blogspot visitor

10 juni 2014

Wilders' grote experiment en de schaduw van de Protocollen van de wijzen van Zion

Deel van het schilderij Het grote experiment (1990) van Ilja Glasunov. De rode lijnen zijn van een groot pentagram, waarbinnen - centraal op het doek - een klein, wit pentagram is geplaatst met onder meer een kabbalistisch teken.

Op 31 mei vierden in het Weense Stadtpalais des Fürsten Liechtenstein extreemrechtse gangmakers uit Europa en Rusland feest en gaven ze lezingen. Helaas laat de Nederlandse pers het ter zake weer eens afweten. Eregast op deze zo strikt mogelijk geheim gehouden viering van het Weens Congres van 1814-1815 was de Russische ideoloog Alexandr Doegin. Men sprak in de sjieke entourage, verzorgd door de Russische oligarch Konstantin Malofeev, onder meer over de "satanische" homo-lobby in Europa. Dit schrijft de correspondent in Wenen van de Zwitserse Tages Anzeiger, Bernhard Odehnal, die een dikke pluim verdient voor zijn onthulling[1a]. Lees zijn verhaal! Naast Doegin en Malofeev waren onder anderen aanwezig Heinz-Christian Strache van de FPÖ, Volen Siderov van de Bulgaarse partij Ataka, Marion Maréchal-Le Pen en Aymeric Chauprade van Front National en de populaire, bejaarde Russische schilder Ilja Glasunov.
Laten we het gezelschap eens bekijken door een iets andere lens dan die van Odehnal, om het beeld dat hij geeft te verdiepen.

Strache's antisemitische antecedenten en meer recente fratsen heb ik belicht in een eerdere blog. Aanvulling 11 juni: Harald Vilimsky, die leider van de FPÖ-fractie in het Europarlement wordt, acht de EU een "lobbyorganisatie van Israël". Einde aanvulling. Update: Vilimsky is na ophef door een zijdeur vertrokken.

Siderov schreef boeken vol Jodenhaat: complottheorieën à la de Protocollen van de wijzen van Zion over Joodse intriges ter verkrijging van wereldheerschappij, waarbij hij de Talmoed opvoert - zoals Glasunov (zie hieronder) de kabbala verdacht maakt.

Maréchal-Le Pen poseerde in 2012 voor een groepsfoto met (toenmalig) leider Edouard Klein van de gewelddadige neofascistische Groupe Union Défense (GUD), waarop ook iemand van GUD stond die zich elders had laten kieken als neonazi. Op haar site toonde ze in dezelfde tijd een video van de antisemiet Alain Soral. Evenals Chauprade behoort Maréchal-Le Pen tot de partij van erevoorzitter Jean-Marie Le Pen (ze is zijn kleindochter), die de holocaust "een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog" noemde en onlangs 'grapte' dat een Joodse opponent een oven tegemoet kon zien.
Toegevoegd februari 2015: Maréchal-Le Pen zou volgens iemand in haar kring Doegin niet hebben ontmoet; ze zou "om persoonlijke redenen" in Wenen zijn geweest en alleen even zijn langsgekomen op initiatief van Chauprade.

Chauprade, nieuwkomer in het Europarlement als buitenland-specialist van Front National, heeft gezegd dat Rusland "de hoop van de wereld is geworden tegen het nieuwe totalitarisme": Poetin biedt volgens Chauprade zicht op een Europese orde vrij van de "technocratische elite dienstbaar aan Amerikaanse en Europese oligarchen" en verlost van de "consumentistische drang en seksuele impulsen". Via de club EODE van de neonazi Luc Michel was Chauprade een van de waarnemers van Poetins nepreferendum op de Krim. De coming man[1b] van Front National wijst afkeurend op de "Joodse lobby" in de VS en Europa. Hij schreef dat er aanwijzingen zijn dat de massamoord van 9/11 past in een complot van Israël en de VS om de wereld te blijven beheersen. Later beweerde hij schielijk dat hij als "wetenschapper" alleen mogelijkheden had onderzocht.

Glasunov kwastte in 1990 de bombastische voorstelling Het grote experiment, dat cryptisch maar onmiskenbaar refereert[2] aan de Protocollen van de wijzen van Zion. Centraal in een rood pentagram - volgens Glasunov een kabbalistisch symbool van het kwaad - figureert de kop van Karl Marx, voor zijn mond een kleiner pentagram bezet met kabbalistische, alchemistische en astrologische tekens: "het zegel van de antichrist". De kunstenaar ontleende dit laatste motief aan het boek "Nabij is de komst van de antichrist en het rijk van het kwaad op aarde" (1911) van de Russisch-orthodoxe Jodenhater en apocalyptische auteur Serge Nilus - gepubliceerd door het Klooster van de Heilige Drie-eenheid, het belangrijkste van Rusland en het geestelijk hart van de Russisch-orthodoxe kerk (niet ver van Moskou). Nilus was de meest invloedrijke verspreider van de haat zaaiende, door Adolf Hitler aan de jeugd onderwezen en tot op de dag van vandaag doorziekende leugen dat de Protocollen een authentiek zionistisch document betreffen. De boodschap van Glasunovs geschilderde versie van deze infame fantasie: het vrome Rusland van voor de revoluties van 1905 en 1917 is het slachtoffer geworden van een duivels complot van wereldbestormende Joden (vergelijk de wikipedia - aanvulling 11 juni: en de eerste bijlage hieronder).

Doegin, een fascistische socioloog en goeroe die ijvert voor een Europa en Azië als Verenigde Staten van Rusland ("Eurazië"[2a]), plaatste maart dit jaar op Facebook een tekst van de krankjorume imam Imran Hosein, gericht aan de Krim-Tataren: "De boljewistische revolutie van 1917, die het communisme bracht en de meedogenloze Sovjet-Unie (USSR), werd gepland en voltrokken door Russische zionistische Joden die Gog en Magog toebehoorden. Toen Stalin in 1944 jullie onrechtvaardige deportatie vanuit je voorvaderlijke thuisland, de Krim, naar Siberië en elders gelastte, waren Gog en Magog de verantwoordelijken voor deze etnische genocide - en niet het Russische volk."[2b] Het zou een bijschrift bij Het grote experiment van Glasunov kunnen zijn. Hier een video van een ellenlange bijeenkomst met Doegin en Hosein in juli 2013 op de Lomonosov Staatsuniversiteit in Moskou, de grootste universiteit van Rusland, waar Doegin godbetert doceert[2c]. Alain Soral, de kompaan van de antisemitische cabaretier Dieudonné[3], maakt onder zijn deels uit Franse moslims bestaande achterban veel reclame voor Imran Hosein, die zelf, naast Soral, Doegin noemt als een van de geïnteresseerden in zijn "eschatologische" - lees: op een apocalyptische eindstrijd aansturende - visie[4]. Ook Doegin voorziet[4a] een wereldoorlog bij wijze van Apocalyps. In een getikte verhandeling[5] over het jodendom citeert Doegin uit het boek "Bloed in geloof en bijgeloof van de mensheid" (Sint Petersburg, 1995) van de naar Doegins zeggen "Joodse historicus" G.L. Shtrak, die de oude laster opdist dat Joden in hun rituelen het bloed van christenen dronken.

Malofeev wordt via Igor Girkin, die werkte voor zijn bedrijf, in verband gebracht met de 'opstand' in het oosten van de Oekraïne[6]. De oligarch bevordert als "filantroop" een toenadering tussen Russisch-orthodoxen in zijn land en christelijke fundamentalisten in de VS, onder meer als sponsor van het Amerikaanse World Congress of Families (WCF, Illinois), dat zich met name keert tegen gelijke rechten voor homoseksuelen. De baas van de homo's hatende National Organization for Marriage - waar enge christelijke sekten als Opus Dei omheen klonteren - nam vorig jaar deel aan een conferentie van Malofeev in Rusland; diverse andere connecties zijn hier in kaart gebracht, onder wie Vladimir Jakoenin, de schatrijk geworden, machtige baas van de Russische spoorwegen en een oude getrouwe van president Poetin. Zoals bekend is onder rechtse Amerikaanse christenen niet minder dan onder groepen orthodoxe moslims de eindtijd een geliefd thema. Zorgelijk gezien de kwalijke rol van Russisch-orthodoxen geschetst in deze blog, is dat patriarch Kirill tot Poetins inner circle is gaan behoren.
De vaste vertegenwoordiger van het WCF in Rusland, Alexej Komov, een bondgenoot van Poetin[7], verkondigt dat "bankiers van Wall Street", van wie Leon Trotski een marionet zou zijn geweest, achter de Russische revolutie van 1917 zaten. Mede omdat Trotski Joods was, lijkt het er dus verdacht veel op dat Komov een hardcore antisemiet is - wederom conform de Protocollen (zie bijvoorbeeld pagina 79 en 141-143 van een latere editie van het genoemde boek van Nilus); en vergelijk Het grote experiment van Glasunov. Verder suggereert Komov (zie ook hier), net als Chauprade, dat 9/11 een machinatie was van schimmige spelers, mogelijk Amerika en Israël.

Kortom: Geert Wilders haakt met zijn partij aan bij een reactionair netwerk - nog griezeliger dan we al wisten - dat extreemrechtsen, Russisch-orthodoxen en moslims wil mobiliseren tegen Joden[9] als het ultieme kwaad, blootgesteld in de Protocollen van de wijzen van Zion. Een samenzwering[8] die langs een ander front, gesteund door rechtse christelijke organisaties in de VS, haar pijlen richt op homoseksuelen.
Ik kan hierbij maar één positieve noot plaatsen: de PVV-leider zal het deel van het extreemrechtse kamp, dat met hulp van geestverwanten in Israël (zoals Arieh Eldad) de islam wil bestrijden, door zijn grote experiment meer en meer tegen zich in het harnas jagen.

Noten

[1a] Aymeric Chauprade bevestigde later tegen Le Figaro zijn deelname aan de bijeenkomst.

[1b] Update maart 2017: Chauprade heeft FN verlaten in 2015.


[2] Ik put uit het essay "The Antichrist as an Imminent Political Possibility" van de Duitse expert inzake de geschiedenis van de Protocollen en Serge Nilus, Michael Hagemeister. Het is opgenomen in het boek "The Paranoid Apocalypse: A Hundred-year Retrospective on the Protocols of the Elders of Zion" (New York University Press, 2012). Dat deze bundel tot stand is gekomen onder de redactie van twee Joodse wetenschappers, Richard Allen en Steven T. Katz, bij wier objectiviteit vraagtekens kunnen worden gezet, doet m.i. niets af aan de kwaliteit van de analyse van Hagemeister, in het bijzonder zijn 'lezing' van Het grote experiment van Glasunov, die ik aan de hand van het schilderij op zijn eigen merites heb beoordeeld en die ik overtuigend acht - zie ook de bijlage hieronder over een ander deel van het schilderij.
Toegevoegd augustus 2014: de Russische staatsteleviezender RAI Novosti rekent Glasunov tot de getrouwen van Poetin, die hem de onderscheiding (de medaille, het ordeteken) "Voor het dienen van het moederland" verstrekte.


[2a] Curieus genoeg gebruikt de Eurazië-beweging een eerder ingeburgerd symbool voor chaos (acht pijlen vanuit het centrum) als logo. Overgenomen door de - overigens in tegenstelling tot Doegin anti-islamitische - Russian Defense League [screenshot]. Het symbool werd in combinatie met het logo van de anarchisten gebruikt in een getekend portret in de Groene Amsterdammer (7 augustus 2014, screenshot) van de antropoloog David Graeber, een van de gangmakers van de Occupy-beweging.

[2b] Toegevoegd 18 augustus 2016: volgens onderzoeker Anton Shekhovtsov is Doegin sinds 1990 bevriend met de Italiaanse, tot de islam bekeerde, fascistische agitator Claudio Mutti:
"[...] the Italian extreme right journal Eurasia, Rivista di Studi Geopolitici, [is] published and edited by Italian Nazi-Maoist Claudio Mutti. The scientific board of Eurasia includes Aleksandr Dugin and William Engdahl. In the early January, Engdahl published a piece titled "The Belgrade US-Financed Training Group Behind the Carefully-Orchestrated Kiev Protests.
Dugin has been promoting the idea of the destruction of Ukraine and its colonisation by Russia since the early 1990s. He has also been an inspiration for the foundation of the Italian national-socialist organisation Stato & Potenza which openly calls for the annexation of Ukraine to the Russian Federation. Dugin and Mutti have been friends since 1990; Mutti himself is closely associated with Stato & Potenza." [einde toevoeging]

[2c] Update augustus 2014: Doegin is kort geleden de laan uit gestuurd, waarschijnlijk omdat hij te ver ging in zijn oorlogstaal met betrekking tot de Oekraïne en zijn teleurstelling uitte over Poetins (officiële) koers, inhoudend dat het zou blijven bij de annexatie van de Krim.


[3] Alain Soral werkte jaren voor Front National. Jean-Marie Le Pen is de peetvader van een dochtertje van Dieudonné. Le Pen bracht publiekelijk diens antisemitische quasi-Hitlergroet de quenelle, net als Bruno Gollnisch van Front National dit deed in het Europees parlement. Over het netwerk van Dieudonné en Soral schreef ik een aparte blog.

[4] In de tweede noot bij een andere blog ga ik in op wat Hosein verkondigt over de eindtijd, die volgens hem zal uitlopen op een alles beslissende strijd tegen de antichrist onder aanvoering van Issa (Jezus beschouwd als moslim) in het "heilige land" (Israël), dat Issa zal "heroveren", waarna een Gouden Eeuw aanbreekt.
In de oproep van Hosein die Doegin op zijn Facebook heeft gezet, stelt de doorgedraaide prediker dat Rusland het rijk Rum in de koran is, waarmee moslims volgens een "profetie" (in de overlevering Akhir al-Zamān) een militaire alliantie zullen aangaan onder leiding van de Mahdi. Maar voor zover ik zie wordt onder Rum door vrijwel iedereen het Romeinse rijk verstaan en is Hosein ook op dit specifieke punt aan het fabuleren.


[4a] Toegevoegd augustus 2014: zie ook het artikel "Alexander Dugin and the meaning of Russian history" (mei 2014) van de Russisch-orthodoxe (en schijnbaar antisemitische) Vladimir Moss. Men kan na kennisname van zijn uiteenzetting van Doegins "eschatologische ecclesiologie", neergelegd in diens boek Absoljoetnaja Rodina (1999), niet anders dan het ergste vrezen als in Amerika een voor protestantse eindtijdgekte vatbare, ultrarechtse republikeinse president aan de macht zou komen.

[5] Doegin poneert in deze tekst een antagonisme tussen twee stromingen in het jodendom. Ik heb me verder niet verdiept in zijn opvattingen op dit vlak, maar vermoed sterk dat hij - mede op grond van dit veronderstelde antagonisme - ten stelligste zal ontkennen dat hij een antisemiet is die "de" Joden als het kwaad ziet. Mogelijk schrijft hij de Protocollen toe aan één van de - naar mijn indruk door hem kunstmatig geconstrueerde - stromingen, waarvan de andere juist het slachtoffer is. Mogelijk ook ziet hij de Protocollen op zichzelf als een vervalsing, zoals hier wordt aangenomen en wellicht valt op te maken uit wat de deskundige inzake extreemrechts Andreas Umland zegt over Vladimir Kucherenko, afgestudeerd als historicus aan de Moskouse Staatsuniversiteit en correspondent van het officiële overheidsorgaan Rossiiskaya Gazeta: "Going beyond Dugin, Kucherenko [...] had proposed to make the infamous antisemitic forgery The Protocols of the Elders of Zion a part of the school curriculum". Zorgwekkend genoeg is volgens Umland Doegin niet bijzonder extremistisch in vergelijking met verschillende andere geslaagde figuren in zijn milieu. Doegin is een meester in het leggen van rookgordijnen en jongleren met dubbelzinnigheden. Dat hij zich begeeft in het gezelschap van Volen Siderov spreekt boekdelen. 

Toegevoegd maart 2015: zie de studies "Russian Intellectual Antisemitism in the Post-Communist Era" (Vadim Joseph Rossman, University of Nebraska Press, 319 pagina's, 2002) over het antisemitisme inherent aan Doegins Eurazianisme en "Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?" (Marlene Laruelle, Wilson Center, circa 2005): Doegin bedrijft een ambigu maar onmiskenbaar hatelijk antisemitisme - een 'judeofoob pro-Zionisme' -, dat echter te complex is voor rechtlijnige Jodenhaters. Hetzelfde geldt voor zijn nationalisme en racisme, waarbij 'etnos' en raskenmerken wezenlijk zijn, echter niet uitmondend in plat racistisch nationalisme, maar in een soort etnisch cultuurrelativisme dat men ook wel onder antiglobalisten en linkse intellectuelen aantreft. Volgens Laruelle ontkent Doegin inderdaad "apparently" de echtheid van de Protocollen.

[6] Een misschien goed ingevoerde blogger of juist een fantast of propagandist speelt zelfs - op grond van een kleine, mogelijke aanwijzing - met de gedachte dat Girkin betrokken was bij de aanslagen door sluipschutters op de Maidan in Kiev, waarna de escalatie volgde die weer later Poetin 'noopte' in te grijpen en de Krim te annexeren. Ook ik heb wel eens het gevoel gehad dat Poetin zelf infiltranten inzette om de situatie rond de Maidan te laten ontsporen. Bewijzen hiervoor ontbreken.

Toegevoegd 22 september 2014: Bild bericht over een ontmoeting van Doegin, Malofeev, Girkin en Rudov (Kamer van Koophandel) in het klooster van Valaam op het gelijknamige eiland in het Ladogameer, dichtbij Finland, op 28 augustus 2014. Opnieuw een bewijs van het bestaan van het netwerk van Russisch-orthodoxen, fascisten en militanten.

Toegevoegd 22 december 2014: Oleg Shynkarenko schrijft in het artikel "Alexander Dugin: The Crazy Ideologue of the New Russian Empire" (The Daily Beast, 4 februari 2014): "Bahtiyarov [Russisch lid van Doegins Eurasia Youth Union of Russia (EYUR)] is part of a large wave of Russian spies and operatives who have been flooding into the country before crucial presidential elections on May 25. [...] He was going to supply the equipment his group needed—wooden bats, Molotov cocktails and telescoping ladders—for use in storming the buildings [van het parlement]. The mastermind also arranged, with some Russian TV channels, to film the incident, which would then be blamed on Ukrainian radicals. [...] If Russian President Vladimir Putin’s prophecies don’t fulfill themselves, it seems, his people will fix it so they do."


[7] Vladimir Poetin zou komende maand september persoonlijk een inmiddels afgeblazen conferentie van het WCF in het Kremlin hebben willen voorzitten - wat betreft de beoogde rol van Poetin op die bijeenkomst lijken mij de bronnen echter kwestieus.

[8] Gezien de grote moeite die men deed om het congres in Wenen voor de buitenwereld verborgen te houden, is de ietwat gechargeerde kwalificatie "samenzwering" hier niet onterecht.

[9] Deze zin is later gecorrigeerd. De haat tegen joden in deze kringen betreft namelijk om opportunistische of racistische redenen - sommige racisten 'hebben niks' tegen andere rassen, voor zover die leven in eigen "etnostaten" - heden in het algemeen niet Israël, maar niet-nationalistische joden die men in verband brengt met het verzinsel 'cultureel marxisme', met globalisering (onder meer van kapitaal en vrij verkeer van personen en goederen), met mensenrechten, met multiculturalisme, of met een combinatie hiervan.
 
Bijlage 1 (toegevoegd 11 juni)Over deze beeldengroep linksonder in Het grote experiment schrijft Hagemeister, na te hebben ontcijferd dat het centrale deel (zie hierboven) een complot van Joden en vrijmetselaars tegen het 'heilige Rusland' verbeeldt: "Nu kan ook de slang in Glasunovs schilderij worden gedecodeerd: het is het "Symbolische Serpent"[#] dat verschijnt en wordt beschreven in de Protocollen. Het serpent representeert de voortgang van de Joodse samenzwering. Beginnend in Jeruzalem in de tijd van Salomon, beweegt de kop van de slang door de Europese staten totdat, met de Joodse immigratie, hij terugkeert naar het punt van oorsprong. Het serpent betekent een wereld geregeerd vanuit (en letterlijk omcirkeld door) Zion."
Jeruzalem als cruciaal begin- en eindstation van de geschiedenis kenmerkt ook de structuur van het christelijke apocalyptische 'denken'. En Geert Wilders heeft gezegd bij een bezoek aan (toenmalige) bondgenoten in de stad: "Jeruzalem zit in ons bloed, in onze genen" - zie de vierde noot bij een eerdere blog.

Een opvallend element dat Hagemeister niet noemt, is de figuur van Sint-Joris op zijn witte paard, de 'drakendoder' en latere patroonheilige van de kruisvaarders - die een rood Sint-Joriskruis droegen tegen een witte achtergrond - en van Engeland. Naar mijn idee is het geen toeval dat het kruis van Sint-Joris opduikt bij de fascistische ideoloog in het interbellum Jörg Lanz von Liebenfels (een zelf bedachte naam, "Jörg" is het Duitse equivalent van "Joris"), bij de tribale English Defence League en bij de extreemrechtse terrorist Anders Breivik. Er is wellicht een 'archetypische' symboliek en energie in het spel, die teruggaat op de omwenteling (zeg maar een 'masculiene revolutie'), ver voor Christus, van een matrifocale naar een patriarchale orde. De slang staat dan voor de oeroude vrouwelijke macht, nadien beschouwd als het absoluut vijandige. In de voorstelling van Glasunov is het dan ook het ideale 'patriarchale gezin' van de tsaar - een oppermachtige vader, een serviele moeder en hun kindertjes - dat door het serpent wordt omsingeld.
In onze tijd spannen zo bezien groepen ultraconservatieve, autoritaire, aan een harde hand gehechte mannen[*] (en collaborerende of onderdrukte vrouwen) samen, in een laatste stuiptrekking[**] van de masculiene orde, die zij zien als verkerend op de drempel van vernietiging door feministen, homoseksuelen en alles wat te maken heeft met de 'zachte sector', zoals linkse politiek en welzijnswerk, de milieubeweging[***], moderne kunst en een 'globaliserend' gelijkheidsideaal dat de rassen met elkaar doet versmelten. Voor 'horden' mannen - met name, maar zeker niet alleen blanke - is dit een gruwelijke, vreesaanjagende bedreiging van hun zelfbeeld en ingebakken privileges. Een en ander verder uitwerken zou hier te ver voeren en sowieso een studie op zich vergen.

[#] Toegevoegd maart 2015: vergelijk qua verwante strekking de esoterische tekst "Axe is the Name of Mine" op de site Arctogaia (de term is wellicht afkomstig van Guido von List) van Doegin, waarin hij orakelt: "The rune in the ancient runic calendar depicting the axe was called 'thurs' and was dedicated to God Thor. It fell on the first months of the New Year. Thor was the Axe-God or its symbolic equivalent, the Hammer-God or Miollnir. With this Hammer-Axe, Thor smashed the skull of the World Serpent, Irmunganthr, who floated in the lower waters of darkness. Again the obvious solstice myth, connected with the point of the New Year. [...] Capitalism [dat Doegin met het Jodendom associeert; K] creeping to Russia from the West, from the sunset side, carnally represents the world serpent." En passant betoont Doegin zich schatplichtig aan de invloedrijke Nederlandse nationaalsocialist Herman Wirth, die hij zeer prijst.
Verder druipt - tot en met een bizarre etymologische ode aan de baard - de vrouwenhaat af van "Axe is the Name of Mine": "Raskolnikov guesses absolutely correctly that the symbolic pole of evil is a perverted womanhood (Kali). That is that damned by religion loan capital, which equalizes the living with the lifeless and creates monsters."
Merk ook de crypto-antisemitische ondertoon van deze passage op.


[*] In wezen geldt dit voor mannen met zo'n karakter ongeacht ras of klasse. Dit verklaart bijvoorbeeld dat een Joodse man zich aansluit bij de FPÖ of dat een zwarte man meedoet met Front National. De gemeenschappelijke oervijand is, voor alles, de vrije, mondige en zelfstandige vrouw die precies dezelfde rechten en vrijheden opeist als de man, verder mensen die geen duidelijke gender-kenmerken vertonen (zoals een deel van de homoseksuelen) en niet op de laatste plaats de natuurlijke diversiteit beschouwd als in en voor zichzelf waardevol en dus bestaansrecht hebbend.

[**] Veel commentatoren stellen dat de mensheid heden te maken heeft met een meervoudige systeemcrisis, die hetzij leidt tot een grote ineenstorting en/of escalerende oorlogen om steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen, hetzij een nieuw collectief bewustzijn doet ontstaan dat - misschien net op tijd - onder meer zal leiden tot een harmonieuze en duurzame verhouding met de natuur.


[***] Net als de vrouw wordt in de patriarchale/masculiene orde de aarde, de natuur, gezien als een min of meer vijandige, wilde, gevaarlijke of 'uitdagende' chaos - die strikt 'rationeel' en technisch moet worden beheerst of 'sportief bedwongen' - en als een te exploiteren reservoir van voedende energie, reproductie en verborgen schatten.

Bijlage 2
(toegevoegd 7 januari 2015)

PVV'er Harm Beertema tweette op 6 januari een tekening van Geert Wilders die als Sint-Joris een rode draak met "islam" op zijn romp geschreven, doorboort met een lans. Wilders retweette gretig. De prent is gemaakt door de Fransman Steph Bergol, wiens hatelijke cartoons - neem deze en deze en deze - sterk doen denken aan nazipropaganda tegen de joden. Er bestaan zelfs minstens twee nazistische tekeningen over het doden van een rode draak: deze (gericht tegen het Rode Leger) en deze. De onderhavige over Wilders circuleerde ten tijde van het proces tegen hem in 2010.
Interessant gegeven: "In Joseph Goebbels's semi-autobiographical novel, the main character Michael is portrayed as a hybrid Christ-figure and German martyr". De aartsengel Michael is vaak geschilderd als op het punt staande satan, die hij letterlijk onder de voet heeft gelopen, te doden met zijn zwaard.Bijlage 3
(toegevoegd mei 2017)Wilders retweette op 14 of 15 mei een cartoon over een Joodse geldmagnaat - George Soros - als vernietiger van Europa. Waar doet dat nou aan denken.
De betreffende tekenaar, Ben Garrison, neemt ietwat selectief waar inzake de achtergrond van geldmagnaten.Zie ook (deels later toegevoegd):

The ‘Natural Family’: The Latest Weapon in the Christian Right’s New Global War on Gays
Door Jay Michaelson, The Daily Beast, 14 juni 2015

[...] Their main weapon is an unfamiliar term: “natural family.” And they’re going to use it to beat back advances in women’s and LGBT equality worldwide, starting at the UN.
[,...] WCF helped found FamilyPolicy.ru, a network of hard right organizations in Russia led by Alexei Komov, WCF’s Russian point man. He’s the director of the arch-right-wing St. Basil Federation [van Konstantin Malofeev, K], a key promoter of the “demographic winter” myth [...].
It’s easy to dismiss this plan, if only for the irony of Christian conservatives teaming up with Russia (!) to fight LGBTs and women at the United Nations. New World Order indeed. But irony aside, they might just win.
[...] “The Russians might be the Christian saviors of the world,” said WCF managing director Larry Jacobs in June, 2013. That claim may be overstated, but the WCF-Russia partnership has borne a number of fruits.
[...] the Russians are coming to America—in particular, to Salt Lake City, where the 2015 conference is slated to take place Oct. 27-30. Instead of dubious Russian oligarchs, the bill will be footed by the conservative Sutherland Institute.

A rose by any other name: the World Congress of Families in Moscow
Door Anton Shekhovtsov, 15 september 2014

World Congress Of Families Funder Convenes Far-Right Group To Discuss Ridding Europe of 'Satanic Gay Lobby'
Door Miranda Blue, Right Wing Watch, 4 juni 2014

Scott Lively: 'Obama Orchestrated The Ukraine Coup' To Undermine Putin's Anti-Gay Efforts
Door Kyle Mantlyla, Right Wing Watch, 10 juni 2015

Gipfeltreffen mit Putins fünfter Kolonne
Door Bernard Odehnal, Tages Anzeiger, 3 juni 2014

"A Vienne, la discrète présence du FN à une réunion de partis d'extrême droite"
Door Marc de Boni, Le Figaro, 4 juni 2014

Far-Right Fever for a Europe Tied to Russia
Door Andrew Higgins, the New York Times, 20 mei 2014

Front Bational; Alte Dämonen leben länger
Door Stefan Brändle, Frankfurter Rundschau, 10 juni 2014

Boek Aufmarsch; Die rechte Gefahr aus Osteuropa 
Door Gregor Mayer en Bernhard Odehnal, Residenz Verlag 2010, 297 pagina's

De Europese droomcoalitie van boze witte mannen
Wltrrr, Krapuul, 11 juni 2014

Putin’s ‘Soros’ [i.e. Malofeev] Dreams of Empire as Allies Wage Ukraine Revolt
Door  Ilya Arkhipov, Henry Meyer en Irina Reznik, Bloomberg, 15 juni 2014

De rol en het gevaar van extreemrechts bij het anti ISIS protest
Anti-Facistische Actie, 13 augustus 2014

[...] Geert Wilders van de PVV roept op om met duizenden mensen hand in hand met neonazi’s en fascisten te demonstreren. Dat dit een recept is wat op rassenrellen kan uitlopen lijkt hij op de koop toe te nemen.

Homophobia Inc. and America’s newest export: Hate
Door Becca Morn, AmericaBlog, 16 oktober 2013

Onderzoek Conspiratorial mindset in the age of transition: Conspiracy Theories in France, Hungary and Slovakia
Marley Morris et al., 2013

Les militants FN placent Marion Maréchal-Le Pen en tête
Door Abel Mester, 29 november 2014

La députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le Pen est arrivée en tête de l'élection au comité central du Front national, a assuré au Monde un membre de la direction du parti [...].

La Russie au secours du FN : deux millions d’euros aussi pour Jean-Marie Le Pen
Door Farbrice Arfi, Karl Laske en Marine Turchi, Médiapart, 29 november 2014

Wilders retweette op 28 september 2014 Joost Niemöller en Blonde Mevrouw [screenshot], die in september zinspeelde op een "burgeroorlog" tegen moslims; en eerder tweette: "De EU laat zich niet meer stoppen. (Burger)Oorlog(en) gaan een eind maken aan de EU".

From Russia with Loan: Marine Le Pen's Front National Does Murky Deal with Kremlin Bank
Door Gianluca Mezzofiore, International Business Times, 28 november 2014

The €9m [...] that French rising star of politics Front National (FN) borrowed from a Russian lender may be just the tip of the iceberg [...].

Wilders deelt podium met Russische sponsor van Front National op partijcongres
Door Barbara Wesel, DW, 20 november 2014

[...] Jean-Marie is the old figurehead, daughter Marine is celebrated by Russians, and niece Marion rises to the leadership. Front National is becoming a family business as party's conference enjoys the limelight in Lyon.
[...] honorary guests at the FN conference was the deputy chairman of the Russian Duma, Andrei Isayev.
[...] The Russian representative was followed by far-right Dutch politician Geert Wilders and Heinz-Christian Stracher, head of the Austrian People's Party, who also hailed Marine Le Pen as a future French president.

Alexander Dugin: The Crazy Ideologue of the New Russian Empire
Door Oleg Shynkarenko, The Daily Beast, 4 februari 2014

Russian Intellectual Antisemitism in the Post-Communist Era
Door Vadim Joseph Rossman, University of Nebraska Press, 319 pagina's, 2002

[Goed onderzoek naar het antisemitisme inherent aan het Eurazianisme van Doegin (die zelf min of meer ontkent dat hij een racist of antisemiet is: "I am completely against the Antisemite racist ideals"). Hier een korte recensie van Andreas Umland; K]

[...] [Dugin] believes that Eurasianism exemplifies the broad ideology of an international movement of Conservative Revolution to which he feels allegiance. [...] Dugin contends that almost all Conservative Revolutionaries were Russophiles in varying degrees. The ideology found expression in the works of many others as well, such as the German Aryosophes (Guido von List, Jörg Lanz von Liebenfels, and Herman Wirth) [...]. Dugin's principal authority is undoubtedly René Guenon, a French Orientalist, metaphysician, and religious thinker. Dugin has established personal contacts with representatives of the French Nouvelle Droite - Alain de Benoist [...]. 

Axe is the Name of Mine
Door Alexander Doegin, Arctogaia

[...] The new myth is incarnating, the scarlet sword of Boris Savinkov is scorching the hands of a new youthful Russia, the Russia of the End Times. Axe is the name of that Russia. [...] The most brilliant hypotheses concerning this item - its origin and its Symbolism - was advanced by Herman Wirth, a German scientific genius and a specialist in the sphere of human prehistory and ancient letters.

Hohepriester der Apokalypse – der unwahrscheinliche Aufstieg des Alexander Dugin
Door Krzysztof W. Rath, 16 februari 2015

[...] Natürlich steht außer Frage, dass auch westliche Geopolitikschulen wie etwa die US-amerikanische Monroe-Doktrin der Logik der Macht geschuldet sind. Die neurechten Ideologen Russlands gehen jedoch weit darüber hinaus und resakralisieren die Weltpolitik. Sie führen die Macht zurück in den Mythus, die Nebel des Irrationalen.

Boek In the Tracks of Breivik: Far Right Networks in Northern and Eastern Europe
Redactie door Mats Deland, Michael Minkenberg en Christin Mays, LIT Verlag, 208 pagina's, 2014

[...] [Dugin] admires fascist aestetics, leftist Nazis, and the German Aryanism founded by Guido von List (1848-1919), Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954), and Herman Wirth (1885-1981).

[Wijst verder op een link tussen Doegin en Front National via Christian Bouchet. Tevens interessante informatie over de banden tussen FN en Rusland in den brede. Marion Maréchal-Le Pen is lid van een vereniging voor vriendschap met Rusland. De identitairen (over wie Marine Le Pen zich laatdunkend heeft uitgelaten), geïnspireerd door Guillaume Faye, moeten in tegenstelling tot FN en in Italië de tot de islam bekeerde fascist Claudio Mutti c.s. niets hebben van Doegin, vanwege zijn pleidooi voor samenwerking met Iran, met moslims als Imran Hosein en met Talgat Tadzhuddin (zie ook hier) en vanwege zijn in sommige teksten schijnbare afwijzing van racisme of althans racistisch nationalisme. De auteur van het onderhavige hoofdstuk in dit boek merkt echter op: "However, the idea of Russia as the last white [in racistische zin; K] space on the European continent continues to be very present in Duginian rhetoric, and a more attentive reading of his books, particularly concerning the Aryan theme, reveals several overlaps with Faye's theories." Vergelijk een waarderende opmerking van Doegin in Foundations of Geopolitics (1997):  "The Armenians are an Aryan people [...] [like] the Iranians and the Kurds" (p. 243);  K].

Extrem rechtes „Lesertreffen“ im „Bio Seehotel“ in Zeulenroda
Thueringenrechtsaussen, 2 maart 2015

[...] Redner aus dem extrem rechten Spektrum [die] eine unerträgliche Mischung aus Revanchismus, Geschichtsrevisionismus und Rechtspopulismus verbreiten. Laut Ankündigung gehören dazu Menno Aden, Jan von Flocken, Oberst a.D. Klaus Ulrich Hammel, Akif Pirincci und Walter Post aus der BRD. Als Gäste aus dem Ausland werden Alexander Dugin (Russland), James Bacque (Kanada) und Barbara Rosenkranz (Österreich) angekündigt. [Georganiseerd door] Zuerst!-Chefredakteurs Manuel Ochsenreiter.

Alexander Dugin - rechter Esoteriker marschiert in Deutschland ein
Door Krzysztof W. Rath, Underdog, 17 februari 2015


Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?
Door Marlene Laruelle, Wilson Center, circa 2005

[Een van de beste studies over Doegin die ik ken; K]

Lees ook mijn blogs:
De neonazi-breinen achter de witte genocide-meme
Zwarte zon: mythologische inslag van het nazisme. Speelt iets dergelijks in onze tijd?
Poetin-adviseur Glazjev: Amerika is in Oekraïne uit op wereldoorlog
Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek
Korwin-Mikke en Gražulis, twee van de oprukkende politieke hysterici in Europa
Wilders vraagt Marine Le Pen ten dans - het masker valt af
Wilders' schaduw Bjorn Larsen zit diep in netwerk rond genocideblog Gates of Vienna
Dieudonné, Tariq Ramadan en progressieve Nederlandse intellectuelen

1 opmerking:

  1. Perfect! Ik wantrouwde eerst, zoals je weet, het Zwitserse bericht. Het leek TE gek. Maar in deze blogpost gaat het riool van antisemitische samenzweringstheorieën wijd open.
    En dat is erg nodig, helaas...

    BeantwoordenVerwijderen