blogspot visitor

26 september 2010

De PVV achter het masker van vrijheid en fatsoenPVV-ideoloog Martin Bosma: 'Hitler was een socialist'

Geïnterviewd mede door Volkskrant-oudgediende Martin Sommer, mocht Wilders' rechterhand Martin Bosma in de krant van zaterdag 25 september ongehinderd door kritische vragen reclame maken voor zijn boekje De schijn-élite van de valse munters, waarin hij 'bewijst’ dat Hitler, jawel, een socialist was. Het minste wat je als journalist dan toch behoort te doen, is Bosma voor de voeten werpen dat fervente socialisten tot de minderheden behoorden die door Hitler werden vervolgd en in kampen opgesloten, met een rode driehoek op hun bajespak.


Maar nee, alleen bij de PVV-kreet 'kopvoddentax' en het doembeeld dat de sharia de Europese rechtsstaat zal wegvagen, plaatsten Sommer en zijn collega enkele vraagtekens. Wat betreft die kopvoddentax vooral in het teken van de kans dat dit soort nare woorden de PVV nooit 'reçu' zal maken. Het interview eindigt er nota bene mee, dat Sommer & Co Bosma letterlijk als een 'linkse spijtoptant' neerzetten - ongelofelijk, precies onder een hoedje met de tactiek waarmee Bosma en Wilders een deel van de traditionele achterban van PvdA en SP zand in de ogen strooien.

Sommer had eerder in de krant overigens al Wilders' voorstellen het non-discriminatiebeginsel uit de grondwet te schrappen en de onafhankelijke rechters en Officieren van Justitie te vervangen door gekozen exemplaren, geduid als een welkome verschuiving in de richting van meer macht voor het volk ("volkswil"). En zijn begeleidende column bij bovengenoemd interview met Bosma, getiteld 'Nieuwe lessen in goed en kwaad', eindigt Sommer in bewondering over Wilders' introductie van een morele kwestie in de politiek. Onthutsend.
[Toevoeging 2 oktober: meer over Sommer in deze blognotie, met links naar zijn columns].

Maar terugkomend op Martin Bosma’s doodgemoedereerde gelieg over Hitlers ware inborst, onder auspiciën van Volkskrant-redacteur Martin Sommer - zeg maar Bosma's 'onderbouwing' van een louche opmerking in het verkiezingsprogramma van de PVV, die publicist Ko Colijn in Vrij Nederland (juni 2010) in de schijnwerper zette: 'Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme.'

Wikipedia: 'Hitler gained notoriety outside of the party for his rowdy, polemic speeches against the Treaty of Versailles, rival politicians (including monarchists, nationalists and other non-internationalist socialists) and especially against Marxists and Jews.'
Hitler fulmineerde in het bijzonder tegen Marxisten en Bolsjewieken, dat is toch vrij elementaire kennis, mocht je hopen.

Evenzo is gedocumenteerd (zie weer onder meer de wikipedia) dat Hitler juist korte metten heeft gemaakt met Gregor Strasser, die van de NSDAP een soort socialistische partij wilde maken.[*] En de nazi's misbruikten utopisch-corporatistische ideeën die Ferdinant Tönnies had ontvouwd in zijn boek Gemeinschaft und Gesellschaft om hun Volksgemeinschaft te propageren. Tönnies moest echter niets van het nazisme hebben en werd lid van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Hitler pakte hem al snel zijn professoraat af en verbood zoals bekend na zijn machtsgreep de sociaaldemocratische partij, evenals de andere politieke partijen.

Om nog maar te zwijgen over de beruchte strijd tussen de SA van Ernst Röhm en de factie van Adolf Hitler in de beginjaren van de NSDAP. Röhm stond een verwrongen soort - nationalistisch - socialisme voor en wilde geld sluizen van het grootkapitaal naar de arbeider; Hitler wilde juist gesteund door de industriëlen de macht grijpen - wat hem ook lukte, nadat hij Röhm had laten vermoorden.[**]

Volgens de Nederlandse wikipedia zouden desalniettemin de opvattingen over in welke mate het nationaalsocialisme een socialistische stroming was, ver uiteen lopen. Maar de wiki noemt vervolgens alleen een 'aantal schrijvers (onder anderen economen uit de Oostenrijkse School)' als voorstanders van het duiden van het nationaalsocialisme als een vorm van socialisme; om vervolgens met overtuigend historisch bewijsmateriaal en dito argumenten tegen die stelling te komen (zie hierboven en uitvoeriger in de noten [*] en [**]). Zoals bekend was de Oostenrijkse school al vanaf haar wortels (Carl Menger) fel anti-Marxistisch en een vurig pleitbezorger van het kapitalisme zonder staatsbemoeienis. Bevooroordeelde economen zijn geen betrouwbare historici.

In het licht van bovengenoemde geschiedkundige feiten[****]: de enige logische verklaring voor het opnemen of beter gezegd handhaven van de term 'socialisme' in 'nationaalsocialisme' door Hitler is (afgezien van de mogelijkheid dat ’s mans ideeën gaandeweg radicaal zijn veranderd): populisme en opportunisme - arbeiders misleiden die wel wat hadden gezien in een meer egalitaire maatschappijvorm, zoals bepleit door het socialisme. Dus kan je de NSDAP met veel meer recht een partij voor 'linkse spijtoptanten' (de 'Bosma's van destijds') noemen - en de PVV een partij die een deel van de achterban van 'links' à la de NSDAP weet te paaien bij wijze van politieke valsemunterij -, dan beweren dat Hitler eigenlijk een socialist was.

Derridiaans terzijde

Van liever lede treffender[***] wordt de column van Max van Weezel in Vrij Nederland over Martin Bosma's gewelddadige taalgebruik. Van Weezel wijst erop dat de PVV-strateeg eerder heeft gezegd dat de PVV-fractie als een 'knokploeg' het parlement betreedt en opereert als een 'negenkoppige falanx'.
Van Weezel: 'Voor wie de geschiedenis van de oudheid niet kent: de falanx was de gesloten infanterieformatie waarvan de oude Grieken zich in oorlogstijd bedienden'.

Het is nog krasser: de falanx is een bekend symbool van een stroming binnen het Spaanse fascisme: het falangisme. En ja, de aanhangers daarvan werden door de conservatieve generaals aan carlistische zijde 'onze rode bondgenoten' genoemd, verwijzend naar het sociaal-radicalisme dat de partij in haar beginjaren kenmerkte, hoewel men ook toen verre van Marxistisch was: falangisten waren anticommunistisch, streefden - net als Mussolini en Hitler - naar een corporatistisch-kapitalistische staat en verheerlijkten het nationalisme. De radicale falangist Manuel Hedilla werd door Franco aan de kant geschoven, wat de weg vrij maakte voor een fusie tussen Franco's partij, de carlisten en de falangisten: de fascistische Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensivas de Nacional Sindicalistas was een feit.

Bosma heeft zichzelf de 'chief whip' van de fractie genoemd.

Van Weezel rakelt voorts terecht op dat Bosma, op een PVV-bijeenkomst naar aanleiding van een vraag uit de zaal over de 'rode neuzen' binnen de 'linkse staatsomroep', de volgende 'grap' ten beste heeft gegeven: 'Ik zou die neuzen gaan afhakken. O, ik zie Clairy Polak al liggen...' - video zie hier.

[Toevoeging door mij:] Bosma is werkzaam geweest voor de (gesubsidieerde) Amsterdamse omroep Salto, waar diversiteit hoog in het vaandel staat. Ook is hij betrokken geweest bij Colorful Radio, met voornamelijk allochtonen als doelgroep. Maar volgens toenmalige kennis Anita van der Stap sprak Bosma altijd spottend over 'die negers' als het om rapmuziek ging. Wat ze eerst alleen als een geintje beschouwde. Later zegde ze de vriendschap op, omdat Bosma volgens haar maar doorging met grappen over buitenlanders en steeds verbetener werd.

Op een PVV-feest heeft derde PVV-man Hero Brinkman uitgeroepen: 'Nederland ontwaakt!'.
Van Weezel: 'Zou hij niet weten dat de NSDAP in 1933 op Unter den Linden paradeerde onder het aanheffen van de leus 'Deutschland erwache'? Nooit gehoord dat dat de titel was van het propagandablad van de NSB?'.

Van Weezel besluit zijn bloemlezing met: 'Hooligans van Marokkaanse komaf richtten een ravage aan [tijdens een voetbalwedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Marokko in het voorjaar van 2007]. De Kamerleden Wilders, Brinkman en De Roon drongen erop aan dat de arrestanten "een aantal Nederlandse voetbalstadions opruimen en schoonmaken en daartoe hun tandenborstel meenemen".
Niet erg kies. Om hen te vernederen lieten de Oostenrijkse nazi's Joden het trottoir met een tandenborstel reinigen. Een standbeeld in de Weense binnenstad herinnert daar nog aan.'

Toevoeging september 2011: Martin Bosma gebruikt in dit interview (ik heb De schijn-élite van de valse munters niet gelezen) de term 'goedmens', een scheldwoord dat bij PVV-sympathisanten en andere extreemrechtsen geliefd is. Het woord is een vernederlandsing van Gutmensch, een term die niet letterlijk maar - dit is echter omstreden - mogelijk wel qua lading, in de vorm van het (met name in Ecce Homo) denigrerend bedoelde gute Mensch(en) en Guten, is geïntroduceerd door Friedrich Nietzsche, ter aanduiding van rancuneuze moralisten, met als fiere tegenhanger de Übermensch[*****]. Zie wikipedia.de en dit stuk van de filosoof Hans Schnitzler.
Volgens het 'Deutsche Journalisten-Verband' (PDF in web-archief) en DIE ZEIT (hier) dook het neologisme Gutmensch op in het nationaal-socialistische blad Der Stürmer in 1941; een exacte vindplaats vermelden de journalisten jammer genoeg niet; ook in dit stuk in de Süddeutsche Zeitung wordt een nationaal-socialistische herkomst aangenomen.
Hitler gebruikte in Mein Kampf - wellicht à la Nietzsche - 'gutmütig' om bepaalde personen en groepen niet te prijzen maar juist te diskwalificeren als handlangers van de vijanden van het volk[******].
In dit lexicon wordt overigens gesteld dat 'Gutmensch' geen antisemitische connotaties heeft en eerder met het Franse 'bonhomme' (goedmoedige sufferd) resoneert; dit neemt niet weg dat in het licht van het bovenstaande zeker het gebruik van het Duitse woord door Nederlanders als verdacht en onsmakelijk kan worden gekwalificeerd. [einde toevoeging]
Toegevoegd november 2014:
in Die Welt betoogt iemand dat het woord Gutmensch niet letterlijk in de betreffende Der Stürmer zou zijn gebruikt en dat er ook geen andere omschrijving in zou staan die beantwoordt aan de huidige betekenis van Gutmensch [einde toegoeging].

En daar kan je nog aan toevoegen dat de NSB het symbool van de meeuw - nu gebruikt door de PVV - veelvuldig hanteerde: zie dit artikel in het Historisch Nieuwsblad.

Toevoeging mei 2011:
PVV haalt omstreden 'NSB'-vlaggen weg
ANP / De Volkskrant, 11 mei 2011


Noot later toegevoegd:
De vlag hing in de werkkamer van de PVV-Kamerleden Wim Kortenoeven en Johan Driessen. Waarschijnlijk omdat Kortenoeven bij het CIDI heeft gewerkt, heeft de PVV hem als de 'ophanger' naar voren geschoven in de media om een reactie te geven. Maar het kan net zo goed zijn dat (vooral) Driessen achter de vlag heeft gezeten. Bovendien is het een misverstand dat iemand met extreemrechts-racistische sympathieën niet bij het CIDI kan hebben gewerkt: een bepaald slag racisten is tegen vermenging van rassen, maar maakt geen bezwaar tegen 'ieder ras zijn eigen grondgebied'.


Elk van deze feiten op het vlak van idioom, symboliek en fysiek geweld[***] zou toeval kunnen zijn. Maar het totaalbeeld ervan - deze week dus aangevuld met de per boek (met nota bene 'valsemunters' in de titel, wat een brutaliteit) uitgesponnen geschiedvervalsende leugen van Bosma over het zogenaamde socialisme van Hitler - geeft onmiskenbaar steun aan de stelling dat de PVV extreemrechts is.

Zeker als je tegen de achtergrond van deze signalen en oprispingen voor ogen hebt dat Wilders heeft gepraat over het 'niet bij voorbaat negatief' zijn van 'rellen' ('die ik echt niet wil!' - hij zei dit na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen). Dat hij het schrikbeeld van 'niet-blanke steden' heeft opgeroepen. Niet-Westerse allochtonen laat weten dat ze zich maar buiten ons land moeten voortplanten. Soldaten en stadscommando's de straten en stadions wil opsturen tegen overlast gevende jongeren die toevallig veelal een kleurtje hebben, met het mandaat zo nodig knieschoten af te vuren. Roept dat 'tientallen miljoenen' moslims Europa moeten worden uitgezet omdat ze crimineel zouden zijn of 'denken' [sic] aan de sharia. In het parlement een 'kopvoddentax' heeft voorgesteld als middel tegen de 'vervuiling' van onze straten, omdat we immers ook al een 'hondenbelasting' hebben – dus islamitische vrouwen met een hoofddoek nagenoeg onverbloemd afschildert als oud vuil en als beesten of hun stront. (Overigens nam Bosma in bovengenoemd interview niets van dit haat zaaiende woord terug, integendeel: 'het is een prima en zeer terecht woord, het laat zien dat wij geen zoete broodjes bakken'). En dat Wilders algemene etnische registratie wenst – waar anders voor dan om discriminerend beleid op rolletjes te laten lopen.

Daarnaast bedenkend met wat voor griezelig-extreemrechtse figuren Wilders de laatste tijd nauw is gaan samenwerken. Beroepslasteraar Pamela Geller die de etnische zuiveraar Radovan Karadžić de hand boven het hoofd houdt en schrijft dat president Obama het kind is van Malcolm X en een naaktmodel. Paul Belien die moslims bloeddorstige roofdieren heeft genoemd en burgers oproept zich tegen hen te bewapenen (en die homo's 'pervers' vindt). Avigdor Lieberman die een agressieve Israëlische apartheidspolitiek[***] propageert ten aanzien van de Palestijnen.

De gestalt is angstwekkend herkenbaar, tenzij je het niet wilt zien.

Zie ook:

De Valsemunterij van Martin Bosma
Door Jan-Jaap van Peperstraten

De man die wéét - Martin Bosma als gnosticus en antihermeneuticus
Door Jan-Dirk Snel

Noten

[*] Wikipedia: Een aantal schrijvers (onder anderen economen uit de Oostenrijkse School) benadrukt dat de nazi’s antikapitalistisch gezind waren, een keynesiaanse economische politiek en een grote verzorgingsstaat voorstonden, en derhalve op het economische vlak een socialistische politiek kenden. Hitler zelf stelde in een toespraak in 1922 dat het nationale en het socialistische bij elkaar hoorden. Hij stelde dat enerzijds het nationalisme, zonder socialisme onvruchtbaar was, en vice versa.

Toen hij aan de macht kwam, echter, had hij nog maar weinig oog voor het socialisme binnen de Nationaalsocialistische wereldbeschouwing. Hitler liet de grote industriëlen hun gang gaan, en liet de rijke bourgeoisie onaangetast in hun vooraanstaande maatschappelijke positie. Voor hem was het verspreiden van het antisemitisme belangrijker, zo bleek al snel na het aan de macht komen van de nazi's.
Hitler gaf nu een eigen interpretatie aan het socialistische begrip van de klassenstrijd. Volgens hem was het beginsel van de klassenstrijd toepasbaar op een 'rassenstrijd'; in plaats van een strijd tussen onderworpen en heersende klassen, zou er volgens hem een nationale strijd gaande zijn tussen het onderworpen Duitse volk en het zogenaamd heersende Jodendom. Het zogeheten ‘wereldjodendom’ zou volgens de nazi’s de Duitsers willen overheersen via zowel het bolsjewisme (revolutionaire communisme) als het kapitalisme.

Verscheidene schrijvers en hedendaagse socialisten ontkennen dan ook ten stelligste dat het nationaalsocialisme een deels socialistische stroming zou zijn: volgens hen zou de klassenstrijd, door Hitler als rassenstrijd geïnterpreteerd, een totaal verkeerde uitleg zijn van het begrip klassenstrijd, en het werkelijke doel van de nazi’s was volgens deze schrijvers niet het kapitaal eerlijker te verdelen, maar het Jodendom en andere niet-Duitse groepen uit te roeien of te onderwerpen en het Duitse volk van meer
Lebensraum te voorzien. Volgens hen was het socialisme in het begrip 'nationaalsocialisme' louter populistisch om een brede aanhang te krijgen onder het Duitse volk, maar hadden de nazi's vooral een eigen agenda die weinig met het socialisme te maken had.

De Duitse socialist Otto Strasser, aanvankelijk een sympathisant en medestander van Hitler, plaatste in Der Nationale Sozialist van 4 juli 1930 dan ook een oproep aan alle socialisten om de NSDAP te verlaten. Otto Strasser richtte hierna de Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten op, en publiceerde de
14 Thesen van de Duitse Revolutie als tegenhanger van het NSDAP-partijprogramma, om zo 'socialistische nazi's' naar zich toe te trekken, en een front te vormen tegen het 'reaktionaire nationaalsocialisme' van Hitler.

[**] Wikipedia: Binnen het nationaalsocialisme bestond inderdaad aanvankelijk een 'linkse' vleugel, vertegenwoordigd door de leider van de SA Ernst Röhm, die een vorm van socialisme, maar dan wel beperkt tot het Duitse volk, voorstond. De achterban van deze vleugel werd gevormd door de arbeiders en veteranen die last hadden van de hoge werkloosheid, en de SA-mannen die vaak uit deze groep afkomstig waren.
Tegen 1933 was de SA uitgegroeid tot een zeer machtige factie binnen de NSDAP. Hitler en Röhm hadden geregeld conflicten over de te volgen koers: Röhm wilde de macht van de groot-industriëlen en banken verminderen en 'de welvaart eerlijker verdelen over het Duitse volk' terwijl Hitler de steun zocht van het grootkapitaal en dezen dus niet te zeer van hem wilde vervreemden. Deze interne ruzies escaleerden steeds meer, Röhm was steeds minder geneigd zich naar Hitlers wensen te schikkenl; er werden zelfs NSDAP kantoren overvallen door SA-mannen.
Tenslotte besloot Hitler, die vreesde dat uiteindelijk Röhm hem wellicht zelfs van de macht zou proberen te beroven, hem uit de weg te ruimen. In 1934 werd Röhm geëlimineerd en de SA gekortwiekt.

[**] De AFA meldt, zich voor den groot deel baserend op een achtergrondartikel in het NRC Handelsblad: De kolonist, leider van de extreemrechtse partij Israël Ons Huis en minister van Buitenlandse Zaken Lieberman stelde eerder voor om een atoombom op de Gazastrook te gooien en alle Palestijnen met een Israëlisch paspoort het land uit te zetten. Wilders vindt deze extremist fantastisch: 'Lieberman is een intelligente, sterke en slimme politicus'.
Verder zou Wilders bevriend zijn met de extreemrechtse Israëlische politicus Arieh Eldad. Tussen Eldad en Lieberman klikt het overigens niet. Volgens Eldad is Lieberman te gematigd. De kolonistenleider Eldad is voorman van de partij Nationale Unie, die tegen een Palestijnse staat is en voor de verwijdering van Palestijnen uit Israël. Ook Wilders zou die wens steunen, gezien zijn uitspraak: 'Een migratie van Palestijnen naar de Arabische landen is logisch en wenselijk'. En denk aan zijn herhaaldelijke bewering dat Jordanië de enige Palestijnse staat is en moet blijven. Eldad veroorzaakte in 2008 enige opschudding door te verklaren dat iemand die een deel van het 'Land van Israël' opgeeft de doodstraf verdient. Daarmee doelde hij op de toenmalige Israëlische premier Ehud Olmert, die met de Palestijnen over een compromis onderhandelde.

[***] Toevoeging 11 november 2010: sinds ik bovenstaande schreef is bekend geworden dat naast Hero Brinkman en waarschijnlijk Dion Graus nog twee PVV-Kamerleden zich gewelddadig of malafide hebben gedragen of uitgelaten: de ex-militairen Marcial Hernandez en Eric Lucassen. Zie ook dit commentaar en verder: 'PVV fractie goed voor 50,3 jaar celstraf' op Sargasso.nl, over Eric Lucassen, Martin Bosma, Hero Brinkman, Dion Grauss, Marcel Hernandez en de inmiddels uit de PVV-fractie opgestapte Gidi Markuszower en Arjan Brogt, plus een eveneens afgehaakte Mellony van Hemert (de partij die haar boek zou uitgeven trok zich terug omdat men twijfelde aan het waarheidsgehalte) [De voorgaande zin is januari 2019 bijgewerkt; K] . 'Inmiddels lijkt de criminaliteit onder PVV Kamerleden nóg hoger te liggen dan onder Nederlandse Marokkanen, o zoete ironie...'.
Toevoeging december 2010: inmiddels heeft PVV"er James Sharpe de Tweede Kamer verlaten omdat bekend werd dat hij als atleet geweld gebruikte en in de directie zit van een telecombedrijf dat klanten oplicht door middel van seksueel getinte sms'jes en geld verdient aan (domeinnamen van) sekswebsites.
Toevoeging januari 2011: de Leeuwarder Courant meldt op 21 januari dat Max Aardema, lijsttrekker van de PVV-Friesland, als politieman in 2003 een geldboete van 200 euro heeft gekregen wegens mishandeling van een arrestant, die hij op een laffe manier zou hebben mishandeld toen hij handboeien om had. De PVV-Friesland blijft Aardema steunen.
Dat ook in de VS criminele types zich meer en meer in de politiek beginnen te manifesteren, blijkt uit het boek 'Republican Gomorrah' door Max Blumenthal, waarvan hier een uittreksel. Aanvulling oktober 2016: Max Blumenthal blameert zich door zich te laten fêteren door Poetins propagandazender RT. Bij zijn verhouding tot 'zo objectief mogelijke journalistiek' kan dus een vet vraagteken worden gezet.

[****] Toevoeging juli 2011: Zie ook wat Hitler in Mein Kampf schrijft over sociaal-democratie en socialisme
(hier):

'Wat ik in mijn jeugd van de sociaal-democratie wist, was bedroevend weinig en veelal onjuist. Dat zij de strijd voerde voor algemeen en geheim kiesrecht, deed mij innerlijk genoegen. Immers, mijn verstand zei mij reeds destijds, dat dit moest leiden tot verzwakking van de heerschappij van de Habsburgers. In de overtuiging dat de Donaumonarchie, behalve dan door opoffering van haar Duitse karakter, toch nooit behouden zou zijn, dat echter zelfs indien men had toegestemd in een langzame Slavisering van het Duitse element, men nog geenszins de zekerheid zou hebben gehad, dat er dan ook werkelijk een levensvatbaar rijk zou ontstaan, daar de staatsvormende kracht van het Slavendom niet dan zeer zwak kan worden genoemd, juichte ik iedere ontwikkeling toe, die, mijns inziens, deze tegennatuurlijke staat ten val kon brengen, deze staat, die tien millioen Duitsers ter dood veroordeelde.

En hoe meer de chaos van talen het parlement aantastte en uiteenscheurde, des te nader kwam het uur, dat dit Babylonische rijk ineenzakte, maar daarmee ook het uur van de vrijheid voor mijn Duits-Oostenrijkse volk. Want alleen ZO kon eenmaal de "Anschluss" aan Rijksduitsland weer bereikt worden. Zodoende stond ik dus niet onsympathiek tegenover de actie van de sociaal-democratie. Ik was destijds nog zo argeloos en dom om te geloven, dat het inderdaad haar einddoel was, de levensvoorwaarden van de arbeiders te verbeteren en dat scheen mij eerder VOOR dan tegen haar te pleiten. Wat mij het meest in haar afstiet, was haar vijandige houding in de strijd om het behoud van ons Duitse karakter, en haar erbarmelijk gekruip en gelik om de gunst van de Slavische "partijgenoten", die zich dit, voor zover het gepaard ging met materiele voordelen, graag lieten aanleunen, maar zich overigens met een arrogant schouderophalen afzijdig hielden en ZO de opdringerige bedelaars hun verdiende loon gaven.

Zodoende was mij, toen ik zeventien jaar oud was, het woord marxisme feitelijk nog onbekend, terwijl "sociaal-democratie" en socialisme begrippen van dezelfde orde waren voor mij. Ook hier was eerst weer de vuist van het noodlot nodig, om mij de ogen te openen voor dit allerschandelijkste bedrog. Tot dusver was ik alleen nog maar als toeschouwer bij enkele massademonstraties met de sociaal-democratische partij in aanraking gekomen, en miste ik werkelijk ieder inzicht in de mentaliteit van haar aanhangers of zelfs in het wezen van haar leer. Nu kwam ik opeens in aanraking met de producten van haar opvoeding en "wereldbeschouwing". En wat anders misschien pas na tientallen van jaren opgekomen zou zijn, dat groeide nu in de loop van luttele maanden! Het besef namelijk, dat zich hier onder het mom van sociaal besef en naastenliefde een pestilentie verbergt van zodanige aard, dat het de mensheid geraden is, de aarde zo spoedig mogelijk hiervan te verlossen, omdat het anders maar al te licht zou kunnen gebeuren, dat de aarde van de mensen verlost raakt.'


Toegevoegd 9/2012: in het wikipedia-artikel over 'nazisme' wordt uitgelegd dat Hitler nadrukkelijk beweerde dat Marx en Lenin het woord 'socialisme' op een verkeerde manier gebruikten. Het 'ware' socialisme was in zijn ogen bijvoorbeeld verenigbaar met privé-bezit (c.q. grootindustriële kapitalisten). Bosma gaat dus idioot genoeg mee met de gedachtenkronkel van Hitler zelf, door te stellen dat Hitler een (ware) socialist was.
Zie ook de Duitstalige wikipedia voor een heldere uitleg van het zich van meet af aan afzetten van Hitler tegen de sociaal-democratie en tegen het communisme.

[*****] Noot toegevoegd september 2011: Nietzsche in Ecce Homo: "In diesem Sinne nennt Zarathustra die Guten bald »die letzten Menschen«, bald den »Anfang vom Ende«; vor allem empfindet er sie als die schädlichste Art Mensch, weil sie ebenso auf Kosten der Wahrheit als auf Kosten der Zukunft ihre Existenz durchsetzen."
En in Also sprach Zarathustra: "O meine Brüder! Bei welchen liegt doch die größte Gefahr aller Menschen-Zukunft? Ist es nicht bei den Guten und Gerechten? [...] Und was für Schaden auch die Bösen tun mögen: der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden! Und was für Schaden auch die Welt-Verleumder tun mögen: der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden. O meine Brüder, den Guten und Gerechten sah einer einmal ins Herz, der da sprach: »es sind die Pharisäer«. Aber man verstand ihn nicht. Die Guten und Gerechten selber durften ihn nicht verstehen: ihr Geist ist eingefangen in ihr gutes Gewissen. Die Dummheit der Guten ist unergründlich klug."
Nietzsche's positie in Also Sprach Zarathustra is dus in zoverre ambivalent, dat hij waardering heeft voor de ontmaskering van de Farizeeërs door Jezus; ik zou hier dieper in moeten duiken om met zekerheid vast te stellen of Nietzsche met 'goede mensen' alleen holle moralisten en hypocrieten op het oog had, of ook (mogelijk in Ecce Homo meer dan in zijn eerdere werk) werkelijk goede mensen. Gezien zijn Jenseits von Gut und Böse lijkt het laatste me het meest plausibel.


[******] Noot toegevoegd september 2011: Jürgen Hoppe van het Deutsche Journalisten-Verband stelt: 'Die Behauptung, der Begriff Gutmensch sei von Friedrich Nietzsche geprägt worden, ist sehr umstritten. Erstmals findet sich das Wort als Bezeichnung für die Anhänger von Kardinal Graf Galen, der gegen die Vernichtung lebensunwerten Lebens, also die Tötung körperlich und geistig Behinderter durch die Nationalsozialisten (schließlich mit Erfolg) gekämpft haben. Nicht klar ist, ob der Begriff von Josef Göbbels oder Redakteuren des Stürmer 1941 ersonnen worden ist. "Gutmensch" geht auf das jiddische "a gutt Mensch" zurück, womit von den Nationalsozialisten auch ein Bezug zu den lebensunwerten Juden hergestellt werden sollte. Adolf Hitler hat in seinen Reden und in Mein Kampf ebenfalls die Vorsilbe gut als abwertend verwendet. So sind für ihn gutmeinende und gutmütige Menschen diejenigen, die den Feinden des deutschen Volkes in die Hände spielen.'
Later toegevoegd: ik heb de Nederlandse vertaling van Mein Kampf nagelopen op "goed". Inderaad gebruikte Hitler - echter slechts een paar keer - "goedgelovig" en "goed bedoelend" (en een keer "goedaardig") pejoratief; maar een verband met het neologisme "Gutmensch" valt dáár m.i. niet uit op te maken.


Zie ook m'n blognotities:
Martin Sommer kukelt over het extreemrechtse randje.
Adviseur Wilders: geef ons wapens!
Waarom Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama

Geen opmerkingen:

Een reactie posten