blogspot visitor

17 oktober 2012

Kees van Dijkhuizen: laat armen de crisis betalen!

Trouw,  17 oktober 2012

Graaibaas Kees van Dijkhuizen van NICB-bank, voorzitter van de commissie Inkomstenbelasting, rijkt 'zijn soort mensen' op een presenteerblaadje nog meer welstand aan, ten koste van mensen met bescheiden inkomens. Lagere inkomstenbelasting voor iedereen behalve voor wie nu het laagste tarief betaalt - terwijl de staat al decennia lang te weinig geld binnen krijgt om de begroting rond te krijgen! Hoe dat kan? Onder meer door de BTW-tarieven verder te verhogen, wat vooral mensen treft die nu al nauwelijks genoeg hebben voor hun eerste levensbehoeften. En bejaarden pakken, natuurlijk.
Ja, de hypotheekrenteaftrek wordt een beetje beperkt, maar wie zijn schuld op schema aflost - en laten nou net de dikke verdieners daar helemaal geen problemen mee hebben - blijft heerlijk profiteren van deze voorziening.
Het neoliberale plan zou 140.000 extra banen opleveren. Lees: op papier. Lees verder: hooguit werkende armen.

Een zoveelste advies op maat uit de koker van een maatpak (met dito te dure bril).

De eerste reacties, van CDA en D66 - bij monde van de verschrikkelijke Pieter Omtzigt en Wouter Koolmees - zijn positief. De VVD staat binnenskamers te juichen (mission completed, Kees! We hebben niet voor niks een draaideurbankier[*] over de inkomstenbelasting laten adviseren!), maar is nu eventjes voorzichtig vanwege de formatie.

Als Samsom/PvdA hierin meegaat, moet zijn kop er politiek zo snel mogelijk af.

Later toegevoegd:

Belastingvoorstellen Van Dijkhuizen zijn de schaamte voorbij
Sp.nl, 19 juni 2013

Bankier Kees van Dijkhuizen deed samen met zijn commissie onderzoek naar het vereenvoudigen van het belastingstelsel, maar komt uiteindelijk vooral met adviezen die de verschillen tussen arm en rijk zullen doen toenemen, vinden Emile Roemer en Farshad Bashir van de SP.

Van designbank naar voedselbank
Door Annemiek Lenssinck, Trouw, 21 oktober 2012

ZZP’ers zwaar gedupeerd door belastingplan Dijkhuizen
Door Johan Marrink, ZZP Nederland, 17 oktober 2012 

Noot: draaideurkees

[*] Van Dijkhuizen werkte voor de ministeries van Financiën en Economische Zaken voor hij bankier werd. Door onderhavig rapport verdient hij met verve de titel 'fiscale draaideurcrimineel'.


Zie ook m'n blognotities:
Belangrijkste oorzaken economische crisis
Faire inkomensbelasting als progressief speerpunt
Verhoog de belastingen voor bedrijven en welgestelden of geef de doodsteek aan de publieke zaak - de keuze is aan ons 
Zorg-technocraten openen aanval op kwetsbare groepen
RVZ-aso's: ouderen moeten zorg zelf gaan betalen
Paul Schnabel olifantert door de porseleinkast

Tags: economische crisis, financiële crisis, inkomstenbelasting, belastingverlaging, fiscaal, fiscalist, neoliberalisme, btw-verhoging, huizenmarkt, hypotheekrente, hypotheekrenteafrek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten