blogspot visitor

06 december 2012

Steeds meer Nederlanders leven in armoede


Groeiend aantal Nederlanders leeft in armoede
Trouw, 6 december 2012

[Volgens het SCP en het CBS stijgt het aantal arme Nederlanders dit jaar naar 8 à 9 procent; K]

Meer mensen in armoede
Nu.nl, 6 december 2012

Onder meer door de schandalige huurverhogingen, die slechts deels door de huurtoeslag worden gecompenseerd, zal het aantal armen door toedoen van het duo Rutte-Samsom nog groter worden, ik vermoed zeker circa 10 procent - bedroevend, temeer omdat de rijken juist steeds rijker worden.

Zie ook: 

'Met name lage inkomens gaan er in 2013 op achteruit'
Trouw, 27 november 2012

Inkomen van vijf ton bruto? Dan ga je erop vooruit
Door Yvonne Hofs, de Volkskrant, 2 november 2012 

En m'n blognotities:
Minder ongelijkheid geeft meer geluk en gezondheid
Impliciete visie en belangen regeerakkoord 2012
VVD-PvdA-akkoord = afbraak sociale huursector
10 procent Nederlandse kinderen leeft in armoede
Rutte stort honderdduizenden Nederlanders in armoede 
Rijkste Nederlanders opnieuw rijker ondanks crisis
Kees van Dijkhuizen: laat armen de crisis betalen!
Spaanse moeder: organen te koop om te overleven
Half miljoen werkende armen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten