot werkloosheid en armoede
Door Sadet Karabulut, SP.nl, 1 februari 2012

Succes in de strijd: wet Werken naar Vermogen van tafel
Door Sadet Karabulut, SP.nl, 24 april 2012

Rutte in Trouw (29 november of 1 december 2014) over de participatiesamenleving: "De omgeving van een vrouw met borstkanker maakt een schema om haar kinderen naar school te brengen, mensen halen via crowdfunding geld op".

Zie ook m'n blognotities:
Jetta Klijnsma (PvdA) sloopt de bijstand en regelt dwanarbeid onder minimumloon
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012
Dwangarbeid in de bijstand: proefkamp Leiden
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector
Verkiezingsuitslag 2012: neoliberaal hoe dan ook
Diederik Samsom: hoog IQ, domme man

Geen opmerkingen:

Een reactie posten