blogspot visitor

28 september 2010

Het antwoord van 'links' op Wilders - een gratis advies

1. Gegeven de huidige escalerende politieke situatie met een extreemrechtse partij die munt slaat uit de woede van miljoenen mensen en die woede met haat zaaiende uitlatingen aanjaagt, en vooral omdat nadelige gevolgen van het ondoordachte immigratiebeleid van de afgelopen decennia zich hebben opgehoopt, moet 'links' duidelijk maken dat ook zij de immigratie (zeker van kansarme mensen) sterk verder wil beperken; tenminste zolang - en dat zal al gauw een jaar of vijftien vergen - concrete problemen en ermee gemoeide niet minder werkelijke ervaringen, angsten en zorgen bij vele mensen onvoldoende zijn aangepakt en opgelost.[1]

2. Wat betreft de islam in het bijzonder, moet 'links' volstrekt helder over het voetlicht brengen, dat de publieke zaak en de openbare ruimte(n) gevrijwaard zullen blijven van religieuze voorschriften en symbolen, afgezien van gevels van gebedshuizen, een enkele processie en dergelijke, een paar supermarktschappen en nog wat klein spul van dien aard.
Dat wil zeggen: geen vierkante meter ruimtelijk gestructureerde sekseapartheid (afgezien van de openbare toiletten), geen hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes of rode stippen op het voorhoofd dragende, noch handenweigerende overheidsdienaren enzovoorts.
Een standpunt dat door onder anderen Nahed Selim en Fouad Laroui al jaren wordt bepleit.

3. 'Links' moet in woord en daad, luid en duidelijk gaan uitstralen dat de geïnstitutionaliseerde sharia of ander godsdienstig recht geen teen aan de grond zal krijgen.
De Pvda en SP moeten veel meer over het voetlicht brengen dat men krachtig op die lijn zit - zie de stemmen van Khadija Arib en Sadet Karabulut op dit front - en kunnen zich hier onderscheiden van het politiek-overcorrecte GroenLinks. De PvdA en SP geven nu veel te weinig ruchtbaarheid aan deze voor miljoenen kiezers cruciale opstelling.
Als dit uit angst is moslims van zich te vervreemden, is het kortzichtig opportunisme waarbij vrijzinnige moslims het kennelijk maar zelf moeten opknappen, terwijl een linkse partij juist hard zou moeten meewerken aan het emanciperen uit de voorschriften van een godsdienst. Bovendien is het oerstom, want je verliest kiezers bij bosjes, dus de macht mensen die steun van staatswege nodig hebben (en dat zijn niet alleen of vooral moslims) te beschermen.
Je kunt zelfs zeggen dat door de alsmaar voort ziekende linkse weeheid ten aanzien van wensen van al dan niet zelfbenoemde groepsvertegenwoordigende beroepsmoslims, individuele autochtonen én individuele moslims die pech hebben met hun gezondheid of arbeidssituatie en die goede sociale zekerheid hard nodig hebben, door 'links' indirect worden opgeofferd aan een raar soort confessionele houding ten aanzien van moslims als collectief. Behandel moslims als afzonderlijke en zich ontwikkelende individuen en maak dat heel duidelijk!

4. In het algemeen moet 'links' op gezette tijden loud and clear overbrengen dat men het buitengewoon betreurt dat flinke groepen moslims moeite hebben met een gelijkwaardige positie en gelijke rechten en vrijheden voor vrouwen, homo's en afvalligen of ongelovigen. Zoals laatst gelukkig is gedaan door Andrée van Es (GroenLinks) in het voetspoor van kritiek op hoofddoeken van Femke Halsema vorig jaar.
Nu de goeie Job nog. Als hij niet volgt, zal hij in de marge belanden van de politieke geschiedenis.

5. Niet te vergeten: subsidies voor projecten op (quasi-)religieuze grondslag drastisch terugsnoeien; iets waartoe zelfs GroenLinks, getuige een persbericht [update: link gebroken; hier nog in archief] van onlangs, inmiddels actie onderneemt.

6. Een verbod op de boerka en nikab moet ook 'links' van harte steunen en handhaven. Geen zwakzinnige praatjes à la Frans Timmermans en Alexander Pechtold dat deze instrumenten om vrouwen te verstikken en te knechten tevens een uiting van vrouwelijke zelfbeschikking kunnen zijn. Niet tolereren, evenmin als je het dragen van hakenkruizen toelaat. Het islamisme dat boerka en nikab als middel en 'vlag' hanteert, moet je als de fascistisch-theocratische ideologie benoemen en behandelen die het is, juist om te benadrukken dat je de gematigde islam erkent en een plaats wilt geven. Vrouwen die de boerka of nikab vrijwillig dragen, zijn propagandisten van een kwaadaardige ideologie. Bij het weren van hakenkruizen en nazi-uniformen speelt het al dan niet vrijwillig dragen ook geen rol.[2]

7. Ook zou 'links', om eens iets verrassends en zinnigs te doen en terrein op Wilders terug te winnen, een onweerstaanbaar pleidooi moeten houden voor het toepassen van Artikel 137d (strafbaarheid aanzetten tot haat, discriminatie of geweld) op priesters, imams, rabbi's en overige predikers en docenten die aanzetten tot het discrimineren van vrouwen, homo's, afvalligen of 'ongelovigen'.

Precies dus het tegenovergestelde van wat Wilders wil: niet alle hate speach onbestraft gaan laten, maar juist alle propaganda die strafbaar is wegens Artikel 137d inclusief Lid 2 (tot twee jaar gevangenisstraf bij overtreding bij gewoonte of met vereende krachten), eindelijk eens gaan aanpakken. Denk aan de haatpraat van sjeik al-Qaradawi op de educatieve website Islamonline.net, waar moslims de meest gruwelijke straffen voor afvalligheid en homoseksualiteit worden voorgehouden, vrouwenbesnijdenis[#] wordt aangeraden en vrouwen onderdanig gedrag en kledingvoorschriften krijgen opgelegd[3| 4].

[#] Later toegevoegd: Kennelijk heeft Al-Qaradawi later opgeroepen tot het beëindigen van vrouwenbesnijdenis. Maar waarom blijft dan zijn oude standpunt gewoon staan op zijn bekende site Onislam.net? [update: link is gebroken; wel hier nog in archief]

En ja, ik weet dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is en dat we geenszins toe moeten naar een klimaat waarin je weinig of niks meer mag zeggen - maar dat is wat anders dan blijven toestaan dat in scholen op religieuze grondslag of via websites jonge mensen wordt ingeprent dat vrouwen, niet-heteroseksuelen of afvalligen niet dezelfde rechten en vrijheden hebben als anderen[4].

8. Zowel sluipende (zelf)islamisering en machinaties van de politieke islam, als extreemrechtse verwildering en aantasting van de rechtsstaat overtuigd - en daardoor kiezers overtuigend - de pas afsnijden, is dat nou zo moeilijk? Een werkelijke sociaaldemocraat wordt er soms wanhopig van, dat deze redelijke en voor de hand liggende koers niet algemeen opgeld doet bij 'links'.

Enfin, het bovenstaande verschilt op hoofdlijnen weinig van de visie van een Paul Scheffer, denk ik[5]. 

Later toegevoegd:

Nederland, Balkanland
Verdeeld land; Suggesties voor vreemdelingenbeleid
Door Robbert van Lanschot, De Groene, 17 juni 2010

[Zinnig betoog, dat ik nog niet had gelezen toen ik het bovenstaande schreef; K.]

Fout handjeklap tussen deel van Anglo-Amerikaans links en theocratische moslims
Door Meredith Tax, Dissent, 26 februari 2013

Boek Double Bind: The Muslim Right, the Anglo-American Left, and Universal Human Rights
Door Meredith Tax, Centre for Secular Space, 2012, 123 pagina's

A discussion of the Muslim Right from a left wing feminist and human rights perspective, focusing on the UK organization Cageprisoners, and discussing Five Wrong Ideas about the Muslim Right.

Rapport Siding With The Opressor; The Pro-islamist Left
One Law for All, 2013 (PDF)

Why is the left so blinkered to Islamic extremism?
Door James Bloodworth, The Independent, 28 juni 2013

Zie ook m'n blognotitie:
De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoen

Noten

[1] Opvallend genoeg zeiden zowel een Nederlandse moslim van Marokkaanse komaf als een Nederlander van Colombiaanse origine in een actualiteitenrubriek op tv (weet niet meer welke, het was omstreeks 30 september) dat ze het goed konden begrijpen dat Nederland de immigratie sterk wil beperken.
Laat de zich suf peilende Maurice de hond dit nou eens goed onderzoeken onder een grote groep Nederlanders van buitenlandse komaf!
Toevoeging 30 oktober 2010: zie ook dit heldere verhaal van Nahed Selim in Trouw. Alleen jammer dat Selim geen aandacht besteedt aan bepaalde inhumane details van de immigratieplannen van Rutte-I, waar Ab Klink wel op heeft gewezen in Nieuwsuur.


[2] In een reportage van de Volkskrant (zaterdag 2 oktober) bleken moslims in de Utrechtse Kanalenbuurt in overgrote meerderheid totaal geen moeite te hebben met een boerka- en nikabverbod of daar gewoon voor te zijn. Een ondervraagde debiteerde trouwens het wrange argument, dat vrouwen die vreemd willen gaan zich kunnen verstoppen in een boerka.

[3] Toevoeging maart 2012: inmiddels staan diverse teksten van Qaradawi niet meer op Islamonline.net. Voor links naar deze pagina's in internet-archieven: zie mijn blognotitie 'Tariq Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's'.
Ik besef dat deze site niet door Nederland in z'n eentje kan worden verboden en dat je van mening kunt verschillen over de wenselijkheid van een verbod überhaupt. 


[4] Toevoeging juni 2013: dit had ik nauwkeuriger moeten formuleren; uiteraard behoort men het 'slechts bepleiten' van ongelijke rechten in het algemeen niet juridisch te gaan vervolgen (dan zou ook de PVV verboden moeten bijvoorbeeld). Voor bepaalde gruwelijke fatwa's van Al-Qaradawi ligt dit m.i. minder duidelijk - al zal ook dat waarschijnlijk niet moeten of kunnen worden aangepakt, omdat hij een en ander alleen ten uitvoer wil brengen in een islamitische staat.


[5] Aanvulling 30 december 2017: Helaas blijk ik me in Paul Scheffer pijnlijk te hebben vergist. In het FD prijst hij de tegen neofascisten aanschurkende Thierry Baudet als "onafhankelijke denker". Ik hield Scheffer voor een redelijke links-conservatief. Maar nu snap ik dat hij vroeg aanhaakte bij notoire moslimhaters.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten