blogspot visitor

04 december 2012

Minder ongelijkheid geeft meer geluk en gezondheid: studie professor Richard WilkinsonDe kloof blijft groeien
Door Yves Desmet, De Morgen, 4 december 2012

Richard Wilkinson: How economic inequality harms societies
TED, juli/oktober 2012

The Spirit Level: Why Equality is Beter for Everyone
Richard Wilkinson en Kate Pickett, Penguin Hardback, 2009

In The Spirit Level, Richard Wilkinson charts data that proves societies that are more equal - with a smaller income gap between rich and poor - are healthier, happier societies.

[...] While poverty has long been recognized as an indicator for such social ills as crime, obesity, teen pregnancy, Wilkinson and Pickett have demonstrated that societal well-being bears no relation to per capita income. They’ve also found that the symptoms of inequality trouble all levels of society. Across the board, mental health, levels of violence and addiction, even life expectancy are affected by the psycho-social stress caused by income gaps and status anxiety. [Cursivering door mij; K - het is dus tevens verlicht eigenbelang als welgestelden de inkomenskloof niet te groot laten worden en de financieel minder fortuinlijken een fatsoenlijk bestaan helpen opbouwen en handhaven.]

[Bron: ted.com]

Vergelijk:

Boek The Price of Inequality
Joseph Stiglitz, W. W. Norton & Company, 449 pagina's, juni 2012

Paper Economic consequences of income inequality
Jason Furman en Joseph E. Stiglitz, Federal Reserve bank of Kansas City, 1998 (PDF)

Boek The Impact Of Inequality; How to Make Sick Societies Healthier
Richard Wilkinson, New Press, 368 pagina's, 2006

Later toegevoegd:

Oxfam seeks 'new deal' on inequality from world leaders
BBC News, 19 januari 2013

The 100 richest people in the world earned enough last year to end extreme poverty suffered by the poorest on the planet four times over, Oxfam has said.

Zie ook m'n blognotities:
Rijkste Nederlanders opnieuw rijker ondanks crisis
VS: 10 feiten over het ravijn tussen rijk en arm 
Nobelprijswinnaar Stiglitz: inkomensongelijkheid ontspoort
Faire inkomensbelasting als progressief speerpunt
Duizenden miljarden verborgen in 'schaduwbanken'
Britse rijken nog nooit zo rijk
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Belastingparadijzen (b.v. Nederland) voeden crisis
Amerika's obscene kloof tussen arm en rijk
Wanstaltige inkomensongelijkheid in VS fnuikt democratie
Rijkdom van de wereld valt toe aan elite
VS: 26 grote bedrijven betaalden geen belasting
VS is bananenrepubliek qua inkomensongelijkheid
8 Schrille feiten over rijkdom en armoede in de VS
Foute inkomensverdeling is mede debet aan economische crisis  
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons

Tags: inkomens, inkomensongelijkheid, nivelleren, nivellering, feest, kloof, arm, rijk, welzijn, welvaartsverdeling, verdeling, spreiding 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten