blogspot visitor

25 januari 2011

Sociologe vreest voor haar leven door lastercampagne Glenn Beck78-Year-Old Threatened With Death After Glenn Beck Attack Fears Violence: "It Only Takes One Person Who Is a Little Deranged"
Door Eric Boehlert, Media Matters for America / Alternet, 25 januari 2011

(...) A City University of New York professor and scholar of grassroots activism, the 78-year-old [Frances Fox] Piven has been the target of relentless Glenn Beck attacks. For an entire year now the Fox News talker has been pushing a tangled conspiracy theory that puts Piven, and her late husband, fellow academic Richard Cloward, at the center of an all-powerful left-wing movement to “collapse” the United States economy and government - a devious collapse designed to allow President Obama to radically transform the country, according to Beck.

(...) Beck has repeatedly demonized Piven, denouncing her as an “enemy of the Constitution” and someone who wants to “destroy America.” Piven has become a star player in Beck’s rogue gallery of treacherous, all-powerful (often Jewish)[*] liberals, seeking to eliminate the American way of life.

Beck’s fans have recently taken notice of Piven. On a website Beck runs, The Blaze, which also traffics in the Piven smear campaign, readers began posting lurid threats against the elderly academic. “ONE SHOT...ONE KILL!" announced one. "Why is this woman still alive?" asked another. And this particularly shocking threat: "Maybe they should burst through the front door of this arrogant elitist and slit the hateful cow's throat."

(...) As for the current culture of fear and persecution that pervades the right-wing movement, it reminds Piven of the McCarthy era. But she notes today’s craze is different in one key way - it’s almost entirely media-driven. It’s a handful of right-wing pundits who are crusading against Piven, not politicians.

What’s similar though, is the trademark fear. “Paranoia, and paranoid theories of the sources of our troubles, has been a recurrent staple of American politics,” said Piven. “I think the toxicity of the Tea Party poison is a reaction to the election of Barack Obama, but it’s also true the country is turning darker and the demographics of the country are changing.”

Toevoeging februari 2011:

The real threat of Glenn Beck's fantasies
Door Frances Fox Piven, Comment Is Free, 8 februari 2011

[einde toevoeging]

Noot

[*] Een ander joodse liberal waar Glenn Beck waanzinnig tegen tekeer gaat is de speculant George Soros. Journalist (van Joods-Amerikaanse komaf) Michelle Goldberg: '(...) Glenn Beck’s two-part “exposé” on George Soros, whom Beck calls “The Puppet Master,” was (...) shocking, even by Beck’s degraded standards. The program(...) was a symphony of anti-Semitic dog-whistles. Nothing like it has ever been on American television before.' Beck zei op televisie over Soros onder meer: 'He’s pulled no punches about the end game. It’s one world government, the end of America's status as the prevailing world power' - wat sterk lijkt op zijn beschuldiging aan het adres van Piven.
Piven vraagt zich af waarom Beck zich nu juist in haar heeft vastgebeten, omdat er veel linksere en meer invloedrijke activisten zijn dan zijzelf. De verklaring kan zijn dat Beck bezeten is van antisemitische paranoia vergelijkbaar met die van de nazi's, die 'joden' koppelden aan 'communisme', 'vijanden van het volk' en streven naar 'wereldheerschappij'. Dat een dergelijk geloof kan samengaan met fanatieke steun aan Israëlische joden, komt a. omdat dezen zich nu juist op hun eigen stuk grond en dito natie concentreren en niet overal in de wereld aan het 'infiltreren' zijn en b. omdat volgens de bijbel Israël moet bestaan voor het laatste oordeel kan plaatsvinden (waarbij de joden dan alsnog het loodje leggen).
Van Adolf Eichmann is bekend - Harry Mulisch herinnert hieraan in zijn boek De Zaak 40/61 - dat hij een bewonderaar was van het nationalistische zionisme en tegelijk een kennelijk zo diepe haat koesterde jegens de joden in zijn land - die hij, suggereert Mulisch, mogelijk als het ware 'niet joods genoeg' vond, want dat waren de nationalistische zionisten -, dat hij een sleutelrol kon vervullen in de massavernietiging van deze bevolkingsgroep.
Beck draagt zo bij tot het gemeengoed worden van complottheorieën zoals verkondigd in de film Zeitgeist, waarvan de intrige deels is ontleend aan het beruchte antisemitische haatpamflet The Protocols of the Elders of Zion. De gestoorde dader van de schietpartij in Tucson, Arizona, waarbij zes mensen omkwamen en het joodse liberal congreslid Gabrielle Giffords levensgevaarlijk werd gewond, Jared Loughner, was volgens een vriend helemaal ondersteboven van Zeitgeist.
Mogelijk ook gelooft Beck zelf veel van zijn eigen vuilspuiterij nauwelijks, maar speelt hij op een volstrekt cynische manier in op broeiende onderbuikgevoelens en circulerende complottheorieën, omdat deze middelen door zijn doel - het vergroten van de macht van corporate America, lees: zijn geldschieters, zendtijdverschaffers en beschermheren - worden geheiligd.

Zie ook:

Eric Boehlert [Media Matters for America] on Hardball: "After Arizona," Fox And Other Right-Wing Media Have "Doubled Down" On Violent Rhetoric
MSNBC's Hardball, 24 januari 2011

[Let op Becks tegelijk houterige en hysterische gesticuleren en rollen met de ogen, een werkelijk crazy act die hij, gezien de aard van de paar versprekingen die hij maakt, noest voor de spiegel lijkt te hebben ingestudeerd; wat de vraag of hij zelf in de wanen verkeert die hij helpt verspreiden en intensiveren, overigens niet beslissend beantwoordt; K]En:

Congressional candidate [Rich Lott, a Tea Party favorite] defends wearing Nazi outfit for re-enactment
CNN, 12 oktober 2010

[ Lott verloor de verkiezingen in Ohio, waaraan hij meedeed. Voor het zover was werd hij na het uitkomen van zijn hobby verwijderd van de lijst 'Young Guns' [sic!]- veelbelovende Republikeinse politici. En waren zijn nazi-spielereien heftig afgekeurd door Eric Cantor - de enige of een van de weinige joodse Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden (het House of Representatives, dat samen met de Senate het Congress vormt). Cantor is overigens verder eveneens ultrarechts. Het is niet gezegd dat Lott een neonazi en/of antisemiet is, maar zijn geval vormt wel een sprekende illustratie van de obsessie met wapens en militarisme in kringen van de Tea Party en consorten; K]

En:

Moonstruck: Climate science denier Harrison Schmitt, appointed to head NM [de staat New Mexico; K] environment agency, believes enviros and scientists (...) are communists
Door Joe Romm, Climate Progress, 27 januari 2011

Later toegevoegd:

Misschien hoopgevend:

Glenn Beck Limps into 2011 with Sinking Ratings
Door Eric Boehlert, Media Matters for America / Alternet, 30 januari 2011

Just one year ago, Fox News' Glenn Beck had a nightly audience of 3 million - now his ratings are off by a third, and his radio show dropped in New York and Philadelphia.

Is Glenn Beck Sinking?
Door Alexander Zaitchik en Peter Dreier, Alternet, 9 februari 2011

(...) In Beck's telling, leftist-anarchist street brigades in Europe will join forces with radical Islamists (with implicit support from Democrats) to sow chaos from Tehran to Tallin, with the goal of establishing a leftist Islamic super-state across the Middle East and Europe. This will open up a geopolitical vacuum into which, Beck has mused, the Russian and Chinese armies may sweep.

(...) On his January 13 show, Beck identified nine people who he considered among the most dangerous thinkers and activists. Eight of them were Jews, including George Soros and Frances Fox Piven.

(...) Beck's ratings are not what they were. Last month, Glenn Beck averaged 1.8 million viewers. This drop, the steepest in cable news, was even worse among the prize demo of viewers between the ages of 25 and 54. During 2010, in other words, Beck lost nearly half of his viewers.

Toegevoegd april 2011:

Fox News-presentator en rechts boegbeeld Glenn Beck stopt
ANP / De Volkskrant, 6 april 2011

Vergelijk m'n blognotities:
Sarah Palin als 'necrofiele' proto-fascist
VS: neergeschoten politica stond op ‘hitlist’ Palin
Hoe milities, racisten en antisemieten onderdak vonden in de Tea Party
Het leugenachtige ultrarechtse media-universum
Extreemrechts in Amerika ruikt kansen
Glenn Beck's propaganda vervalst de geschiedenis
Er zal bloed vloeien als de republikeinen gewelddadige taal blijven spuien

Geen opmerkingen:

Een reactie posten