blogspot visitor

03 februari 2016

Wilders maakt zich eigenaar van een eventuele gewelddadige opstand

Op de persconferentie na een bijeenkomst met zijn extreemrechtse Europese bondgenoten in Milaan op 28-29 januari zei Geert Wilders:
Als ik straks de grootste ben en andere politici willen niet met mij samenwerken, dan zullen de mensen dat niet accepteren. Dan komt er een revolte. Wij laten dat niet gebeuren.
Let op het woord "wij" in het zinnetje "wij laten dat niet gebeuren". Wat kan dit logischerwijs betekenen?

1. Wilders (al dan niet met de morele steun van zijn Europese bondgenoten en wijzend op hun eventuele successen) laat, gebruikmakend van reguliere politieke middelen, niet gebeuren dat andere politici hem buiten spel zetten als de PVV de grootste wordt. Maar hij weet heel goed dat dit onmogelijk is. Immers, haalt de PVV minder dan 75 zetels, dan kunnen de andere partijen in een meer of minder brede coalitie een regering zonder de PVV smeden. Als de PVV 76 of meer zetels haalt, hoeft Wilders niet met andere partijen samen te werken; of toch omdat hij geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Maar in dat geval kunnen de andere partijen besluiten in de Eerste Kamer geen steun te geven aan PVV-beleid. Ook daar kan hij niks aan doen.
Kortom: Wilders kan onmogelijk serieus hebben gesteld, dat hij door middel van het reguliere politieke handwerk niet laat gebeuren dat hij naar de macht kan fluiten als andere politici hem afhouden.
Tenzij - gehandicapt door een tegenwerkende Eerste Kamer - de PVV meer dan 50 procent van de stemmen haalt. Maar zo hoog legde Wilders in Milaan de lat niet; hij zei: "als ik straks de grootste ben".

2. Wilders en zijn partij (al dan niet in enige vorm gesteund door haar Europese partners) laten samen met "de mensen" niet gebeuren dat ze buiten de regering blijven als ze de grootste worden. De enige manier waarop dit kan, is - inderdaad - via een "revolte": een opstand, een muiterij, een volksoproer dat het links laten liggen van Wilders door de andere partijen "terugrolt" (de letterlijke betekenis van "revolte"). Waarbij duidelijk moge zijn dat alleen door het effectief toepassen van geweld het eventuele negeren van Wilders bij het vormen van de nieuwe regering kan worden gesaboteerd. Zonder een of andere geslaagde gewelddadige coup is het onmogelijk te voorkomen dat je als partij met minder dan 75 zetels geen plek in de regering krijgt als de andere partijen dat niet willen.
Volgens de NOS "hoopt" Wilders dat de door hem onder omstandigheden voorziene volksopstand democratisch en geweldloos zal verlopen. Deze randvoorwaarde kan voor hem echter onmogelijk absoluut gelden (inderdaad, hij "hoopt" het dan ook slechts), om de eenvoudige reden - nogmaals - dat geweldloze middelen (denk bijvoorbeeld aan grote demonstraties of zelfs stakingen van PVV-stemmers) als puntje bij paaltje komt ontoereikend zijn om andere partijen de weg te versperren naar een regering zonder de PVV.

3. Wilders c.s. laten überhaupt niet gebeuren dat er een revolte komt. Als Wilders dit wilde zeggen, drukte hij zich verkeerd uit. Hij stelt immers eerst een revolte in het vooruitzicht bij een bepaalde gang van zaken - regeringsvorming zonder PVV. Als hij die opstand kan voorkomen, had hij niet moeten zeggen dat de revolte er dan (juist) komt. (Zijn woorden maken het voorts volstrekt onaannemelijk dat hij in dat geval een opstand wil voorkomen.)

Alleen uitleg 2. is logisch en feitelijk mogelijk. Dus tenzij Wilders alleen bluffend lucht verplaatste en niet meende wat hij zei, maakt hij zich mede eigenaar van een zo nodig gewelddadige opstand, als de PVV de grootste partij wordt en andere politici niet met hem willen samenwerken.

Los van deze formele analyse: het is evident dat Wilders opnieuw de geesten van zijn aanhang rijp maakt voor in potentie grenzeloos agressieve vormen van verzet. Dit komt zoals bekend niet uit de lucht vallen; al in 2004 zei hij na eerst te hebben beweerd dat hij "rassenrellen" juist wil voorkomen:
Mocht het ooit tot rellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan. Met die rellen schudt de samenleving de politiek wakker en dwingt haar alsnog daadkrachtig in te grijpen, voordat het echt te laat is.
Zijn oproep "Kom in verzet!' van afgelopen jaar, te weten tegen het inrichten van asielzoekerscentra, ligt in het verlengde van dit oude dubbelspoor. Meer dan tien jaar geleden al liet Wilders glashard weten dat rellen heilzaam kunnen zijn om het ergste te voorkomen. Gezien zijn uitspraken in Milaan, is er geen misverstand meer over mogelijk, dat hij ook in 2004 bedoelde dat hij rellen alleen "niet wil" zolang het in zijn ogen nog mogelijk is om zonder geweld te voorkomen dat het "te laat" wordt om de ingrepen te doen die hij wenselijk acht.

Is het nodig te recapituleren welke zaken Wilders dus desnoods via een volksopstand wil kunnen realiseren? "Miljoenen, tientallen miljoenen" moslims deporteren als die "denken [sic!] over jihad en sharia". "Regelen" dat ons land "minder Marokkanen" zal tellen. Artikel 1 van de grondwet afschaffen en daarmee de gelijke behandeling van burgers ongeacht levensovertuiging, seksuele geaardheid of afkomst. Ontzegging van het recht op gezinsvorming en het krijgen van kinderen aan mensen van niet-Westerse komaf. Islamitische ouders samen met hun kroost het land uitzetten als een kind de wet overtreedt. Afschaffen van de onafhankelijke rechtsspraak en de deur openzetten voor draconische populistische straffen, door de rechters en de officieren van Justitie te laten kiezen zoals politici worden gekozen. Om maar enkele zaken aan te stippen.

Kortom: Wilders sluit niet uit dat hij, als de omstandigheden er volgens hem om vragen, via een gewelddadige revolte de democratische rechtsstaat zoals wij die kennen, de nek om zal draaien.

Het mag daarom niet verbazen als zo'n man een Europese alliantie sluit met Matteo Salvini van Lega Nord, volgens wie Noord-Korea - het land dat politieke gevangenen opsluit in goelags en ze blootstelt aan chemische wapens in gaskamers - een "schitterende gemeenschapszin" kent. Lega Nord stuurde een "waarnemer" naar het valse referendum van Poetin, een potentaat die opponenten laat vermoorden, na de inname van de Krim. Oudgediende Mario Borghezio van Lega Nord heeft op een bijeenkomst van de extreemrechtse Identitairen geroepen: "Leve de blanken van Europa, leve onze identiteit, onze etniciteit, ons ras!"; en eerder doodleuk de volgende strategie voorgesteld:
We moeten in de regeringen van de kleine landen komen. [...] Dat is een goede manier om niet bestempeld te worden als nostalgische fascisten [...] Maar onder de oppervlakte zijn we altijd dezelfden.
Noch is het vreemd dat Wilders in zee gaat met Heinz-Christan Strache van de FPÖ, die vriendjes was met neonazi's, een keppeltje met een cryptisch neonazi-symbool droeg bij een bezoek aan het holocaust-museum in Jeruzalem en een antisemitische cartoon op Facebook zette die zo uit Der Stürmer had kunnen komen.
Of dat Wilders samenwerkt met Filip Dewinter van Vlaams Belang, die dikke mik is met de neofascistische Identitairen en Amerikaanse extreemrechtsen, een partijgenoot een begraafplaats van Japanse oorlogsmisdadigers liet vereren met een bezoek, een wetsvoorstel indiende voor amnestie voor collaborateurs met de nazi's die weigeren spijt te betuigen, waarschuwde voor "de verbruining" van Europa en eind jaren tachtig een herdenking van SS'ers bezocht.

Dit is maar een bloemlezing van de extreemrechtse strapatsen van enkele van Wilders' bondgenoten sinds 2013. In hieronder opgesomde blogs heb ik uitgebreid gedocumenteerd hoe warm Wilders' banden met fakkeldragers van het neofascisme inmiddels zijn. En dan is er nog de inmiddels lange lijst van criminele PVV-toppers.

Dat VVD-fractieleider Halbe Zijlstra met een dergelijke figuur wil samenwerken, mits hij voor de bühne één van zijn uitspraken terugtrekt (over "minder Marokkanen") en dat minister Edith Schippers van diezelfde partij sowieso met de PVV de macht wil grijpen, is regelrecht weerzinwekkend en onheilspellend.

Zie ook (deels later toegevoegd):

Regeren, Revolte, en Wilders' "Recht van de grootste"
Door Ton van der Meer, Stuk rood vlees, 4 januari 2016

[...] [Het] recht van de grootste blijkt in de praktijk [...] boterzacht. De grootste partij vergroot zijn kansen op regeringsdeelname, maar biedt geen enkele garantie. Dat blijkt niet alleen uit de Nederlandse naoorlogse geschiedenis, maar ook uit internationaal vergelijkend onderzoek.

VVD-Amsterdam doet als enige partij niet mee met statement tegen extreemrechtse Pegida
Nu.nl, 5 februari 2016

Met messen en pepperspray bewapende leden van de Dutch Self-Defence Army (DSDA) gearresteerd bij gebouw van de rechtszaak tegen Wilders
NOS, 18 maart 2016

Wilders sluit verbod op islam in Nederland niet uit
Nu.nl, 29 maart 2016

Donald Trump Warns of ‘Riots’ if Party Blocks Him at Convention
Door Maggy Habermann, The New York Times, 16 maart 2016

Trump's Dangerous Strategy: How Inciting His Supporters Could Backfire
Door Heather Cox Richardson, Alternet / Salon, 15 mei 2016

[...] Trump is trying to solidify his support by attacking the legitimacy of the political system. [...] Americans have been in this place before. In the late nineteenth century, when the nation’s economic and political tensions looked much like today’s, unpopular politicians trying to overcome overwhelming odds did the same thing. What they wanted was to be elected. But what they got was a wave of vigilante justice.

Wilders wil 'schoon schip maken' als premier

NOS, 10 december 2016

En m'n blogs
'Psychologische strategieën IS en extreemrechts lijken op elkaar en zijn aan de winnende hand' 
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van de wijzen van Zion
Martin Bosma, voor al uw genocides
Wilders vraagt Marine Le Pen ten dans - het masker valt af
Wilders' vriend Dewinter omarmt fascistische 'identitairen'
EU-bondgenoot Wilders in spe: 'Leve de blanken van Europa'
Antisemitisme van Wilders' nieuwe vriend Strache
Zweedse Democraten: oorlogstaal, racisme en xenofobie
Geert Wilders werkt samen met exteemrechtse verspreider van complottheorieën over Obama
Wilders blijft linken naar genocide-blog Gates of Vienna
De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme
CDA'er vergelijkt PVV met beginfase nazisme 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten